承山 Cheng shan – ש. שתן 57

מיקום: 8 צון מתחת לש. שתן 40, במקום ששריר התאומים הופך ל V
משמעות השם: Mountain Support – תמיכה בהר

סיפורה של נקודה:
הנקודה השלישית ברצף הנקודות (ש. שתן 55, 56, 57) המתארות את איכות ההליכה בדרך, ואת המכשולים והקשיים של ההולך בדרך, בעיקר ביחס למצבי עייפות ושחיקה.
הנקודה מתארת את הדרך (טאו) כעלייה בהר.
העלייה בהר – קשה, מפרכת, תובענית, מחייבת תשומת לב, אי אפשר ללכת במעלה ההר בעיוורון, עקב פתלתלות הדרך, אי אפשר כמו כן – לעצור ולהיכנע, להפסיק את המסע תוך כדי מעלה ההר. המסע חייב להגיע ליעדו ולהשלמתו. ..
לא ניתן להתחרט ולחזור אחורנית ולא ניתן לעצור את ההתקדמות קדימה.
לכן הברירה היחידה והבלעדית, היא להמשיך את העלייה בהר עד להשלמת המסע.
כל זה אינו אלא משל להולך בדרך.

סיפורו של האדם:
צומת זו (של ההולך בדרך) קשורה למשבר של אמצע הדרך, כאשר לסגת ולחזור כבר לא אפשרי, ולהמשיך קדימה קשה ברמה המביא ספק בלב האדם, שאולי הוא טעה בבחירה שלו. אולי לא שקל נכון את צעדיו, וכעת הוא בין פטיש לסדן, וללא בחירה או יכולת תנועה נוספת, הוא מחויב להמשיך את מהלך המסע שהחל זה מכבר.
זהו משבר אמצע החיים, כאשר האדם כבר גמע איזו כברת דרך, וכעת יש לו פרספקטיבה על חייו ועל בחירות שעשה, שמרובן לא ניתן לסגת.
זהו משבר של איש ניהול או יזם, עם פרויקטים שהבנייה שלהם מחייבת זמן רב, סובלנות, אורך רוח, אך במקביל – מאמץ רב להחזיק את מתח התנועה והעשייה.
בדרך כלל – כאשר האדם חצה את מחצית הדרך – צפוי לו המשבר.
אז הנקודה באה להזכיר לו את תכלית ההליכה, לחזק את פינות הנפש שנחלשו, לאפשר גיוס כוחות נוסף, לתת הצצה נוספת למקום הראשוני שדחף למסע ולהזכיר לאדם את ההתרגשות הראשונה שהייתה חלק מן המוטיבציה הראשונית

סיכום:
נקודת משבר אמצע המסע.

承筋 Cheng jin – ש. שתן 56

מיקום: באמצע הדרך בין ש. שתן 55, לש. שתן 57
משמעות השם: Sinew support – תמיכה בגידים ורצועות

סיפורה של נקודה:
נקודה הזהה באופייה לכיס מרה 34. בהזנה של גידים ורצועות לצורכי האלסטיות, הגמישות והתנועה.
התמיכה הבאה מנקודה זו, קשורה לוויטאליות הבאה מן הכליות, לכן זוהי תמיכה של כוחות הבסיס שיש לאדם, כוחות היסוד.
התמיכה שנקודה זו יודעת להעניק, איננה תמיכה של צורכי היום הרגילים. התמיכה והעמידה של צרכי התנועה השותפים והרגילים, קשורה לכיס מרה 34.
בנקודה זו התמיכה בסוג ההזנה שהיא נותנת, מתרחש לאחר שהאדם חצה את גבולות היכולתיו הנורמטיביות.
לאחר שהאדם הלך יותר מן היכולות המוכרות לו, קיים סיכוי גבוה שהרגליים המבטאות הליכה (גופנית ונפשית) יתקשחו או יחשלו, דבר העשוי למנוע את המשך מהלך ההליכה (הגופנית – נפשית)

סיפורו של האדם:
הליכה "נפשית" היא כל אותם המאמצים שהאדם משקיע בהליכה בדרך שקבע לעצמו, המחייבים ממנו כוח רצון אדיר הבא מן הכליות, ואותו כוח הרצון עצמו מחייב תחזוקה, חיזוק, וטיפוח כיוון שההליכה מחייבת גיוס כוחות תמידי.
ההליכה איננה אוטומטית, איננה פשוטה, איננה מובנת מאליו.
כאשר הקושי לגיוס הכוחות להמשך הדרך גורם לנוקשות יתר או לרפיון נפשי. אז נקודה זו הופכת למתאימה ביחס לצומת זו.

סיכום:
נקודה להשבת הגמישות והאלסטיות במצבי שחיקה, לאחר מאמץ מתיש וקשה לאורך זמן רב.

合陽 He yang – ש. שתן 55

מיקום: 2 צון מתחת לש. שתן 40
משמעות השם: Yang Confluence – Yang union
מפגש היאנג

סיפורה של נקודה:
הנקודה מתארת צומת ומפגש של כמה אספקטים יאנגיים:
1- יכולת ההליכה והעמידה – השימוש ברגליים לצורכי תנועה – הרצון ידוע ולכן הכיוון ברור.
2- יכולת לצור חום במחמם תחתון (נקודת חיזוק של היאנג) – חיזוק חיוניות היסוד.
3- יכולת להניע דם סטגננטי, המחמם תחתון במחזור חודשי.
או לעצור דימומים עקב חולשה של יאנג והצורך לחמם בעיקר במצבים של חולשת הטחול וכליות. – חיזוק תנועת דם.
4- מחזקת את החוליות המותניות במצבי חולשה, או לפיזור של גודש במצבי כאב – חיזוק הגב התחתון, ביחס ליציבה.

סיפורו של האדם:
קשיי ההליכה בדרך:
נקודה לחיזוק, ריענון, התחדשות הכוחות של אדם ההולך הדרך.
הדרך ידועה, וקו החיים ידוע, אך הכוחות חלשו.
הדעת בהירה – אך הגוף חלש.
הנפש חפצה – אך הכלים נשחקו.

סיכום:
נקודה להשבת הוויטאליות של הכלים הנפשיים והגופניים.

נקודות הקו השני, המקביל לקו נקודות ה- shu

נקודות ש. שתן על הקו השני על הגב – הקדמה

דרך הנקודות שעל פני תעלת ש. השתן, תמצית החיים המרוכזת ביותר באדם הטמונה בכליות, מתפרטת לאיברים, ומראה את (דרך הנקודות) כל האספקטים של תמצית זו.
תמצית החיים – כמו שהיא מרוכזת בכליות, מהווה את פוטנציאל החיים שיש באדם.
ייתכן שפוטנציאל זה יצא לפועל, וייתכן כי אותו הפוטנציאל ייוותר כמו שהוא, ללא ביטוי קונקרטי. דבר העשוי להחוות בסוף מסלול חיי האדם, כחיים וכהזדמנות שפוספסה, החמצה של הזדמנות חיים שלא נבטה.

קיימים תכנים מסוימים שיבואו לידי ביטוי בהכרח מאותה התמצית, שהם כוחות הגוף, יכולות גופניות, חוסן גופני ועד כמה וויטאליות זמינה יש לאדם.
אך יש באותה התמצית פוטנציאל נוסף שלא בהכרח יבוא לידי ביטוי.
צריכים להתקיים תנאים מסוימים שהם ידחפו את אותו הפוטנציאל להגשמה העצמית.
תכנים אלו הם בעלי אופי נפשי ורוחני.
הם קשורים לאיברי הגוף, הם אספקטים נוספים של התכונות העמוקות של אותו האיבר.
אלו הם כישורים, יכולות ועוצמות נפש שהם חלק מתפקוד האיברים, אך תפקוד האיבר הפיזי אינו מכריח את התפתחותם.
על אף שקיימת זיקה בין איבר לתכונת נפש, לא הכרחי שהאיבר המכיל, המהווה בית לתכונה נפשית או לאיכות רוחנית גבוהה, יבואו לידי ביטוי.
כך שייתכן כי האדם יחיה חיים טובים ובריאים מן הזווית הגופנית, אך ללא ההגשמה של תכנים עמוקים יותר הקשורים לאיברי הגוף.
ההתפתחות שלהם קשורה לדרך ה"פסיכו רוחנית" שהאדם יוזם לעצמו.
זוהי הקריאה של האדם לדרך (טאו) המגרה את ההתפתחות של אותם האיכויות.
ללא אותה הקריאה לדרך – ייתכן כי האדם יחיה חיים טובים ובריאים, אך ללא ההגשמה של תכונות הנפש והרוח שיש בו כפוטנציאל.

ייתכן כי איכויות אלו התפתחו באדם באופן טבעי לחלוטין, כחלק מתהליך טבעי של גדילה במובן השלם, כאשר אין הפרעות מיוחדות מחוץ לאדם. ואכן במקרים רבים (ברוב בני האדם) קיימת התפתחות יחסית של פוטנציאל ואיכות נפש הגנוזות באיברים.
מהלך טבעי מסוג זה עשוי להזדקק לעיתים לחיזוק או לעידוד לשם התפתחות גבוהה או מודעת יותר של האיכויות שכבר יש באדם, כל אדם ממקומו.

לעיתים האדם אכן בדרך מסוימת – אך הוא זקוק לחיזוק ולפתיחה של כוחות נפש ההכרחיים לסוג הדרך שעליה הוא הולך, וחיסרון של איכות או כוח מסוים מהווה סוג של חסימה להמשכיות הרלוונטית.
מצבים בהם האדם אכן הולך ובדרך הנכונה והראויה – אך הוא חסר בכוחות הנדרשים להגשמה המלאה של אותה הדרך.

