滑肉門 Hua Rou Men – קיבה 24

מיקום: צון מעל הטבור, במקביל לתעלת התעברות 9. 2 צון צידית לקו האמצע – ההתעברות.
משמעות השם: Slippery flesh gate – Chime Gate – door to the slippery flash.
השער של הבשר החלקלק, או – השער השריר החלקלק, או – השער של המזון החלקלק שער צלצול הפעמון.

סיפורה של הנקודה:
הנקודה מקבילה לשוער הקיבה. בסוף הקיבה יש את השוער הנפתח או נותר סגור, דרכו המזון יוצא למעיים לשם תהליך ספיגה נוסף, עמוק יותר. תהליך הספיגה של המזון מתחיל כבר בפה בלעיסה הראשונית, ולכל מקטע של מערכת העיכול יש פונקציה שונה של תהליכי ספיגה.
בקיבה (ע"פ הרפואה הסינית) מתרחש תהליך הספיגה של המזון ההופך אותו לחלק מן האדם, ומוסיף אליו או גורע ממנו ע"פ איכות המזון והתאמתו לאופיו של האדם (כפי שנדון בנקודות הקודמות, קיבה 23, 22, 21, 20, 19)

מזווית אחרת:
כיוון שהקיבה מהווה איבר מעכל של כל סוגי ההתנסויות, והמפגש הראשוני של פירוק כל סוגי ההתנסויות ליסודות איתם האדם יכול לעבוד לאחר מכן, ולהיות בהדברות עם אותם החוויות.
היא זוהי שמכתיבה על המשך מהלך הפירוק של החוויות וההתנסויות וכיצד אותם החוויות יידחו או ייקלטו, ויהפכו לחלק מן המכלול האנושי.
נקודה זו "מחליטה" איזה חוויות יצטרפו לבניית האדם ואילו חוויות יידחו.
כאשר נקודה זו מתפקדת נכון, היא יודעת את איכות ה – shen, הנשמה של האדם, האיכות העמוקה ואילו דרישות יש לאיכות זו לשם התפתחותה והגשמתה את הטאו של האדם.
אז היא מצרפת לאדם את אותם ההתנסויות הרלוונטיות להתפתחותו באופן הנכון.
אך כאשר אין היא עושה את תפקודה כראוי – נכנסים ללב האדם רשמים, חוויות והתנסויות שאינם תואמים את איכותו ואת צרכיו ההתפתחותיים. אז נוצר באדם הפרעות רבות, מן הסוג של "לכלוך רגשי" או רגשות ורשמים שגורמים להפרעות נפשיות – אשר בסופן הם גורמות להפרעות בתוך האדם בכל המובנים.
דוגמאות:
1- הפרעות קומוניקטיביות – אדם עשוי לומר דברים שלא התכוון, מילים שאינם תואמות את הכוונה.
2- הפרעות רגשיות – אדם עשוי להתנהג באופן לא רציונאלי – התנהגויות שאין לו בהן בחירה, והוא נדחף לפעולות רגשיות ללא יכולות לבקר את עצמו.
3- בהפרעות שינה – ככל שיש באדם יותר הצטברויות של אירועים שיצרו בו הפרעות רגשיות ביחס לאיכותו הנפשית הבסיסית, הדבר יתבטא דרך הפרעות שינה.
4- בלבול וקושי קוגניטיבי בתהליכי למידה – ככל שהאדם סופח לתוכו אירועים, רשמים ורגשות שאינם נכונים לו, ואינם טבעיים לאופי הנפש שלו, הדבר גורם להפרעות למידה קוגניטיביות.

סיכום ביניים:
נקודה הקובעת איזו התנסות הופכת לחלק מן האדם ואיזו התנסות נדחית.

סיפורו של האדם:
אדם ש"סוחב" בתוכו רגשות שליליים ההופכים לרעש מתמיד בתוכו.
תופעה זו מאוד אופיינית, יש אנשים רבים שחיים עם קשת רחבה מאוד של רגשות שליליים,
אך כאן בנקודה זו, הרגש השלילי חדר לאדם לאור התנסויות שנכנסו לתוכו, כאשר הוא לא יכול היה להתנגד או לגלות התנגדות.
כאשר רגשות אלו "שוכנים" באדם זמן רב – הם הופכים לחלק ממנו ומעצבים את אישיותו של האדם.
שימוש בנקודה זו מביא לטהרה עמוקה של כל אותם האירועים שחדרו ללב האדם וגרמו לעיצוב פנימי שאינו מתאים ואינו תואם את איכותו הרגשית הטבעית.

סיכום:
נקודה המזקקת ומטהרת את האדם מכל אותם האירועים שהסיטו אותו מעצמו, שגרמו לו לשנות כיוון בחיים לאור התנסויות שחדרו לו ללב ועיצבו את עולמו הרגשי לא בהתאמה ליסוד הנפש העמוק שיש בתוכו הממתין להתפתחות הטאו.

太乙 Tai Yi – קיבה 23

מיקום: 2 צון מעל הטבור, 2 צון צידית לתעלת ההתעברות, מקבילה להתעברות 10.
משמעות השם: Supreme unity – Great Unity – great oneness
האחדות העליונה. האחדות המופלאה.

סיפורה של הנקודה:
הפלא הגדול של האחדות עליה הנקודה מספרת, זהו בכוח המיזוג בין המזון שהאדם אוכל וכיצד אותו המזון מתמזג עם האיכות הבסיסית של האדם (shen – נשמה) וכיצד סוגי המזונות שמהם האדם ניזון, מוסיפים או גורעים ממנו.
למזון שממנו האדם ניזון, יש כוח לשנות איכויות באדם, המזון עשוי להיות כוח מעודד להתפתחות של איכויות ופוטנציאל נפשי אפשרי, וזהו כאשר המזון מתאים לאישיותו ולפוטנציאל של האדם.
ובאותה המידה, מזון שאינו הולם ולא מתאים לאיכותו של האדם, עשוי עקב, ולצור לאותו האדם הפרעות רבות.
אחת מן הדוגמאות הנפוצות ביותר בחברה המערבית הינו המזון המעורר, הסטימולטיבי, שממנו ילדים רבים ניזונים ועקב כך הופכים לתזזיתיים, דבר המפתח בעיות התנהגות ואת כל אותן התופעות הידועות של קשב וריכוז.
הנקודה מייצרת אחדות המאפשרת למזון להיות מסונכרן עם האיכות האנושית העמוקה.
זוהי נקודה שיש בכוחה למזער את הנזקים של תזונה הגורמת להפרעות מערכתיות, אשר בעקבותיהן האדם יוצא מקו החיים שלו (הטאו הפרטי)
נקודה המביאה להשבת הסינרגיה הנכונה (למרות מזון שאינו ראוי) בין האיכויות שהמזון בונה באדם ולאיכות העמוקה שלו, המייצר את קו החיים ומבוקשו.

