מה בין בודהה לרבי עקיבא – דמויות מטור רביעי

יש שני אנשים משמעותיים מאוד לאנושות בתוך הטור הרביעי (האלף הרביעי לספירה היהודית). האחד הוא סידהרתא גוטמא הידוע בכינוי בודהה. משמעות השם "בודהה" היא אדם שהתעורר, כלומר קודם הוא ישן – או שהיה במצב של שכחה – וכעת הוא נזכר והתעורר להבין ולראות. הנקודה המשמעותית באשר לאדם בודהה מופיעה בביוגרפיה הפרטית שלו – אדם שנולד כבן מלך, והוא עצמו נועד להיות מלך גדול לפי כל הנבואות של חכמי קדם. אביו סגר אותו בארמון ומנע ממנו מגע פשוט וישיר עם העולם הסובב, וזאת כדי שדעתו של הנער סידהרתא לא תוסח והוא לא ילך לכיוונים שלא היו רצויים בעיניי אביו המלך. בגיל בגרות הוא מגלה סביבו עולם קמל וסובל, עולם של מוות וייסורים. עד לגילוי זה הוא נמצא בארמון ונהנה מכל מנעמי המלוכה. גילוי זה של סוף וסבל מערער אצלו את כל תפיסת עולמו ואת כל מבנה זהותו. הוא נוטש את המלכות והופך לנזיר עני וקבצן. ולבסוף הוא משנה את פני המזרח כולו.

לפני בודהה הודו הייתה ארץ עשירה. לאחר בודהה הודו מידלדלת מהר מאוד ונכבשת כמה פעמים בידי כובשים שבוזזים את כל תכולתה החומרית. בודהה, שעוזב עושר לטובת עוני, מאמץ תפיסת עולם של התנתקות חומרית ושל נזירות הנכנסת פנימה, מנותקת מן חיים על כל מה שמשתמע מכך. בודהה, אם כך, מביא את מהפכת הרוח על חשבון חומר ועושר. המזרח שמאמץ את בודהה וחזונו נהפך לעני עקב כך, ודבר זה יאפיין את הביוגרפיה שלו – שבה הוא מחליף עושר בעוני והופך זאת לאידאל.
אפשר לומר שבודהה הוא זה שאחראי לעוני המחפיר שרומס את כבוד האדם, עוני שהמזרח, ובעיקר הודו, נתונים בו.
(בודהה והופעתו נמצאים באמצע הטור הרביעי, במשפחת הרקפתיים).

קצת מאוחר יותר – בזמן המקביל למשפחת המצליבים (בסוף הטור הרביעי), תקופה שמתאפיינת במתח משיחי עצום בתוך עם ישראל, מופיע אדם נוסף משמעותי – ר' עקיבא. איש זה נחשב לאחד מגדולי התנאים. הוא מוזכר בגמרא יותר מכל תנא אחר (יותר מ-1,500 פעמים). הוא מתחיל את חייו כ"עם הארץ" למשך 40 שנה. לאחר מכן לומד כ-40 שנה, ולאחר מכן נקרא "פרנסן של ישראל" לעוד 40 שנה. הוא חי 120 שנה ונהרג באכזריות קשה כשבשרו מסורק במסרקות ברזל. ובהיות בשרו מסורק על ידי מסרקות הברזל היה אומר "הצור תמים פועלו כי כל דרכיו אמת" (השמים והארץ צועקים עליו "זו תורה וזו שכרה?"). הוא היה נשוי פעמיים. בפעם הראשונה לרחל בתו של כלבא שבוע, איש עשיר שאצלו עבד כרועה צאן, ובשנייה לאשת טורנוסרופוס (מצביא רומאי ביהודה, שר' עקיבא היה מתגרה בו רבות, ובסופו של דבר הוציא את ר' עקיבא להורג).
ר' עקיבא שינה את פני היהדות באופנים רבים. מיוחס לו הניסוח והעריכה של ספר היצירה, ויש הסוברים שהוא ממנסחי 13 המידות שמהן נדרשת התורה. הוא גנז את המסורות המיסטיות בעלות הפן הנבואי, שנקראו "יורדי המרכבה" ו"יורדי ההיכלות" (מסורות של הגיית שמות שבזכותן האדם היה נע בין ממדים, וכך הוא נחשף לעולמות עליונים של מלאכים ושפע אלוהי). ר' שמעון בר יוחאי היה מתלמידיו, ויש להניח שיש קשר בין ספר הזוהר המיוחס לר' שמעון בר יוחאי לבין ר' עקיבא שלימד אותו והנחה אותו בדרכים המיסטיות. הוא היה אחד מן הארבעה שנכנסו לפרדס, והיה היחיד שנכנס ויצא טוב (לכל השאר קרה משהו לא טוב: בן עזאי מת, בן זומא השתגע ואלישע בן אבויה נהפך למקצץ בנטיות). היו לו 24 אלף תלמידים שמתו במגפה כיוון שלא נהגו בכבוד זה לזה (נושא קשה המעורר שאלה על המורה ולא על התלמידים). לאחר החורבן של ירושלים והמקדש, הוא חבריו רואים את הנורא מכול כולם קורעים את בגדיהם ובוכים, ור' עקיבא צוחק, הם רואים את האסון והוא רואה את תחילת הגאולה.

