פני אדם חלק א' הקדמה – "הַכָּרַת פְּנֵיהֶם עָנְתָה בָּם" – סימבוליקה גופנית נפשית

פני אדם כבודו – "כל המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים" (בבא מציעא, נ"ח, ע"ב)

הפנים משקפים ומעידים על ייחודיותו ומיוחדותו של כל אדם ואדם. פנים לשון פנימיות. על הפנים נרשמים חייו של אדם, וככל שהוא בא בימים – קמטים, גוונים, ברק העור, קרינת אור העיניים, הפרופורציות בין אברי הפנים ועוד, ייספרו את סיפור חייו ואת עקרי המאורעות אותן הוא חווה, וכן את אופן החוויה הייחודית לאותו האדם. כול חיי אדם נרשמים לו על פניו, ואין בכוחה של קוסמטיקה או ניתוחים פלסטיים – לשנות את הרשום על פניו. הפנים הינם שיקוף מדויק יותר מכף ידו וטביעות אצבעותיו של אדם, שכן טביעת האצבע הינה חלק בוא מתקף המכלול האנושי, בדיוק כמו שהמכלול משתקף בכול תא בגוף האדם. אך לפני אדם יש תכונה מיוחדת, הפנים "קורנות" – יש קרינה הבוקעת מן הפנים והיא משקפת את חיוניותו של האדם וכן את מצבו הנפשי, ויותר היא משקפת את סיכום חייו עד לנקודה זו. כך שלהבנת פני אדם נודעת חשיבות רבה – שתכליתה הינה בלהבין יותר לעומק מי הוא האדם אתו נפגשים ואיזה חיים מסתתרים מאחורי אותם הפנים – אותם הפנים המשקפות את העומק המיוחד לכול אחד ואחת.

הפנים מסכמות את חיי אדם וכן משקפות את האיכויות של אפשרויות מולדות, או אפשרויות אותן האדם יוכל לקנות במשך חייו (לרוב בעמל ויגיעה רבים – אך ההצלחה הטמונה בעבודה מייגעת, תלויה בפוטנציאל של איכויות הנדרשות להיות שם כדי שהיגיעה בדבר מה תישא אימה את הפרי הרצוי. תכונות מולדות אשר אף הן רשומות על פני האדם, ואז התמדה קלה וקצרה, האדם ישיג רבות, ויש כי תכונה אל אפשרות כלשהי –תראה רק כאפשרות – וכל מכלול הפוטנציאל ירשם על פני האדם) ואת אופן ה"קריאה" של תוכן זה יש לראות דרך הנקודות הבאות –

1- איברי הפנים – לכל איבר בפנים כגון, האף, הפה, השפתיים, המצח ועוד, יש משמעות המיוחדת לו. ועל פי עיקרון המיוחדות של כל איבר, ניתן לראות את האיכויות שאיבר זה גולם בתוכו (נקודה שתידון בהמשך בהרחבה) וכן עיקר ההתבוננות ובחינת האיברים על פני האדם הינה היחסיות בין האיברים, או ביחסים בין האיברים. מהו היחס שבין הפה לסנטר? וכן היחס שיש ללחיים מול הגבות? או היחסים שבין העיניים לגומות העין? כל זה משקף את מערכות יחסי הגומלין בין איכויות שונות באדם, ומשקפות את עולמו הפנימי ומה קרה לו לאורך חייו. כך שנקודה ראשונה לבחון הינה – האיברים על אשר על הפנים, נקודה שנייה –ההרמוניה שיש בין האיברים. (פרופורציה, איזון ימין ושמאל, סימטריות בין חלקים בפנים ועוד)

2- נקודה שנייה להתבוננות – גווני העור אשר על פנים (נושא שיידון בהרחבה בהמשך) בגווני העור יש לראות את הצבע אשר על פנים, ללא קשר לצבע האתני. כמו כן אם העור הפנים חלק או מחוספס, יבש או שומני, בוהק או כהה ודהוי. כל הדקויות הללו משקפות את דרגת החיות שיש באדם ואת אופו העבודה שלו עם החיוניות שיש לו, וכיצד הוא משתמש בא – מה הוא עושה איתה ולאיזה מטרה (מה הוא רוצה להשיג בעת היותו נעזר במאגרי החיוניות שיש בו)

3- הקרינה הבוקעת מן הפנים – דבר שניתן לחוש בו, וכל אדם חש ומגיב לקרינה זו, אך ללא תשומת לב מספקת ולכן האדם אינו שם לה לדבר אות והוא חש וקלט מן אותה הקרינה הבוקעת מן הפנים. קרינה זו הינה סיכום כלל חיי האדם והיא נושאת איתה את חיבור כלל החלקים ביוצרים תמונת חיים שלמה. לתמונת חיים זו יש "אנרגיה" מיוחדת אשר כולם חשים אותו ספונטנית כיוון שכולם באים במגע קומוניקטיבי זה עם זה, דבר שיותר באופן טבעי מעברי "אנרגיה" בין אדם לחברו, אך עקב אותה הספונטניות וכן עקב המידיות והיום יומית של תופעה טבעית זו, אין אף אדם עוצר להתבונן באותה קרינה, הנושאת את הסיכום של אותו האדם ומוסרת את סיכום זה הלאה.

סדרת המאמרים הקרובה תעסוק שלושת הנקודות שציינו וכן בפירוט האברים ומשמעותם. וכן בכל נושא על איבר בו ייכתב, יבוא גם חלק המתייחס לצד הפתולוגי החולה של האיבר ומה החולי על פני האיבר משקף על הדבר שיצא מאיזון באדם –ולאור כך – על הדרך לתיקון האיכות הזקוקה להתבוננות ולתשומת לב מיוחדת, אשר מטרתה הינה להשיב את הבריאות ואת הכלים הרצויים לעבודה שיש על האדם לעשות בחייו למען עצמו ולמען זולתו.