סיפורו של האדם:
1- בכל אותם המצבים שבהם האדם נמשך דווקא לסוג המזון המזיק לו.
כגון, כיצד הסוכרתי נימשך דווקא לאוכל מתוק.
וכיצד אדם הסובל מכיב קיבה נימשך דווקא לטעמים עשירים וחריפים.
וכיצד אדם הנמשך למזון שאליו הוא אלרגי, כמו לחלב, חיטה וגלוטן ועוד.
2- לכל אותם המצבים של ילדים הניזוקים נפשית וקוגניטיבית ממזון סטימולטיבי, המעקב בתוכם את היכולת הטבעית לחוש את עצמם ואת הסביבה באופן הנכון למבנה האישיות הטבעית שלהם – במגמה לבנות את הפלטפורמה ההתנהגותית הטבעית להם, שתהייה למען שירות קו החיים להם הם נולדו.
3- לכל אותם ההפרעות המטבוליות של עודפי סוכר, כולסטרול, ועוד.. בהם נוצרה הפרעה אורגנית בגוף האדם לאור תזונה רבת שנים שיצרה אפקט פתולוגי באדם.
דבר זה נפוץ ביותר בנושא כולסטרול לא מבוקר, בעיקר כאשר העלייה שלו בערכים אינה תואמת את האופי התזונתי ואת אורח החיים של אותו האדם (אדם שחי נכון, בתנועה גופנית ותזונה – אך הכולסטרול בעלייה מתמדת, לאור שנים קודמות שבהם אותו האדם חי חיים בעלי אופי הרסני, שתוצאותיהם נותרו כחותם במערכת)
4- מזווית אחרת:
כאשר אין אחדות באדם בין נתיבי חיים שונים שיש בתוכו.
למשל – יש בו צד של אמן וצד של צייד, ושני צדדים אלו אינם דרים יחד בשלום.
או אדם שחי בשני צירי חיים מקבילים, בראשון הוא חי כ"סוכן חשאי" ובשני הוא חי את חיי המשפחה הרגילים – ואין הוא יודע את האיזון והשילוב שבין השניים.
או אדם מפורסם שהתפרסם וזכה לתהילה מהר מדי, ואינו יודע לשלב בין הפשטות שקדמה להצלחה המסחררת.
5- אדם מבוגר שחי חיים שאת תוצאותיהם אינו יכול לשנות, ויש בו צער וחרטה אך אין הדבר מועיל – כיוון שיש נזקים שעשה שקשה לתקן, בגישה ובתוצאות של מעשיו על האנשים הקרובים לו.

סיכום:
נקודה המחזירה את האחדות בין קצוות בתוך המערכת הגופנית והרגשית.
נקודה לאיזון ולריכוך של מקומות קשים באדם שהביאו לפיצול ולריחוק של האדם מעצמו.
נקודה להשבת הסינרגיה בין חלקי הנפש השונים.
מטרתה של הנקודה – השבת תנועת הטאו. כאשר יש אחדות – תנועת הטאו שבה.

關門 Guan men – קיבה 22

מיקום: 3 צון מעל הטבור, במקביל להתעברות 11, 2 צון צידית לתעלת ההתעברות.
משמעות השם: Shutting the Gate – Pass gate – border gate
לסגור את השער, גבולות השער, שער המעבר.

סיפורה של הנקודה:
מן הזווית הפיזית של הנקודה, היא מתייחסת לקיבה עצמה, לכמות שהקיבה מסוגלת להכיל מזון.
לכן – צד גופני של הנקודה מספר על הביקורת של הנקודה על עד כמה המזון ייכנס, ומהו הגבול שאם חוצים אותו, הקיבה לא מוכנה לשתף פעולה יותר עם הכלה של עודפי מזון.

מן הזווית הנפשית – זוהי נקודת ביקורת המפקחת על הסף הנפשי של האדם. במצבי עומס רגשי כאשר על האדם "לעכל" במהירות נושאים או דברים רבים, עקב אורח חיים אינטנסיבי מדי, מאורעות צפופים מדי, ואי יכולת של האדם להגיב באופן הנכון והמאוזן ביחס ליכולות שלו.
במקרים שבהם האדם חש עומס רגשי גדול הגורם לו תחושת גודש – עומס.
הנקודה באה לעצור תהליך של העמסה שאותה האדם אינו יכול להכיל בתוכו, הוא מביאה לעצירת התהליך של המעורבות הרגשית של האדם עם התהליך.
היא מביאה לידי מצב שהאדם מפסיק לשתף פעולה עם המתרחש מבחוץ, הוא מתכנס פנימה כדי לחוש את עצמו, כדי להבין ולעכל את המתרחש בתוכו, ואז לצאת לעולם ממקום יציב וברור ביכולות שלו לעסוק עם סוגי מורכבויות החיים השונות.

הנקודה היא "שומר הסף" של התודעה, מתי לאפשר קשר עם העולם, ומתי לעצור אותו, כאשר "שיקול הדעת" של נוקדה זו, הינה ביחס ליכולות של האדם להבנה וליציבות הנפשית ביחס להתמודדות החיצונית.

