太白 Tai Bai – טחול 3

מיקום: על קו העור לבן אדום, הצד הפנימי של כף הרגל, על צוואר ראש העצם המטטרסלית הראשונה (מתח לבוהן, בשורש העצם)
איכות הנקודה:
מקור, אדמה, פלג, נקודת שעה.
משמעות השם:
Supreme white, Great White, Great brightness.
לבן עליון, בהירות רבה – עצומה.

סיפורה של הנקודה:
היסוד העמוק באדם הוא ה – shen (נשימה) אשר הלב הוא מקום שם הוא שוכן.
אך האדם על כל חלקיו, מורכב יותר, סבוך יותר מן הנשמה לבדה.
היא מהווה ציר המראה את הכיוון, את האיכות אשר סביבה המבנה כולו מתפתח.
אך אותם החלקים המתפתחים, המתקדמים, שיוצרים באדם נדבכי נפש נוספים, מתהווים באדם בזכות הפעולה האלכימאית של יסוד האדמה.
הוא זה המקנה לאדם את תחושת ה"אני". הוא זה המצרף את ההתנסויות שהאדם עובר בחייו לחלק אינטגראלי מן הזהות המוכרת והנבדלת של האדם.
יסוד האדמה מכיר את האיכות הנשמתית, ויודע לצרף לאותה האיכות מערכי נפש נוספים כגון: מחשבות, דיבור, קוגניציה למדנית, יכולות הבנה עקב למידה ועוד.
כל אותם הרבדים שיסוד האדמה מוסיפי לאיכות הנשמתית, בונים בניין אדם המסוגל להתפתחות לדרך שעליו לעבור בחייו.
תוצאות של פעולה נכונה של יסוד האדמה, מוביל למחשבה מהירה, להבנה בהירה, לשכל המבין בבהירות את הנושא שעימו הוא עוסק.
האיכות המרכזית של התרומה של יסוד האדמה – לקומת האדם השלם, זוהי אותה הבהירות בכל אותם הנושאים המחייבים בהירות.
בנקודה זו הבהירות של יסוד האדמה מגיעה לשיאה, לשיא הפוטנציאל האפשרי לאדם בכישורים שהוא זקוק להם שם הבהירות הופכת להכרחית.
בהירות הקשורה ישירות לתחושת ה"אני", וליכולת באדם לחוש ולהכיר את איכותו הייחודית.
הבהירות ככלי תודעתי – הינה לשם האלכימיה של הצטרפות ניסיונות החיים לחלק מן המכלול של האדם, וכיצד אותם התנסויות מוצאות את מקומן הנכון בתוך המבנה כולו.
לשם כך אותה הבהירות הכרחית, כיוון שזוהי האיכות היוצרת את התהליך המברר של מה יידחה ומה ייכנס.

סיפורו של האדם:
1- תהיות לגבי הזהות, אי בהירות לגבי ההגדרה העצמית.
2- מצבים של עייפות עמוקה של יכולות הלמדניות והקוגניטיביות הקשורות לעבוד עם ה"מוח", דבר המוביל למחשבה מעורפלת, ללא החדות המאפיינת את מצב הרענן של האדם.
3- מצבים בהם האדם חווה דברים ואירועים שהותירו את האדם מבולבל, לא מאוזן, כמו שאיבד את המרכז של עצמו (אפשרות לטיפול בטראומות)
4- כאשר ה"ראש" מפסיק לעבוד ואיבד את בהירותו לאור ההצפה של אירועים או חומרי למידה.
5- כאשר קיים באדם הצורך להבין את עצמו טוב יותר והוא חש כי יש בו מבוכה ובלבול.

סיכום:
נקודה המעלה את צלילות הדעת והמחשבה, ביחס למקומות העמוקים של האדם.
נקודה מחזקת את כוח המחשבה ביכולות עבודה מנטאלית.
נקודה המעצימה את הוודאות של ה"עצמי".

ארבעת סוגי הטיפוסים – שלד שריר כ"ז


מערכת שלד שריר, מורכבת בעיקרה מארבע קבוצות:
1- עצמות
2- שרירים
3- גידים ורצועות
4- סחוס

פגיעה או מחלה באחת מארבעת הרקמות, מלמדת על המקום הנפשי הרגיש באדם, שהוא זה שהיווה יסוד מקדים לפגיעה ברקמה מסוימת.
ניתן לחלק את סוגי הפגיעות לטיפוסים, או לסוגי בני אדם המסווגים על פי הרקמה שנפגעה.
ארבעת הטיפוסים קשורים ישירות לתפקוד התנועתי של מערכת שלד שריר, תפקוד הקשור ליסוד התנועה באדם – הנושא את ה"רצון".
קיימת תנועה כיוון שקיים רצון, לכן אופייה של התנועה מגשים את הרצון ומלמד על מבוקשו ומגמתו.
כל סוגי הפתולוגיות של מערכת שלד שריר – מלמדות על הרצון שמאחורי התנועה, וכיצד התנועה מממשת את הרצון, באיזה אופן ובמידת האוטנטיות של הרצון ומגמתו.
כל אירועי החיים שהאדם חווה, טמונים במקומות בגוף ומפוזרים על פני מערכת שלד שריר, על פי האזור הנושא את אופיו של הרצון הנישא על פני אותו האיבר.
בדרך כלל אלה הם השרירים הנושאים את מרבית זיכרונות החיים, כיוון שהם אלה העוסקים בתנועה הישירה.