כל הנקודות הממוקמות על פני הקו השני, הקו המקביל לקו עם נקודות ה – shu,
הן בעלות האיכויות הפסיכו רוחניות של פוטנציאל זה באדם.
כל אחת מהם מחזיקה פוטנציאל של איכות וכוח, הקשור לאספקט נפשי – רוחני באדם.
הן יכולות לעורר את אותו הכוח ואיכות באדם כאשר האדם "ישן" או לא מודע לאפשרויות שיש בו, או להעצים את אותו הכוח והאיכות, כאשר האדם זקוק לעידוד ולהעצמה של אותה האיכות הנפשית- רוחנית.

האיכות של כל אותן הנקודות וסוג הפוטנציאל שהן מסוגלות לו, לא הכרחי לצד הגופני ואף לא לרווחה הגופנית של חיים נוחים, אלו נקודות עם איכויות של אדם ההולך בדרך, לאלו ההולכים בדרך, הזקוקים להעצמה של איכות מסוימת.

אלו נקודות שיש להן כמו כן – את הכוח לעורר את אותה האיכות באדם כמצבי חסד, שהאדם עדיין לא "זכה" לאיכות מסוימת, וזאת כדי לתת לאדם את ה"טעם" של כוחות פוטנציאליים שיש בתוכו,על מנת שלעורר באדם את ההצצה להתלהבות, להשראה, לכוחות נפש ורצון, להתרגשות על דבר חדש ואת הכוח המתעורר באדם לאור ההבנה של ה"לאן" שיש בתוכו.

על היחסים בין הקו הקרוב לחוט השדרה (נקודות ה – shu) לקו השני המקביל, הרחוק מחוט השדרה:
נקודות ה- shu, הן חלק מהתפתחות הכרחית, שאין בה "בחירה", היא חלק מן ההתפתחות האורגנית המתפרטת מחיוניות היסוד שבכליות.
הנקודות על פני הקו השני הרחוק מחוט השדרה, מגלמות בתוכן את האפשרויות שאינן הכרחיות לקיום לפיזי, אלא לדרגות קיום שמחייב מן האדם את הבחירה המודעת במהלך חיים רחב ועמוק יותר. נקודות אלו מגלמות בתוכן פוטנציאל קיום שמחייבות מן האדם בחירה בדבר.
נקודות הפוטנציאל הנפשי – רוחני, מקבילות לנקודות ה shu, של האיבר המארח את האיכות הנפשית רוחנית הפוטנציאלית. דבר המלמד על הקשר בין האיבר הגשמי לאיכות שמשויכת עליו.

הינה התיאור של נקודות אלו עם האיכות הפסיכו – רוחנית שלהן, למה הן "מסוגלות", ובאיזה מצבים מתאים לפתוח אותן.

附分 Fu fen – ש. שתן 41 – נקודת הפתיחה של המהלך כולו.
מיקום: 3 צון צידית מקו האמצע – במקביל לקצה התחתון של חוליה T2, במקביל לש. שתן 12
איכות הנקודה: הצטלבות עם תעלת המי הדק.
משמעות השם: Attached branch – Outer Branch
ענף צמוד, חיצוני, מחובר.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
זוהי נקודת הפתיחה של המהלך של מה שדובר למעלה.
היא המפתח, כאשר רוצים לפתוח מהלך נוסף באדם שעדיין לא הוגשם.
כאשר רוצים לעורר באדם את ההשראה לאיכות ולכוח נפשי מסוים שטמון בו.
אז פותחים את נקודה זו, במקביל לנקודה נוספת עם האיכות שאותה המעוניינים לקדם.
כגון – נקודה זו ביחד עם ש. שתן 52 – נקודת "כוח הרצון".
אז ש. שתן 41 פותחת את המהלך של האפשרות להעצמה זו, וש. שתן 52 (כוח הרצון) מביאה את האיכות אותה רוצים לקדם, או לעורר.
סוג ה"מפתח" שהיא, מגולם בשמה, הרומז כי היסוד הנסתר באדם, קרוב מאוד, הוא "ענף צמוד" לזרימת החיים שכבר קיימת.
האפשרויות הנוספות שיש באדם, אינן רחוקות מן האדם, אלא בתוכו – צמודות לקיים, צמודות לתהליך המתגבש בחיי האדם..
אך הן אינן בשלות ולא מודעות, כך שיש לעורר אותן.
לכן – כאשר בוחנים את האירועים שהאדם עבר, ואת הדרך שעשה, ניתן לדעת על פי אותם האירועים, את הפוטנציאל המרומז במה שהאדם כבר עבר בדרכו, כיוון שהקווים הגשמיים ורוחניים, מקבילים זה לזה.
לכן השימוש בנקודה זו, פותח ומתחיל מהלך שמגמתו התעוררות והשראה לבאות.

סיכום: נקודה לפתיחה של מהלך שמגמתו התעוררות הדרך וההשראה לדרך, במצבי "בוסר", מצבים של אדם הצעיר בדרך, כאשר הוא על פיתחה של דרך ויש לעורר אותו אליה.

魄戶 Po hu – ש. שתן 42 – נקודת ה"גבולות"
מיקום: 3 צון מקו האמצע, במקביל לש. שתן 13 (ה- shu של הריאות) מתחת ל T3
משמעות השם: Po door – Door of the Corporeal Soul
השער של נפש ה"חומרית", הנפש המוגשמת.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
הנקודה מתייחסת לריאות, לכוח הנפשי רוחני שהריאות מחזיקות בתוכן כפוטנציאל.
מהו הכוח הפוטנציאלי של הריאות:
כוח זה מתבטא דרך תהליך הנשימה של הריאות, והצ'י המגן (שהריאות אחראיות לו) העור שהוא ביטוי נוסף לריאות – גם העור נושם והוא מכונה "הריאה השלישית".
כל אלו מראים כי האיכות המרכזית של "נפש" הריאות הינה בנושא הגבולות, יצירת קשר של העולם הפנימי של האדם עם העולם החיצוני, מגע עם הטבע והסביבה וכיצד האדם שוזר את עצמו עם הסביבה האקולוגית, הגנה ויצירת גבול במובן הרגשי והרוחני.
לנקודה האחרונה שצוינה (גבול נפשי- רוחני) יש חשיבות מרכזית לאדם.
כדי שהאדם יידע להציב את הגבול הנכון מול כל נושא, עליו לדעת להכיר את מה הוא מתחם, על מה הוא שומר, מה קיים מאחורי הגבול שהוא מציב (גבול בא לתחם, להגן, לצור הבחנה בין החוץ לפנים)
דרגת הידיעה העצמית של האדם, עד כמה האדם יודע את עצמו, זוהי דרגת יכולתו להגדיר את גבולותיו.
גבול מתחם את מה שייחודי באדם. ייתכן כי היעדרות של ידיעה זו מביאה לידי עצב, דכדוך ודיכאון. רגשות הקשורים לריאות. אז יש לעבוד עם ריאה 3 וריאה 7, שהן משחררות את ההצטברות של רגשות אלו, ואז לפתוח את ש. שתן 42, כדי להדגיר באופן מהודק יותר את האיכות הייחודית של האדם, עליה יש להגן ואותה יש לתחם.
פוטנציאל הנקודה בנושא הגבולות:
להדק את המודעות לגבי מהו הגבול – כאשר הזהות באדם אמורפית.
לפתוח את גבולות התודעה של האדם לממדים נוספים שהאדם אינו מודע להם.
לפתח באדם גמישות של תנועה, בין ממדים, כאשר יכולת זו תלויה בבהירות של תיחום של ממד.

סיכום: נקודה לנושא גבולות באדם, בכל סוגי ההיבטים, גופני – רגשי – תודעתי – רוחני.
נושא הגבולות ייתכן כי הוא אינו קיים באדם, ואז יש צורך להעצים ולחזק את הנקודה.
ייתכן שנושא הגבולות נוקשה מדי, מוחלט מדי ואז יש לפזר את הנקודה.

膏肓俞 Gao huang shu – ש. שתן 43 – הקסם של מעטפת הלב
מיקום: 3 צון מקו האמצע, במקביל לש. שתן 14 (ה shu – של מעטפת הלב) מתחת ל T4
משמעות השם: Vital Region Shu – Fatty vital hollow
שכבת שומן וויטאלית חלולה.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
הנקודה מגלמת בתוכה את האיכות הגבוהה של מעטפת הלב.
במישור הגופני – הנקודה מטפלת במצבים נפשיים כרוניים, עייפות כרונית. מצבים בהם איברים פנימיים מעורבים במחלות כרוניות כאשר המרכיב הנפשי של המצב הקליני הינו בעיקרו נפשי (דיכאון כרוני, התנהגות פולארית, פיצול אישיות, שחיקה נפשית עקב עומסים לאורך שנים)
מן הזווית הנפשית – זוהי נקודה היוצרת חיבור וקשר בין מערכות נפש עדינות וגבוהות שיש לחבר אותן כדי שההליך הפסיכי רוחני – יהפוך למוחשי, קונקרטי, שניתן להפוך אותו מאינטואיציה לתכנים בעלי מסירה והעברה לאדם נוסף.
זוהי נקודה שיוצרת התבררות בין גבוה לנמוך באדם, בין טהור ללא טהור, בין מה ששייך לרוח ולמה ששייך לחומר.
תהליך ההתבררות – כאשר הפך לפעיל – מהווה גורם מזכך, מטהר המוביל לבהירות הנדרשת כאשר אדם עולה למקומות גבוהים.
תהליך ההתבררות שהנקודה עושה רלוונטי לאנשים שעברו "בלבול" רוחני, או שנושאים שחוו לא בוססו היטב, דבר שגרם לערבוב של כמה ממדים, ללא ההבנה הנכונה על הדינאמיקה של כל ממד.

סיכום: נקודה המחזירה ומבססת תקשורת בין ממדים באדם, שאבדו או שלא בוססו באופן המאוזן.

神堂 Shen tang – ש. שתן 44 – מקום ובית לנשמה
מיקום: 3 צון מקו האמצע, מתחת ל – T5, במקביל לש. שתן 15 (ה shu של הלב)
משמעות השם: Spirit hall – אולם הנשמה, הרוח.