סימפטומים גופניים הקשורים לתפקוד הקיבה, כגון: צרבות, כאבים מקומיים, מזון שאינו מעוכל עקב חיסרון תנועת הקיבה, דלקות וכו', הם אינדיקציה שהנקודה לא עשתה את תפקידה כראוי, היא פתחה את השער למצבים רגשיים שאינם ברי עיכול רגשי, שייכנסו לתוך המערכת, ויגרמו לאיבוד היציבות של האדם באופן העמידה שלו מול החיים.
זוהי נקודה ששם מחלות קיבה מתחילות להתהוות מן הרמה הרגשית לכיוון הרמה הגופנית.

סיפורו של האדם:
למעשה – ניתן לומר כי ברוב המצבים בהם יש סימפטומים גופניים של בעיות עיכול שהקיבה מעורבת בהם, קיים קושי של האדם להגיד לא….
ולאפשר לנושאים המכאיבים לו שייכנסו פנימה, נושאים שאינם נעימים לאדם, שאין לאדם כלים פנימיים לעסוק עימם בשוויון נפש, וקיימת בתוכו סערה גדולה, אך חוץ אין מבחינים באותה סערה.
דוגמאות:
1- בחילות של אישה בהיריון:
סירוב וקושי לקבל את מצב הגופני המשתנה, את הרעיון שהיא עומדת לפני אתגר קשה מן הזווית הגופנית, רגשית ואנרגטית.
2- צרבות:
ברוב האנשים, צרבות הם אינדיקציה למתח רגשי רב, לאינטנסיביות רגשית שאינה נראית לעין מבחוץ. אותו המתח יכול להיות מסיבות רבות ,כל אדם לפי אישיותו ולפי יכולת הקיבולת הרגשית שלו.
3- הקאות:
סימן לגודש של רגשות שאדם אינו יכול להכיל יותר, וקיומם בתוך המערכת מהווה סוג של "רעל" שיש לפלוט החוצה.
4- כיב קיבה, אולקוס:
קונפליקט רגשי, האדם מכיל בתוכו סוגים שונים של רגשות עם סתירות פנימיות ביניהם, דבר הגורם למתח רגשי רב, ולמאבקים פנימיים הגורמים לשחיקה רגשית שסופה בדלקת בקיבה.
5- פוליפ, או כל גידול אחר עד לסרטן:
האדם חווה דבר שלא ניתן לשנות אותו, ואותה החוויה היא סוג של "אבן שאין לה הופכין" מן הסוג הרגשי. האדם מודע היטב לקושי, וזהו קושי עם יסוד המרעיל אותו נפשית לאורך הזמן.

סיכום:
נקודת "שומר הסף" של התודעה, המרחיקה את המיותר מן הקוגניציה של האדם, עד למקום שהוא יחזור ליכולות התמודדות שאינן מאיימות על המרקם הנפשי הטבעי שלו.

梁門 Liang men – קיבה 21

מיקום: 4 צון מעל הטבור – מקבילה להתעברות 12. 2 צון צידית לתעלת ההתעברות.
משמעות השם: Beam Gate – connecting gate
השער במחבר, שער הקרן.

סיפורה של הנקודה:
הנקודה מתארת כיצד האדם חש מיידית את ההזנה של מזון שהיה הכרחי לאדם, והאדם היה חסר את אותו המזון.
דוגמא: אדם הנכנס למצב מטבולי של תת סוכר, היפוגליקמיה. כאשר הוא ניזון מסוג מזון המכיל גלוקוז, הרווחה שהוא מרגיש הינה מיידית, כמו קרן של אנרגיה המשפיעה על הגוף כולו ועל מצבו המערכתי כולו.
דוגמא זו נכונה לא רק במצבים פתולוגיים – אלא לכל אותם המצבים שהאדם זקוק להזנה מסוימת וכאשר היא באה אותה ההזנה, היא כמו קרן שפע החודרת כל תא בגוף.

מתי אותה הקרן הופכת לרלוונטית? מה קדם להופעתה של הקרן?
חסך מאוד מסוים, שכל עוד שאותו המרכיב איננו שם, האדם על כל צדדיו נימצא חסר, ללא יכולת תפקודית מלאה. כל צדדי ההוויה שלו נפגעים מחסרון של מרכיב מסוים, בכל הרמות.
אך כאשר האדם שבע, וחי בשפע רב, אין לאותה הקרן כל חשיבות עבורו, היא איננה מציאות מבחינתו – אותה הקרן.

לכן – הנקודה באה לספר על מצבי החסך שיש באדם, כיצד אותו החסך מייצר רעב, תחושת חולשה ומסכנות, תחושת מצוקה עמוקה של היעדרותו של דבר מה עקרוני לחיים תקינים, מצוקתו של העני והרעב.
העני והרעב, בכל המישורים, אולי רעב ללחם, אך יותר נפוץ הרעב לאהבה, לתחושת הערכה מן הסובב, לצרוך להיות בעל כבוד ושם מן הזווית החברתית.
יש להבין כי גורמים נפשיים אלו, הם מזון לכל דבר ועניין, ביחס למרכבים מהם ה"אני" של האדם נבנה, ולאילו מרכבים הוא זקוק לשם ההתפתחות שלו.
דוגמא לאדם הזקוק לחיזוקים קבועים ממשהו שעבורו הוא בעל סמכות, כאשר בעל הסמכות מאשרר אותו, הוא חש התרוממות רוח, שמחה, התעלות, שהם תחושות הבונות בתוכו את יכולתו לגדול למקום יציב יותר, שם הוא יוכל להיות עצמאי ללא הצורך בתמיכה.
אותו האשרור מהווה עבורו סוג של קרן אור המחזקת ובונה בתוכו יסודות הרעבים ל"מזון" מסוג זה.
אם אותה הקרן איננה קיימת עבורו, זהו סבל רגשי עמוק ביותר לאותו האדם, העשוי לחוש לשנים רבות – חוסר ביטחון, חיסרון של אמונה בכוחותיו, אי בשלות של יכולות עצמאיות מסוימות ועוד..

