庫房 Ku fang – קיבה 14

מיקום: במרווח הבין צלעי הראשון – בין צלע ראשונה לשנייה, 4 צון מקו האמצע.
משמעות השם: Breath Store room – Store room
מחסן הנשימה – מחסן.

סיפורה של הנקודה:
שם הנקודה – "מחסן". עולה השאלה מה המחסן מכיל בתוכו? מחסן שם כדי לאגור, לשמור ולאחסן חפצים, או אולי למשמש כמזווה השומר מזון.
מחסן בדרך כלל מיועד לדברים שאינם נצרכים לשימוש היום יומי, המחסן שומר על החפצים – אולי לעונה הבאה, אולי רק לצרכי אפסון של מני חפצים שאולי לעולם לא יהיה בהם צורך יותר.

הנקודה מאפסנת את אירועי החיים הקשורים לעומסים שהאדם פוגש בחיי היום יום שלו, והדברים קורים מהר מדי, ההתרחשות של חוויות והתמודדויות היום יום, מהירות ביחס ליכולת הקיבולת הרגשית, וביחס ליכולת של האדם "לעכל" את אותם ההתנסויות.
בנקודה זו נאגרים כל אותם החוויות, ההתמודדויות, ההתנסויות שהאדם זקוק לעוד זמן על מנת להבין ודעת כיצד עליו להגיב לאור מה שראה, הרגיש וחווה.

זוהי נקודה שיש להיעזר בה לאחר טראומות (post traumatic syndrome) כאשר האדם מוצף ברגשות עזים שאין לו את הכלים הרגשיים והקוגניטיביים לעכל ולהבין את מה שחווה וראה.
הנקודה ריאלית גם למצבים כרוניים, כאשר הזיכרונות של אירועים מסוימים נותרים חזקים ובהירים, מטרידים וללא פתרון רגשי. כאשר אירועים מסוימים הם כמו "עצם בגרון" מן הזווית הרגשית.

מן הזווית הפיזיולוגית: ככל שיש יותר אירועים רגשיים המתאפסנים בנקודת האחסון הזו, הדבר יתורגם סימפטומטית דרך קשיי נשימה, כאבים בחזה, כיווץ בדיאפרגמה, לחץ במפתח הלב, נטייה אסתמטית.
ומזווית נוספת – הדבר יוביל לקשיי עיכול, נפיחות בבטן, כאבי בטן, מזון שנותר בקיבה ללא תנועה.
תופעות אלו, הם תהליך סומטי הקשור לאופייה של הנקודה, כאשר קיים באדם המצב הרגשי של "אחסון" רגשות לא מעוכלים.
סימפטומים אלו הם עקב מיקומה ואיכותה של הנקודה, המערבת בתוכה את איכות תעלת הקיבה במיקום של כלי הנשימה, כלומר: קיבה ביחד עם ריאות.

סיפורו של האדם:
1- אדם שמתרגש בקלות, עם עוצמות רגשיות, אדם במתפעם עמוק ומהר מן המפגשים שיש לו עם עולם. הוא נוטה להצפה רגשית עם קושי להכיל את אותם הרגשות, ובמקביל יש בתוכו השקעת מאמץ גדול להיראות יציב, שקול רגשית, מודע ומאוזן.
הוא מסיים יום עבודה עם תחושת עומס לא פרופורציונאלית. הוא זקוק לזמן שלו עם עצמו, לשם העיכול והתבוננות על מה שקרה ועל מה שהוא חווה במהלך אירועי היום.
יש לו קצת פנימי הדורש זמן. הוא כביכול חי בשני ממדי זמן – האחד אקטיבי ואינטנסיבי, הוא החיצוני.
השני שלו מול עצמו – שם הוא זקוק להתכנסות לשם ההבנה של מה שחווה, שם הזמן איטי בהרבה.
החוויות שלו – זקוקות לזמן על מנת שהם יתווספו ויצטרפו למרקם האישיות שלו.
אדם עם עומק רגשי גדול.
הוא זמין לעולם – למרות הצורך שלו לזמנים של התכנסות והתבוננות, הוא לא אדם בודד, או מתנתק. הוא חברותי וזמין רגשית.
2- יש לאדם זה "תת מודע" – מודע לחלוטין.
כלומר, שהוא מודע למצבים הרגשיים שהוא "נתקע" איתם ללא יכולת לעיבוד.
הוא מודע לחלוטין למצוקות של טראומות מן העבר וכיצד הן מעקבות את דרכו בחיים.
הוא אף מודע לעצם היותו מאחסן את אותם האירועים, לשם ההמתנה לזמן שם יהיה לו את האפשרות ואת האקלים שהוא זקוק להם לשם העיכול והעיבוד הרגשי.

סיכום:
נקודה של אחסון ואספון רגשות ומצבים שהאדם מודע להיותו שם את אותם האירועים בהמתנה, לזמן ששם יהיו לא את הכוחות ואת יצירת האקלים לשם סוג העיכול הדרוש לו.
נקודה לאנשים רגישים ומדויקים ביותר בעולם הרגשי שלהם, יש להם ידיעה ברורה לגבי עולם הפנימי, למרות הנטייה להשהייה, הנראית כמו "הדחקה".

氣戶 Qi hu – קיבה 13

מיקום: מתחת לקיבה 12, 4 צון מקו האמצע, מתעלת ההתעברות. בקצה התחתון של עצם הבריח.
משמעות השם: Qi door – Door of Breath
הדלת ל-צ'י, דלת הנשימה – הוויטאליות של הנשימה.

