פרשת "ויצא" – על דרך הלימוד ע"פ פרד"ס

 

לימוד דרך שיטת פרד"ס (פשט, רמז, דרש, סוד)

1- פשט – מהי המשמעות המיידית והברורה של פשוטו של מקרא

2- רמז – לאחר הבנת המשמעות המיידית של פשט, ומתוך עיון בתוכן העולה מן הפשט, יבלוט רמז. המראה כיוון סמוי יותר, לעיתים בהטיה של אות, או מילה שנראית שאינה במקומה. הכתוב יבליט את הרמז כאשר מילה או אות ידגישו דבר מה שחורג מן הרצף של הפסוק, ונראה "חריג" וכמו ולא שייך במקומו. לעיתים מיותר, לעיתים כמו וחוזר על עצמו ועוד..

3- דרש – הרמז, לאחר עיון בו, הופך למוצק יותר, ומביא עימו תובנה ומשמעות שלא נראית יותר בתוך הפשט, במובן המיידי. אך לאחר עיון דרך הרמז ולכיוון הדרש, נחשפת משמעות עמוקה יותר העולה מן הפסוק. לרוב המשמעות רחבה יותר, אוניברסאלית יותר, נסמכת על הכתוב ואינה ניכרת במשמעות הפשט המיידית. ברמת הדרש, אם רמה זו הובנה כראוי, האדם מביא דרישת עצמו ומתוך דבריו אל הדבר שהובן מן הרמז. בדבריו יש חובה להראות סימוכין על חידוש אותו הוא מביא, מתוך הכתוב עצמו, כך שדבריו אינם תלושים מן הפסוק ותוכנו, וזהו תנאי לאדם הדורש דרש. ברמה זו על האדם להביא חידוש מדבריו שלו עצמו וכך לחשוף עומקים נוספים, אותם הוא מגלה כפי הבנתו את הטקסט וכפי תפיסתו הייחודית. במהלך של "דרש" יש חיבור, קשר ואינטראקציה בין האדם וייחודיותו לבין הטקסט המקראי. חיבור המביא להפריה הנחוצה לאדם ולהתפתחותו וכן לכתוב עצמו.

4- סוד – מתגלה כאשר האדם מביא חידוש עקב תהליך עבודה נכון עם עצמו ועם הכתוב. נוצר תהליך של "עיבור" המתרחש בתוף נפשו של האדם, ודבר מה חדש נולד בתוכו מתוך אינטראקציה זו. הדבר הנולד בו (תובנה חדשה, רעיון חדש וכו') מהווה פתיחה או דלת בתוך נפשו של אותו האדם, למימד אחר, חדש הנפתח לו. ישנה אפשרות למיזוג ואחדות בין האדם ולדבר בו הוא עוסק, שאותו הוא מבקש, כאיש השוגה באהבת ליבו את אהובתו והוגה בערגה על אהבה זו יומם וליל. ולאהבה זו יש יכולת למזג בין חלקים בעולם או בנפש האדם שנראים כפרודים ואפילו שאינם מאותו המימד ולא קשורים זה בזה. ושיר השירים כולו משל לדבר זה. "אמר רבי עקיבא… שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. שכל כתובים קדש ושיר השירים – קודש קדשים" (מסכת ידיים,ג'-ה')

דרגת סוד מכונה "סוד" כיוון שדרגה זו הינה אינטימית ואינה לעין כל. היא החיבור הפנימי והאישי שיש לאדם עם אלוהיו, חיבור זה מיועד לאדם עצמו ולא ראוי שייחשף לעין כל. במקום זה באה האחדות בין האדם לדבר איתו הוא עוסק וכן האחדות בינו לבין אלוהיו. מקום זה מכונה "סוד" ועליו נאמר "אמר רבי יצחק: אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין" (בבא מציעא מ"ב,א') בדרגת הסוד, הפרטים שבים וחוזרים אל חיק האחדות.