סיפורו של האדם:
1- תלמיד החי בצילו של מורה גדול. אותו התלמיד משתוקק למילה טובה מן המורה, אך המורה מתכחש לתלמיד, עקב תפיסה של אותו המורה כי יש להיות נוקשים וקשים לטובת החיזוק של התלמיד. אך התלמיד ניזוק קשות מן הריחוק ונוקשות הלב.
2- ילד קטן, הגדל בבית ששם יש אחים ואחיות רבים במספר, הוא חש כי עקב האתגר הקיומי של הוריו, הוא מעולם לא קיבל את תשומת הלב שלה הוא זקוק, הוא גדל עם חסך עצום של תפיסה שלא רואים אותו, הוא שקוף.
3- בתוך דינאמיקה זוגית: היא זקוקה למגע מסוים, ליחס מסוים, הוא לא מבין את צרכיה, היא חשה לבד, בודדה בתוך הקשר.
גם לו יש צרכים מסוימים שהוא אינו יודע כיצד לבקש וכיצד להנגיש את עצמו אליה, הוא עם צפייה שהיא תבין לבדה ללא מילים. הוא חי עם אכזבה מתמדת מולה.
4- ברמה אחרת: האדם מגיע לשלב ששם הוא זקוק להכוונה או מורה בסוג אחר ממה שהיה לו עד כה, לאור התפתחות נכונה שלו. אך הוא אינו יודע לקרוא לדבר בשמו, הוא רק יודע כי הוא חש את מצוקת החסך והחסר. אז המורה מופיע, כאשר הכאב ומצוקה אכן גודשים.
5- בכל אותם המצבים שבהם מופיע צורך, המכאיב בחסרונו – אין הדבר אמור בחיסרון של "חומר" לאדם מכור, אלא בחיסרון של עיקרון קיומי הדרוש להתפתחותו של האדם.

סיכום:
נקודה המביאה לחידוד הצורך ולהגדרתו.
נקודה היודעת לקחת קצת, ולהפוך אותו להרבה, לקחת קצת מן האהבה – ולהיעזר באותו הקצת כמשאב וכוח למשך זמן רב.
לקחת מאט מן התמיכה להשתמש בא למשך שנים רבות.
נקודה יודעת להפוך את המטבוליזם הגופני והנפשי, ליעיל מאוד – לאור ההבנה ויכולת ההגדרה של אותו היסוד שהוא הדבר הנצרך לאדם.
הנקודה הופכת את הצורך האמתי לדבר מודע.

承满 Cheng Man – קיבה 20

מיקום: 2 צון צידית לקו האמצע –מתעלת ההתעברות, 5 צון מעל הטבור, במקביל להתעברות 13.
משמעות השם: Receiving Fullness – Assuming fullness – supports fullness .
קבלת המלאות, עיכול המלאות, תמיכה במלאות.

סיפורה של הנקודה:
צד אחד של הנקודה מספר על האופן בו שער הקיבה נפתח כדאי לקבל את המזון.
המקום ששם הקיבה מתחילה להתמלאות במזון, הרי הוא השער, הפתח של הקיבה מן הוושט.
צד שני של נקודה מספר על המקום באדם המתחיל את פעולת האכילה עוד לפני שהמזון נכנס לפיו להתעכל.
על הגישה והיחס שיש לאדם למזון שהוא אוכל.
על הסיבות לאכילה: גופניות, רגשיות.
על המקום באדם שפונה לנושא האכילה לא רק לשם שובע, אלא לשם צרכים שהמזון הוא פיצוי לדבר מה אחר שאינו קשור כלל לנושא האכילה (אכילה רגשית)
לפני תחושת המלאות מן המזון, הייתה תחושת ריק, תחושת חסר – במקרים רבים תחושת הרעב מובילה למצוקה קיומית עמוקה מאוד של חווית חסר ועוני עד לסכנה של רעב וקטסטרופה: "מה יקרה לי אם לא יהיה לי מזון, אני אזרק לרחוב, לא יהיה לי בית ומכסה" אלה הם תחושות , רגשות ומחשבות העשויות להיות חלק מן האדוות המיידיות של תחושת הרעב הבסיסית.
האסטרטגיה הקיומית שהאדם נוטה לאמץ במצבים אלו, הינה אכילה קומפלסיבית לא מבוקרת המובילה להשמנת יתר, ולצורך תמידי לחוש שובע – אך השובע אף פעם אינו מלא והאדם עסוק בלאכול ללא פרופורציות לאור אי השובע שמזון קונקרטי אינו יכול לספק את תחושת הרעב הרגשית.
קיים חוסר עמוק ובסיסי שאינו מתמלא ואינו יודע שובע מן המזון הגשמי.
זהו חוסר רגשי הקשור ליסודות נפשיים המוזנים בדרך כלל בילדות המוקדמת ומשם הם בונים באדם יסודות נפשיים שנותרים בפסיעות התפתחות למשך שנים רבות.
כגון: אהבת אם, נוכחות אב, מבנה הבית ומשפחה על האנשים שיש בו, סוג היחס שהילד קיבל ורמת תשומת הלב שניתנה לו. כל אלה הם מזון ממש לבניית איכויות האופי של הילד – שאם יסוד מסוים אינו קיים או שלא התפתח כראוי, לרוב הפיצוי לדבר עשוי שיהיה דרך מזון, ומזון לעולם יהיה חלופה יחסית ולא מלאה, אך יגרום לתחושת מלאות בחלל הקיבה, עקב העיסוק במזון כדבר מפצה.