סיפורה של נקודה – הטאו של הנקודה:
נקודה שהאיכות שלה בנתינת בית, מקדש, מקום להיות בו, עבור הנשמה (SHEN) הקיימת בלב האדם.
כאשר יש לנשמה מקום להיות בו, הדבר מאפשר לנשמה להפוך ולהיות מודעת לאדם, עם סוג הדיבור והשפה הייחודי לה.
זו המקום העמוק ביותר באדם, שממנו נובע הידע הבסיסי לגבי סיבות הקיום של האדם. ידע זה אינו אינפורמטיבי הוא קיומי העונה של שאלות יסוד:
1- מי אני
2- מדוע אני פה
3- מה עלי לעשות פה
4- מהם הכלים שבידיי לעשות את הדבר שאני כאן לשמו.
5- מהי הדרך להתמודדות עם סוגי המהמורות שאתקל בדרכי, להגשמה של סיבות הקיום שלי.

נושאים אלו בסיסיים ועמוקים, וכל עוד האדם לא בירר אותם לעצמו, הוא חי חלקית או שהוא הולך בערפל.
ייתכן שתהליך הבירור של נושאים אלו, קיים חלקית באדם, אז הנקודה ממשיכה את סוג התבונה של איכות זו שבלב האדם.
האופן בו נקודה זו מבררת לאדם, זהו דרך בניית המקום, המקדש הבית ששם shen -נשמה, מרגישה בבית, מרגישה נוח, שהיא יכולה להרפות, לנוח, להישען ולהתרווח.
נקודה זו מקדמת את איכויות הרווחה הדרושות לנשמה כדי שהיא תחשוף את הידע שיש בה לגבי אותן שאלות היסוד.

סיכום: נקודה היוצרת את האקולוגיה והתנאים הנזקקים למודעות נשמתית.

譩譆 Yi xi – ש. שתן 45 – התמודדות עם מהות הסבל
מיקום: 3 צון במקביל לקו האמצע, מתחת לחוליה T6, במקביל לש. שתן 16 – נקודת הshu של GV.
משמעות השם: That Hurt – זה כאב, להיאנח.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
נקודה שיש לה קשר וזיקה לנקודה הבאה ש. שתן 46 (שער הסרעפת)
יש לנקודה זו חמישה אספקטים:
1- טיפול ושחרור של מצבים רגשיים לא פתירים שגורמים לאדם קושי וסבל רב. מצבים רגשיים שהם כ"אבן שאין לה הופכין" בנפש האדם. מצבים שהאדם חש כי יש עליו "גזירת גורל אכזרית" שחייבה אותו להתמודד עם מצבים הגורמים לו ייסורים רבים, ואין לא אלא להסכים לדבר בזעקה או שתיקה.
2- הנקודה פותחת את היכולת של האדם לעסוק עם אותם המקומות והאירועים שנראים כי יש לקבל אותם כ"עובדה" גמורה, ולא ניתן לשנות את מה שהיה, לכן הסבל מהם הינו תמידי.
הנקודה פותחת את אותם הנושאים, מאווררת את המקומות הללו, ובכך פותחת תהליך שינוי של נושאים שעד כה היה נראה כי הם עובדה גמורה.
3- נקודה המעלה את יכולתו של האדם לעסוק עם ה"סבל".
לכל אדם יש התמודדות עם דרגות סבל ברמות שונות, הנקודה מאפשרת שינוי פרספקטיבה ועיסוק "זורם" יותר עם אותם הנושאים המהווים סיבה סבל.
4- נקודה להתמודדות עם מושג הסבל – עם עצם הקונספט של מהו הסבל במובן העקרוני, הפילוסופי של תפיסת החיים והקיום.
5- כאשר אדם סובל לאורך שנים (בכל נושא – ייתכן ממצוקות גופניות או ממצבי חיים מורכבים) עשויות לעלות שאלות יסודיות:
מדוע היה עלי לעבור ולחוות את הסבל הזה?
מהם הסיבות שהייתי צריך להתמודד עם אותו הקושי?
האם היה לדבר תכלית כלשהי הנסתרת מעיני?
הנקודה "עונה" על שאלות אלו, עקב שינוי הפרספקטיבה שהיא מביאה לגבי האסטרטגיות הקיומיות שהאדם בנה בתוכו לשם התמודדות עם הסבל.

סיכום: נקודה לשינוי הפרספקטיבה בנושאים הגורמים לאדם סבל.
נקודה המשנה את יכולתו של האדם להתמודד עם הסבל, דרך שינוי ההבנה לגבי מהו הסבל ואת מה הוא בה לשרת.

膈關 Ge guan – ש. שתן 46 – חיבור והזנה בין ההתנסות ל"אני"
מיקום: 3 צון מקו האמצע, מתחת ל T6, במקביל לש. שתן 17- נקודת הshu של הסרעפת.
משמעות השם: Diaphragm Gate – שער הסרעפת.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
נקודה העוסקת בתפקודה של הסרעפת:
הסרעפת הינה רקמה היוצרת את ההפרדה בין המחמם העליון לב, ריאות = הצד הרוחני באדם.
למחמם האמצעי – טחול קיבה = האיברים דרכם חווית ה"אני" נוצרת.
הנקודה מאפשרת מעבר תקין בין סוגי ההתנסויות הגבוהות באדם, שמוצאן בלב, וכיצד הן הופכות לחלק מן הזהות של האדם.
לכן היא רלוונטית במצבים שבהם קיים באדם נתק בין החוויות שחווה לזהות ה"אני" שלו.
לנקודה יש חמישה אספקטים:
1- מראה את ההיגיון שמאחורי כל התנסות, מה אותה ההתנסות באה לשרת בהתפתחות של האדם.
2- מה הקשר בין ה"אני" של האדם, להתנסות. כיצד ההתנסות קשורה לצורכי ההתפתחות של ה"אני".
3- מעברים בין התנסויות בממדים גבוהים, והיכולת לחזור למצבים "רגילים", במעבר מממד לממד, ללא הפרעות הקשורות למעבר בין הממדים.
4- היכולת להבין וללמוד את ה"שיעור" שיש מאחורי ההתנסות – מהי התבונה שהתנסות באה ללמד את האדם.
5- היכולות להפוך את ההתנסות ל"דרך" דרכה האדם יוזם לעצמו סוגי התנסות כדי להבין דברים לעומק – דבר המתאפשר כאשר ה"אני" של האדם מושרש, מבוסס, ולכן פתוח לשינוי.

סיכום: נקודה שדרכה האדם למד כיצד "עובדים" עם ההתנסות.

魂門 Hun men – ש. שתן 47
מיקום: 3 צון מקו האמצע, מתחת לחוליה T9, במקביל ל ש. שתן 18 (ה shu של הכבד)
משמעות השם: Ethereal Soul Gate – שער הנשמה האתרי.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
הנקודה מקבילה לנקודת ה shu של הכבד, לכן היא מלמדת על הקשר בין תפקודי הכבד הפיזיולוגיים על פי ההבנה של הרפואה הסינית, לאספקטים הרוחניים של איבר זה.
תפקוד תקין מן הזווית הגופנית, מהווה תשתית הכרחית לצד הרוחני של הכבד, לרוב בהקשר של הכלת הדם, תנועת הדם, ניקיון הדם, תנועה חופשית בכל ממדי הגוף, הזנה של העיניים בדם ותנועת שלד שריר דרך ההזנה של גידים ורצועות.
היא מהווה בית ל"נשמה" של הכבד: חון hun – .
היא מפעילה את כל איכויות ה – hun.
איכויות מרכזיות של hun:
1- אינטואיציה
2- יצירתיות
3- ראיית העתיד
4- יכולת הבנת העתיד והידיעה כיצד להפוך את הדרך כלפי העתיד לצעדים קונקרטיים בהווה.
5- יכולת לטעת את זרעי העתיד בהווה, כך שהאדם יקבל את טעם העתיד אליו הוא הולך.
6- יכולת כניסה לעולמות שם יש ישויות לא אנושיות (על פי הגישה הסינית – שדים, ישויות טבע, מלאכים, סוגי אנרגיות, ממדים של הדרקון הירוק – ממד הצ'י הנקי)
7- יכולת התמרה של איכויות מ"נשמות" אחרות, ה- po , של הריאות, ה – yi, של הטחול.
נשמת הכבד לוקחת את המטענים שאיכויות אלו מביאות, ומתרגמת אותם לנושאים שניתן להבין, לעסוק ולהפוך אותם לברורים ומעשיים.
8- יכולת אירגון של תכנים באדם: הכתובים הסיניים מכנים את ה- hun , הגנרל של הממלכה.
תפקיד הגנרל, זהו לראות את תנועת המערכת ממעוף הנשר, מגבוה, כדי להבין את תנועת המכלול. אז הכבד יודע לנווט את המערכת ליעד הרלוונטי.
9- עבודה עם חלומות, יכולת הבנה של המסרים הבאים לאדם דרך החלומות.
10- קשר ל – shen, לנשמה המתגוררת בלב האדם. שם ה – hun , יודע את ומקבל את תרשימי תכנית העל של המערכת:
יעד, תכלית, סיבת קיום, קשיים הצפויים בדרך וההכנה לקראתם, ההכשרה של האדם לקראת סוגי האתגרים שהוא עשוי לעמוד מולם – באמצעות ההכנה של סוגי המשאבים הנדרשים לסוגי האתגרים.

סיכום: ניתן לפתוח נקודה זו לשם קידום של כל אחת מן האיכויות שציינו. פתיחה אפקטיבית של הנקודה המביאה תוצאות, תלויה במצב בריאותו של הכבד במובן הפיזי, ולכן יש לוודא לפני עבודה עם נקודה זו, כי הכבד "מרגיש טוב".
כלומר יש לחזק, לאזן, לעודד תפקודי כבד איכותיים ויעלים, לפני שנגשים לנקודה זו.

