טנטרה, מיניות ומה שביניהן – חלק א'

במערב לקחו את הטנטרה והפכו אותה לדרך של שדרוג חיי המין, של חיי הזוגיות או להעצמת החוויה המינית הפיזיולוגית. וכך הפכה הטנטרה במערב לדרך או טכניקה להשבחת חיי המין. מובן שזו אינה המשמעות האמיתית של טנטרה וזה לא כוונתה. נכון שבטנטרה קיימת עבודה עם האנרגיה המינית, אך לא כפי שזה מוצג במערב.

מתוך הצורך לחזור אל האחדות ומתוך פשיטת הרגל הדתית-רוחנית במאה שחלפה, חדרו למערב מגמות של השפעות מזרחיות, אשר הביאו איתן פילוסופיות הבאות לתת מענה למצוקות הקיומיות הבסיסיות של האדם במערב. הטנטרה היא אחת מהן.
ואולם, לעתים יש חוסר הבנה של המושג על משמעויותיו העמוקות.
משמעות המילה "טנטרה" בסנסקרית היא "מארג". מארג של הכול בכול. כלומר, כל מה שקיים ביקום על כל פרטיו משפיע ומושפע זה מזה וזה על זה. המושג "בדידות" אינו קיים בטנטרה. הכול מחובר, ולבסוף הכול אחד.
אך באמת האדם אינו חש כך. בעיקר בחברה שלנו, שבה אנשים חשים לרוב זרים ולעתים אף עוינים זה לזה.

מהי אם כן המשמעות הפילוסופית של הטנטרה? הטנטרה נעזרת בכל הקיים כדי להגשים את מטרת חיי אדם. כפי שציינתי, הכול ארוג זה בזה והכול אחדות. כיוון שכך, היא נעזרת לאותה המטרה גם בממד המיני שבאדם. הטנטרה הקדומה והדרך שבה היא מתורגלת עד היום במנזרים טנטריים במזרח, אינה מערבת פעילות מינית כלל, על אף שעניין זה אינו מגונה ולא נאסר. במנזרים הטנטריים התרגול היומי כולל בעיקר תרגול של אסנות, נשימות ומדיטציות. קיים גם חלק של תרגול טנטרי שקשור לשירה ולדבקות.
העניין המיני אינו מקבל דגש במנזרים שבמזרח באופן שבו הוא מובא במערב. ולמעשה אין שום פרופורציה בין טנטרה כמו שהיא במזרח לאופן שבו היא תורגמה במערב.

הטנטרה אינה מגנה מאום, כיוון שכל מה שיש באדם ובבריאה קיים כחלק מן השלם.
כל מה שקיים – קיים מסיבה מסוית, ויש מקום לכל דבר ויש תכלית לכל דבר. לכן גם ניתן להיעזר בכל דבר כדי להגשים את תכלית חיי אדם. כך היא דרכה של הטנטרה.
ולכן יש מקום גם למיניות האדם, כחלק מכלל התפקודים של המערכת האנושית. אדם ההולך בדרך זו, יראה במיניות כלי נוסף שיש להיות מודע לאפשרויות שגנוזות בו.

יש להבין, ואני מדגיש נקודה זו: לטנטרה במקורה אין עניין להשביח את חיי המין, תפיסה זו היא האופן שבו המערב לקח דבר קדוש לצורכי הנאותיו, ואין קשר כלל בין מה שאנשים בערב קוראים לו טנטרה לבין הטנטרה עצמה.
לאדם ההולך בדרך הטנטרה, אין עניין ישיר במין ואין לו עניין מרובה לעסוק במין, יחד עם זאת אין הוא מגנה פעילות מינית ואין לו ביקורת על היותו בעל צורך מיני.
הטנטרה פותחת שערים לעסוק נכון בנטייה המינית שבאדם ובדרך לעבודה איתה.
בדרך כלל, מה שקודם ליכולת לעסוק באנרגיה המינית ככלי התפתחותי הוא דווקא הימנעות ממין, וזו הסיבה לכך שבטנטרה מלמדים לתרגל איפוק והתבוננות על תהליכים גופניים ונפשיים. לכן מה שמקדים לעניין זה הוא תרגול מדיטטיבי עמוק שמפתח באדם יכולת התבוננות חסרת פשרות. יכולת זו היא הכרחית למען גדילה נכונה בתוך תהליך טנטרי.

נושא נוסף חשוב מאוד הקשור לבנייה נכונה בתוך תהליך טנטרי הוא מה שמכונה "דרך האמצע".
על האדם להיות מתון ולא מותנה לכל דבר שהוא, יהיה הדבר אשר יהיה.
דרך האמצע בונה באדם את האפשרות להיות ביחס לעצמו וביחס לפוטנציאל שלו, ללא שום קשר להשוואה חיצונית או אופנה כזו או אחרת. היא מאפשרת לו ליצור חלל של אקולוגיה נפשית שבתוכה הוא עצמו צומח, וכך הוא מופיע לעצמו כמו יש מאין.
כל זה הינו חלק חשוב מן ההתפתחות הטנטרית.

עניין נוסף וחשוב ביותר הוא עקרונות מוסר בסיסיים: אדם ההולך בדרך הטנטרה אינו רשאי לפגוע באחר בשום אופן. כל פגיעה באחר, פירושה גם פגיעה בי עצמי ממש.
תשומת הלב לפגיעה באחר קשורה בתשומת לב גדולה לאדם שמולי, לכבודו ולייסורי לבו. דבר זה בונה במתרגל הטנטרי את הקרקע הדרושה להבנת הכאב ולתכליתו המעוררת.

המאמר הזה הוא מעין הקדמה. המאמר הבא הבא ידון באופי, במשמעות ובתכלית של התרגול הטנטרי.