סיכום המפגש הראשון של טבלת הצמחים (יום ג', 15.1.13)

הקדמה על הטבלה
אפשר ניתן לראות את הטבלה באמצעות פרד"ס – פשט, רמז, דרש וסוד (דרכה של היהדות לנתח את רובדי המציאות) כלומר יש לה ארבע רמות:
הרמה בראשונה הינה הדרך שבא ארתור ג'ון קרונקויסט (1919-1992) בוטנאי אמריקני, ארגן וסידר את טבלת הצמחים ע"פ כללים בוטניים כגון צורת הפרח, מספר העלים שיש לפרח, דרך ההפריה והאבקה, וכו'. זו הטבלה כפי שאנו מכירים אותה היום. החידוש שלו מתאפיין ביסודיות – הוא כלל את כל עולם הצומח בדרך של התפתחות טבעית של עולם הצומח למן התקופות הקדומות ביותר ועד וקבוצות הצמחים שנחשבות לצעירות ביותר, כלומר ארגון לפי הכרונולוגיה של סדר התפתחותם. הסדר שלו מבוסס על מה שניתן לראות בעיניים ולמשש באצבעות.
הרמה השנייה נחשפה כאשר מיכל יקיר לקחה את התרשים של הסדר שקרונקויסט ערך, וסידרה בטבלה את המשמעות של הצד ההומאופתי של הצמחים, כלומר כל הרמדיס הידועות (ובחלקן- הלא ידועות) הושמו במקומן בתוך הטבלה, דבר שחשף תוכן ומשמעות חדשה לגבי הרמדיס, תוכן שנלמד לפי מקום הרמדי בשורות ובטורים. עוד עניין שנחשף – כל הרמדיס שממוקמות בקבוצה אחת (למשל הרננקולאלס או אסטריאלס וכו') מראות אחדות בכמה נקודות מפתח, עד שניתן להתייחס לכל קבוצה מזווית של "כל הקבוצה היא כרמדי אחת", ואז לראות דקויות שמאפיינות כל רמדי מתוך הקבוצה. לנקודה זו יש משמעות קלינית עצומה. המשמעות ההומאופתית של הטבלה מראה על איכויות של קבוצות ועל הקשרים שיש בין קבוצה לקבוצה בתוך הסדר העולה במעלה כל טור. זה חשף עוד נושאים חשובים, כמו למשל שפה של איכויות שבה יש להבין את המהלך בתוך הטבלה, וכן את הקשרים שהתנועה של הטבלה יוצרת, דבר שמוסיף מרחב נוסף להבנת הרמדי.
עניין מרכזי שהפיכת הטבלה להומאופתית גילתה הוא כללי התפתחות של האדם ותודעתו וכללי עבודה לדרך של איך מגשימים את מטרת חיי האדם. אפשר לומר שאין אספקט שקשור לחיי אדם שאי אפשר למוצאו בתוך הטבלה, כך שהטבלה חושפת את המהלך ההתפתחותי של האדם ואת תכלית קיומו.
הרמה השלישית נובעת מהרמה השנייה. היא מקבילה באופן מדויק להפליא לסיפור הבריאה בפרק א' בספר בראשית: כל טור מקביל ליום בבריאה, למן היום הראשון שמתחיל במילים "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" – יום ראשון מקביל לטור הראשון בטבלה, ועד ליום שישי, שבו נברא האדם, זכר ונקבה, יום שמקביל לטור שישי בטבלה. הקבלה זו אינה מקרית, והיא חושפת ממד עמוק מאוד להבנת ההיסטוריה של האנושות, וכן יוצרת תרשים זרימה כרונולוגי של הזמן ומה שקרה בכל תקופה. התוכן שניבט מן הטבלה בהקבלתו לסיפור הבריאה מאפשר להבין תהליכים לאומיים דתיים, נדידות עמים וסיבותיהן, מעצמות שקמו ונפלו והסיבות לכך, דתות שקמו ונעלמו והסיבות לכך, וכן דתות שקמו ונותרו עד היום ותכליתן. ברמה השלישית, אם כן, אנו מקבלים את מפת ההתפתחות של האנושות כולה ואף של כדור הארץ, שבו האנושות קיימת. על פי כתובים קבליים אפשר לראות בכל יום בריאה הקבלה לאלף שנים על פי דרך הספירה היהודית (פירוש רמב"ן לספר בראשית א'). וכך, בתוך הטבלה יש גם "תכנית" מוצפנת של העולם כולו, ואת הדרך שעליו ללכת בה כדי להגשים את תכליתו.
הרמה הרביעית מתייחסת לאדם בדרגות התפתחות גבוהות יותר. רמה זו מראה את המקום של האדם בסולם ההתפתחות, היכן הוא נמצא, מה שהיה לפניו ומה שקיים מולו. מה שהיה לפניו זה ההיסטוריה הפרטית שלו, כולל העברות בין דוריות, לאן עליו ללכת ומה עליו לפתח באיכויות נפשיות כדי להגשים את המקומות היותר חשובים בנפש. הטבלה משקפת את ה"צמתות" של כל אדם ואדם – ממקומות בעלי אופי פסיכולוגי ועד למקומות "רוחניים" יותר.
זהו תיאור על קצה המזלג. במפגשים הבאים אנו נפרוש את כל הנאמר באופן מפורט יותר, על פי דרך ארבעת הממדים.

המפגש הבא יהיה ב-29 בינואר 2013 בשעה 18:30 בערב, בקמפוס ברושים, חדר 3.