הינה תיאור של ארבעת הטיפוסים:

טיפוס עצמות: כל עצם מהווה ומלמדת על עיקרון מסוים הקשור למיקומה ולתפקודה של אותה העצם.
איש העקרונות. ידיעה וחזון.
איש החי על פי עקרונות ואידיאלים . אדם חזק, נוקשה, לעיתים חד מימדי.
ניתן לצפות את דרכו ואת מעשיו, כיוון שהוא לא סר מעקרונותיו בצעד אחד.
זהו אדם של סמכות ואחריות, נאמן, מילה של אדם זה מספיקה לסגירת חוזים.
מחלות בעצם מלמדות על פי מיקומן על העיקרון שיצא מאיזון באדם.
בדרך כלל לשני כיוונים אפשריים, לנוקשות יתר של העיקרון, או להיעדר העיקרון וחולשה בו.

טיפוס שרירים: השריר הוא המנוע האקטיבי של תהליך התנועה.
איש התנועה.
אדם הזקוק לתנועה, בעל יכולות ניהול עם יכולת לגרום לאנשים לנוע על פי הכיוון שהוא מראה ומנווט.
אדם מהיר ותזזיתי, ללא מנוח וחסר שקט, חסרה לו היכולת להיעצר ולנוח.
יש בו אי שקט הקורא לתנועה.
מחלות השרירים מלמדות על הקושי באדם לתרגם רצון לתנועה.
בדרך כלל הדבר ניכר בשני אופנים:
נוקשות יתר בשרירים, המבטאים בנוקשות תנועתית.
או רפיון יתר המבטא את חיסרון הרצון. הכיוון של הרצון אינו ברור, או שהאדם אינו יודע כיצד לתרגם את הרצון בתנועה לכיוון הרצוי.

טיפוס רצועות וגידים: רצועות וגידים אחראיים לחיבור וגישור בין עיקרון לתנועה, כיצד העיקרון יוצא לפעולה, כיצד הוא מתרגם לעשייה קונקרטית.
גיד אחראי לחיבור העצם (עיקרון) עם שריר (תנועה וביטוי הרצון)
ואילו הרצועות אחריות לחיבור עצם לעצם (עיקרון לעיקרון)
איש גישור.
אדם בעל יכולות להבין את האחר ולגשר על פני הפערים הקומוניקטיביים בין בני אדם.
יכולות גישור וניהול משברים.
מקצוע מועדף לאדם זה – גישור במקומות של ריבים וקונפליקטים, בזוגיות ומשפחה, בעסקים, בחברות העוסקות עם אנשים רבים, או בין מדינות וקבוצות אתניות עם קונפליקטים פנימיים.
בעיות בגידים ורצועות, מבטאות את קושי לתרגם עיקרון לתנועה. העיקרון (עצם) מחזיק בחזון, הוא יודע את הכיוון והתכלית, והשריר הוא המוציע לפועל של אותו החזון.
בעיות גידים מלמדות על עיקרון ותנועה שאינם עולים בקנה אחד וקיים ביניהם קונפליקט והבנת מציאות שונה.
בדרך כלל מחלות גידים מתאפיינות בנוקשות יתר של הגיד, בדלקות מקומיות, או בקרעים מלאים או חלקיים, דבר הקשור ישירות בחיסרון ההרמוניה בין העצם לשריר, וכיצד הגיד המתווך בין השניים אינו יודע כיצד להביא את הגישות השונות לידי תנועה הרמונית ומשותפת.
דבר המתאפיין בחוסר קואורדינציה, בתנועה מגושמת, ונוקשות יתר.
אדם שיש בתוכו תפיסה ברורה ומוגדרת היטב של איזו תמונת חיים הוא היה מעוניין להגשים, אך בפועל אין הוא יודע כיצד להגשים את אותו החזון, דבר שיוצר לו קונפליקטים קומוניקטיביים רבים עם הקרובים עליו.

טיפוס הסחוס: הסחוס אחראי לקשר עצם בעצם לשם יצירת מפרק ותנועה גמישה בין שתי סוגי עצמות. הסחוס אם כן אחראי לחיבור הרמוני, גמיש המבקש לחיות בשלום ביחד, בין שני סוגי עקרונות שונים.
איש ההרמוניה.
אדם המבקש "שקט" והרמוניה. הוא מכיר היטב את הכוחות הפועלים, אך אינו מתעמת ואינו מעוניין במאבקים או בקונפליקטים, הוא נמנע מהם, מכיר בהם אך אינו שש לקחת בהם חלק.
הוא יודע לנוע בין הטיפות, כיצד להימנע מסכסוכים אפשריים.
זהו איש של שקט, שלום והרמוניה.
בעיות סחוסים – סחוס שחוק, יבש, מנוון. או פריצת דיסק בין חוליות עמוד השדרה, עד למחלות יותר מרכובות של דלקות אוטואימוניות בסחוסים, מלמדות על חיסרון היכולת באדם להשכין שלום בין עקרונות שונים בתוך המערכת הנפשית.
הסחוס "משלם את המחיר" של עקרונות נוקשים מדי או שאינם יודעים לחיות בהרמוניה אחד עם השני.
כאשר יש פגיעה בסחוס (בכל מקום בגוף) יש לברר מהו ה"וויכוח" הקיים בין שני העקרונות המתחברים במפרק על ידי אותו הסחוס.


大都 Da du – טחול 2

מיקום: בצד הפנימי של הבוהן, על הגבול של העור – אדום, לבן. על שורש הבוהן – בראש עצם המטטרסו – פלנגיאל הראשון (metatarsophalangeal)
איכות הנקודה:
מעיין – אש – חיזוק.
משמעות שם הנקודה:
Great metropolis, Great Pool, Great capital, Big city.
עיר הבירה הגדולה, עיר גדולה, הברכה הגדולה.