יש עוד רבות ונצורות לומר על איש ייחודי זה, אך הנקודה החשובה בביוגרפיה שלו היא כפי הנראה תמיכתו העיקשת וללא סייג בשמעון בר כוכבא. ר' עקיבא נתן לבר כוכבא מעמד של משיח. הוא היה הסמכות הדתית רוחנית שדחפה את בר כוכבא למרד הגדול. חבריו אמרו לו: "עקיבא יעלו עשבים על לחייך ועדיין אין בן דויד בא". באמירה זו הם שללו ממנו את התואר "רבי". אך ר' עקיבא לא שעה להם, ונשאר עיקש בדעתו שבר כוכבא הוא המשיח. המהלך הזה של ר' עקיבא היה למהלך טרגי, כיוון שהוא זה שגיבא את המרד שהביא לחורבן ישראל לחורבן המקדש וירושלים, ולגלות שנמשכה כאלפיים שנה. אפשר לומר שהוא זה שהביא לחורבן ושהוא זה ששלח את ישראל לגלות ארוכה וכואבת, וכן שהוא החתום על כל פרעות הגלות ועל כל הסבל הארוך של העם היהודי בהמשך, וזה עקב היותו הכוח שמאחורי המרד.

עולה השאלה האם ר' עקיבא ידע והבין ועשה את המהלך הזה באופן מודע? נראה שכן, נראה שהוא ידע והבין ותכנן את כל זה. כפי הנראה הוא הבין משהו שאף אחד אחר לא ראה ולא היה יכול להוציא לפועל. נראה שאיש בסדר גודל של ר' עקיבא עשה את המהלך הזה בכוונה גמורה (מעניין היה לדעת עוד כמה היה חי אלמלא מת כמו שמת. הוא נרצח כאחד מעשרה הרוגי מלכות בגיל 120 ולא נס ליחו בפטירתו).

אנו רואים שני אנשים שחיו במקומות מרוחקים זה מזה, ששינו את פני העולם והעבירו את עמם ואת המהלך הלאומי והדתי-רוחני למקום אחר ולדינמיקה אחרת. מה היא הדינמיקה האחרת? זה המעבר מהטור הרביעי לטור החמישי. או על פי ההבנה היהודית – "תנא רבי אליהו, ששת אלפים שנה הווה העולם, שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח". המעבר מהטור הרביעי לחמישי הינו המעבר בין שני האלפים של תורה לתחילת שני האלפים של ימות המשיח.
שני האנשים הללו, בודהא ור' עקיבא, גילמו בחייהם את המהלך שאותו הם הובילו – הם נהפכו לסימבול חי למה שהם כיוונו אליו, מה שאופייני באיכותו לטור הרביעי.