陽綱 Yang gang – ש. שתן 48 – ארגון התכנים הבאים מן הכבד, לדבר קונקרטי.
מיקום: 3 צון מקו האמצע, מתחת לחוליה T10, במקביל ל ש. שתן 19 (shu – כיס המרה)
משמעות השם: Yang head rope – Linking to Gall Bladder – מקשר ומחבר לכיס המרה.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
זוהי נקודה המביאה את האיכות הנפשית רוחנית של כיס המרה.
כיס המרה מהווה בן הזוג היאנגי של הכבד.
הוא איבר יאנגי – אך אינו חלול כמו שאר איברי היאנג, הוא מלא בנוזלי המרה, מלא ולא חלול כמו איברי היין.
הוא איבר מיוחד ביחד עם ששת האיברים המיוחדים שלכולם יש זיקה ישירה לחיוניות היסוד בכליות.
ששת האיברים המיוחדים: מוח, עצמות, מח העצמות, כלי דם, רחם וכיס המרה.
דבר זה הופך את כיס המרה לאיבר ולתעלה מיוחדת מאוד עם איכות שונה משאר איברי היאנג.
נקודה זו קשורה ישירות לנקודה הקודמת.
תוכן הפעולה של הנקודה הקודמת המתייחס לכבד (בן הזוג הייני של כיס המרה) מקבל עיבוד מעשי וקונקרטי דרך נקודה זו.
האיכות המרכזית של נקודה זו, הינה בצדדים המעשיים של התוכן ה"רוחני" אותו הביא הכבד.
ריבוי הפוטנציאל שיש בכבד, אינו מאפשר לכבד לבדו לעסוק לאבד את רוב האפשרויות. הוא זקוק לכיס במרה שייקח את אותם התכנים, בעיקר את אלו הזקוקים להגשמה פיזית בעולם הגשמי, לשם ההליכה בדרך, ולעבד את נתונים שמביא הכבד לצעדים בפועל ממש.
איכויות של הצדדים הרוחניים – נפשיים של כיס המרה:
1- מעשיות, תכליתיות, ענייניות. גישה תכליתית גם בנושאים הגבוהים ביותר והדקים ביותר.
2- אומץ. האומץ הנדרש להוציא דברים מן הכוח לפועל במובן המעשי שלהם.
יש להוצאה לפועל, השלכות מסוימות הדורשות מן האדם אומץ.
3- התפתחות של גישה פרגמאטית, ביצועיסטית. פותחים נוקדה זו כאשר יש לפתח תכונה זו באדם.
4- כיצד להנכיח אדם שחי ברוח, בעולם החומר.
5- כיצד להנכיח את תכני הנפש והרוח של האדם בעולם הגשמי.
6- כיצד להישאר אוטנטי, נקי, ישר , תמים ונאמן ביחס לתכנית האב של חיי האדם, הטמונה בלב, ומתורגמת בכבד והופכת למעשית בכיס המרה.

סיכום: גם בנקודה זו, האפשרות לעבוד עמה ולקבל את התוצאות הרצויות, תלוי רבות בבריאות וביציבות הצד גופני של האיבר עצמו. לכן בעבודה עם הנקודה, יש להקדים ולחזק תפקודי כיס מרה, ואז פתיחה של נקודה זו אפקטיבית ביותר.
פתיחה של הנקודה ללא ההכנה הנדרשת, לא תביא לידי מלוא האפשרויות הפוטנציאליות לנקודה.

意舍 Yi she – ש. שתן 49 – אינטליגנציה רגשית – מחשבתית
מיקום: 3 צון מקו האמצע, מתחת לחוליה T11, במקביל לש. שתן 20 (ה shu – של הטחול)
משמעות השם: Reflection abode – Abode of Thought – Intelligence lodge
אולם האינטליגנציה, משכן המחשבות, משכן ההתבוננות – התכנסות – רפלקציה.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
גם בנקודה זה, קיים הקשר ישיר עם האיבר המארח, הטחול.
לכן – כדי שנקודה זו תיתן לאדם את מלוא איכויותיה, יש לוודא לפני שניגשים אליה, את תקינות ובריאות הטחול. ללא תקינותו של הטחול, לא תיתכן פעילות מלאה של איכויות נקודה זו.
תפקודו של הטחול, במובן הפיזי: עיכול מזון, מיצוי הצ'י של המזון, התמרה של מצבים גופניים למצבים אנרגטיים, הזנה של קצוות הגוף, ההחזקה של איברי הגוף במקום.
כל אלו האיכויות מתממשות בנקודה זו, בהיבט הנפשי רוחני של אותם התפקודים הגופניים בטחול.
האיכויות האנלוגיות של נשמת הטחול yi – – כפי שהן מקבילות לאיכויות הגופניות של הטחול.
1- עיכול מזון – עיכול של ידע.
2- מיצוי הצי' הבא מן המזון – מיצוי הידע וההבנה של תוכן מלמד, היכולת להבין דקויות של תוכן נלמד.
3- התמרה של מצבי גוף לאנרגיה – התמרה של רעיונות, תובנות הבאות מאיסוף של אינפורמציה. היכולת להגיע לתובנה עמוקה יותר ולא נראית לעין מן העיסוק בחומרים עיוניים.
4- הזנה של קצוות הגוף – היכולת לצור לאדם ובאדם ציר מרכזי. ציר זה הופך לחוויית ה"אני" של האדם, כאשר קיים באדם "אני" – יש מה שיאגד את הקצוות של מבנה האישיות שלו ליחידה אחת.
זוהי נקודה לגיבוש תחושת ה"אני" של האדם.
5- החזקה של איברים במקומם – הקשר של האדם עם עצמו, תלוי ביכולת שלו להיכנס פנימה ולחוש את עצמו, את האיכות שנבנית בתוכו לאור הדרך שעשה עד כה.
הטחול מגבש את סך ההתנסויות של האדם לתחושת "אני" שהיא הסיכום של הדרך שהאדם עבר עד לנקודה זו.
כאשר האדם מאבד את תחושת ה"אני" – איברי ה"אני" המורכבים מן ההתנסויות שעבר, מתפזרים.

הנקודה מהווה בית ליכולת המחשבתית, לעיכול ידע, להבנה של ידע.
איכות נוספת זוהי יכולת ההתכנסות של האדם לתוך עצמו, משם נובעים רעיונות, השראה, הבנה של דקויות והתעוררות של ידע גבוה הנובע מן הפרי של העבודה הלימודית שהאדם עשה.
היא נקודה המגבשת את הזהות של האדם לאור כברת הדרך העשה.
יש בנקודה צד פעיל של התודעה – מחשבה, ריכוז, זיכרון, עיון, יכולת לימודית, הבנת הנלמד, אינטליגנציה לימודית.
ניתן לומר שכל אדם בעולם הנוכחי זקוק לנקודה זו.
עוד ניתן לומר – שבקרב כל אדם קיימת ההתפתחות של איכויות הנקודה הזו – אך העלייה של איכויותיה תלויים רבות בבריאות של האיבר המאחר של איכויות אלו – הטחול.
בריאות הטחול תלוי רבות בתזונה של האדם, בתשומת לב לנושאים המזינים את האדם וכן במידה מסוימת הדבר תלוי בתורשה העוברת דרך הכליות מחיוניות היסוד.
הנקודה מסוגלת לעודד ולקדם את כל האיכויות שצוינו.
ברוב המקרים יש לחזק את פעילות הנקודה לשם העלייה של כל הנאמר.
אך קיימים מצבים בהם יש "עודף" אותו יש לפזר דרך הנקודה. מצבים כגון: OCD, מחשבות כפייתיות בכל נושא או תחום. אובססיביות התנהגותית כאשר לא ניתן להרפות ממשהו רגשי ברובד המחשבתי.
כגון: קנאה כלפי משהו או מישהו, היוצרת באדם אובססיביות סביב הנושא.
אכזבה וכאב ממשהו או ממישהו – דבר שאינו נותן מנוח לאדם, והוא עוסק בנושא ללא יכולת להרפות.
כל אותם המצבים באדם שאין לאדם בחירה יותר בתנודות של עולם הרגש והמחשבה שלו, ונושאים מסוימים השתלטו על נפש האדם, אז יש לעבוד עם הנקודה באופן המפזר אותה.

סיכום: נקודה לקידום יכולות למידה ואינטליגנציה באדם.