סיפורו של האדם:
1- תשוקה לא מבוקרת למזון מסוים כגון תשוקה לשוקולד, סוכרים, פחמימות, חלבונים ובשר. אשר תשוקה זו באה למלא חלל נפשי ריק, כאב ומצוקה, חיסרון או אובדן.
2- ילד צעיר בגיל, עם משקל עודף שחש כי ההורים טרודים בכול חוץ ממנו, והוא קורא לעזרה בדרכים שונות, אך ללא הועיל, והוא מוצא נחמה פרוטה באכילה.
3- אדם שחש חרדות מסוגים שונים, בעיקר את חרדת האיום על קיומו הפיזי (כיצד אני אשרוד, איך אני אתקיים, כיצד אקיים את משפחתי ועוד..) הוא מוצא במזון והאכילה דרך להשקיט את עוצמת החרדה וחוסר האונים שהיא מביאה עימה.
4- כיצד האדם משתמש באכילה לצרכים אחרים, שאינם קשורים לנושא ההזנה של הגוף – כגון: בארוחת עסקים – אנשים נפגשים עם דריכות נפשית גבוהה וסועדים תוך כדי מגמה עסקית. דבר הפוגע בתהליכי עיכול.
5- התחושה והגישה של האדם ביחס לעצמו, בעיקר כאשר האדם חש כלפי עצמו שנאה, דבר המשפיע על תחושת הרעב ועל האופן בו הוא ניזון. אולי הוא מרעיב את עצמו למוות, אולי הוא מדכא את תחושות הרעב, ואולי הוא אוכל באופן אובססיבי עקב אותה השנאה העצמית.

סיכום:
נקודה המשקמת ומאזנת את היחס של האדם לנושא האכילה, בעיקר בקרב נשים צעירות עם דימוי גוף מחייב, וכן באנורקסיה בולמיה.
נקודה לאיזון היחס בין תחושת רעב טבעית לצרכים הרגשיים באדם.
נקודה לריפוי מערכת העיכול לאחר טלטלות של הרעבה עצמית מול אכילת יתר, ובעיות המטבוליות של ספיגה לא מאוזנת שדפוס אכילה לא יציב ולא מאוזן, יצר בגוף האדם.

不容 Bu Rong – קיבה 19

מיקום: 6 צון מעל הטבור, 2 צון צידית (לטראלית) להתעברות 14 (cv 14 )
משמעות השם: Not Contained – Uncontainable – refers to vomiting))
לא ניתן להכלה, בלתי מוכל, אינו בר הכלה.

סיפורה של הנקודה:
נקודה זו מתייחסת לקיבה כאיבר, וכיצד הקיבה אינה יכולה להכיל את המזון, אולי מפני אופיו של המזון שנתקלקל, ואולי מפני הפרעות הקשורות לקיבה עצמה.
אז הקיבה פולטת ומקיאה את המזון.
סימפטומים קלסיים של צרבות, בחילות ועד להקאה של המזון בקיבה.

צד נוסף ועקרוני יותר, הינה היכולת של הקיבה להכיל לעכל את אירועי החיים, וכאשר האדם פגש וחווה דבר מה שאין לא את הכלים לעכל את אותה החוויה – הקושי מתבטא פיזיולוגית דרך הקיבה, המסרבת לעכל את הסיטואציה, ודוחה אותה החוצה – דבר המתבטא דרך הסימפטומים הגופניים.
כלומר: תופעות של בחילות והקאות הינן ביטוי לחיסרון הכלים הנפשיים של האדם להתמודדות רגשית עם נושאים מסוימים. הם עדות לצורך הגופני – נפשי לדחות את אותם האירועים עד לנקודה שהאדם ירכוש את היכולות הנדרשות להתמודדות עם אותם המצבים.
עד לרכישת אותם הכלים הנפשיים, המבנה הגופני נפשי, יפעל פעולה הדוחה מזון כאינדיקציה לאי היכולת להתמודדות מסוימת.
זוהי פעולה גופנית – נפשית נכונה של המערכת האנושית, היודעת את מקומה ואינה מוכנה ש"מזון" או אירועים מסוימים יחדרו לגוף ללא יכולת העיכול שלהן. אם יחדרו הרי שהם יהוו גורם מסכן חיים, כיוון שכל דבר המתעכל, מצטרף באופן אורני וטבעי והופך לחלק מן המערכת.
המערכת יודעת לזהות ולדחות מזון או אירועים שאין לה עניין שהם יחדרו ויצטרפו לאורגניזם הכללי.

האדם (עם בחילות והקאות) מודע היטב לסוג הקשיים שאיתם הוא מתמודד, כשם שידוע לו מה אכל וכיצד הקיבה דוחה את המזון, כך הוא מודע לאירועים שחווה וכיצד אין הוא במקום של ידיעה או הבנה על דרכי ההתמודדות עם אותם האירועים.
כלומר – זוהי תופעה שאינה מפתיעה את האדם בהופעתה, האדם מודע לעצמו, מבין ומכיר את המורכבות הפנימית שלו, לחיסרון היכולת הרגעית לאותה סוג של התמודדות.

סיפורו של האדם:
1- אדם העומד בפני אירוע מרגש, כאשר התגובה שלו לאותה ההתרגשות הינה דרך בחילות והקאות.
2- אישה בהיריון, בשליש הראשון, שכיח ביותר סימפטומים של בחילות והקאות. סימפטומים אלו מתארים את הקושי של האישה לעיכול הרגשי אל הדבר שלקראתו היא הולכת.
3- אדם שראה דבר מה מחריד- סוג של שוק וטראומה, ותגובתו הינה בהקאות. תגובה של דחיית החוויה החוצה דרך ההקאות המבטאות את חיסרון היכולת להכיל את המראות.
4- מאידך אדם שקיבל חדשות טובות ומרעישות על דבר מה שעומד לשנות את חייו, סוג של חלום שמתגשם, ותגובתו בבחילות והקאות. כיוון שאין לו את הכלים להתמודדות נינוחה עם השפע הרב שעומד להיות חלק מחייו. כיצד מכילים שפע גדול, הזקוק לכלים רגשיים מסוימים.
5- אדם החש בחילות והקאות לאחר לילה של אלכוהול. אמנם יש סיבה פיזיולוגית לדבר – אך חלק מן ההופעה הסימפטומטית הינה ביטוי לקושי של האדם לעכל ולקבל את הסיבות המובילות אותו לאורח חיים מתמכר, את המצוקות הרגשיות שמאחורי הצד הנרקוטי.

סיכום:
נקודה המגבירה ומחזקת את יכולתו של האדם להתמודדויות קשות.
נקודה המשכללת את הכלים הרגשיים של האדם לשם יכולת ההתמודדות.
נקודה לחיזוק יכולות העיכול הרגשי באדם, לגבי מצבו החיים, או בנושאים מאתגרים באשר הם.