לימוד על פרשת "ויצא" דרך שיטת פרד"ס

"וַיֵּצֵא יַעֲקֹב, מִבְּאֵר שָׁבַע; וַיֵּלֶךְ, חָרָנָה" (בראשית כ"ח,י')

פשט – יעקב יוצא מביתו בבאר שבע והולך במטרה להגיע ליעד, אל חרן.

רמז – למה הוא הולך לחרן? על פי שאלת אימו, הוא בורח מאחיו עשו המאיים על חייו ומבקש להורגו. והיא שולחת אותו לאחיה ללבן שחי בחרן, במגמה למצוא שם את כלתו ואת זיווגו מן שמיים. אך הרמיזה שיש בכתוב לדבר מה נוסף, "וילך חרנה", כלומר – לא "לחרן" למקום אליו הוא רוצה להגיע ולמצוא מחסה או מקום שם הוא מוצא את מטרתו, אלא שחרן הינה תחנה בלבד. לכן כתוב "וילך חרנה" ולא נאמר "לחרן", האות ל' מלמדת על ההגעה למקום ששם האדם מגיע לתכלית אותה הוא מבקש. מכאן מבינים שההליכה של יעקב לחרן הינה דרך שיש בה "עבודה" אותה הוא צריך לעשות, ועבודה זו שייכת למקום המכונה "חרן", ומקום זה הינו תחנה זמנית בלבד ולא מקום קבע ליעקב.

דרש– מה היא ה"עבודה" של יעקב אותה הוא צריך לעשות בהליכה הזו? הוא חוזר למקום בו אברהם סבו החל לשמוע את דבר האל "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך על הארץ אשר אראך". דיבור אלוהי זה נאמר לאברהם לראשונה בעת היותו בחרן. אברהם שומע את דבר האל ויוצא מייד לדרך שאינה ידועה. הדרך היא – כיצד לשמוע את דבר האל ועדיין להישאר עם זהות נפרדת, עם ייחודיות ואינדיווידואליות בעלת גבולות וגוונים שבהם אברהם מתייחד. אופן שמיעה זו ייחודית לאברהם ולא הייתה עד לנקודה זו. יעקב חוזר למקום בו סבו קיבל את הנבואה הראשונה, ומשם מתחיל גם במסע הבנייה שלו ושל משפחתו. משפחה שמהווה תשתית לבניית כלל ישראל, עם ישראל. עם יודע אלוהים, היודע את אלוהים ללא איבוד מבנה הזהות והייחודיות הפרטית שלו. ולכן ההליכה של יעקב לחרן הינה בסימן ההליכה אחרי עקבותיו של סבו אברהם, במגמה להמשיך את מה שאברהם התחיל לעשות אך לא יכול היה להשלים, ויעקב ימשיך ויעשה וישלים את המסע  אותו התחיל סבו אברהם, לכן הוא הולך לחרן למקום בו מהלך זה החל.

סוד – כדי לעשות דבר מה חדש בעולם, על האדם לחזור חזרה על עקבותיו, ויותר מעקבותיו, על עקבות אבותיו, שכן הם החלו את המהלך שהאדם נושא על כתפיו, משא של "העברה בין דורית", ולמשא זה יש משקל ותוכן. יש והוא כבד מנשוא ויש והוא מקל ומאפשר תנועה וחופש רב. לא ניתן להתקדם קדימה ללא החזרה אחורנית על עקבות הדורות שקדמו, שכן כל אדם נושא בתוכו את תוצאות חייהם של קודמיו. תוצאות חייהם ברוב המקרים נותרו ללא מענה, כשאלה פתוחה, כתהליך שהחל אך לא הגיע ליעדו, ואי הגשמת היעד נותר כתוצאה בתוך נפשו של הילד הנולד, אותו הילד שכשיגדל יהיה עליו להתמודד עם משא בעל תוכן כלשהו המגיע מאבותיו. לכן על האדם לחזור על עקבות האבות הפרטיים שלו וללמוד ולהכיר יותר מקרוב, מי הם היו, איזה חיים הם חיו, מה היה מהלך חייהם שנותר בלתי גמור או פתור. ושם עליו להיעצר ולהמשיך מן המקום בו נעצרו אבותיו, ואז תהיינה לעבודתו תוצאות הנוטעות שורשים עמוקים במציאות, ונושאות פרי קונקרטי. המקום בו מופיע הסוד, הינו בחיבור ובמיזוג עם תוצאות חייהם של האבות, דבר שיש בו ברכה גדולה, אך גם עומס וקושי רב. במקום זה יש קשר אמיתי לרצף ההיסטורי, והגשמת הדורות ומה הם ראו כתכלית לעצמם ולעולם כולו.

"רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר, הַיּוֹם קָצֵר וְהַמְּלָאכָה מְרֻבָּה, וְהַפּוֹעֲלִים עֲצֵלִים, וְהַשָּׂכָר הַרְבֵּה, וּבַעַל הַבַּיִת דּוֹחֵק , הוּא הָיָה אוֹמֵר, לֹא עָלֶיךָ הַמְּלָאכָה לִגְמוֹר, וְלֹא אַתָּה בֶן חוֹרִין לִבָּטֵל מִמֶּנָּה" (אבות ב' טו,טז)
כל אדם עובד ופועל במסגרת היכולות והתנאים שחייו הציבו בפניו. בהכרח הוא יותיר אחרי מותו, מקומות לא פתורים, מקומות אותם לא יכול היה לסיים, וכן במהלך חייו יש גם תוצאות של מהלכים אותם סיים ולכן הותיר מאחוריו ירושה קלה "לעיכול" עבור הדורות הבאים. לכן בחייו של אדם חלה העצה של ר' טרפון לעמול קשה, עם הידיעה שלא ניתן להשלים את המשימה או התכלית, אך על האדם לעשות ולתת במיטב היכולת ואין הוא בן חורין להתבטל מן העבודה.

מכאן אנו לומדים כי פרשת "ויצא" עוסקת בחיבור בין הדורות, למען הגשמת תכלית, כיצד משא העבודה עובר מאב לבן, וכיצד היציאה של יעקב לחרן הינה לשם פתיחת החלל להיווצרות המקום בו עם יודעי אלוהים יוכל להתממש כחזון אבותיו. וכן שפרשה זו מלמדת על הצורך להתחקות אחר צעדי האבות, כדי לדעת את הדרך קדימה.

סיכום המפגש הראשון של טבלת הצמחים (יום ג', 15.1.13)