胃倉 Wei cang – ש. שתן 50 – השיבה של שיקול הדעת
מיקום: 3 צון מקו האמצע, במקביל לקצה התחתון של חוליה T12, מול ש. שתן 21 (נקודת shu של הקיבה)
משמעות השם: Stomach Granary – אסם הקיבה.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
גם בנקודה זו, קיים ההקשר הישיר של איכויותיה הנפשיות רוחניות המקבילות בדיוק רב לאיבר אליו הנקודה מתייחסת.
פעילות הקיבה קשורה לעיכול המיידי של המזון, האכלוס המיידי של המזון, הפירוק וההכנה שלו לקראת ספיגתו לתוך המערכת, הקשר שיש לקיבה עם נוזלי הגוף – בספיגה הראשונית שלהם.
כל זה אין הוא אלא משל לתפקודים הנפשיים של הקיבה, אשר היא זו הראשונה לבוא במגע ישיר עם כל סוגי ההתנסויות של האדם, ולעשות את העיבוד הראשוני של אותה ההתנסות לדבר שניתן להתייחס אליו, לעבוד עמו ולבסוף לצרף אותו לקומת האדם, או לחילופין לדחות את אותם ההתנסויות שאינן שייכות לאיכות הפנימית של האדם.
איכות נפשית תודעתית זו של הקיבה, יוצרת באדם את שיקול הדעת הנכון לגבי אותם הנושאים שהאדם "ייקח אותם ללב" או שיידחה אותם ממנו.
שיקול דעת זה נובע בכוחם של הלב והכליות, שהם ביחד מייצרים את התשתית העקרונית אותה הקיבה וכלי העיכול הנוספים (מעי דק, ומעי גס) נעזרים כיסוד עליו ניתן להישען לשם הבהירות כיצד לעבוד מול אותם החומרים המבנה זקוק להתפתחותו מול היסודות שיזיקו להתפתחות.
כאשר קשר זה (בעיקר ללב) מטשטש, או אובד לאדם. הקיבה וכלי העיכול אינם יודעים כיצד לעבד את סוגי ההתנסויות שנכנסות למערכת כל העת, דבר המהווה סיבה לחדירה של גורמים זרים לתוך המערכת. תוצאות חדירה זו של חומרים הזרים למערכת מוביל לסוגי חולי קשים, אשר הקיבה סובלת מהם באופן מיידי, כיוון שהיא איבדה את מסלול העבודה הנכון שלה.
הנקודה משיבה את שיקול הדעת, ההיגיון הבריא הטבעי של האדם, ביחס לכל סוגי נושאים שהוא נפגש עימם.
היא משיבה את הביטחון של האדם ביחס למגע שיש לו עם הנושאים שעימם הוא עובד או בא בקשר ומגע.
עקב השיבה של הביטחון ביכולות של האדם בעצמו, וכן בשיבה של שיקול הדעת הבסיסי, הדבר מוביל לשקו פנימי עמוק, לביטחון שניתן לאדם כעת האפשרות לנוח.
היעדר אותו השקט ושיקול הדעת מביאים אי שקט ורעשים רגשיים שלא נותנים לאדם את האפשרות לנוח. דבר זה גורם להפרעות מסוגים רבים, כגון: בעיות שינה, הפרעות ביחסי אנוש, בעיות עיכול מסוגים רבים, קשיים סביב המחזור החודשי בנשים, ועוד…

סיכום: גם עם נקודה זו, יש צורך לאזן קודם את הקיבה כאיבר ולוודא כי כלי העיכול במובן הגופני עושים את חלקים הבריא במכלו הכללי, אז נקודה קלה יותר לעיסוק ותיתן את איכויותיה בקלות יתר.
איכויותיה המרכזיות:
1- שיבת ההיגיון הבסיסי של האדם
2- שיבת שיקול הדעת הטבעי של האדם
3- ניקוי של יסודות זרים שאינם חלק אורגני מנפש האדם שחדרו לאדם ושיבשו את נפשו ואת דעתו.
4- ביסוס תהליכי העיבוד של תהליכים רגשיים – כאשר ביסוס זה תלוי בעיקרון של מה ייספג ומה יידחה, על פי הכללים הנובעים מן הלב.
5- מה ייספג – תלוי בחומרים נפשיים שהאדם זקוק להם לשם התפתחותו, ומה יידחה אלו הנושאים שאינם רלוונטיים להתפתחות של האדם.
ידיעה זו נובעת מן הלב. וכאשר חידוש הקשר עם הלב שב, משם נובעת תחושת ההקלה של השיבה בשיקול דעת נבון, פשוט, חכם, בריא, טבעי.

肓門 Huang men – ש. שתן 51 – אינטליגנציה להרמוניה בחיי המעשה
מיקום: 3 צון מקו האמצע, במקביל ל ש. שתן 22 (נקודת ה shu – של המחמם המשולש) מול הקצה התחתון של חוליה L1.
משמעות השם: Vitals Gate – שער הוויטאליות

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
יש לנקודה קשר ישיר (כמו כל הנקודות על קו השני, ביחס שיש להן לנקודה המקבילה בקו ראשון)
לנקודת ה – shu -של המחמם המשולש (ש. שתן 22)
ש- ש. שתן 22 מתייחסת לאיבר במיוחד, שנודע על פי תפקודיו, אך אין לו איבר קונקרטי שמייצג אותו,אלא שהוא רשת המחברת את מכלול האנושי ליחידה אחת.
לתפקיד זה של המחמם המשולש, יש ביטוי גופני קליני הקשור לתנועת הנוזלים במערכת, הקשר שיש בין המערכות, כיצד הן עובדות ביחד, כיצד קיים ביניהן סנכרון.
מן הזווית המערבית – נוטים ליחס למחמם המשולש את הקשר למערכות האנדוקרינולוגיות.
אך קשר זה נכון יותר ברמה הרעיונית ולא בהכרח ברמה הקלינית (החשובה יותר)
המחמם המשולש אחראי לתנועה האחידה של כלל חלקי המערכת – שיעבדו כאיש אחד.
ש. שתן 51 (שער הוויטאליות) מתארת את אותה האיכות אך המישור הנפשי רוחני.
איכויות הנקודה:
1- קואורדינציה בין מערכות נפש, הרמוניה של תנועת הנפש, יכולת תנועה בין מצבים שנראים מנוגדים באופן שאינו יוצר קונפליקט פנימי.
2- יכולת בסנכרון הקומוניקציה של האדם עם הסובב, יכולת הבנת המתרחש בתוך האדם וכן מחוצה לו, וכך לצור את ההרמוניה הנכונה בין האדם לתנועה הסובבת אותו.
3- אינטליגנציה חברתית, רגשית, פעילה, ביחס לעולם הסובב.
4- יכולת עשייה, יוזמה, הוצאה של תכנים פנימיים לפועל, כאשר הם מתוזמנים בביטוי שלהם באופן הנכון, ובצורה הנכונה. האינטליגנציה – מתי לדבר ומתי לשתוק.
5- נכון לתקופתנו: היכולת ההרמונית לנוע בין מערכות זהות שונות מבלי להישחק מן האתגר של חזיתות התפתחות רבות מדי.
דוגמא: אימא צעירה שנעה בין כמה תפקידים שכולם דורשים את כל כולה – נושא האימהות, המשפחתיות, הקריירה שאין היא מעוניינת לוותר עליה, המראה חיצוני שדורש הרבה תשומת לב והשקעה, ההתפתחות האישית של תחומי עניין, הזוגיות ומחויבות לשמירה על חיים זוגיים נושמים. כל אלו עשויים להביא לידי שחיקה עמוקה, כאשר לבסוף נושאים מסוימים יפגעו – או לחילופין, הכול יפגע כולל האישה עצמה.
נקודה זו מביאה את סוג האינטליגנציה של כיצד נעים מזהות לזהות ללא פגע או שחיקה.
6- נקודה עם איכות מעשית – ולא "רוחנית" במובן היחסי לאדם כך שהוא לבדו מודע לעצמו. זוהי נקודה שמביאה לידי מעשה ומורידה את ההבנות או התובנות של האדם לרמה הפרקטית המיידית.

סיכום: נקודה הרלוונטית לתקופה הנוכחית, כיצד לנוע בין הטיפות ולא להתרטב.
כיצד לנוע בין זהויות ואתגרים שונים המתרחשים במקביל, ועדיין לשמור על האיזון הנפשי.

志室 Zhi shi – ש. שתן 52 – כוח רצון, מוטיבציה, התמדה
מיקום: 3 צון מקו האמצע, במקביל לש. שתן 23 (ה shu של כליות) מול הקצה התחתון של חוליה L2
משמעות השם: Willpower Room – Will chamber
חדר כוח הרצון – מסדרון כוח הרצון.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
נקודה זו מתייחסת לצד הנפשי – רוחני של הכליות. גם בנקודה זו, חולשה של הכליות במובן הפיזי או האנרגטי, יובילו לחולשה בצדדים הגבוהים של איבר זה.
לכן – כאשר מעוניינים להעצים את כוחן הנפשי רוחני של הכליות, יש לוודא שהצ'י של כליות במצב צבירה יחסי טוב. אם אין הוא במצב טוב – מוטב לחזק כליות תחילה ואז לגשת לנקודה זו.
איכויותיה של הנקודה מתייחסות ישירות לאיכות ה zhi –כוח הרצון שהוא האיכות הבסיסית של הכליות.
איכויות ה – zhi:
1- כוח רצון במובן המיידי והפשוט, היכולת לפתח כוח הרצון שמשמעותו המיידית הינה ביכולת ההתמדה של האדם כאשר הדרך הופכת לקשה, סיזיפית, מתישה ומייגעת.
דבר זה נכון כמעט בכל נושא – גם עם החיים טובים ויפים יהיו זמנים של חוסר עניין, שעמום או עייפות טבעית. כוח הרצון המתבטא ביכולת ההמשכיות של קו החיים בו בחר האדם, תלוי רבות בכוחן של הכליות בצד הנפשי רוחני שלהן.
הן מביאות כוח רצון – במקביל לזיכרון ולתבונה שמחזיקה את האדם בדרך בה בחר לאור המוטיבציה הראשונית.
2- מוטיבציה: הרצון להשיג, להתקדם, לגדול, להשתנות, ללכת בדרך הנכונה ולהגשים אותה.
בכל דרך יהיו שלבים קשים או מתישים, היכולת לשמר את המוטיבציה שדוחפת קדימה ולשמור את האדם בדרך – זוהי איכות מרכזית הצד הנפשי – רוחני של הכליות.
3- התחלה של כל נושא או דבר, ההתחלה של יום חדש. כיצד האדם קם בבקר מן השינה לאתגרי היום. האם יש לו את המוטיבציה לקום או שהיא איננה. ועד כמה היא חזקה אותה המוטיבציה.
ההתחלה של כל נושא – מתבטא המישור הגופני של רמת וויטאליות שיש לאדם, דרך התחדשות כוחות הגוף (מן הזווית הקונבנציונאלית – יכולת תאיי הגוף לשכפל את עצמם באופן הנכון והטבעי)
4- יכולת ליזום דברים חדשים, בעיקר להיות ולהישאר נוכח בנושא או הדבר שאותו האדם יזם.
5- כוח ההתמדה: יכולת העמידות של האדם נמדדת ונבחנת בעיתות משבר ומצוקה.
קושי בעמידות זמנים אלו, הופך את השימוש בנקודה למתאים.
6- יכולת ההתמדה של האדם איננה רק בנושאי משברים או מצבי קיצון היוצרים תנאים חדשים שלא היו קודם. זהו בעיקר היכולת של האדם לגייס כוחות, גם שאין לו אותם בזמינות טבעית
דוגמא: אדם שלומד כמו סטודנטים, או עובד כאשר עליו לגייס כוחות מנטאליים רבים לשם קריאת חומרים המצריכים כוח עיוני רב. היכולת לגייס כוחות ולהתמיד בריכוז גבוה, למרות שהכוחות אזלו, תלוי בכוח הנפשי – רוחני של הכליות (zhi)

סיכום: זוהי נקודה מאוד רלוונטית לזמנים המודרניים. רוב בני האדם עוברים דרך השחיקה והצורך לגיוס כוחות רצון, לחיזוק מוטיבציה ויכולת התמדה, עקב העייפות והאתגרים הרבים שהתרבות הנוכחית מציבה לאדם.
נקודה להעצמה של כוח רצון, יכולת ההתמדה, יזמות, ומוטיבציה.

