少 沖 Shao chong – לב 9

מיקום: בקצה התחתון של שורש ציפורן הזרת, בחלק הפנימי שלה. 0.1 צון בקו ישר משורש הציפורן.
איכות הנקודה: נקודת עץ, באר. נקודת חיזוק.
משמעות השם: Lesser Surge, Lesser rushing.
התפרצות קטנה. נחשול קטן.

סיפורה של נקודה:
הנקודה האחרונה של תעלת הלב, ממנה יוצאת תעלה שאיננה נראית לעין לתחילת התעלה הבאה, למעי דק 1.
זוהי נקודה עם עוצמה רבה, עקב המיקום שלה על קצה אצבע הזרת, דבר הנכון לכל קבוצת הנקודות במיקום זה, אך הייחודיות של נקודה זו, הינו בדבר המתפרץ מן הנקודה, או בתוכן שמכיל הנחשול.
תוכן שמכיל הנחשול: הקשר המיידי בין גוף ונשמה, בין יכולתו של הלב (כאיבר) להוות בית לנשמה.

התוכן בנקודה זו, המתבטא באיכות המתפרצת, והמצבים הקליניים הרלבנטיים:

1- מצבים קליניים של התקף לב מיידי. נקודה שאופייה המתפרץ, מניע דם ומחזק את כלי הדם וזרימת הדם, במקרים של כלי דם סתומים המביאים לאירוע לב אקוטי.
2- נקודה להשבת זרימת דם תקינה בכלי דם מרכזיים. כאשר יש היסטוריה של סתימת עורקים, עם תסמינים של תעוקת חזה, דופק לב לא סדיר, חולשה וקשיי נשימה.
3- מצבים בהם "נשמה איננה בגוף" – מצבי טראומה, של דיס אסוציאציה, בהם האדם מתנתק מעצמו ומן המציאות, עקב שוק או טראומה. הנקודה מביאה את השבת התנועה של ה"נשמה" בתוך הגוף, דבר הקשור לזרם הדם, כיוון שהנשמה (shen) נישאת על ידי הדם.
4- מצבים של התקפים פסיכוטיים אקוטיים, עקב סמים קשים, או לאור היסטוריה מולדת שקדמה להתקף אקוטי. במצבים אלו, הנשמה איננה מחוברת ללב כמשכן הנשמה, דבר הגורם למצבים רגשיים ומנטאליים אקוטיים קשים.
5- מצבים בהם האדם "ניכנס לפרדס" ואיבד את שפיותו עקב כך. אנשים עם נטיות "רוחניות" שאופן העיסוק ברוח, הביא לאיבוד האיזון בין שמיים לארץ, והם התנתקו מן הארץ לטובת השהייה בשמיים, אך הדרך חזרה לארץ נעלמה. הם לא השאירו לעצמם סימני דרך לחזרה לארץ (לגוף) וכאשר נדרשו לחזור ולעסוק עם העולם הארצי בעת היותם במצב של "שמיים" אז בא השיגעון והטירוף.
הנקודה מחזירה את האדם ל"ארץ".
עיסוק עם העולם הארצי בהקשר הזה, הינו עצם העיסוק בצורכי הגוף, אכילה, שתייה, וצרכים גופניים, ועד לעיסוק בפועל בדרישות של צורכי העולם – פרנסה, ילדים, בית וכו'.

מצבו של האדם: סיכום הנאמר למעלה.
מצבו של האדם ביחס לנקודה זו, הינם מצבי קיצון, מצבים אקוטיים – גופניים ונפשיים.
במובנים הגופניים – כאשר הלב כאיבר פיזי, בסכנת חיים, לאור היסטוריה של עיבוי קיר הלב, או אוטם עורקים.
במובנים הנפשיים – מצבי קיצון של היפרדות הנפש מן הגוף, דבר שעשוי להתרחש בעקבות סמים, אירועים טראומטיים, או נטיות מולדות לאי איזון במובנים אלו.
וכן עקב עבודה "רוחנית" לא מאוזנת בין עלייה לשמיים ללא אדמה מוצקה דיה.