הקדמה על הטבלה
אפשר ניתן לראות את הטבלה באמצעות פרד"ס – פשט, רמז, דרש וסוד (דרכה של היהדות לנתח את רובדי המציאות) כלומר יש לה ארבע רמות:
הרמה בראשונה הינה הדרך שבא ארתור ג'ון קרונקויסט (1919-1992) בוטנאי אמריקני, ארגן וסידר את טבלת הצמחים ע"פ כללים בוטניים כגון צורת הפרח, מספר העלים שיש לפרח, דרך ההפריה והאבקה, וכו'. זו הטבלה כפי שאנו מכירים אותה היום. החידוש שלו מתאפיין ביסודיות – הוא כלל את כל עולם הצומח בדרך של התפתחות טבעית של עולם הצומח למן התקופות הקדומות ביותר ועד וקבוצות הצמחים שנחשבות לצעירות ביותר, כלומר ארגון לפי הכרונולוגיה של סדר התפתחותם. הסדר שלו מבוסס על מה שניתן לראות בעיניים ולמשש באצבעות.
הרמה השנייה נחשפה כאשר מיכל יקיר לקחה את התרשים של הסדר שקרונקויסט ערך, וסידרה בטבלה את המשמעות של הצד ההומאופתי של הצמחים, כלומר כל הרמדיס הידועות (ובחלקן- הלא ידועות) הושמו במקומן בתוך הטבלה, דבר שחשף תוכן ומשמעות חדשה לגבי הרמדיס, תוכן שנלמד לפי מקום הרמדי בשורות ובטורים. עוד עניין שנחשף – כל הרמדיס שממוקמות בקבוצה אחת (למשל הרננקולאלס או אסטריאלס וכו') מראות אחדות בכמה נקודות מפתח, עד שניתן להתייחס לכל קבוצה מזווית של "כל הקבוצה היא כרמדי אחת", ואז לראות דקויות שמאפיינות כל רמדי מתוך הקבוצה. לנקודה זו יש משמעות קלינית עצומה. המשמעות ההומאופתית של הטבלה מראה על איכויות של קבוצות ועל הקשרים שיש בין קבוצה לקבוצה בתוך הסדר העולה במעלה כל טור. זה חשף עוד נושאים חשובים, כמו למשל שפה של איכויות שבה יש להבין את המהלך בתוך הטבלה, וכן את הקשרים שהתנועה של הטבלה יוצרת, דבר שמוסיף מרחב נוסף להבנת הרמדי.
עניין מרכזי שהפיכת הטבלה להומאופתית גילתה הוא כללי התפתחות של האדם ותודעתו וכללי עבודה לדרך של איך מגשימים את מטרת חיי האדם. אפשר לומר שאין אספקט שקשור לחיי אדם שאי אפשר למוצאו בתוך הטבלה, כך שהטבלה חושפת את המהלך ההתפתחותי של האדם ואת תכלית קיומו.
הרמה השלישית נובעת מהרמה השנייה. היא מקבילה באופן מדויק להפליא לסיפור הבריאה בפרק א' בספר בראשית: כל טור מקביל ליום בבריאה, למן היום הראשון שמתחיל במילים "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" – יום ראשון מקביל לטור הראשון בטבלה, ועד ליום שישי, שבו נברא האדם, זכר ונקבה, יום שמקביל לטור שישי בטבלה. הקבלה זו אינה מקרית, והיא חושפת ממד עמוק מאוד להבנת ההיסטוריה של האנושות, וכן יוצרת תרשים זרימה כרונולוגי של הזמן ומה שקרה בכל תקופה. התוכן שניבט מן הטבלה בהקבלתו לסיפור הבריאה מאפשר להבין תהליכים לאומיים דתיים, נדידות עמים וסיבותיהן, מעצמות שקמו ונפלו והסיבות לכך, דתות שקמו ונעלמו והסיבות לכך, וכן דתות שקמו ונותרו עד היום ותכליתן. ברמה השלישית, אם כן, אנו מקבלים את מפת ההתפתחות של האנושות כולה ואף של כדור הארץ, שבו האנושות קיימת. על פי כתובים קבליים אפשר לראות בכל יום בריאה הקבלה לאלף שנים על פי דרך הספירה היהודית (פירוש רמב"ן לספר בראשית א'). וכך, בתוך הטבלה יש גם "תכנית" מוצפנת של העולם כולו, ואת הדרך שעליו ללכת בה כדי להגשים את תכליתו.
הרמה הרביעית מתייחסת לאדם בדרגות התפתחות גבוהות יותר. רמה זו מראה את המקום של האדם בסולם ההתפתחות, היכן הוא נמצא, מה שהיה לפניו ומה שקיים מולו. מה שהיה לפניו זה ההיסטוריה הפרטית שלו, כולל העברות בין דוריות, לאן עליו ללכת ומה עליו לפתח באיכויות נפשיות כדי להגשים את המקומות היותר חשובים בנפש. הטבלה משקפת את ה"צמתות" של כל אדם ואדם – ממקומות בעלי אופי פסיכולוגי ועד למקומות "רוחניים" יותר.
זהו תיאור על קצה המזלג. במפגשים הבאים אנו נפרוש את כל הנאמר באופן מפורט יותר, על פי דרך ארבעת הממדים.

המפגש הבא יהיה ב-29 בינואר 2013 בשעה 18:30 בערב, בקמפוס ברושים, חדר 3.