בראשית – ב' ראשית (סיכום המפגש השני של טבלת הצמחים 29.1.13)

הטור הראשון
הטור הראשון מתחיל את מסע התפתחות האדם, וככזה הוא מציב את המרכיבים הנדרשים לבניית המבנה האנושי. הטבלה משקפת את מבנה האדם כמו שהוא ידוע נכון לעידן הנוכחי, כך שבטור ראשון נפתח התהליך, ויש לתת תשומת לב רבה לאופן שבו הוא נפתח.
יש לציין שמסע התפתחות זה קשור רק לקבוצת הצמחים הפורחים, הצמחים "החדשים" יותר. לפניהם כמובן היו עידנים קדומים יותר, שמהם שרדו השרכים, ה-Conifers, ה-Cycas, Lyc, ephedra והאצות (להם יש, לכן, טבלה משלהם). הצמחים הקדומים משקפים עידנים אחרים ותקופות אחרות, עולם קדום שאינו ידוע לנו, ומבנה אנושי שעליו לא ידוע לנו היום כמעט ולא כלום. וכך הטבלה, ובתוכה ששת הטורים, שייכת יותר לאדם כפי שהוא מוכר לנו היום.
הטור הראשון נפתח עם שתי קבוצות צמחים שממוקמים בשורה הראשונה, ומתוך כך אנו למדים על שתי התחלות, או שתי "בראשית", לטור ולטבלה כולה:
הקבוצה הראשונה היא ה-Magnoliales – עם הרמדיס Myris, Nux-m, שהתמות הבולטות שלהן הן מבוכה, בלבול, קושי לעקוב עם פעילות ה-mind אחר המתרחש, וקושי למלל תחושות, תחושת זרות וניתוק מן העולם, נטייה לעילפון, זהות לא מוגדרת ופחדים מדברים לא מוגדרים. כל התמות הללו מראות כיצד המרכיב הבסיסי הראשון שנולד (ובו הכול תלוי) – הוא התודעה. ואכן, התודעה היא המרכיב המרכזי שהטבלה כולה עוסקת בו: כל הטבלה היא מסע של תודעה, מסע העוסק בהבשלה ובתהליכי ההתבגרות של התודעה, החל במצב חווייתי, ממצב ראשוני של תודעה (כפי שרואים בטור ראשון) וכלה במודעות מלאה (כפי שנראה בפגישות – בטור שישי). כך מתחילה התודעה בתוך ה-Manoliales. ולכן כל הסימפטומים של הקבוצה קשורים למודעות ראשונית: מעורפלת עדיין, מבולבלת ומתקשה להגדיר את עצמה.
הקבוצה השנייה שנמצאת בשורה הראשונה ביחד עם המגנוליאלס, היא הנופרניים (Nymphaeales). נכללים בה לוטוס, נופר ונימפאה. המשותף להן – בעיות של חלק גוף תחתון, של האזור המיני: בעיות גינקולוגיות כגון מחזור שמסתיים מוקדם מדי, דלקות, הפרשות, מיומות, ציסטות, שחלות פוליציסטיות, קושי בפיריון וכו'. יש חוסר איזון בניהול משק הנוזלים במערכת (כולם פרחי מים). מבחינה נפשית – התמות המרכזיות הן נאיביות וגישה ילדותית לסובב, נטיות לשאלות "רוחניות", תשוקה לנקי ולטהור, קושי בהפעלת ה-mind בתהליכי חשיבה, בלבול (בדומה ל-Magnoliales), קונפליקט בין גשמי לרוחני, בין טמא לטהור, בין אדמה (בוץ) לשמים. יש להן נטייה לחוש כאילו התלכלכו עקב המגע עם העולם, הולכים בעולם ותמהים עליו – "מהו העולם הזה ומה אני עושה כאן"? הנופרניים מציגים רגישות והזדהות רבה עם סבל העולם.

כל שנאמר על קבוצה זו מראה שהמרכיב השני להתפתחות המבנה האנושי הוא המיניות של האדם, מיניות מהזווית הבסיסית – מהי הנטייה המינית של האדם – זכר? נקבה? א-מיני? הקבוצה מלמדת על תנועת האנרגיה המינית באדם, האנרגיה היוצרת והחיה המפעמת בעוצמה בטור הראשון – שעדיין אין כלי להכילה (דרך קבוצה זו אפשר ללמוד על תהליכים שמכונים במזרח "טנטרה", וכן על אופני העבודה אם אנרגיה זו).
תחילת הטבלה מלמדת אם כך ששני היסודות הראשונים הנצרכים להתפתחות האדם הם התודעה המבחינה ולומדת, והאנרגיה המינית הבוראת את החומר, יוצרת זהות מינית, ומפרידה את העולם לשני כוחות (זכרי ונקבי, יין ויאנג) שפעולתם ההדדית נותנת חיות ומפעילה את רוב תפקודי האדם – והעולם.
נקודה נוספת היא חוסר הגבולות וההכלה בטור הראשון. בטור הראשון האנרגיות נמצאות בצורה הראשונית ביותר, ואילו שהתודעה, הנמצאת כאן בניצני ראשיתה, עדיין לא יצרה הגנה ומסגרת (המקבילה ההיסטורית לתקופה זו היא ההתחלה הפרהיסטורית של האדם – המצאת האש, שימוש בכלים ותקופת האבן). במילים אחרות, עדיין אין כלי להכיל את האנרגיות העוצמתיות של תחילת הבריאה, של היצירה הראשונית. לכן מלבד ערפול כללי של התודעה, נראה תחושה כללית של חוסר גבולות וחשיפות. אלו יצבעו כל תהליך שנראה בהמשך.
במעלה הטור – קבוצות ה' Piperales laurales, Aristolochiales להמשיך לקרוא