乳根 Ru gen – קיבה 18

מיקום: מתחת לצלע חמישית, 4 צון מקו האמצע – מתעלת ההתעברות.
משמעות השם: Breast Root – שורש החזה. שורש השד.

סיפורה של הנקודה:
לשם של הנקודה יש שתי משמעויות המתארות את איכות הנקודה.
1- שורש החזה והשד, זהו תיאור למיקום האנטומי של נקודה ושל מה שהיא פועלת במישור הפיזיולוגי, עקב המיקום.
טיפול בכיווץ בדיאפרגמה, בקע סרעפתי, דלקות מקומיות עקב ירידה בוויטליות של יסוד האדמה, צרבות ותעוקת חזה מעודף אש העולה בקיבה ועוד..
2- אך התוכן היותר עמוק של הנקודה קשור לאיבר השד, ולמשמעותו הנפשית רוחנית.
איבר זה כאמור בנקודות הקודמות, הינו ביטוי לאיכות הנשית המעניקה ומגדלת את האחר, דרך הזנה הנובעת מן הלב ועוברת באופן ישיר דרך השד לאדם הניזון מן אותה האישה. לעיתים זהו תינוקה של האישה ולעיתים האישה מזינה אדם נוסף עם אותה האיכות, אך במישור הרגשי והקוגניטיבי.
אותה האיכות המזינה את האחר – מוסיפה העמקה והשרשה של ההיכרות האינטימית של האישה עם עצמה.
נתינה אמתית, הענקה נקייה של האישה לאדם אחר, מוסיפה ומגדלת אף אותה בעצמה ומביאה לידי השרשה והעמקה של אותה האיכות.
לתהליך ההשרשה יש פרי.
פרי של היכרות עצמית עמוקה יותר, קבלה עצמית מלאה ויסודית, חכמה ותבונה הבאה עקב הקשר ליסוד העמוק של מי שהיא באמת ועוד….
3– אספקט נוסף של שם הנקודה: המצבים שבהם האיכות הנשית המעניקה זקוקה להשרשה, זקוקה להנכחה ולקרקוע, במובן המעשי – כיצד מתרגמים את אותה האיכות למעשים פרקטיים.
המצבים אלו הנקודה עוזרת לקדם, לחזק ולהעמיק את אותה האיכות בנפש האישה, במקרים שבהם איכות זו טרייה, או לא מבוססת. או יותר מורכב – כאשר יש בנפש האישה התנגדות אקטיבית לאיכות טבעית זו, היוצרת קונפליקט עם אפשרות לסומטיזציה בשד עקב הקונפליקט.

סיפורה של האישה:
1– נקודה זו מהווה תמיכה לאישה צעירה שנישאה וילדה ילד, שחשה מבוכה פנימית, אין היא יודעת מה היא אמורה לעשות – איך היא אמורה לנהוג כעת?
כיצד עליה לשלב בין צרכיה, צרכי הילד וצרכי בן זוגה?
היא באמת משתדלת ומתכוונת לטוב, ונותנת את כולה. אך הדברים אינם מתממשים לטובה, ויש בדרך הרבה הפרעות שהם תוצר טבעי של העייפות וחיסרון הניסיון, דבר המוביל לקצרים קומוניקטיביים בינה לבין בן זוגה.
2- נקודה לאישה שרכשה ופתחה בתוכה חכמה, תבונה – אך יש לה קושי לממש את אותן האיכויות.
זוהי נקודה להעמקת האיכות של "אימא אדמה".
3– אישה ששכחה את עצמה מרוב ענייני הבית, או עיסוקים של חיי העולם. היא נשאבת לעולם החיצוני, לדרישותיו ממנה.
הדבר מביא לידי מצב של איבוד השורש – איבוד הקשב וקשר שלה לעצמה.
דבר שעשוי להוביל למצוקות נפשיות רבות ושחיקה עמוקה ביותר, המסתיימת בחולי פיזי כגון פיברומיאלגיה, חולשה כרונית, מחלת היאפים, בעיות כבד ועיכול ועוד..

סיכום:
נקודה להשרשת והנכחת האיכות הנשית, כוחה ותבונתה.

乳中 Ru zhong – קיבה 17

מיקום: מתחת לצלע רביעית. על מרכז הפטמה – 4 צון מקו האמצע – מתעלת ההתעברות.
משמעות השם: Breast center – מרכז החזה, מרכז השד.

סיפורה של הנקודה:
זוהי נקודה שלא נהוג לדקור אותה, וכן היא אסורה למוקסה, כך לפי הטקסטים המסורתיים.
מדוע?
מכיוון שאיבר זה בגוף האישה מהווה "צינור" ישיר, נביעה ישירה למקום שממנו טבעי לאישה להיניק, שזהו דרך ליבה, דרך הלב.
ההזנה העמוקה ביותר, נובעת מן הלב, לכן השד והפיטמה ממוקמים אנטומית במקום זה, ששם הקרבה והביטוי למעיין ונביעה הבוקעים מן הלב, הינו ישיר ומיידי.
לכן – מוקסה או דיקור בנקודה זו, עלולים לשבש ולהפריע בקשר העמוק והמיידי של אופן הנתינה הטבעי לאישה. זוהי פעולה פולשנית ואגרסיבית לנקודה כה רגישה.
פתולוגיות בפיטמה, מלמדות על הקושי לחבר את הלב לנתינה ההכרחית לאחר לידה או בכל קשר הורי או זוגי.
דוגמה:
1- דלקת בפיטמה, בעת הנקה או באופן ספונטאני:
קונפליקט עם תחושת אשמה מול סיטואציה שם האישה מחויבת להיות במצב של נתינה, לעומת הקושי להרגיש חיבה או קשר רגשי לאובייקט עליו הנתינה מופנית, כגון ילדים. קושי לחבר את התחושה הטבעית שנראית מחויבת למצב, ביחס למציאות של הנתינה.
2- סרטן בפיטמה:
כעס ושנאה עמוקה, ללא פתרון, שקיים בנפשה של האישה למשך תקופת זמן ארוכה.
עד למקום של התכחשות לרגשות חמים טבעיים, עם יחסים אמביוולנטיים ביחס לעצמה.
מצד אחד היא במקום של נתינה, ומצד שני היא חשה דחייה וסלידה עמוקה מן המקום הזה.
3- שיעור יתר בנשים סביב לפיטמה:
מתרחש באישה "התעבות" רגשית, התקשחות וחספוס רגשי של האישה ביחס שלה למקום הנשיות הטבעית שלה, היא הופכת ל"זכרית" לאור אי רצון להיות במקום של נתינה.
יש אפשרות כי היא אף הייתה מעדיפה להיות "גבר" ולכן היא מאמצת איכויות זכריות מן הזווית הנפשית והפיזיולוגית.