סיפורה של הנקודה:
כאשר יש דלת, היא עשויה להיות פתוחה או סגורה.
אם יש עניין להיכנס למקום שהיא סוגרת, יש לדפוק על הדלת, להמתין שמי חיי מאחורי הדלת, יתפח או יענה.
וכאשר הדלת תפתח, לא בהכרח ניתן להיכנס, אולי לא תהייה אפשרות אלא להישאר על מפתן הבית, אולי ניתן יהיה להיכנס דרך הדלת לצעדים בודדים, ואולי יתאפשר להיכנס אך לא לצאת.
לכן כאשר נקודה מצוינת בשם "דלת" – זהו סימן לזהירות יתר באופן בו ניגשים לנקודה זו.
דבר ראשון – יש לדעת כיצד לפתוח את הדלת.
נקודה שנייה – יש לדעת מי או מה קיים מאחורי הדלת.
והיבט שלישי- לפתוח דלת ללא ההכנה הרצויה, לא יוביל לכלום, לא תהייה לפתיחת הדלת כל תוצאה משום סוג, מלבד אי נוחות פיזית הקשורה לאופיו של הדיקור הסיני.

הנקודה מודיעה כי מאחורי הדלת יש צ'י, בית שבו גר צ'י, שהוא (בהקשר של נקודה זו) הוויטאליות הנובעת מכוח הנשימה,
לכן פתיחת דלת זו פותחת את אפשרות למגע ולקשר עם אותה החיוניות.
חיוניות הקשורה לריאות ולקיבה ולקשר שביניהם.

הוויטליות שקיימת מאחורי אותה הדלת, קשורה לאופן בו קיבה מספקת את החיוניות הבאה ממיצוי המזון וכיצד אותה החיוניות מייצרת איכות חדשה לאחר שבאה בקשר עם חיוניות תנועת הריאות.
מעורבות gu qi – חיוניות המזון – מן האספקט היאנגי, עם zong qi – החיוניות הנובעת מתהליך הנשימה, הוויטאליות של האוויר, מן האספקט הייני של הריאות. כאשר שניהם חוברים ליחידה אחת הם יוצרים את ה zhen qi, החיוניות האמתית. שהיא מזינה במישור עמוק יותר ומביעה לחוסן במובנים רבים.
הנקודה פותחת את האפשרות לבוא במגע ישיר עם סוג זה של וויטליות. (zhen qi) הצ'י האמתי.

סיפורו של האדם:
לבוא במגע ישיר את הצ'י האמתי, זהו לנקות את האופן בו האדם מתקשר את עצמו לעולם הסובב.
ייתכן כי האדם "אסף" על גבו לאורך השנים, סוגי אירועים שהפכו לגישות וטכניקות קיום, שיש עימהן סוג של "שקר" העמדת פנים, סוג של "לכלוך" התנהגותי, וככל שחלף הזמן, גישות אלו "זיהמו" את נפשו של האדם, והובילו לבעיות רבות במישור הקומוניקטיבי, ביחסים עם הסובב (בני הבית, חברים, אנשים השותפים לעבודה ולדרך)
עד למקום שהאדם חש כי הוא עלול לאבד את עצמו, את היושרה ואת הטהרה של המגע שלו עם עצמו. הוא עלול להיעלם לעצמו בסבך שקרים או מערכת התנהגות שלא הולמת את איכותו הבסיסית שבעבר היה בקשר תמידי עימה.

אדם שחש את הלכלוך והזוהמה של חיי היום יום וכיצד הצטברות של אותו הלכלוך מכביד על הקשר שלו עם עצמו.

סיכום:
כיצד נוצר המפגש של האדם עם העולם, איך נקודת המפגש של האדם עם עולם, משפיעה על האדם ובונה אותו. וכיצד הוא שומר על איכותו הפנימית שלא תאבד לו מן ההצפה האפשרית של העולם החיצוני.
נקודה להשבת הטוהר המאוזן, לאדם היודע את מקומו, ומושרש במקום זה. וכך מתוך אותה ההשרשה, ניתנת לו האפשרות לקשר מאוזן ואוטנטי עם העולם מבחוץ, העולם המשפחתי, חברתי, עסקי, ועוד… ללא החשש של איבוד מקומו הנפשי מול העולם, וללא חשש מן האפשרות להתלכלכות ממגע זה.

缺盆 Que pen – קיבה 12

מיקום: במרכז בגומה של עצם הריח (קלביקולה) 4 צון מתעלת ההתעברות. בחלק העליון של העצם.
איכות: נקודת הצטלבות של מעי גס, מעי דק, כיס מרה. נקודה בתעלה של yin qiao.
משמעות השם: Empty basin – אגן ריק, קערה ריקה.

סיפורה של הנקודה:
הנקודה מתארת את מיקום האנטומי של עצם הבריח (קלביקולה) וכיצד מיקומה של הנקודה ממקודם במרכז העצם – שם היא מדמה קערה או אגן, אליו תוכן כלשהו, אולי מזון אולי נוזלים אולי צ'י – ווטאליות, היו אמורים לצקת את עצמם לתוך אותה הקערה.
עניין הקערה: כלי אכילה, מכלי המטבח להכנה לאוכל. בדרך כלל "קערת מרק" – כלי למרקים, מזון נוזלי, אך הקערה מתאימה לכל סוגי המזון או לעיסוק של ההכנה של המזון.