סיפורה של הנקודה:
"ארץ גדולה אינה שואפת אלא להרבות תושבים ולשמור עליהם.
ארץ קטנה אינה שואפת אלא להרבות עיסוק.
שעה ששתיהן כאחת מתכוונות לממש את שאיפותיהן – על הגדולה ביניהן לבטל עצמה בפני רעותה"
(טאו טה צ'ינג – לאו טזה, ס"א)

הנקודה היא עיר בירה, כרך עירוני – אורבאני גדול, מורכב וסבוך, המכיל בתוכו את כל שירותים והיופי הכאוטי של עיר הומה בעסקים ואנשים.
היא עיר הבירה של ממלכת אלמנט האדמה.
לכן התנועה והעסקים שיש בה, קשורים ישירות לאיכות של יסוד האדמה, על כל תפקודיו, ומכל הזוויות.
עיקר ה traffic – שיש בה, קשור לאיכות של הטחול במכשיר את הקרקע להתנסויות מסוגים שונים שיצטרפו לקומת האדם, ויוסיפו עוד קומות לפוטנציאל של אותו האדם.
קיים בכל אדם יסוד פנימי עם איכות המגדירה אותו, אך אותו היסוד זקוק להתעבות, להוספה של עוד נדבכים הקשורים לסוגי הלימודים והחוויות שהאדם חווה במהלך המסע חיים שלו שיוסיפו תוכן לאותה האיכות.
אותם ההתנסויות והחוויות שהפכו לחלק ממנו, מצטרפים לגיבוש מבנה האישיות שלו עקב איכותו של יסוד האדמה היודע את האיכות המולדת של האדם ואילו סוגי חוויות מן הראוי לצרף לאותה האיכות כדי שתתפתח לממשות בוגרת ופועלת המסוגלת להותיר מאחוריה תוצאות ופירות לאדם עצמו ולדורות הבאים.
יסוד האדמה יודע אילו חוויות יש לדחות ואילו יש לעכל ולאפשר שיהפכו לחומרי הבניין של האדם.
זוהי אלכימיה עמוקה של ידיעת האיכות ה shen (נשמה) של האדם, ומה אותה האיכות דורשת לשם ההתפתחות שתאפשר לה להתבטא באופן מלא בעולם.
כמו כן הטחול יודע לעכל מזון גשמי רגיל וגם בו להיעזר לשם אותה ההתפתחות.
כך שיש בנקודה זו תנועה רבה וגדושה מסוגים שונים.

סיפורו של האדם:
1- אדם שעבר חוויות מטלטלות שבלבלו אותו וגרמו לאי איזון בתחושת הזהות שלו.
2- אדם שחש פערים בין מי שהוא ביסוד העמוק לאופן בו הוא פוגש את החיים החברתיים, דבר שיוצר בתוכו סוג של פיצול בתחושות שלו. איך הוא מול עצמו ואיך הוא מול העולם.
3- אדם שחווה הצפה רגשית ומנטאלית לאור עומס לימודי גדול. דבר שגורם לו לאיבוד האיזון הנפשי, ומכאן לנטייה דיכאונית.
4- אדם שעבר שינויים מטבוליים, שהיה בעבר רזה וחטוב וכעת רפוס ומלא, לאור אורח חיים הקשורים בישיבות רבות ובעבודה מנטאלית מאומצת. דבר שגרם לו לחולשה ולמצבי רוח הנוטים לצד הדיכאוני עם בעיות עיכול ברקע.

סיכום:
נקודה לאיזון רגשי ומטבולי בתהליכי עיכול של חוויות החיים וכן של המזון הגשמי עצמו.
נקודה המחזירה את הקשר של האדם ליסוד העמוק שלו, וכיצד הוא מתקשר את אותה נקודת היסוד שלו באופן נאמן – לעולם מבחוץ, באופן חופשי ומשוחרר.
נקודה לסינרגיה ואיזון בין סוגי החוויות שהאדם עובר וכיצד הוא נבנה מהם.

隱白 Yin Bai – טחול 1

מיקום: על הקו של שורש הציפורן של הבוהן, בצד המדיאלי (פנימי) 0.1 צון צידית לקו הציפורן.
איכות הנקודה:
הצטלבות של תעלת הקיבה העוברת לתעלה זו מקיבה 45.
נקודת באר.
נקודת עץ.
משמעות השם: Hidden white, Hidden clarity.
בהירות חבויה, הלבן הסמוי.

סיפורה של הנקודה:
האספקט המנטאלי של הטחול זוהי יכולת הלמידה, יכולת ההבנה של החומר הנלמד. כשם שהטחול והקיבה אמונים על עיכול, הכשרה והכנה של המזון להפיכתו ליסודות מזון המצטרפים לאיכות האדם וגופו, כך גם הדבר בחומרים נלמדים ובכל סוגי ההתנסויות של החיים, וכיצד הם הופכים לחלק מן האדם וזהותו.
ידע או התנסות ההופכים לחלק מן האדם דורשים עיבוד של אותו הדבר שהאדם נפגש עימו.
וכן יש צורך בבהירות נפשית ומטאלית המאפשרים לאדם בירור ובחירה לגבי אותם החומרים שיהפכו לאחר תהליך הבירור, לחלק אינטגראלי ממנו, מן האדם עצמו.
הנקודה מחדדת את המחשבה, הריכוז ואת יכולת הבהירות כאשר האדם חש מבוכה או אי וודאות בנושא שבו הוא עוסק. נושא שלאחר תהליך ההבנה, ההבחנה, הבירור והבהירות לגביו, הוא יהפוך ליסוד המצטרף לבניין של קומת האדם, זהותו והתוכן שהוא צובר מן המסע בחייו.
היא מחדדת את כושר ההבחנה של דקויות.
זוהי נקודה לשיפור יכולות למידה.