胞肓 Bao huang – ש. שתן 53 – הזנה רב ממדית
מיקום: 3 צון מקו האמצע, במקביל ל- S2 , מול ש.שתן 28 (נקודת ה shu של ש. השתן)
משמעות השם: Bladder's Vitals – הוויטליות של ש. השתן, ממבראנת הוויטאליות של ש. השתן

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
מתקבצים לנקודה זו ששה גורמים, המכתיבים את האיכות המרכזית שלה.
אלו הם אותם הגורמים:
1- התייחסות לתפקוד של ש. שתן במובן הרגיל, של תפקוד איסוף שתן והריקון שלו לחוץ
2- התייחסות לבניית האיבר ש.השתן, וכיצד כוחו נובע , לא מעצמו אלא מכוח הכליות, מכוח חיוניות היסוד שכליות מכילות.
3- יחס לחיוניות היסוד בכליות – כיוון שתעלת ש. השתן, היא זו המוציאה את חיוניות היסוד לפועל, להיפרטות של כל האיברי הגוף.
4- קשר ליסוד המים הגוף האדם, דרך אופייה של התעלה והקשר לכליות.
5- היחס לתעלה עצמה שאיננה קשורה לתפקוד האיבר – אלא לתיעול הצ'י של הכליות בכל האספקטים הנפשיים והגופניים.
6- נקודה זו, מראה כי על אף שהיא משרתת את המבנה כולו, אף היא ותפקודיה זקוקים להעשרה של אותה האיכות שהיא עצמה אחראית לפזר בגוף כולו.
היא עצמה זקוקה גם היא להזנה דרך הדבר שהיא אמונה עליו.

משמעות נפשית – רוחנית לכל מה שצוין:
1- כאשר האדם עסוק בנתינה, עד שנחלש עקב כי שכח את עצמו.
2- היחסים הנכונים בין "כמה לי וכמה לעולם".
3- איכות של אחריות, יכולת החזקה, יכולת עמידות בתנאים קשים.
4- איכות של שמירה על היגיינה, על תנאים נפשיים תקינים מוזנים קשורה. בעיקר תחת תנאי לחץ כאשר האדם חי באופן תמידי בעשייה של נתינה לעולם.
5- יכולת לשמירה על הטהרה הפנימית – על האיזון הנפשי, על האקלים הנפשי במצבים של קושי וסערות המתרחשות מחוץ לאדם, ומאיימות לשבש לו את האיזון הפנימי שלו.

סיכום: נקודה להשבת איזון במצבים כרוניים ועמוקים בדרך כלל, כאשר המבנה כולו נחלש, יצא מאיזון, או שכח את עצמו.

秩邊 Zhi bian – ש. שתן 54 – חיוניות היסוד (jing)
מיקום: 3 צון מקו האמצע, המקביל ל GV2, מול ה – sacral hiatus
משמעות השם: Sequential limit – Lowermost in Order – Order's frontier
הנקודה האחרונה בסדר, סוף הסדר, גבולות הרצף – הסדר.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
בנקודה זו התהליך של נקודות הגב – כפי שתעלת ש. שתן פועלת אותן, באה לידי סיום.
היא האחרונה ברצף, והיא מסכמת את התהליך כולו.
סיכום התהליך מתרחש במחמם התחתון באזור ששם הכליות שומרות את חיוניות היסוד.
לכן יש לנקודה זיקה עמוקה לחיוניות היסוד, לשפעול שלה, לחיזוק שלה, או לשמירה על מה שנותר ממנה. בעיקר בצדדים הנפשיים רוחניים של אותה חיוניות היסוד.
נעזרים בא אם כן, כאשר מעוניינים לפתוח את כוחה של חיוניות היסוד (jing) ביחס לצד של כוחות הנפש, שיש בחיוניות זו.

委中 Wei zhong – ש. שתן 40

מיקום: בצד האחורי של קפל מפרק הברך, המרכז הקפל. בין גיד ה- biceps femoris לגיד ה – semitendinosus
איכות הנקודה: נקודת ים, נקודת פיקוד של גב תחתון, נקודת אדמה.
משמעות השם: Middle of the Crease – Bend middle – Entrusting middle
מרכז הקפל, ההפקדה המרכזית – שבמרכז – באמצע.

סיפורה של נקודה – טאו נקודה:
נקודת במרכז הצד האחורי של הברך.
נקודה המרכזת בתוכה את כל ההיסטוריה של סוגי המוטיבציה שהיה לאדם (ושיש בהווה לאדם) ביחס לסיבות של ה"מדוע" האדם הולך קדימה.
מה הן הסיבות, מהי המוטיבציה של האדם כאשר הוא הולך קדימה.
מהו הדבר המניע את האדם – הגורם לו לנוע, לזוז, להיות בתנועה כלפי אותו הדבר שהוא הגדיר לעצמו כסיבה לאותה התנועה.

הדרמה הנפשית שקיימת באדם ביחס למכלול של נושאים אלו – טמונים בריכוז בנקודה זו.
לכן – השימוש בנקודה (מעבר לאפשרויות הקליניות הידועות שלה) רלוונטי במצבי חיים שבהם ההיסטוריה של סיבות התנועה קדימה מהווה חצץ, מניעה, מחסום של המשך הדרך.

מצבים אפשריים לנושא זה: 
1- סיבות התנועה קדימה, כבר אינן רלוונטיות, והאדם זקוק לחידוש ולריענון תפיסת העולם שלו, שממנה נובעת המוטיבציה לתנועה.
אך האדם – לרוב עקב ההרגל עצמו – אינו יודע או שלא יכול לעשות את השינוי הנדרש, והוא ממשיך למחזר מהלכים ודפוסי התנהגות שאינם מתאימים וכבר לא רלוונטיים.
2- קיים צורך לשינוי הלוגיקה שממנה נובעת המוטיבציה – אך האדם אינו מודע לנושא זה, ונופל לאותם המכשולים שוב ושוב, לרוב ביחסי אנוש, בעסקים, ביחסים אינטימיים משפחתיים וביחס לתנועה שלו בעולם.
הנקודה מעוררת ומאווררת את נפש האדם, ביחס למורכבות זו.
3- נקודה שיש לה את הכוח, לעורר באדם את "חשבון הנפש" הדרוש ביחס לנושא המוטיבציה שיש לאדם באופן התנועה שלו בעולם.
דבר זה חשוב, לעיתים, מדי תקופת זמן, לעורר את האדם לבדיקה עצמית זו.
4- כאשר נתקלים במצבים בהם אדם נופל לאותו סוג של קושי, מכשול או בעיה, שוב ושוב, והוא עצמו אינו יודע ואינו מודע לדבר – או שאינו יודע כיצד להתייחס למחזוריות שבה הוא נופל שוב ושוב.
והאדם כמו שהולך בעיוורון.
הנקודה מעוררת מודעת ויכולת התבוננות על אותם המקומות שקודם היה עיוור להם.
5- בדרך כלל – כאבי הגב שנקודה זו מתייחסת אליו, משקף את אותה המורכבות שדוברה עד כה.
כלומר: הדרך לזיהוי של כל נאמר עד כה, עשוי לבוא לידי ביטוי, דרך אופי הכאב האופייני לצד הגופני הקליני של נקודה זו.

סיכום:
נקודה שמביאה עמה ריענון, ארגון מחדש, חשבון נפש, ביחס למוטיבציה הבסיסית לתנועה של האדם כלפי מטרה כלשהי.
נקודה ש"פוקחת עיני עיוורים", כאשר ההליכה הפכה לאוטומטית וללא תשומת הלב הנדרשת למען ההימנעות והזהירות מנפילות ומכשולים מיותרים.

委陽 Wei yang – ש. שתן 39

מיקום: בצד החיצוני של אחורי הברך, בצד הפנימי של גיד ה biceps femoris
איכות הנקודה: נקודת ים של המחמם התחתון (אזור האגן – על כל פעולותיו)
משמעות השם: Lateral End of the Crease – Yang bend – Entrusting yang – עיקול היאנג (הברך) – הפקדת היאנג (להפקיד יאנג)

משמעות השם:
היאנג (צ'י מהיר, חם, מניע, זכרי באופיו) בתנועה עגולה בנקודה זו ולא כפי אופיו של היאנג, שהוא ליניארי, מיידי, ישיר וחזק.
היאנג מתנהג בנקודה זו עם איכות יינית (עגולה, רכה, נשית, מכילה)
לכן – מן הזווית הגופנית, הנקודה עוסקת בניהול תנועת המים וההתמרה של המים במחמם התחתון, באזור האגן.
מן הזווית הנפשית: זוהי נקודה הפועלת מאחורי הקלעים של התודעה, באופן שקט אך אקטיבי.
היא יוצרת אפקט של תנועת נפש אקטיבית שאיננה נראית לעין בביטוי חיצוני.
תנועת נפש שמודעת רק לאדם עצמו.
למרות שאין היא נגלית חיצונית – ההשפעה שלה עצומה, מכיוון שתנועה זו מכתיבה לאחר מכן נושאים התנהגותיים רבים שהם תוצר של התנועה הפנימית.