מדוע בהקשר של נקודה זו, הקערה עומדת ריקה?
היא עומדת ריקה וממתינה שמזון יבוא להיות ולשכון בתוכה. היא פתוחה, ממתינה, יש לה סובלנות.
הדבר מעיד על כוחה של הנקודה, כיוון שאין היא ריקה, ואין מציאות כזו "ריקות" וואקום, אי קיום, חלל של כלום.
אין מציאות כזו.
סוג הריקות של נקודה – מלמד על איכותה המקבלת של הנקודה, זוהי נקודה שיש לה כוח רב כיוון שהיא מקבלת תמיד, והיא מנמיכה את עצמה כך שהדבר יבוא עליה טבעית, ללא מאמץ.

"ארץ גדולה היא נהר העולם הרחב, בו נשפכים כל הנהרות.
שדה העולם, נקבת העולם.
הנקבה לעולם מנצחת בשלוות רוחה, המשמשת של אמצעי להנמכת ערכה…..
הילכך אלה ינמיכו עצמם על מנת לכבוש" (לאו טזה, טאו טה צ'ינג, תרגום – שלמה קאלו)

נקודה עם יכולה לשואב כוחות רבים, כוחות של עשייה, נשיאה. כוחות של חיבור בין אנשים ולנהל אותם ממקום של שקט ושלווה.
זוהי נקודה שלעולם אינה "ריקה" – היא אבן שואבת לכוחות וליכולות רבים.
כאשר יש צורך ל"עוד" ממשהו יש לפנות עליה (משאבים, כוחות, יכולות, פיתרונות למצבים מורכבים וכו')

סיפורו של האדם:
התבונה שאליה מובילה הנקודה, זוהי החוכמה של ההכלה, ההמתנה, השקט, הנינוחות.

"הלא קיים יוכל לחדור אל הבלתי חדיר.
לפיכך יודע אני כי אפס מעש, הוא מעשי.
ללמד ללא מילים, לעשות ללא מעשים.
מעטים הם שהשיגו זאת"
(לאו טזה, טאו טה צ'ינג, תרגום – שלמה קאלו)

כל עשייה, מגיעה לנקודה ששם אותה העשייה עצמה הופכת להפרעה בדרך עקב דומיננטיות יתר, דבר זה נראה היטב בחינוך – מחנך טוב אינו מצווה – אינו כועס – אינו "שוטר" המקפיד על החוקים.
הוא גם כל זה, אך בעיקר הוא מאפשר חלל בטוח להתפתחות הילד. שם הילד בטוח להתנסויות מן הסוג שיעזור לו לגלות את כוחותיו.
אז המחנך אינו פועל, אינו אקטיבי, אינו "קיים".

לסגת מן העשייה, ולאפשר לדברים להתפתח לאור מה שכבר נעשה. לפרוש ולצאת מן התמונה האקטיבית כדי שהדבר יקרה ויתממש בכוחותיו, זוהי התבונה אותה מציעה הנקודה, וזהו מקום של כוח רב ולא של רפיון ידיים או חולשה. מקום של בגרות עמוקה ובטחון רב של האדם במקומו.

סיכום:
עוצמת האדם הנוכח תמיד.

氣舍 Qi she – קיבה 11

מיקום: על הגבול העליון של ראש עצם הבריח (קלביקולה) בין שני ראש שריר הצוואר sternocleidomastoid.
משמעות השם: Qi abode – Residence of Breath Qi – Qi's residence
משכן הצ'י.

סיפורה של הנקודה:
צ'י בטבע שלו, אינו זקוק למקום ולמשכן. הוא בפעולה תמידית.
כל דבר שחי, חי באמצעותו של צ'י.
צ'י, מחייה, מחזיק את העולם כולו במקומו.
כל דבר שזז, זז מכוחו ובכוחו של צ'י.
צ'י הוא סיבת התנועה של כל העצמים בעולם.
לכן צ'י איננו נח, אינו זקוק למנוחה ולכן אינו זקוק למקום משכן ומגורים. אין זה בטבעו של צ'י לעצור ולנוח.
מקום משכן ומגורים זהו מקום שם הדבר מתחדש, נח, אוגר כוחות מחודשים, מבריא מיום עמל קשה. כל אלו אינם בטבעו של צ'י.
לכן זוהי נקודה מיוחדת מאוד בעיסוק עם צ'י, כיוון שהיא צומת שם צ'י, אינו בפעולה, הוא הופך עצמו לסטטי, לממתין, הוא שם עצמו במקום שם הוא עוצר את תנועתו (דבר שהוא עצמו נוגד את טבעו)
הוא עומד על עומדו ואינו זז.
צ'י מוכר וניכר דרך פעולותיו, הוא עצמו – כמו שהוא בטבע שלו, אינו ניכר ואינו נתפס – אלא אם הוא מתבטא דרך פעולות שהוא מעורב בהם באופן הישיר – כיוון שהוא זה המחייה ומאפשר אותן.
לכן – נקודה זו הינה המקום שם צ'י מתאפשר במגע והיכרות כמו שהוא לעצמו, כמו שהוא לפני שהוא נכנס לפעולה.
לכן זוהי נקודה עם אופי מיסטי ועמוק, כיוון שהיא השער ללא נראה לעין, לעולמות עליונים, למקום שם יש ההווה מתמשך לפני הופעתו וגילויו דרך עולם התופעות.