סיכום ראשוני:
אופן העיסוק עם נקודה זו אם כן, אינו ישיר, כיוון שהנקודה עם חיבור מיידי וישיר ללב.
לכן העיסוק עם אופייה של הנקודה, כאשר יש הכרח לאור סוגים שונים של פתולוגיות (גופניות או נפשיות) מקבל את ההתייחסות הקלינית דרך נקודות הקשורות ללב מזוויות שונות.
אולי נקודה מקומית אחרת כגון קיבה 16 – 15. ואולי נקודות בתעלת מעטפת הלב.
הדבר מחייב את תהליך האבחנה.
העיקרון: שהטיפול עצמו נעשה בנקודות פריפריאליות לנקודה זו, למרות שהיא זו שעומדת במרכז הצרכים הטיפוליים.

סיפורה של האישה, לרוב אישה מן התרבות הנוכחית:
1- הלב הולך למקום אחר ושונה מן המחויבויות שיש לה. היא קרועה בין העולם החיצוני ודרישותיו, לעולם הנפשי, למקום אהבתה.
2- חוסר בשלות של האישה להיות במקום של מיניקה או מעניקה, היא עצמה עדיין לא הבשילה ולא מבינה עד הסוף כיצד לתפקד כאחת הנותנת ומעניקה מעצמה לזולתה.
3- אי הבנה וחוסר בבשלות בהיכרות של האישה עם מקום העמוק שלה בתוכה. דבר שגורם לעשייה מכאנית ללא רגש וללא כוונה.
4– לב פצוע, לב פגוע לאור אירועים מן העבר, דבר שגורם להענקה שאינה מזינה ואולי אף פוגעת בילד או האובייקט שאליו הנתינה מופנית. אז מעצם הנתינה מסוג זה, הפגיעה והכאב בנפש האישה מעמיקים, דבר שמכאיב עוד יותר.
5- כעס בסיסי של האישה על מקומה תרבותי כזו האחראית לנתינה.
טענתה: מדוע אני היא זו שמוותרת על הקריירה, על ההתפתחות, על הגוף הנאה שלי, על החיים החברתיים שלי. השעה שהעולם ממשיך קדימה, אני נותרת מאחור…

סיכום:
נקודה לקשר בין הלב כמקור הברכה שיש באדם, ליכולת לתת לאחר דרך הנביעה הבוקעת משם.
נקודה לקשר בין הלב לתהליך ההנקה.
נקודה המחברת את העשייה למקום העמוק ביותר בנפש האדם (shen )

膺窗 Ying chuang – קיבה 16

מיקום: מתחת לצלע השלישית, 4 צון מקו האמצע – מתעלת ההתעברות.
משמעות השם: Breast window – חלון השד (חלון לשד)

סיפורה של הנקודה:
נקודה זו היא המשך הנקודה הקודמת, קיבה 15 – "גג הבית".
בשעה שהנקודה הקודמת סיפרה את סיפור גג בית, כעת נקודה זו באה לתאר ולספר את סיפור החלון של הבית.
החלון מהווה "איבר" אוורור לבית, וכן מאפשר הצצה לתוך הבית או לחילופין – שמי שגר בבית יציץ עם ראשו החוצה כדי לראות ולהרגיש את אוויר העולם.
החלון הוא סוג של "עיניים" לבית. דרך החלון קיימים מעברים הזהים לעין. העין מוציאה קרינה של איכות הנשמה (shen) וכן היא קולטת פנימה את המראות והרשמים מן המתרחש בחוץ.
דרך העין או החלון ניתן להראות ולהבין את איכות הנשמה.

האיכות הבסיסית שניכרת ויוצאת מן החלון (בהקשר של נקודה זו) זהו השד, האיבר בגוף האישה שעינינו להעניק, להזין, לגדל דרך נתינה ללא חסמים וגבולות.
מכיוון שהשד זהו איבר ה"מציץ" מן החלון, מה שמציץ אינו השד אלא ביטוי לאיכות הנשמתית של נפש האישה.
השד אינו איבר מיני או סקסואלי – כמו שהחברה המערבית הפכה אותו
(החברה המערבית מזהה בשד איבר סקסואלי – עקב היסוד הנשי המעניק שיש לשד, דבר המשייך עליו תחושות הנאה פרימאליות של היסוד האוראלי הראשוני של התינוק שחווה חיים ותחושת הנאה ראשונית מן ההנקה, חוויה ראשונית זו הינה הבסיס לטעות בזיהוי של איבר זה כאיבר מיני)
זהו איבר המהווה ביטוי ולחיוניות ולוויטאליות של נשמת האישה. ולאיכויותיה הטבעיות של האישה.
איכויות של נתינה אמתית, ללא רצון לקבל חזרה, ללא "פינקסאות" – כמה נתתי מול כמה קבלתי.
נתינה לשמה, שאוהבת ורוצה לראות בגדילתו של המקבל.
נתינה שאינה מהווה סיבה לאיבוד מקומה של האישה, או להחסרת המשקל הסגולי שלה לאור היותה נותנת.
בנתינה האמתית, היא אינה מוצאת עצמה חסרה מן הנתינה, אלא מועשרת מן התהליך.
בנתינה האמתית האישה כמו ששמה עצמה אחרונה כאשר תשומת ליבה הינו רק לדבר אותו היא מניקה. הוא החשוב והיא המשנית. אך בנתינה הנכונה אין היא מתרוקנת ולא חסרה ולא מותשת או עייפה מתהליך הנתינה.
נתינה נשית נכונה – מעצימה ומעמיקה את איכות הנשמה (shen) של האישה.
נתינה נכונה מהווה דרך טבעית לאישה להשתרש עמוק ומודע יותר באיכות הנשמה הטבעית שלה.