מאמר "גאולה פרטית" – פסח 2012

א. הקדמה: 3 סוגי גאולות יש בעולם
1. גאולה פרטית, התלויה באדם, בכוחו, ברצונו ובמשאבים העומדים לרשותו.
2. גאולה לאומית. גאולה זאת תלויה באדם באופן חלקי.
3. גאולה כלל עולמית. גאולה זו אינה תלויה באדם ואין לו השפעה ישירה עליה, למרות היותו מושפע מתהליך כזה באופן ישיר.
אנו נתמקד כעת בגאולה פרטית, גאולתו של האדם הפרטי.
כאשר אנו מדברים על גאולה, מתעוררת השאלה: גאולה ממה?

ב. ממה יש לו לאדם להיגאל?
מושג הגאולה יוצא מתוך ההנחה שהאדם סובל ומשועבד על ידי כוחות חזקים ממנו או עוינים ומזיקים באופיים ושהאדם חש "שלא במקומו". לכן בתחילה על האדם לברר עם עצמו אם אכן הוא חש כך. האם אכן הוא מזהה שהוא עצמו נמצא תחת "כובש זר" המכתיב לו אורחות חיים הזרים לאופיו. קיים סיכון שאדם מסוים לא יבין מה כאן העניין ויחוש מאוד בטוב ובנוח עם מקומו ומצבו בחיים. כלומר שטוב לו, ולכן למה להיטרד בכלל עם שאלות כאלה. זהו מצב נפוץ מאוד בעיקר בגלל תרבות השפע, שיוצרת תחושה כאילו יש הכל או שכאילו הכל אפשרי.
מובן שאין זה כך. דויד המלך בעצמו אומר "כי גר אנכי בארץ". מילא אם אדם חסר כלו היה אומר את זה, אבל משפט זה נאמר מפי דויד המלך, שיש לו הכול מכול: כסף, נשים, ארמונות, צבא נאמן ועוד. ולמרות זאת הוא עדיין חש זר לכל זה. מה ניתן ללמוד מכך? שעיקר נפשו של האדם אינה חומרית ואיננה שייכת למרוץ האין סופי של החברה המערבית. עיקר נפשו של האדם היא בעלת איכויות נאצלות עדינות וטהורות, ומי שחש בכך או אפילו יודע זאת בחוויה ישירה, כלומר הוא מכיר את עצמו כ"נשמה", כי אז ברורה לו ביותר תחושת הזרות לעולם כמו שהוא נראה היום.
בנוסף, אדם עשוי להיתקל בקשיים רבים. וזאת כיוון שהעולם כולו ניראה כמדבר הפוך מנפשו. לכן הוא עשוי לחוש לבד, קטן מול גדולים, מעט מול רבים, והוא עשוי לאבד את אמונתו בעצמו ואף לאמץ לעצמו דעות שאנשים יכולים לשתול בתוכו כאילו הוא "דפוק" או משוגע. מצב נפשי פנימי שכזה בעייתי במיוחד.
כמו כן, במהלך החיים קיימים מצבים רבים מאוד שבהם האדם חש עצמו בסבל. למשל – סובל ממחלה או מזקנה, או מיחסים קשים ומורכבים ועוד. גם כאן עולה השאלה מדוע כל זה קורה ומה סיבת כל הסבל הזה?
סבל הינו עדות לדבר שאינו במקומו או שאינו במידה הנכונה. כמו למשל – אם הכליות אינן פועלות ביחס נכון לכלי הדם, הדבר יוביל למחלה. כאשר הקיבה אינה יכולה להכיל מזון – מתפתחת מחלה. כל איבר שאינו במקומו ואינו מתפקד ביחס הנכון לשאר חלקי המערכת יוביל לסבל. כך גם כאשר עולים רגשות קשים, או כאשר נוצר חוסר הרמוניה בין סך הרגשות. כמו כן כאשר קיימת הקצנה ברגש מסוים, כגון שנאה יתר על המידה או כעס יתר על המידה, או כל רגש אחר קיצוני, כל זה יוביל לסבל. כך שכל דבר שאינו במקום שיועד לו וביחס נכון לשאר החלקים, מוביל לסבל. הסבל הוא אחת מן הדרכים שעניינן לעורר את האדם לבדיקה: מה במה שהוא עושה, או חי, אינו כראוי.
כאשר אדם נוכח כי הוא חי בסבל, מגיעה השעה והבשילו התנאים לתחילת התהליך של גאולה אישית. עיקר העניין: גאולה פרטית הינה הידיעה מי הוא האדם באמת, מאין האדם בא ולאן פניו מועדות. וידיעה זאת היא עיקר תהליך הגאולה הפרטית.