קיים קשר בין אופייה המיסטי של הנקודה למיקום האנטומי שלה: שורש הצוואר, החיבור של הצוואר לגוף – הקרבה לריאות והקשר לריאות דרך תעלת הקיבה.
הקשר הינו בפעולת הנשימה – שדרכה צ'י פועל את פעולות התנועה שלו.
לכן – נקודה זו רומזת לקשר של תהליך הנשימה וכיצד הוא זקוק לתהליך הוויטליות של מצוי חיוניות המזון מן הקיבה, וכיצד החיבור ביניהם יוצר את התשתית לתנועת צ'י.
מצד אחד יש כמה מרכיבים הכרחיים להופעת הצ'י, מצד שני – צ'י הוא המחייה את כולם.
לכן יש בנקודה זו כמה אספקטים, השונים בטבעם במגמה להגיע לקשר אינטימי ועמוק עם צ'י.

סיפורו של האדם:
1- אדם הזקוק לקחת פסק זמן מן החיים, אך להישאר מודע ונוכח, וכך לא להתנתק מן הדינאמיקה שהוא שייך עליה.
2- אדם שהגיע לשלב בהתפתחותו ששם יש מקום לעצור תנועה – ולחוש, להרגיש, לשהות, להיות בנוכחות בלבד. כאשר מצב זה מכביד עליו עקב הקושי לעצור מתוך ההרגל להיות בפעולה.
3- אדם הזקוק לרוויה של כוחות, כאשר הכוחות נתמעטו עקב עודפי הפעולות, והוא זקוק לכוחות שלא יבטלו ולא יעצרו את תהליך העשייה שלו, למרות שהוא עצמו יפרוש מן העשייה וייתן ל"טאו" לפעול את פעולתו.
4- אדם שגילה את היסוד המעשי של אי העשייה. מתי לא להתערב, מתי להניח ולא להפריע.
דבר זה הכרחי לאנשי חינוך ולאנשי הנהגה, כאשר לעיתים ההמתנה והצפייה בתהליך, להניח לו לבדו לצרכי ההתפתחות של טבעו, וקשה להם להניח לאור ההרגל לדומיננטיות יתר.
5- אנשים היודעים "לתפור" את הקשרים שבין אנשים, ולהיות סוג של צומת לאחרים, כאשר המפגש מתרחש דרכם, והם אינם עסוקים בלהפריע – אלא בלחבר.
אנשי פיוס, אנשים שלום.

סיכום:
נקודה עם אופי מיסטי ועמוק, חיבור של עולמות המלמד את החשיבות של השהייה, המתנה, סבלנות, צפייה, יכולת לפרוש בזמן הנכון מן העשייה כיוון שעודף מעורבות עשוי לקלקל.
נקודה המוסיפה לאדם את תבונת ההמתנה.

水突 Shui Tu – קיבה 10

מיקום: בין קיבה 9, ל קיבה 11 – בצד הפנימי של שריר הצוואר – sternocleidomastoid
משמעות השם: Water prominence – Liquid Passage – rushing water
מים בולטים, מעבר הנוזלים, מים גועשים.

סיפורה של הנקודה:
הלחלוחית והרטיבות ההכרחית לפעולת הגרון.
המים המאפשרים דיבור ושיחה.
מים עם איכות מזינה, הקשורה לתשתית המקומית של הגרון לאפשר לגרון את פעולותיו, בבליעה, בנשימה ובדיבור. כל אלו זקוקים למים מסוג מסיום, במידה מסוימת.

סיפורו של האדם:
1- כל אותם הדברים הנתקעים בגרון של האדם, כאשר הוא רוצה לדבר וגודש רגשי עצמתי חוסם את יכולת הדיבור.
כאשר יש לאדם הרבה מה לומר – אך אין את המילים לתאר את התוכן אותו הוא מבקש לומר.
כאשר הגרון ניחר והקול משתנק עקב רגש שקשה לבטא.
כאשר יבש הגרון, אולי ממחלה אולי מיובש מערכתי (זקנה, תשישות, מחלה כרונית, תרופות מייבשות) והאדם רוצה לדבר אך אינו יכול עקב אותו היובש.
2- שלב התפתחותי של אדם שעליו ללמוד לסדר את מחשבותיו כך שהוא יובן, כך שניתן לו למסור את התכנים הפנימיים שלו, באופן סדור ובהיר לעולם הסובב.

סיכום:
נקודה להזנה של כלי הדיבור במובן הפיזי והקוגניטיבי.

人迎 Ren ying – קיבה 9

מיקום: בגובה הגרוגרת, בצד בפנימי של שריר הצוואר – sternocleidomastoid.
איכות: נקודת "חלון לשמים", נקודת מפגש עם כיס מרה, נקודה על yang qiao – yin qiao.
נקודת "ים צ'י".
משמעות השם: Man's Prognosis – human welcome – man's welcome .
לקבל אדם בברכה (להכיר את איכותו של האדם ולקדמה בברכה)

סיפורה של הנקודה:
זוהי נקודה המכשירה את הקרקע לחשיפה של הצדדים הגבוהים שבנפש האדם.
הנקודה חושפת את הפוטנציאל האישי הגובה, שיש באדם, שהדבר המחויב המקדים לחשיפה של ה"גבוה", זוהי המידה של ה"דרך ארץ" שיש באדם.
כדי שנקודה זו תהפוך לרלוונטית כפותחת דלת לצדדים העמוקים ביותר של הפוטנציאל האנושי, על האדם לפתח בתוכו את האנושיות ואת האיכויות של אדם לאדם במובן הטבעי והפשוט שאינו מחייב מן האדם הצמדות ל"מורה", דת או כתובים.