סיפורה של האישה המודרנית:
נקודה זו מתארת את סיפורן של רוב הנשים בחברה המערבית.
אורח חיים זכרי, תחרותי, ללא מנוחה או שקט. עם הכוונה קרייריסטית והתפתחות אישית כאשר תשומת הלב של האישה הינו על עצמה לבדה.
כאשר יש לה אתגרים וחזיתות מכיוונים רבים מדי והיא מוצפת כך שלא נותר לה מקום – אפילו לא לעצמה.
בתוך האתגר ושפע החזיתות שיש לה – היא נישאת במגמה לבנות בית, שגם ילדים כלולים בחזון זה.
אך כשבאים הילדים, הילד הופך לנטל ולמטרד.
לעול שלא ניתן להתייחס עליו בחום ובאהבה הנכונה הדרושה להתפתחות שלו.
במקביל היא (האימא הצעירה) מפתחת תחושות אשם עמוקות סביב הפערים – על כך שאינה יכולה למלא את תפקידה, וכל חזית של התמודדות איננה "עד הסוף".

לפי סטטיסטיקות של הגניקולוגים, אחת מכל 7 שנים במערב מפתחת סרטן שד.
זהו ביטוי תרבותי ישיר למצוקה הנשית, למציאות הסיזיפית חסרת המוצא של האיכות הנשית.

סיכום: נקודה נשית
נקודה המתייחסת להיבט הנשי הנכון, לסינרגיה של האישה בין איכות הנשמה שלה להיותה במקביל עם רצונות וצרכים רבים ונוספים, חוץ מן הצד הטבעי של תהליך ההנקה.
נראה כי נכון להיום, בתרבות כפי שהיא היום, זוהי נקודה שכל אישה עשויה להזדקק לה בשלב כלשהו בחייה.

屋翳 Wu yi – קיבה 15

מיקום: מתחת לצלע שנייה, 4 צון מקו המרכז – מתעלת ההתעברות.
משמעות השם: Hiding the Breath – Roof – room screen.
גג, מחבוא הנשימה, חדר המסך. (יש גם המתרגמים – "גג הבית")

סיפורה של הנקודה:
גג זהו חלק ממבנה כולל, המהווה "בית" כאשר הוא מבנה שלם.
בית ללא גג, אינו מוגן, חשוף ולמעשה אינו יכול לשמש כבית.
בדרך כלל, הגג זהו המרכיב בבניית הבית שהוא האחרון, קודם כל בונים יסודות ולבסוף את הגג.
אין בניית הבית מתחילה מן הגג, ואותו המרכיב האחרון – הגג. הוא זה המחבר ואוסף עליו לבסוף את כל חלקי הבית התחתונים.
כמו כן, הגג ששייך לבית, בא לשמור ולהגן על המתגוררים בבית.
ועולה השאלה: מי גר בבית זה? שנקודה זו היא הגג שלו?
יש באדם בית אחד בלבד, ליסוד אחד בלבד: בית לנשמה (shen) המתגוררת בתוך ליבו של האדם, במרכז החזה.
הלב הוא הבית של הנשמה. ונקודה זו היא הגג של אותו הבית – שם גרה הנשמה.
לכן – נקודה זו שומרת ומגנה על הנשמה, וכן דרכה מתחברים קירות הבית למכלול אחד שלם הראוי להכיל ולאפשר מקום לנשמה, שהיא היסוד העמוק ביותר בזהות האנושית.

נקודה עם איכות של הזנה, שמירה וחיזוק של יסודות הבית המכיל את הנשמה.
כלומר: למצבים קוגניטיביים ורגשיים, שעבורו ערעור פנימי, או אתגר נפשי חזק שמאיים על חוסנו של הבית. נקודה עם יכולת להעצים את תחושת ההגנה והנינוחות של השהייה בתוך הבית.

סיפורו של האדם: דוגמאות
1- אישה צעירה שילדה לאחרונה, ועקב ההנקה מתפתח אצלה דלקות בחזה.
עקב הקושי בחוויה של ההסתגלות לאימהות הצעירה, היא מאבדת את המרכז הנפשי שלה, הנשמה איננה במקומה (הלב אינו מכיל את shen) דבר שגורם לה להרגיש חשופה, ללא הגנה, ללא יכולת להגן את עצמה בתוך מה שהיא מחויבת לעשות.
2– אדם שצרך סמים כבדים ואיבד את האיזון הנפשי שלו. הוא חרד, חש חשוף – החושים מאוד מחודדים, כל צליל או מראה גורמים לו לכאב גופני.
אין חש ללא הגנה וחשוף.
3- אדם שעבר לארץ אחרת או למקום מגורים אחר, ואין הוא מוצא מקומו בבית החדש. הוא חש נע ונד, כמו נווד דרכים שאין לו איפה להיות. הוא חש "חסר בית", חשוף וללא הגנה.
4– אי שקט נפשי תמידי, האדם חש מוטרד, לעיתים ללא סיבה ברורה.
קיים באדם סוג מתח ודריכות קבועה. מצבים אלו שכיחים באנשים שחיים במתח גבוה זמן רב, עד שאינם יכולים עוד אחרת, והם במצב של דריכות תמידית.
5– נקודה לאנשים המתרגלים מדיטציה, אך ה mind – אינו רגוע, הוא קופצני וללא שורש של יציבות, הוא תזזיתי – דבר שגורם להפרעות רבות לאדם שמכוון את חייו לחיי מדיטציה והתבוננות.

סיכום:
נקודה המביאה עימה הזנה המרגיעה ומייצבת את נפש האדם.