סיפורו של האדם:
1- מצבים בהם האדם משדר ביטחון של ידיעה לעולם, בנושאים שהוא מצהיר כי הוא אמון עליהם, אך בתוכו הוא חש מבוכה וערפול עקב הידיעה שלו מול עצמו כי ידיעתו את אותו הנושא אינה שלמה ולא מלאה. דבר הגורם לאיבוד היציבות הנפשית של אותו האדם.
2- מצבים בהם האדם עייף נפשית ומנטאלית לאור עומסים ולחצים על המימד המחשבתי, תודעתי ומנטאלי. הוא עייף ויגע ולכן מאבד מן היכולות הידועות והמוכחות שיש לו, כאשר תפקודם נפגעים ואין הוא מצליח להגיש תוצאות להן הוא מחויב מול גורמים כשלהם.
3- קשיי ריכוז והבנה בנערים ונערות, לאור עומסים של לימודים או אתגרי מבחנים דחופים.
4- כל אותם המצבים בהם האדם חש כי הוא על הקצה של ההבנה המובילה לפריצת דרך מבחינתו, אך הקצה האחרון אינו ברור לו. קיימים צדדים בנושא שהאדם עוסק עימו, שהוא מרגיש מולם – כנוגע לא נוגע.

סיכום:
נקודה המביאה לבהירות התודעה, כאשר התודעה עייפה ויגיעה וזקוקה לעוד קצת ויטאליות כדי להבין ולעכל נושאים שהאדם עמל בהם.
נקודה לחידוד כישורי השכל ומחשבה.

厲兌 Li Dui – קיבה 45

מיקום: בצד הלטראלי (חיצוני) של האצבע השנייה על כף הרגל, 0.1 צון צידית לבסיס הציפורן.
איכות הנקודה:
נקודת באר – פיזור
נקודת מתכת
משמעות השם: Running Point, Severe mouth, strict exchange, evil's dissipation.
נקודת ריצה, פה חמור, חלופה קפדנית, פיזור הרוע.

סיפורה של הנקודה:
זוהי נקודה ממשיכה את מהלך הדברים של הנקודה הקודמת (קיבה 44 – "בית משפט פנימי")
הנקודה מסיימת את מסלול תעלת הקיבה, היא מלמדת עד כמה עקרוני תהליך העיכול וההכנה שאותה פועלת הקיבה, כמהלך הבונה או הורס את כל תנועת המערכת.

"רוע" ביחס לתעלת הקיבה, קשור לאופן בו האדם נבנה בתכונות האופי שלו, לא ביחס ובקו ישר לאיכות ה"נשמה" שלו (shen)
התפתחות נכונה של האדם, ממשיכה את קו הלב, את קו הנשמה.  מהו ה"רוע" אם כן, התפתחות נפשית שסטתה מקו החיים של האדם. התלבשות של מערכות התנהגות שאינן עולות בקנה אחד עם איכות הלב.
הקיבה אחראית לצרף את אירועי החיים ואת מסלול החיים כך שהאדם יבנה לאור האיכות המולדת שלו, וכיצד הבחירות שהוא עושה, המעשים שהוא פועל והאופן בו הוא מתרגם את כל מה שקרה לו בחייו, בונה את אישיותו, ומוסיף עוד קומות לבניין האדם.
הקיבה יודעת להפוך את המזון לחומרים מהם האדם נבנה, וכן להיעזר בכל אירועי החיים וההתנסויות של האדם לשם ההתפתחות שלו, לכיוון הרצוי שהוא קו החיים הנובע מן הלב.

כאשר האדם אינו קשוב, אינו מודע ומימד הלב אינו פעיל בקרבו, הקיבה מעכלת את כל התנסויות החיים, ונעזרת בהם לשם בנייה של מבנה התנהגותי שאינו אוטנטי, שאינו עולה בקנה אחד עם מה שטבעי ונכון לאדם.
יוצא מכאן שהאדם מפתח גישות שלא נכונות לנטייה הפנימית שלו. בדרך כלל, אגרסיביות מדי, חד ממדיות ונוקשות מדי, פרובוקטיביות וגסות רוח ביחס לאיכותו הפנימית.
וכן הדבר בונה בו לאורך השנים – סוג של מסה היסטורית שהיא עצמה הופכת לאישיות שנייה.
אותה האישיות השנייה, מהווה סיבה לקשיים רבים באדם:
1- החלטות שגויות – אימפולסיביות מדי הקובעות לו מהלך חיים שרק בדיעבד הוא נוכח כי לא היה מעוניין בדבר.
2- יחסים עם בני אדם – הוא נגרר למערכות יחסים עם סוגי אנשים שלא מתאימים לאיכותו הפנימית – דבר הגורם לו בדיעבד להיסחף לאירועים ומעשים שלא מטיבים עימו.
3- יחסים זוגיים – עקב אותה הסטייה, הוא נמשך לבן – בת זוג שאינם מתאימים לו-ה.
דבר המסתיים בדרך כלל בעוגמת נפש עמוקה.

יש לנקודה זו כמה ארבעה אספקטים הנובעים מדקויות שונות של שם הנקודה:
1- נקודה מעבירה את מהלך הזרימה מתעלת הקיבה היאנגית לתעלת הטחול היינית, דבר הממשיך את עיקרון פעולת הקיבה כפי שהוסבר למעלה, אך ממקום שונה.
2- המרה של התכנים שאותם עיבדה הקיבה, ושליחתם לטחול לשם המרה וטרנספורמציה עמוקה ודקה יותר, בעיקר ביחס לאירועי חיים וביחס לחומרי לימוד וידע, שהאדם זקוק להם לשם בנייה של קומות בניין באופי המתפתח שלו.
3- כוחן של המילים וכיצד סגנון הדיבור של האדם מייצר אפקט המוסיף ובונה בתוכו חומרי בניין למבנה האישיות שלו. עד כמה חשובה משמעותה של המילה, וכיצד המילה יוצרת באדם אפקט הבונה בו את הלבנים מהם דרכו בנויה.
4- התוצאות של קו חיים שאינו נבנה בכיוון הנכון, אלא סטה מן המסלול, ויצר תופעות נפשיות קשות עבור האדם (התמכרות, סיאוב, השמנה נפשית, קלקול המידות, אימוץ של גישות הרסניות, בזבוז כוחות הנפש של האדם למקומות לא נכונים ועוד…)