על האדם להיות אדם, להיות בדרגת אנוש ששם האיכות האנושית היא זו המכתיבה את העקרונות ואת הערכים שעליהם ומתוכם האדם יוצא לעולם.
אם אכן האדם ביסס בתוכו את האנושיות הטבעית לו, המגלמת את האיכות האינדיווידואלית שלו, אז לנקודה זו יש משמעות, כאחת התופחת את "שערי השמים" של הפוטנציאל האינדיווידואלי.
אם אין באדם את ההכנה הרצויה, אין לשימוש בנקודה זו כל משמעות "רוחנית", אלא רק אפקט פיזיולוגי שיכול לתמוך בבלוטת התריס, או בבעיות בליעה של הלרינקס, אולי בדלקות גרון ומיתרי הקול ועוד.. היא תהיה עם אפקט פיזיולוגי בלבד.

כאשר השימוש בא נעשה בתבונה הנכונה, שעניינה ההגדרה של ההכנה של איכות האדם שבאדם, ומה עוד צריך בתוכו בנייה בנושא זה: איזו תכונה יש באדם הטבעית לו, המאפיינת את ייחודיותו, שעדיין לו הבשילה, תכונה שכאשר תבשיל בהכרח מפתחת את הצדדים האנושיים של לב האדם, אז לנקודה זו יש את הכוח לקדם את הגיבוש של אותה האיכות הזקוקה להבשלה ובגרות הנכונה, ואז יש משמעות לשימוש בנקודה זו.

כך שצד אחד של הנקודה הינו בגיבוש איכותו הייחודית, המאפיינת, האנושית של האדם.
וצד שני וחשוב יותר של אותה הנקודה, כאשר התנאי לצד השני הינו ההבשלה והמוכנות של האדם להיפתח לעולמות נוספים הממתינים לאותה ההבשלה, אז הנקודה פותחת כמו דלת הנפתחת, את אותו המימד הגובה יותר ואת העושר שקיים בו.

אחד מן ההיבטים של נקודה זו, הינה (כאשר האדם מוכשר לנקודה) בפיתוח היכולת לתמלל נושאים, רעיונות, מחשבות, שבדרך כלל האדם אינו מאומן בחידוד הדקויות של התוכן הפנימי שיש בו.
האדם – דרך הנקודה – רוכש בהירות וחדות לגבי יכולת התמלול של דקויות שקודם הוא ידע אותם אך לא יכול היה לדבר אותם.
גם כאן – זוהי שאלה של דרגת המוכנות שיש באדם למקפצה זו של חדות ובהירות.

סיפורו של האדם:
נקודה זו אינה מתאימה לכל אדם, היא נקודה המציינת וקשורה ישירות לדרך שהאדם עבר, לכברת הדרך שעליה האדם פסע – דרך שיש בעקבותיה תוצאות מוגדרות שהפכו לעוד נדבכים באישיותו של האדם, נדבכים שלא היו שם בילדות, אלא האדם רכש אותם לאור הדרך שבה הלך.
יכולות כגון כשורים מחשבתיים שלא היו לא בטבעו המולד, או איכויות של חסד ואהבת אדם שאותם האדם תיפח בנפשו, שהוא בטבעו המולד היה עם תוקפנות או נקמנות – אך בדרך שהוא עבר תכונות אלו הומרו לאהבת האדם.
לכן זוהי נקודה לאדם ההולך בדרך שכבר עבר כברת דרך מוצקה ומוכחת, עם תוצאות מוגדרות בחייו ובנפשו.
אז לנקודה זו יש את האפשרות לפתוח לאדם דלת מפתיעה ששם האדם יטעם טעם חדש, טעם שהוא חלק מן הפרי וה"זכויות" של הדרך שעבר.

סיכום: נקודה לאלו ההולכים בדרך, לאלו הזקוקים לנגיעה העדינה של גיבוש הצדדים של איכות האדם הייחודית שיש בהם, שדרכה הם מביאים לעולם את סוג הברכה שיכולה לקבל הנכחה בעולם רק דרך אותו האדם.
נקודה עם עוצמה וייחודיות שאין להשתמש בא ללא ההכנה וההבנה הראויה.
נקודה שיש לגשת אליה בכבוד ורגישות.

頭維 Tou wei – קיבה 8

מיקום: חצי צון מקו השיער פנימה לראש, על הזווית של המצח עם הרכה.
איכות: נקודת מפגש עם כיס מרה ו – yang wei
משמעות השם: Head corner – head support – skull safeguard.
זווית הראש, תמיכה לראש, מגן הגולגולת.

סיפורה של הנקודה:
נקודה המזינה את המוח, את יכולת החשיבה של האדם, היא מזרימה חיוניות, וויטאליות ומזון למוח. לכן היא קשורה לתהליכי ריכוז, זיכרון, מחשבה ויכולת עבודה עם הצד האינטלקטואלי של האדם.
יש לנקודה זו איכות חזקה ביותר של "ריענון" הצד המנטאלי של האדם, לאור מאמץ לימודי מפרך, או כל התמודדות הגורמת להתשה עמוקה של הצד מנטאלי באדם.
היא מחזירה את כוח האחדות של המחשבה, כאשר חלקים קוגניטיביים אינם מסונכרנים ביחד, לאור מאמץ שגורם להפרדות היכולות הקוגניטיביות.