ג. סימני הגאולה
יש בחיי אדם הרבה אירועים ומספר צמתים שעניינם לעורר את האדם לשאלות אלה.
צומת אחד מרכזי שכזה הוא תקופת גיל ההתבגרות, שבה מתרחש המעבר מילדות לבגרות, דרך תהליך של בניית זהות של אדם עצמאי ומתפקד בדעתו שלו. בזמן כזה יש אפשרות להיחשף למקורות נפשיים החורגים מן הפסיכולוגיה הרגילה, ויש להיות מודעים לכך ולמה זה אומר. כלומר קיימת אפשרות שנער שהחברה מקטלגת אותו כעובר משבר גיל התבגרות, למעשה ייתכן כי הוא נפתח לעולמות גבוהים יותר, עולמות אנרגטיים או נשמתיים, שהם עדינים יותר ויכולים לבלבל נער צעיר שאינו מיומן במה שזה אומר ואיך לעסוק בעולמות כאלה.
צומת מרכזי נוסף הוא מה שמכונה "משבר גיל ה-40". משבר זה הינו צומת מבורך מאוד שתכליתו לעצור אורח חיים שאינו תואם את קו הנשמה של האדם. משבר כזה בא כדי לעורר ולבדוק היכן קיים צורך לשינוי.
בנוסף, במשך היום יום האדם נפגש כל הזמן ברמיזות – דרך אנשים או דרך מצבים שבאים אף הם לעורר אותו לאפשרויות נוספות.
על האדם להיות פתוח בלבו כדי לחוש בכך ולראות את מה שהמציאות מנסה לומר לו. סוג כזה של הקשבה נקרא בכתובים "לשמוע בת קול" או "יצאה בת קול ואמרה". רמיזה באה לאדם בהרבה מאוד סימנים. בתרבויות קדומות קוראים לזה "סימני אומן", כלומר הניסיון להבין אם יש משמעות למה שקורה סביב האדם ומה זה בא להגיד לו. כמו למשל, אדם קם בבוקר ו-3 כוסות נשמטו מידו ונשברו. האם זה אקראי, או האם זה בא לעורר את האדם למשהו?

ד. כיצד מתקיימת הגאולה? כיצד האדם יכול לגאול את עצמו?
גאולה פרטית מתחילה בזיהוי שיש צורך בשינוי. בהכרה בכך שהאופן האדם שבו חי את חייו מצריך שינוי. לעתים, כדי שהאדם יוכל להתעורר ולבצע שינוי שכזה, יש צורך במורה – אדם אחר המכיר את הדרך ויכול להנחות את האדם אל מה הוא צריך להיות מודע. לעתים האדם יקבל עזרה רבה דרך אנשים, קבוצות, או חסד המגיע מגבוה. כדי לעבור תהליך של שינוי יסודי ואמיתי, יש צורך סובלנות רבה. שינוי אמיתי קורה על פני טווחי זמן ארוכים, ויש צורך במוכנות לעמוד אל מול הלא ידוע למשך זמן רב. לרוב, דבר זה אף הוא מצריך מורה אמין או קהילה תומכת ההולכת באותה הדרך.

ה. סיכום
תהליך הגאולה הפרטית הינו תהליך ההתעוררות של נפש האדם והגשמת הפוטנציאל הטמון בו. כאשר האדם נפתח לכך באמת, כי אז עזרה תיקרה בדרכו, ואירועים רבים, הבאים לעורר אותו ולהנחותו בדרך הנכונה, יתרחשו מסביבו.