תנועה פנימית של נקודה זו, קשורה להזנה של כוחות נפש, של יכולות באדם שהגיעו לבגרות מלאה, והאדם (ביחס לתנועת הנקודה) מודע לעצמו לכישוריו.
אך לכישורים ולאיכויות של אותו האדם, אין את ההזנה (nourishment ) ההכרחית לשם חיוניות שניתן לעבוד עימה.
הנקודה מזרימה כוחות חיים למקומות באדם הזקוקים לחיות ולהעשרה שדרך אותה ההזנה האדם חוזר לפעילות שמוכרת לו מן אותם האיכויות.

בדרך כלל, המצבים הקודמים להזדקקות לנקודה זו, קשורים לאורך חיים אינטנסיבי מדי, יאנגי מדי, שהביא לכיליון מהיר מדי של הנוזלים הוויטאליים של האדם, דבר הבא לידי ביטוי בזקנה שבאה לאדם בטרם עת.
הנוזלים הוויטאליים, הם הלחלוחית של הרקמות כאשר לחלוחית זו הינה תוצר של וויטאליות תקינה של כוחות המערכת.
זקנה הינה ההתייבשות של אותם הנוזלים הוויטאליים.
זקנה בהקשר של נקודה זו, קשור לניצול מהיר מדי של כוחות האדם, הגרומים לייבוש המערכת.
במצבים אלו, האדם יחוש את עצמו יבש.
יובש גופני:
עור ושיער יבשים. יובש בפה ששתיית מים אינו עוזר. יובש בעיניים המפריעה לראייה. יובש בעומק הגרון.
יובש נפשי:
עייפות נפשית, איכויות שהיו פעילות באדם הקשורות בדרך כלל ליכולות יצירתיות – יבשו.
מעיינות היצירה של האדם – יבשו.
יכולות חשיבה ועיון – יבשו.
האדם חש את עצמו יבש נפשית, כמו מאגרי מים ושפע שהיו לו – יבשו.                                                                             

אחת מן הסיבות המרכזיות ביותר ליובש הנפשי, זהו חיסרון האהבה.                                                        חיסרון האהבה מביא לידי נוקשות, מרמור וניתוק רגשי, המוביל לבסוף את חיי הנפש באדם  – ליובש.

הנקודה מחדשת את תנועת הנוזלים של הגוף ונפש, ומביאה לריענון למקומות באדם שיבשו.
כיוון שנקודה זו מזינה את המקומות באדם, שתנועת ההזנה אינה נראית לעין, הדרך לזהות את הרלוונטיות שלה זהו דרך היובש, דרך איכויות באדם שהיו בעבר פעילות וכעת כמו ויבשו, כמו צמח שיבש וקמל עקב חיסרון ההזנה (הקשור באדם לחיים אינטנסיביים מדי)
לכן – יש להתבונן באדם באורך החיים שחי, וכיצד אותם החיים הובילו לקמילה ויובש בטרם עת.
הנקודה באה להוות הליך ריפוי ממקום שאינו קשור ישירות לסימפטומים, לכן היא מחייבת התבוננות על האדם מזווית אחרת. מן הזווית של המעגל – מן הזווית של לראות את האדם לא באופן הישיר אלא במכלול של חייו.

הנקודה עם אופי פעילות איטית, הדרגתית, אשר את תוצאותיה לא ניתן לראות במובן הישיר הליניארי.                                        יש צורך לגשת לנקודה עם סובלנות ואורך רוח.

浮郄 Fu xi – ש. שתן 38

מיקום: צון מעל ש.שתן 39, בצד הפנימי של גיד ה biceps femoris
משמעות השם: Superficial Cleft – שסע שטוח, שטחי.

סיפורה של נקודה:
שסע אינו דבר שטוח ושטחי.
כאשר נוצר שסע בנפש האדם – זוהי אינדיקציה למצב עמוק ומורכב.
שסע בנפש – מחליש ביותר את כוחותיו של האדם.
השסע המדובר בנקודה זו קשור (כמו בנקודה הקודמת) ליכולת ההליכה של האדם.
יכולת ההליכה של האדם במובן הנפשי, כפי שהוא מתבטא דרך הרגליים שהן ההולכות.
הנקודה מתייחסת למצבים בהם נוצר באדם קונפליקט ביחס לדרך שעליה הוא הולך.
כאשר קונפליקט זה הופך להיות סיבה מחלישה, המערערת את האדם מבפנים, ובכך מחלישה את כוחותיו, ואת יכולת העשייה שלו. אז הנקודה הופכת לרלוונטית.

הסיבות המרכזיות לשסע בנפש האדם, הקשורות לנקודה זו:
1- עליית הספק:
הספק הינו היסוד המחליש ביותר בנפש האדם.
אין הכוונה לתפיסה שואלת, המעלה זוויות שמגמתן לחקור ולהעמיק.
הכוונה היא למגמה נפשית המערערת את עצם קיומה של הדרך שעליה האדם הולך.
אין דבר המכרסם ומזיק לאדם יותר מן הספק.
אין דבר המחליש יותר את האדם, בכוחות גופו ונפשו – יותר מן הספק.
הספק פוער שסע היוצר דואליות בדרך, שסוג ההצלחה שלה תלוי בכוח האחדות.
כאשר יש אחדות, האדם יצליח, אולי לאט ולא מייד, אבל יצליח.
הספק הינו היסוד הנפשי המעקב ביותר, הפותח שסע, קונפליקט ומחלוקת בנפש האדם.
2- אירועים קשים מספיק בכדי שיזעזעו את האדם, אשר תוצאותיהן זהו השסע.
שסע מסוג זה, בעל אופי מזעזע – או טראומתי, מהווה סיבה דרך שאינה ממשיכה בכיוון הראשוני, השסע מטה את הדרך לכיוון שלרוב לאחר זמן רב האדם מתעורר להבין ולראות מה קרה לו, וכיצד סטה מדרכו.
3- יש אנשים מסוימים שנולדו עם הנטייה לשסע נפשי, כחלק מאופי מבניות מולדת.
נקודה זו מתייחסת גם למצבים מולדים באישיות האדם, לייצר תחושת קונפליקט ושסע.
4- קיימת האפשרות לשסע בעקבות משבר אידיאולוגי, כאשר האדם קרוע בין עולמות שונים ואינו יודע להחליט. כגון משבר אמוני.
5- שסע של כל אותם המצבים בהם היה עד כה עולם סדור ומסודר, וקרה דבר מה שהביא לידי ערעור הסדר הידוע.

הנקודה הופכת מצבים של שסע נפשי, להליך שקל יותר לעסוק עימו.
לכן היא מכונה "שסע שטוח", היא משטחת מצב עמוק וכבד, והופכת התנסויות מורכבות ל"שטחיות" יותר, כלומר: היא הופכת אותם לקלים ולפשוטים יותר לעסוק ולעבוד.
היא מאפשרת לעסוק עם נושאים מורכבים ועמוקים ביותר, בדקויות להם, מתוך פשטות יחסית, דבר שהופך את העיסוק עם אותם הנושאים לזורם בתנועה שלו.
קיימת האפשרות לסטגנציה קיומית, עקב אותו השסע. כאשר החיים עומדים מלכת, עקב אי הידיעה לאן ללכת.
הנקודה מפשירה ומרככת את היסודות הנפשיים שעמדו מלכת וקפאו על מקומם.
ההפשרה של הקיפאון, מאפשר תהליך עבוד שקודם לא היה אפשרי.
הפשרה זו, איננה בהכרח מקלה על המצבים הרגשיים ואולי אף על הטראומות שמאחורי השסע, אך היא יוצרת קרקע שאותם המצבים נהפכים לקלים לתנועה ולעסוק יחסי.


殷門 Yin men – ש. שתן 37

מיקום: 6 צון מתחת ל ש.שתן 36, בקו שמחבר את הנקודות עם ש. שתן 40
משמעות השם: Gate of abundance – Hamstring Gate – soul's door
שער שריר מיתר הדרך, שער השפע, שער הנפש.

סיפורה של נקודה:
בנקודה זו קיים הכוח המרכזי, לדחיפת תנועת הרגליים קדימה.
היא לא הנקודה היחידה הקשורה לתנועת הרגליים, אך הכוח שהיא מרכזת לתוכה, ייחודי עקב מיקומה האחורי (הקשור לצד בגוף האדם ששם טמונה ההיסטוריה שלו) וכן להמשכיות הרגל מן האגן, ששם קיימת החיוניות הבסיסית.

כך שהכוח שממנו הנקודה שואבת את השפע והעוצמה שיש לה, נובע מן האגן – מחיוניות היסוד שהיא תמצית החיים.

הנקודה במיקום שלה – אוגרת כזיכרונות, כהיסטוריה צבורה, את אירועי חיי האדם הקשורים לאופן ההליכה, לכוחות שהאדם היה זקוק להם לשם ההליכה, לאירועים בחיי האדם ששם היה עליו ללכת – וכיצד הוא המציא מתוך עצמו את הכוחות הנדרשים להליכה.
כלומר: כל סוג של מסע בחיי האדם, מחייב סוג אחר של כוח. על פי המסע ואיכויותיו. לעיתים מסע ההליכה של האדם זהו ההתפתחות אישית, לעיתים – הפרנסה וחיי המשפחה, לעיתים קריירה ששם האדם גדל, ולעיתים נושאים חדשים השזורים בכל הקיים.
כל מסע וההליכה עליו, מחייבים סוג שונה של כוח, לשם אותו ההליכה, לשם ההתקיימות במסע.
הנקודה שומרת וצוברת את המסעות שאותן האדם פסע, את סוגי הכוחות שהיה זקוק להם.