סיכום:
נקודה למצבי קיצון – גופני ונפשי. ביחס לחיבור גוף-נשמה.

ארבעת הרמות לעבודה, ודרך האבחון עם הצלעות – שלד שריר כ"ח


1- כל תחושה, כאב, אי נוחות, תחושות נעימות או סימפטום כלשהו – על פני הצלעות משקפות דרך מיקום התחושה על פני אחת מן הצלעות, את סוג התהליך שהאדם עובר ביחס לחוויית ה"אני" שלו.

2- לכל צלע יש שלושה צדדים:
הצד הקדמי המחובר לסטרנום – משמעותו: האופן בו האדם מציג את עצמו ואת ה"שם" שלו מול החברה והעולם בכלל.
הצד האמצעי, צידי הגוף – משמעותו: מרכז האיכות התוכן והמשמעות של אותה הצלע.
הצד האחורי המחובר לחוליות – משמעותו: ההיסטוריה הנאגרת ביחס לאיכות של אותה הצלע והחוליה.

3- מכל צלע + חוליה, יש עצבוב דרך חוט השדרה של איבר פנימי, הדבר יוצר משמעות משולשת של שלושה איברים, בעלי איכות שונה, החוברים לנושא אחד:
החוליה, הצלע והאיבר המעוצבב דרך מבנה אנטומי זה.
החלק הרביעי שאינו לוקח חלק במשמעות הכוללת של איברי הצלעות, זהו העצב המעצבב היוצא מן החוליות לעצבוב האיבר הפנימי, הקשור למערכת העצבים, הנובעת בשורשה, מן המוח.

4- יש אם כן, ארבעה ממדים לעבודה עם התחושות הנובעות מכלוב בית החזה, הצלעות, החוליות ומערכת העצבים שברקע.
התחושות עצמן עשויות להיות זהות ודומות באופיין בכל הממדים אך ההקשר של הופעתן, ביחס למה הן מופיעות, מהי הסיבה להופעתן – זוהי הדרך להבנה לגבי מה הן אומרות, מהי משמעותן, על מה הן מעידות ולאור זאת – מהי דרך העבודה איתן.
כמו כן – התחושה אמנם דומה בין הממדים, אך זמן השהייה של התחושה משתנה בכל ממד. וזוהי דרך נוספת לדעת מהי משמעותה של התחושה על פני הצלעות.

ארבעת הרמות

א- האדם ביחס לעצמו:
כאב מקומי תמידי על פני אחת מן הצלעות, כאב שאינו עובר, והוא שם כל הזמן.
משמעותו – הצלע הכואבת מלמדת על צד ב"אני" של האדם, שהוא זה המחייב מן האדם תשומת לב. דרך אותה הצלע ניתן לדעת מהי נקודת התורפה בחוויית ה"אני" של האדם, הזקוקה לעיבוד, ולתשומת לב טיפולית.
יש לבחון את הצד בצלע (קדמי, אמצעי או אחורי) וכך ניתן להבין את האספקט המצריך תשומת לב בכל הנוגע לפסיפס של חווית ה"אני" של האדם.
כאב תמידי על פני הצלעות – במיקום מסוים. מלמד על קושי נפשי מצטבר של תוכן מסוים אותו ניתן ללמוד לאור המיקום של הכאב – סוג המצוקה ולמה היא קשורה מתבטאת דרך מיקום הכאב על פני הצלע.
זוהי הצטברות של רגשות וקשיים הקשורים ישירות לחוויית ה"אני" של האדם, ולמקום התורפה בחוויית ה"אני" של האדם.
האינדיקציה לכאב בצלעות המשקף את רמה זו: כאב מקומי קבוע שאינו פוסק.