כוח הנקודה מרכזי הינו בהזנה – ולאיכות זו יש כמה אספקטים נוספים:
1- הזנה למוח הכרחית לבעיות בקשב וריכוז בכל שלב בחיים, כדי לאזן את תהליך החשיבה, הזקוק להזנה, דבר הגורם ל"פריצת דרך" במובן הקוגניטיבי.
2– עיקוב התפתחות קוגניטיבית בילדים – הנקודה מזינה חלקים במוח, וכך מאפשרת ליציאה שלהם מן הכוח על הפועל.
3– מצבים ניווניים באנשים מבוגרים, האלצהיימר, פרקינסון וכו', כאשר המח כאיבר זקוק להזנה ולהזרמה של חיוניות לשם השימור של תאי המוח.
4- מצבים של דעיכה קוגניטיבית לאור שימוש מופרז בסמים (קנביס, ג'ראס, חשיש, קוקאין, וכו') או שימוש מופרז באלכוהול או בכל חומר נרקוטי אחר, הפוגע ביכולות הקוגניטיביות.
הנקודה מזינה את המוח וכך יש בכוחה לשמר את המצב ולמנוע התדרדרות נוספת וכן אף לחדש וחזק את הקיים.
5- קשיי הירדמות – אינסומניה כרונית לאור בלבול של יום ולילה באנשים שהורגלו לעבוד בלילה. מצב זה פוגע בפעילות המוחית, דרך פגיעה במלטונין.
הנקודה – באמצעות כוח ההזנה החזק שיש לה, מחזירה את האיזון למטבוליזם תקין במוח.

סיפורו של האדם:
1- אדם שהאסטרטגיה העיקרית שדרכה הוא מתמודד עם העולם זהו דרך הצד המנטאלי, האינטלקטואלי. בשלב מסוים, יהיו התמודדויות שאסטרטגיה זו לא תועיל לו,
אז – מכיוון שבאסטרטגיה זו הוא מורגל, הוא יעשה יותר מאמץ כדי "להצליח" באותן ההתמודדויות, דבר שגורם לעייפות עמוקה ביותר, כיוון שאין בדבר תוצאות, והוא יוצא לפעולה שאין בא תועלת.
2- אדם צעיר שמרוב התרגשות – הוא מתבלבל במילים, או שאינו מצליח לזכור דברים אותם היה אמור לדעת, או שדעתו מוסחת בקלות עקב אותה ההתרגשות.
אז הנקודה הוספת את יכולותיו הקוגניטיביות ליציבות למרות ההצפה הרגשית.
3- אדם שעבר טלטלה רגשית עוצמתית טראומטית, ומאז הזיכרון ויכולת הדיבור שלו נפגעו, הוא אינו יכול לסדר את מחשבותיו עקב העוצמה הרגשית שקיימת בתוך המערכת וגורמת לעומס אינו מאפשר לאדם לארגן ולסדר את דבריו.

סיכום:
נקודה המחזירה את האיזון של חלקי המוח – מן הזווית של היכולות הקוגניטיביות, ומאזנת את כוחות החשיבה דרך כוח ההזנה שיש בנקודה.

下關 Xia Guan – קיבה 7

מיקום: בשקע של ה zigomatic arch, במפרק, החיבור של המנדיבולה לזיגומה.
מפרק החיבור של הלסת לגולגולת.
איכות: מפגש עם תעלת כיס המרה.
משמעות השם: Below the joint – Below the Arch – lower hinge
מתחת למפרק, מתחת לקשת, ציר נמוך.

סיפורה של הנקודה:
הנקודה מתארת את החיבור האנטומי של הלסת לגולגולת.
התחברות הלסת "הכוח המבצע" – אל הגולגולת, המוח, המרכז האחראי על הסיבות והמגמות האחראי על "הכוח המבצע".
מפרק הלסת לגולגולת עומד בסימן המעבר שקיים בין המוח לכוח הלסת לפרק וללעוס ולעשות את עבודתה באופן הקשור אל התכלית ואל מגמת המערכת.
בנקודה זו נשאלת השאלה, אם הפעולות של הלסת נעשות באופן הנכון והמאוזן, או שתנועת הלסת אינה במקומה, אינה מתואמת עם הכוונה והתכלית.
במקרים אלו, תנועת הלסת תהייה לרוב אינטנסיבית מדי, חזקה מדי, תנועתית מדי.
הלסת תנועה ללא סיבה ולרוב באגרסיביות יתר.
דבר זה גורם בדרך כלל, לכאבים ולבעיות מוטוריות של מפרק הלסת – עם אפשרות לדלקות בפרק זה, או לפתולוגיות של נעילת לסתות, חריקת שיניים עם כאבים בלסתות, או לסת נעולה עם נוקשות הגורמת לכאב מקומי רב ועצום.