סיכום:
נקודה להשיב את האדם לדרכו האוטנטית.
נקודה המנקה את אירועי החיים שהסיטו את האדם מעצמו.
נקודה לניקוי של תוצאות חיים שפגעו באדם, אלימות – חינוך הרסני – השפעות סביבתיות מזיקות, שגרמו לאדם נזק רגשי.
נקודה המטהרת את נפש האדם משכבות של חיים לא מדויקים ולא נכונים שהזיקו לו.

内庭 Nei Ting – קיבה 44

מיקום: בין האצבע השנייה לשלישית, חצי צון, פנימה מגבול העור שבין האצבעות.
איכות הנקודה:
נקודת מים
נקודת מעיין
משמעות השם: Inner court, Inner courtyard.
בית משפט פנימי, חצר פנימית.

סיפורה של הנקודה:
זוהי נקודה אחת לפני האחרונה על תעלת הקיבה, לכן היא מביאה לסיכום, ועושה חשבון נפש מעמיק על תהליך העבודה של התעלה, וכן מגיבה לתוצאות המובאות בפניה לאחר שעשתה את סיכום התהליך ואת חשבון הנפש.

עיקר חשבון הנפש של הנקודה, סב סביב עיקרון הטרנספורמציה של תעלת הקיבה.
הקיבה אחראית (יחד עם הטחול) לקחת כל דבר ועניין הקשור לצרכי ההזנה של המערכת, בכל המובנים: הזנה גופנית של מזון גשמי והזנה של תוכן נפשי התורם להתפתחות איכויות נפש האדם.
ולהכין את כל סוגי החומרים מהם ניזון האדם לשם התפתחותו הגופנית והנפשית, לספיגה ולהיותם מוכנים וכשירים להצטרף ולהיות חלק אורגני מן המבניות הכוללת.
זוהי פונקציה עקרונית ביותר – האחראית להכנה של המזונות לשם הגדילה של האדם בכל המובנים.
סטייה מתפקוד זה, ויצירה של חומרים או מחצבים מסוגים שונים שאינם עולים בקנה אחת עם הצרכים האמיתיים של המערכת, מוביל להתפתחות זרה, לכיוונים זרים. דבר המביא לקטסטרופה לעתידו של האדם.
הלב – מקדש להנשמה, הוא זה המכתיב לקיבה את סוגי המרכיבים שיש להכין לשם ההתפתחות הרצויה, הוא זה המראה את הכיוון אל התכלית. ממנו ודרכו הקיבה יודעת מה לעשות ואיך לעבוד, ולשם איזו מטרה.
לכן יש קשר עמוק ורצוף בין פעולת הקיבה ללב. ואי סדירות של תפקוד הקיבה, משפיע כמעט מייד על איכות פעולת הלב, במובן הפיזי והנפשי.

סטייה של הקיבה מצו הלב, מביא לתהליך הגורם להצטברות של סוגים רבים של רעלים בתוך המערכת, דבר שגורם להפרעות אורגניות ונפשיות מסוגים רבים.
על דבר זה הנקודה באה בחשבון נפש, על מה היו הסיבות והגורמים להפסיק את הנאמנות לצו הלב וללכת אחר קולות זרים שאינם אורגניים לסיבת האדם בעולמו, ולתכליתו.
הנקודה עוסקת בהתבוננות בתוצאות של חיים שלא היו קשובים.
כיצד פעולתה לא הביאה לתוצאות שהיא הייתה אמונה עליהן.
מהי האחריות שיש לה לאיבוד הכיוון של האדם, ולרכישה של גישות חיים או דרכי התנהגות שאינן הולמות את איכותה של ההוויה – היסוד העמוק של האדם.
כיצד אפשרה לשקר שיחדור ויפעפע לאזורים שונים במבנה האנושי ויביאו לבסוף, להרעלה.

זהו אם כן, חשבון נפש מעמיק ונוקב, האופייני לאדם שהגיע לקצוות, לסיכום תהליך ואולי אף לסוף הדרך ממש.
בכוחה, ומכוחה של הנקודה להביא לידי טיהור וניקוי של אותם מערכות שגויות שנבנו באדם, יש לה את הכוח להשיב את יכולת ההקשבה ליסוד "נשמה" באדם ולהחזיר את המבנה כולו לאוטנטיות הראשונית.

סיכום:
נקודה לטהרת הנפש והגוף.
נקודה להשבת הקשב של האדם לליבו.
נקודה לזיכוך מערכות הניקוי של הגוף והנפש.
נקודה ל"יישור הקו" של האדם, בין מעשיו הקונקרטיים כביטוי אמין של נשמתו.

陷谷 Xian Gu – קיבה 43

מיקום: בין שתי העצמות המטאטרסליות (metatarsal) השנייה לשלישית, בשקע העמוק שנוצר בחיבור לעצם ה metatarso – falangial .
איכות הנקודה:
נקודת פלג
נקודת עץ
משמעות השם: Sunken valley, deep valley.
עמק – עמוק, שוקע.