יש בנקודה את כוח, לפתוח לאדם כוחות חדשים כאשר הוא על פיתחה של דרך חדשה, דרך שחיכה לה בצפייה, והוא חש שאין לו את הכוחות הנדרשים לעמוד בסוגי האתגרים של אותה הדרך החדשה, אז הנקודה פותחת לאדם את שערי הכוחות הפוטנציאליים הגלומים בחיוניות היסוד, וממתינים לזמן הנכון להוצאה שלהם לפועל.
הנקודה אם כן, פועלת פעולה כפולה:
1- אגירה, צבירה, שמירה של כל מסעות האדם וסוגי הכוחות שהיה נדרש מן האדם לגייס מתוכו, כדי ללכת את הדרך.
2- פתיחה של כוחות פוטנציאליים כאשר האדם על פיתחו של מסע חדש.

אופן השימוש בנקודה באספקט הראשון שלה, קשור לתהליכי ניקוי של מסעות שאותן האדם פסע, שהותירו בו זיכרונות שיש לנקות מן האדם.
מסע בהקשר של נקודה זו, קשור לדרך שהאדם בחר בה, רצה אותה, ביקש אותה. כאשר בדיעבד, לאחר שראה את תוצאות הדרך בנפשו, בחייו, ואיזו חותמות הם הותירו בו. הוא מבין כי טעה.
אך כעת יש בתוכו את התוצאות והחותמות של אותה הדרך.
הנקודה מסוגלת לפתוח את ההיסטוריה הלא רצויה, ולנקות אותה מן האדם. גם במקרים בהם היא הותירה דפוסים ודרכי התנהגות קשים ועמוקים.
הנקודה מרככת את ההיסטוריה הנוקשה, המתבטאת בדפוסי התנהגות קשים, ומרככת את הדפוסים, ובכך מקלה על תהליך השינוי.

אופן השימוש באספקט השני של הנקודה, הינם במצבים באדם זקוק לכוח מסוים כדי ללכת לכיוון התכלית או החזון שלו.
יכול כי הכוח שהוא זקוק שלו זהו עוד מכוחות הריכוז ומחשבה, עקב מסע באקדמיה
יכול כי סוג הכוח שהוא נזקק לו זוהי יכולת עמידות וביטחון עצמי, במקומות ששם הוא חש מאותגר.
יכול כי הוא זקוק לכוחות גוף, עקב העייפות המצטברת.
אז הנקודה – על פי צרכי הדרך, פותחת את שער למעיין הכוח המרכזי באדם, חיוניות היסוד, שהעושר שיש בה הוא עצום ורב גווני.

承扶 Cheng fu – ש. שתן 36

מיקום: במרכז הקפל של שריר העכוז (גלוטאוס מקסימוס) בקו ישר עם ש.שתן 40
משמעות השם: Hold and Support – bearing support – Support
תמיכה והחזקה.

סיפורה של נקודה:
התמיכה שיש בנקודה זו, קשורה ישירות לצד המעשי באדם.
הצד הלוקח כל נושא והופך אותו להליך פרקטי, מעשי, שאותו יש להגשים ולקיים בפועל.
הנקודה מתייחסת ליכולת היציבה של האדם ביחס למה שהוא עושה, כאשר כבר ברורה לו הדרך ויש עליו את המשקל והאחריות, וכן את המשמעות של מה הדברים אומרים, מהי המשמעות של מה שעליו של אותם הדברים שעליו להפוך אותם לפרקטיים.
כאשר אדם הבין את המהלך הפרקטי של דרכו, יש לגייס את הכוחות מתאימים להליכה ולהחזקה של אותה הדרך.
דבר זה מחייב מן האדם כוחות רבים, כיוון שדרך (ברוב המקרים) איננה בטווחי זמן קצרים, אלא לתקופות זמן ארוכות.
ככל שדרך ארוכה יותר, היא מחייבת יותר עמידות מן האדם, כיוון שהחיים (והאדם בתוכם) משתנים כל העת. וכדי להצליח להתמיד בקו שבו בחר האדם, יש לגייס כוחות רבים.
ייתכן כי האדם יעבור שינוי תוך כדי ההליכה בדרך, הגישה שלו תשתנה ביחס לנושאים שאותם הוא מחזיק.
דרך נכונה המביאה עימה הצלחה, כרוכה בהתמדה לאורך זמן, על אף הזמנים המשתנים, ולמרות שהאדם עצמו משתנה.
כאשר האדם עמוד מול צומת בא הוא עצמו השתנה, וכעת אותה הדרך נראית לו אחרת, ואולי אף אין יותר את סיבות הראשונות והמוטיבציה הראשונית להגשים את אותה הדרך, אז נקודה זו תהייה מתאימה כדי לאפשר לאדם לסיים את המהלך שעשה.

סיפורו של אדם:
הנקודה מתאימה לסטודנטים שבתחילת הדרך הלימודית, יש להם התלהבות רבה, אך היא דועכת, ונותר לקראת סוף התוכנית – הקושי של קו הסיום, אז נקודה זו הופכת לרלוונטית.
היא מאפשרת לאדם, להמשיך ולשאת את העומסים שלקחת על עצמו ואת המשמעות הפרקטית שהוא מחויב לאותה הדרך הלימודית.

בכל פעם שאדם חש כי הדרך ארוכה, והפכה סיזיפית, קשה וללא ההתרגשות הראשונית, אך הוא בטבע הפנימי שלו, אדם מחויב – שלא יוותר, ולא ייסוג, אז הנקודה הופכת לרלוונטית. היא מאפשרת להמשיך את הדרך ממקום שאינו שוחק את האדם, גופנית ונפשית.

סיכום:
נקודה לתמיכה יציבה לאדם ההולך בדרך.
נקודה שיש לה את כוח למנוע שחיקה האופיינית לאנשים מחויבים.
נקודה המחזקת את יכולת העמידות של האדם כאשר הדבר מחייב ממנו כוחות רבים ולאורך זמן.
נקודה המאפשרת לאדם להשלים את הדרך – לאחר שנסיבות והוא בתוכם, עבורו שינויים – דבר המחייב כעת עמידות מסוג יציב ולא שוחק.

會陽 Hui yang – ש. שתן 35

מיקום: חצי צון צידית מן הקצה התחתון של עצם הזנב – coccyx
משמעות השם: Meeting of Yang – מפגש היאנג

סיפורה של נקודה:
על טיב המפגש שיש בנקודה זו:
מפגש של כוח היאנג, הדוחף לפעולה באספקטים הבאים:
1- פעולה של תנועת הרגליים
כדי שתנועת רגליים תהייה רלוונטית לתנועת האדם, יש צורך בסוג צ'י זה, המוביל לאקטיביות של יכולת הרגליים ללכת.
נקודה זו רלוונטית במצבים שהאדם יודע לאן ללכת (נפשית וגופנית) אך הרגליים אינן משתפות איתו פעולה.
הוא יודע מה עליו לעשות כצעדים קונקרטיים בחייו, את היכולת להוציא את הכוונה לפועל איננה עוקבת אחר הרצון.
ייתכן כי הכלים להגשמת הרצון – נחלשו, אז נקודה זו בעלת כוח העצמה ליכולת המעשית של האדם בכוח העשייה על פי התכנית אותה מראה הרצון.
זוהי נקודה לחיזוק יכולת העשייה וההגשמה של הרצון ביציאה שלו מן הכוח על הפועל, דרך חיזוק והעצמה של כלי העשייה.
2- מפגש היאנג בנקודה זו, פועל על פי הטבעת, והמעי הגס בסופו (חלחולת)
במובן המיידי – בפלוגתיות של פי טבעת, טחורים, פיסורות, אבצסים ועוד.
במובן עמוק יותר – כאשר האדם איבד את יכולתו לשמור את ההיגיינה הנפשית שלו, כאשר האדם הזדהם רגשית מבפנים, עקב סוגי אירועים והתרחשויות בחייו, שחדרו למקומות נפשיים עמוקים מדי, והאדם לא היה יכול להדוף איכויות גסות מדי, כלפי חוץ.
זוהי נקודה לשמירה על טהרת נפש האדם, והיכולת להגנה כאשר האדם חי בתנאים חברתיים העשויים "לזהם" או "ללכלך" לו את נפשו.
3- אספקט נוסף: מפגש של יאנג במקום זה מחדד ומעצים את פעולת המחמם התחתון – בפעילות מעיים, תפקוד מיני, איסוף ופליטת שתן.
כלומר: נקודה המעצימה את הכוח הבסיסי של האדם, את היציבות בעמידה שלו מול אתגרי העולם.
ככל שאדם נחלש עקב עומסים של חיי היום יום, אותה החולשה עשויה להיראות דרך ירידה תפקודית של המחמם התחתון – בעיקר עם חולשה זו, מתפתחת באופן הדרגתי לאורך שנים רבות. אז הנקודה מחזקת את כוחותיו של אדם בשני ממדים, בתפקודי המחמם התחתון (האגן) וכן היכולת העמידה והיציבה של האדם מול סוגי האתגרים.
4- אספקט נוסף: זוהי נקודה המכילה בתוכה את ההיסטוריה וסוגי הזיכרונות של האדם הקשורים לכל מה שנאמר למעלה.
כלומר: כאשר עובדים עימה, היא עשויה לשחרר את כול אותם האירועים והאתגרים, שהובילו את האדם לבעיות שהתוצאה שלהן היא אותה החולשה.
לכן קיימת האפשרות להצפה רגשית של כול אותם האירועים הצבורים כהיסטוריה בנקודה זו.

סיפורו של האדם:
סיפור של אדם אקטיבי, שאיבד את דרכו, עקב היחלשות כלי העשייה, לאור התשה אנרגטית מערכתית.

סיכום:
נקודה עם כוח להחייאת המערכת – מן הזווית של חיבור יכולת העשייה לרצון ולכוונה.
כאשר כלי העשייה עברו שחיקה, הרצון ידוע ונותר חי וברור, אך כלי העשייה נשחקו, הגוף עייף, ויכולת המעשה היא זו שעייפה, וזקוקה להחייאה.