פעילות הלסת – האופן בו היא גורסת מידע, ומסוגלת לדבר. האופן בו היא שוברת דבר קשה ומכשירה אותו לעיכול – במובנים הרגשיים – רוחניים. קשורים באופן ישיר לחיבור של הלסת עם הגולגולת.
לכן נקודה זו מהווה צומת חשובה ומרכזית דרכה קיים המעבר והקשר בין הכוח המבצע (בכל הרמות) לסיבה ולהיגיון שמאחורי הצורך בפעולות אלו.
רעד ללא שליטה בלסת ( תנועה לא רצונית) מהווה סימן לעבודה ארוכת שנים של השקעת כוח ללא תכלית – ללא אבחנה. דבר שהביא לידי התשה עמוקה של המערכת.
הרציונאל הפנימי של האדם – לסיבתיות – מדוע להתאמץ על ידע שצריך לפצח את תוכנו? מדוע להשקיע מאמצים כדי לבקע את האניגמה של חיי האדם. תלויים בקשר בין גולגולת ללסת.
אי חיבור בין גולגולת ללסת – זהו נתק בין ההיגיון הרוחני של לב האדם, לאופן בו האדם פועל את פעולותיו. פעולות שבהכרח קשורות לצורך להשקיע כוח ומאמץ רב ולאורך שנים כדי להצליח להשיג דבר מה.

מה כואב ומה מר אם האדם מתעורר לאחר שנים של עבודה קשה ומיוזעת, ומגלה כי לא עבד למען המטרה הנכונה…
למרבה המזל, עבודה שאינה משרתת את המטרה הנכונה מייצרת במהרה סימפטומים גופניים המרמזים על כך שכיוון ההליכה של האדם אינו נכון.

סיפורו של האדם:
1- סיפורו של אדם עקשן מדי, עם תפיסת עולם של "ראש בראש". אדם הנוהג להתקוטט עם הסובב. אדם המרבה להיקלע לקונפליקטים, הנראים כמיותרים לחלוטין למתבונן מבחוץ, אך לאותו האדם – דברים פעוטים גורמים להתנגדות ותחושת מחויבות לצאת למאבק.
2- זהו סיפורו של אדם הבולע את החיים מהר מדי, עובר מחוויה לחוויה מהר מדי ללא הזמן הדרוש לעיכול של הדבר שחווה. עד לנקודה שהוא "נתקע" רגשית ואינו יכול יותר להכיל את מה שהוא עוסק עימו.
3- זהו סיפורו של למדן – איש אינטלקטואלי, הלומד ואינו מקדיש תשומת לב לפרטים, אלא לומד בשיטת ה"גריסה" – שיטת שינון שאינה מחייבת מחשבה ותשומת לב לתוכן הנלמד.
הוא קם יום אחד, לאחר תקופה ארוכה של מאמצים ומגלה שלא השיג הרבה, בסוג הלימוד בו השקיע את עצמו.

סיכום:
נקודה לחיבור ההיגיון הבריא ופשוט לפעולות המתבקשות ממנו.

頰車 Jia Che – קיבה 6

מיקום: על מרכז שריר הלסת (masseter) כאשר הלסתות קפוצות, על המקום הבולט של השריר.
איכות: מפגש עם תעלת כיס המרה.
משמעות השם: Jaw bone – jaw vehicle.
עצם הלסת, עצם הלסת כרכב נסיעה.

סיפורה של הנקודה:
הלסת מהווה את מרכז הכוח ללעיסה. כמו שנאמר על הנקודה הקודמת, הלסת אחראית לפעולת הלעיסה בכל התחומים המחייבים גריסה של חומר גס לחומר עדין.
לכן יש בלסת יכולת לבטא תנועה אגרסיבית, אקטיבית, בעלת כוח ועוצמה – שעניינה הפירוק של הדבר הגס והקשה לדבר מה עדין יותר, וכך מתאפשר תהליך העיכול של אותו הדבר באופן שבו הלסת מכשירה את קרקע לתהליך זה.

כמו כן – אדם המכווץ את הלסתות (דבר שנראה כך גם בבעלי החיים) כדי להראות מראה מאיים על הסובב, או כאשר האדם מביע רגשות של אגרסיביות, כעס או אלימות, שמטרתן להראות לצד השני את אפשרויות הכוח המאיים שיש לו.

אם כן, ללסת יש איכויות של כוח ויכולת לפצח דברים קשים כגון אגוזים קשים וכן – אירועי חיים מאתגרים, וכן – כאשר יש צורך להתמודד ולהיאבק מאבק אלים.

הנקודה אחראית לשינוי של דבר קשה ולהפוך אותו לקל יותר לעיכול, או להכשיר את הקרקע של אותו הדבר הקשה, לעיכול.
וזוהי הכוונה בשמה של הנקודה שהיא סוג של רכב המסיע דבר מה.
הדבר שהלסת מסיעה – אלו הם התכנים הקשים לפיצוח, הנקודה נושאת את אותם התכנים, מכילה אותם, עד למקום שאותו הדבר הקשה עובר שינוי של מבנה הערוך יותר לעיבוד פנימי.
ככל ששריר הלסת מכווץ, בולט או רחב יותר, הדבר מצביע על כוח ומוטיבציה חזקים שיש באדם, זהו אדם עם כוח רצון ויכולת לעמוד באתגרים המחייבים כוח רב.