סיפורה של הנקודה:
"כאפיק לנהר – כן טאו לעולם.
מדמה הנהר ששליט הוא לאפיקו, כי האפיק מנמיך עצמו בפניו.
כן ידמו כל הנהרות כי מושלים הם באפיקיהם.
הילכך, החכם המבקש למשול בבני אדם, יבטל עצמו בפניהם.
למען עמוד בראשם, יבחר לעצמו את המקום האחרון ביניהם.
וכך, במשלו, אין בני האדם חשים בכובד עולו.
בעומדו בראשם, אין הם חשים ברסנו.
הילכך, שש העולם לשאתו על כתפיו ולעולם לא ייעף.
אין הוא מתחרה באיש. הילכך, אין לו מתחרים"
(טאו טה צ'ינג, לאו טזה – תרגום: שלמה קאלו)

נקודה שהזרימה אליה, זהה לזרימת המים בטבע ממקום גבוה למקום נמוך.
הנקודה משכת אליה את זרימת הצ'י.
היא יוצרת ואקום המושך לתוכו את תנועת התעלה.
מן הזווית הקלינית – היא ואקום לעודפים שיש בתעלה, לכן היא מטפלת במצבי גודש או ריכוז הגבוה מדי בצ'י המרוכז בתעלת הקיבה.
עודפים בתעלת הקיבה במישור הגופני:
ליחה המצטברת בקיבה ובמעיים.
אש בעיות עיכול הגורמות ל"צ'י מורד" – צ'י שעולה למעלה במקום זרימה טבעית למטה, דבר המייצר צרבות או נטייה לכאבי ראש (לרוב כאבי ראש אלו קשורים באש העולה מן הקיבה)
עודפים בתעלת הקיבה במישור הנפשי:
גודש של ליחה, אש, יאנג. העולה לראש או שמתרכז בחזה וגורם להפרעות בלב ולקושי של הלב להוות בית ל – shen (נשמה)
לרוב תופעה זו קשורה במצבים קיצוניים של אלימות והפרעות התנהגות בדפוסים לא צפויים, קיצוניים, עם התפרצויות אלימות.

הנקודה מטפלת במצבים מורכבים ועמוקים עם נגיעה עדינה שכמעט ואיננה מורגשת עקב איכות ה"עמק שאליו הכל זורם טבעית", שיש בה.

סיפורו של האדם:
אדם הזקוק לטפל במצבים קשים, וללכת בין הטיפות, עקב אנשים אגרסיביים, או מצבים רגשיים גדושים. כאשר עליו לעשות עבודת גישור וטיפול באופן שהוא עצמו אינו מורגש, לא תופס מקום, עם נוכחות שאיננה בולטת. ועדיין עליו להוביל תהליך שהוא המנחה או האחראי.
הוא יודע לפתוח חלל המזמין התפתחות של קתרזיס המוציא רגשות קשים.
הדבר מתאפשר עקב נוכחותו הבלתי נראית לעין, המורגשת אך אינה מתערבת ואינה בולטת.

איש סתרים היודע את רצונו, ומבין כי השגת מבוקשו תלויה בהיותו ברקע של התהליך, כמו שהוא עצמו איננו שם בעת התהוות התהליך הנוצר מרצונו וממה שהוא עצמו מוביל.
הוא יודע להפעיל אנשים מתוך דוגמה אישית וללא הפעלת מרות, אלא מתוך העצמתם.
אדם זה אינו חלש, ואינו מאבד את הציר הנפשי שלו לאור כוחניות של אחרים.
אין בו אמורפיות בידיעה הפנימית שלו את עצמו. הוא מבוסס ובטוח ביכולותיו וב"עצמי" שלו.

סיכום:
נקודה המלמדת את האדם, כיצד עושים ופועלים עם מינימום השקעת לחצים וכוחות.
נקודה המלמדת את האדם ענווה וצניעות, ככלי להשגת המטרה.

沖陽 Chong yang – קיבה 42

מיקום: על גב כף הרגל, בשקע בין העצם המטה טרסלית (meta tarsal) השנייה והשלישית. מול עצם ה cunifurm, ניתן לחוש על הנקודה את הדופק.
איכות הנקודה: נקודת מקור.
משמעות השם: Surging Yang, rushing yang.
יאנג – מתפרץ, חודר, ממהר, גואה.

סיפורה של הנקודה:
נקודה עם איכות יאנגית חזקה: עשייה, יוזמה, יכולת ביצוע, חום, תנועה.
הנקודה שואבת את כוחה מן ה"אש" של הקיבה, יכולת העיכול והפירוק.
כדי הצליח בפירוק דברים והפיכתם ליסודות שניתן להיעזר שהם לצורכים אחרים (ממה שהיה מורכב אותו החומר לפני תהליך הפירוק) יש צורך באש בקיבה, היודעת לפרק את החומר ולהכשיר אותו לשימוש למשהו נוסף, כאשר מן הזווית הגופנית זהו תהליך פירוק המזון והכנתו לספיגה על ידי המעיים.

במישור הנפשי, זוהי היכולת באדם לפרק לגורמים את סוגי הבעיות, הקשיים והמכשולים שכל אדם עשוי להיתקל בהם, ולדעת לפרק את המכשולים ולהמיר אותם למציאות שונה, שאולי מתהפכת למציאות חדשה (קודם המכשול היה בעל אופי מאיים או נגטיבי, ולאחר הפירוק הדבר, הוא הופך לידידותי, חביב ופוזיטיבי)
האיכות היאנגית של הנקודה, בעלת אופי פרגמאטי, מעשי, קונקרטי.
כאשר הנקודה יוצאת לפעולה, היא מעוניינת בתוצאות קונקרטיות.
העשייה שלה, מפוקחת ותכליתית. אין היא אוהבת שדברים "יישארו באוויר", ולא שייוותרו ללא נענה או רזולוציה שמגיעה לסוף או להשלמה.
התנועה שלה, ללא היסוסים או קונפליקטים, היא מהירה ועניינית. אולי עד גסות רוח מן הישירות הענייניות – בגישת היסוד שלה, לעשייה, ולרצון לראות את הדברים מתממשים.