סיפורו של האדם:
אדם שכוחו נמוג ממנו לאור התמודדויות קשות עימן התמודד.
סוג ההתמודדויות הקשורות לנקודה זו, הינן התמודדויות חזיתיות של קונפרונטציה המחייבת אגרסיביות, כוחניות, "זכריות" ומגע ישיר עם הדבר שמנגד. סוג של מאבק או מלחמה.
כדוגמת עורך דין שהתעייף וקץ בסוג ההתמודדויות שהוא נדרש להן, והוא לא מוצא בתוכו יותר את הכוחות לקום בבקר לעוד יום של מאבקים ומלחמות כיוון שאותה האיכות שנדרשת ממנו איננה טבעית לו.
הוא בטבע הפנימי שלו יותר מופנם, שקט, שהיה מעוניין ביחסים הרמוניים. אך סוג העבודה שלו מחייבת להמציא מתוכו כוחניות שאיננה טבעית לאישיותו.
בתחילה הוא עומד באתגר ואף עושה את עבודתו נאמנה, אך בשלב מסוים – בא המחיר הנפשי של עיסוק שאינו מתאים לאיכותו הפנימית.
אז באה העייפות העמוקה – שהיא תוצר של השחיקה המצטברת.

הנקודה באה לחזק מקרים מסוג זה, למקום שבו נוצר באדם היכולת להיות טוב בזמן שהוא עושה עבודה מסוג זה, אך ללא ההזדהות או השחיקה הנוצרת באדם עקב המקום הנפשי שאינו שלם עם סוג ה"אנרגיות" האגרסיביות.

סיכום:
זוהי נקודה היודעת ללמד את האדם להיות אגרסיבי, באופן הנכון, בפרופורציה הנכונה, כך שהאיכות האגרסיבית לא תפגע במקומות עמוקים ועדינים יותר באדם.

大迎 Da ying – קיבה 5

מיקום: בחלק בקדמי – תחתון, של שריר הלסת (masseter) בחיבור שלו אל המנדיבולה, על עצם הלסת.
איכות: בנקודה זו התעלה מתפצלת לכיוון הצוואר, ומצד שני לכיוון הלחי והראש.
נקודת מפגש בין תעלת המעי הגס ותעלת כיס המרה.
משמעות השם: Great reception – Large Receptacle – big welcome.
הקבלה הגדולה, קבלת הפנים הגדולה.

סיפורה של הנקודה:
ממוקמת בקרבת ה- foramen mandibuar .
הנקודה קשורה לפעילות ולתנועה של הלסת.
ללסת יש שלוש פונקציות מרכזיות:
1- לעיסה של מזון.
2- תנועת הלסת קשורה ליכולת הדיבור של האדם.
3- ויש פונקציה שלישית – אך פחות מרכזית הקשורה לפתיחת הלסת לשם הנשימה דרך הפה.
הלסת – כעצם שהמשך שלה הוא הסנטר, מהווה את סמן לדרגת "כוח הרצון" שיש באדם, הנראה ומקבל את ביטויו דרך מבנה הלסת – רוחבה של הלסת, ומבנה הסנטר, מגלה את כוחו ואת דרגת האינטנסיביות של הרצון.
פרופורציה נורמטיבית: שקו קצה האף היחס ישר ביחס לקצה הסנטר.
אם הסנטר פחוס פנימה, זוהי אינדיקציה לרצון חלש, ואם הסנטר יותר חיצוני מקו האף, זוהי אינדיקציה לכוח רצן חזק.
נקודה זו מקבלת בברכה את האתגר שיש לה – ללעוס מזון, לדבר ולפעול את פעולותיה.

לנושא הלעיסה – אותה הנקודה מקדמת בברכה, יש שתי משמעויות:
1- לעיסת מזון.
2- לעיסה של ידע, מידע, יכולת לפצח אתגרים קשים, יכולת להבין ידע – לפרק אותו ולהבין את מרכיביו. היכולת להבין אירועי חיים – מה היו המרכיבים שהיו שם באותו האירוע, ולאור אותה ההבנה מפירוק אירועי החיים לגורמים, לדעת כיצד להתמודד, כיצד להגיב.

הנקודה מקדמת בברכה את האתגר של פירוק המזון הראשוני – הגשמי, והכנתו לעיכול.
וכן יש בכוחה להתמודד עם מצבי החיים השונים, ולפרק את מורכבותם הבסיסית, ולהכשיר את הקרקע ל"עיכול" רגשי עמוק יותר.

סיפורו של האדם:
סיפורו של אדם, חזק, שבטבע הבסיסי שלו, הוא מזדרז, ומגיע למסקנות מהר מדי. עם תחושה שהוא יודע את הנתונים ושיש לו את הביטחון להצליח.
אין בו היסוס, יש בו נטייה אימפולסיבית, קצת נעורית, יש בו שמחת חיים ותזזיתיות של נער הממהר להגיע ליעד כלשהו.
הוא חביב, תמים, אינטנסיבי, חי, חזק ואף סוחף בעוצמת החיים שיש בו. אך עקב אותה המידה, יש בו תמימות ואף נאיביות שבעקבותיהם הוא נכשל במעשיו.
כישלונותיו – אינם מהווים עבורו סיבה לעצור את אותה התזזיתיות הצעירה והחיה שיש בו.
אדם שאינו יורד לפרטים – הוא מסתפק בפירוק בסיסי של האינפורמציה שידו, ודרכה הוא פועל.
הוא "בולע" את החיים מהר וללא ה"לעיסה" הדרושה לעיכול יסודי.

סיכום:
נקודה לאדם פזיז, מהיר, אינטנסיבי, חי, שמגיב לחיים מאינטואיציה בסיסית ואינו זקוק לאינפורמציה יסודית, דבר שעלול להסתיים בהרבה אי הבנות.