סיפורו של האדם:
1- כאשר קיים גודש של אינפורמציה המכבידה על האדם להבין ולקבל החלטות, והדבר מערפל את דעתו והמעייף אותו.
2- כאשר האדם זקוק לפתח גישה יותר מעשית, עקב התמהמהות הנובעת מאי הבנה של המציאות, או מנתיבים רגשיים שאינם מבוררים לאדם עד הסוף, כגון – פחדים, חרדות, מצוקות שונות, הגורמות באדם גישה הססנית הנמנעת לקבל החלטות הכרחיות לשם התנועה קדימה.
יש מצבים רבים בהם האדם, חצי יודע וחצי אינו יודע על סוגי המכשולים הנפשיים היוצרים מניעה בהתקדמות של חייו. אז נקודה זו, תומכת בתהליך הבירור הנפשי, המביא לתנועה יותר מהירה וקונקרטית.
3- כאשר האדם זקוק לאנרגיה – כיוון שהעייפות המצטברת של עבודה או עשייה, מביאה להתשה, בעיקר אם אותה ההתשה פוגעת ביכולת למידה ועיון, או בבהירות ומהירות התפיסה של האדם, כאשר עליו להיות מדויק בפרטים, והוא חש כי החדות המאפיינת אותו מתכהה.
4- מן האספקט הגופני, זוהי נקודה לחיזוק ה"אש" המעכלת, לכן היא עודדת תהליכי עיכול, במצבי חסר, חולשה, תשישות.
עיכול חלש עם סימפטומים אופניים כגון: שלשול מימי, שיירי מזון ביציאות, חולשה כללית, חיוורון, נטייה אנמית, רפיון גפיים, רעד בגפיים ועוד.
כל אלו עשויים להיות ביטויים קליניים לאדם שבחוויה שלו, נחלש לאור התמודדויות שחייבו ממנו גיוס כוחות רבים לאורך זמן, עד שאותן ההתמודדויות הביאו לירידה בכוחות הנפש, ביכולת ההכלה של האדם את סוגי הקשיים. דבר שמתבטא בדרך כלל, במקבלה הגופנית של מצב נפשי זה.

סיכום: נקודה לעידוד יכולות מעשיות, לחידוד המחשבה והזיכרון כאשר הם כלים לשירות ההגשמה של דבר מה מעשי.
הנקודה להגשמה קונקרטית של רעיון, יוזמות, או כל דבר הקשור בהגשמת הרצון.
נקודה המקדמת ומשפרת את היכולות הקוגניטיביות של למידה, הבנה ומהירות התפיסה, כאשר האדם נדרש להראות תוצאות קונקרטיות בעבודתו, או בדבר שהוא מחויב אליו.

解谿 Jie Xi – קיבה 41

מיקום: על גב כף הרגל, על הקו בין הרגל לכף הרגל, בין – extensor digitorum longus ל- extensor halocis lomgus (שני הגידים הבולטים על גב כף הרגל)
איכות הנקודה:
נקודת נהר
נקודת אש
נקודת חיזוק
משמעות השם: Ravine divide, release stream, Dividing Cleft
חלוקת גבולות, שחרור זרם, חלוקת השסע

סיפורה של הנקודה:
הנקודה ממוקמת על הזווית של גב כף הרגל והרגל.
הסינים מן העולם הקדום – מדמים את אזור אנטומי זה לגיא, או לצומת ששם הדרכים מתפצלות או שחוזרות להיות לדרך אחת.
הנקודה מתארת מקום ששם יש נקודת פיתול ופיצול המאפשרים לראות ולהבין את מהלך הזרימה שהיה עד כה, ולשנות את כיוון זרימתו עקב נקודת התבוננות חדשה במאפשרת בחירה שלא הייתה אפשרית עד כה.
זו כוחה של הנקודה, בהיותה משנה את התפיסה של האדם כפי שהיא הייתה עד כה ביחס לאופן התנועה שלו החיים, ומתוך שינוי הפרספקטיבה, היא נותנת לאדם glimpse, כיצד להמשיך לנוע קדימה באופן אחר, שונה, המאפשר התחדשות ותנועה מסוג חדש.

סיפורו של האדם:
אדם החש כי הגיע למיצוי כל האפשרויות – ואין בידו מוצא, הוא חש כי עשה את כל מה שהוא מכיר ויודע, אך ללא תועלת.
הוא חש כי הוא זקוק למשהו אחר, לכיוון ולעזרה מזווית שאינה מוכרת לו.
אדם מותש, עייף, עקב מאמצים בלתי נלאים להשיג דבר מה, לשכנע משהו או לקדם פרויקט, והדרך שבא הוא הולך, נתקלת כל העת בקשיים רבים.
הוא זקוק לריענון כוחות וחש כי עליו למצוא דרך אחרת כיצד לגשת לבעיה, שינוי בגישה או ובאסטרטגיה.

סיכום:
נקודה לשינוי הפרספקטיבה של האדם ביחס למה עושה, בעיקר במצבים של אנשים מעשיים אשר חשים כי הגיעו לשוקת שבורה בדרך שבה הם הולכים.
איכות הנקודה מן הזווית הנפשית, הינה בכוח שלה לפתוח באדם פתח להבין את דינאמיקה – זוהי נקודה שפותחת לאדם את האפשרות לזהות את ריתמוס של תנועת החיים.
הנקודה מאפשרת לזהות את הדינאמיקה של תנועת החיים, את הטבע של אותו בקו. וכך מעצם הזיהוי של תנועתו – דבר חדש נפתח.

豐隆 Feng long – קיבה 40

מיקום: 8 צון מתחת לקיבה 35, במקביל לקיבה 38, 2 צון צידית לטיביאה.
איכות הנקודה: נקודת חיבור (קיימת תעלה בין נקודה זו לתעלת טחול, המתחברת לטחול 3, נקודת המקור והאדמה של תעלת הטחול. קיבה 40 מחברת את תעלת הקיבה לבת הזוג היינית, תעלת הטחול, שם הם מתחברים ומעבירים אחד לשני את האיכות שקיימת בנקודה ובהתעלה)
משמעות השם: Bountiful bulge, Abundant Bulge, Abundant flourishing, Abundance and prosperity.
זרימת השפע, השפע ההדר, השפע המלא, בליטה שממנה זורם שפע.

סיפורה של הנקודה:
הנקודה מספרת דרך שמה, על השפע וההדר שיש ממנה כאשר היא איננה נדרשת לצורכי מצבים פתולוגיים.

שיתוף הפעולה בינה לבין טחול 3 (הלבן הגדול), מהווה שילוב בנקודות המחזק את תהליכי יכולת יסוד האדמה להמיר את כל מה שצריך שישתנה בצורתו על מנת שיהיה מוכן ומזומן לצורכי המערכת.
כאשר יסוד האדמה אינו פועל את פעולת ההמרה, חומרים נותרים כפי שהם, כך שאין הם מוכנים או מתאימים לשימוש למערכת.
הדבר השכיח ביותר הקשור לשילוב זה, זהו נושא נוזלי הגוף. כאשר הם אינם משתנים את איכותם, הם הופכים להיות ליחה, לחות, דבר המוביל להצטברות בצקתית, אשר בתפיסה המערבית משמעות אותה הלחות הינה הצטברות של חומרי פסולת שעל הגוף להיפטר מהם.
אם אותם חומרי הפסולת ישמרו ויאגרו בתוך המעיים, הכבד, הריאות או זרם הדם. הדבר מאפשר את התשתית למחלות מסוגים רבים.
על פי התפיסה הסינית, ליחה ולחות הם הבסיס לגידולים, דבר המתחיל בהצטברות של אי פנוי פסולת וכך הופך לתשתית ברקמות הגוף המהווה את ההתחלה של גיבוש רקמות לכיוון של גידולים מסוגים רב גוניים.

אותה הצטברות הליחה מהווה גורם החוסם זרימה של נוזלים דם וצ'י, ולכן חסימה של החיים עצמם.
ככל שהחיים חסומים – כך הדבר מונע את זרימת השפע של החיים במובן הטבעי הנכון.
זרימה של חיים מביאה שפע, יצירתיות, ואת כל טוב הבריאה.
לנקודה יש כוח ישיר, מיידי ועצום להמרה מיידית ומהירה של כול אותם ההצטברויות של פסולת וליחה הגורמים לחסימה של שפע החיים.
דבר שהסינים מדמים ב"ברק היורד מן השמיים", עקב המהירות והעצומה שיש בנקודה לאיכות השינוי של מה שחוסם.

כאשר מה שחסם מפונה, תהליך השחרור של מה שנחסם, קורה מיידית.
הדבר בא הדימוי של "ברק מן השמיים", שזהו שם מטקסטים עתיקים אחרים של נקודה זו.
לכן זוהי נקודה להשבת השפע המיועד לאדם, הנקודה מחזירה את זכותו של האדם במובן המולד לשפע הממתין לו, לשפע ששייך לו מעצם איכותו המולדת.
הנקודה מסירה מחסומים ומשיבה לאדם את מה שמגיע לו, שנחסך ממנו לאור אותה ההפרעה, הסטגנציה והחסימה.

בדרך כלל כאשר מדובר על חסימה באדם המונעת ממנו את השפע שהוא ראוי לו, מדובר על הפרעות רגשיות ופסיכולוגיות מסוגים שונים.
בדרך כלל מדובר בדפוסי התנהגות שהאדם בנה בתוכו או שהם נבנו בו עקב חיים באקלים משפחתי חברתי שאינו הולם את איכות ה"נשמה" שלו. אז אותם הדפוסים הופכים להיות מניעה לסוגי כוחות והחיוניות שאותו האדם היה זכאי להם מעצם האיכות המולדת שלו.
יש מצבים רבים שנקודה זו מסירה חסמים רגשיים הקשורים לאירועים דרמטיים שהסבו לאדם נזק וגרמו סוגים שונים של טראומות, אירועים ההופכים לתשתית רגשית המפרידה את האדם מעצמו.
נקודה זו יש בכוחה למוסס את עוצמת אותן החוויות ולהביא לידי עיסוק מרפא עם דבר שקודם לא היה ניתן לגעת בו.
יש מצבים שבהם האדם מחבל בזרימת השפע האפשרי השמור לו, עקב נטיות באישיותו שאינן מאוזנות, כגון נטייה אימפולסיבית. מצבים שבהם השפע כבר זורם לאדם אך הוא נוהג בקוצר רוח, בחיפזון המהווה גורם העוצר את התהליך. דבר זה ניכר היטב בקרב אנשים העוסקים בהשקעות, הם לחצו על הכפתור מהר מדי ובחיפזון, ולכן הפסידו.

נקודה זו מביאה עימה איזון פנימי עמוק מאוד אם איכות של נינוחות שאיננה רדומה.
דבר המחזיר את האדם לאדמה יציבה עם שיקול דעת נכון, ולכן עם יכולת לנהל את השפע שאפשרי לו באופן האידיאלי ביותר עבורו ועבור הקרובים אליו.

סיכום:
נקודה המוציאה את החסמים ואת חסימות, הגופניות והרגשיות המונעות מן האדם את השפע שהוא זכאי לו מטבע לידתו.