ב- יחסים אינטימיים:
כאב שמופיע על פני אחת מן הצלעות לאור התמודדות רגשית הקשורה לנושא האינטימי.
המתח המתפתח ונאגר באדם כאשר נוצר מתח אינטימי בינה לבינו (ולהיפך) מלמד על המקום הרגשי ממנו ודרכו האדם יוצר קשר אינטימי, ולאור זאת – סוג היחסים העומדים להתפתח.
ניתן לדעת ולהעריך על איכות הקשר שהאדם בונה ביחסים אינטימיים, על פי הצלע המורגשת בגופו, כאשר נוצר בתוכו המתח האינטימי, וכך ניתן להסיק אם יש מכנה משותף למקומות האינטימיים ששם האדם אינו מצליח לבסס קשר עם איכות כמו שהיה מקווה לעצמו.
מיקומם של התחושות על פני הצלעות מדייקות את סוגי המילכודים שאנשים יוצרים לעצמם ונופלים לתוכם שוב ושוב, ביחסים אינטימיים.
יש לבחון את המיקום ששם מופיעה אי הנוחות על פני הצלע (קדמי, צידי או אחורי) וכך ניתן להבין את ההקשר לסוג הקושי ומתוך כך את הדרך לעבודה והגישה הטיפולית עימו.
כל צלע מלמדת על אסטרטגיה האופיינית לאיבר הקשור אליה – ליחסים האינטימיים שדרכה האדם בונה לעצמו קשר עם הצד השני.

אינדיקציות לאיכות התחושות ומשמעותן:
לרוב תחושות ביחס לנושא האינטימי, הן עוצמתיות.
יש הבדל בסיסי ועמוק בתחושה בין התפתחות של קשר אינטימי חדש, היוצר תחושות עם טמפרטורה חמה, אינטנסיבית, מעקצצת עד לרמה של כאב,
לכאב בבית החזה ובצלעות לאור קשר ארוך המותיר באדם תחושות של סוג הקושי באיכותו של הקשר ובהצטברות של אירועים לא מדוברים שלא קיבלו עיבוד, המותירים משקעים בנפש האדם.
בדרך כלל תחושות אלו (הקשורות להיסטוריה של יחסים אינטימיים) מופיעות בצד האחורי של הצלעות – בחיבור עם החוליה, עם נטייה לכאב מקרין לחזה, כאשר ההתמודדות האינטימית עוברת לזירה העכשווית בזמן הווה.
הצלע הכואבת בעת התמודדות בנושא האינטימי, מלמדת על המקום באדם שדרכו הוא מייצר לעצמו את סוגי היחסים האינטימיים.

ג- יחסי אדם עולם:
כאב על פני הצלעות המופיע וקשור לקונפרונטציה של האדם מול העולם, בכל תחום או נושא.
סוג אי הנוחות ומיקומה על פני הצלעות, כאשר האדם בא המגע עם העולם על כל סוגי המפגשים, מלמד על הגישה – האסטרטגיה הקיומית, ועל הנקודות תורפה של האדם כאשר עליו להתמודד עם סוגי המצבים המשתנים של החיים.
המתח הנאגר באדם לאור העיסוק וההתמודדות עם העולם, מצטבר בחלל בית החזה, שם קיים מרכז ה"אני" של האדם.
אותו ה"אני" נבחן בכל יום דרך כל סוגי ההתמודדויות שהאדם עובר במהלך היום.
התמודדויות אלו באות לשקף, לגבש ולזקק את איכות ה"אני" של האדם לשם הגיבוש של הביטוי האוטנטי של איכות האדם הבסיסי החי בליבו.

איכות זו, מתחילה כפוטנציאל, וממשיכה עם רכישה של מערכות התנהגות הנלמדות מן סובב או דרך הבית בו גדל האדם, אשר במקרים רבים אינן הולמות את יסוד האדם האמיתי, וככל שעובר הזמן – על האדם לחשוף את אותה האיכות היסודית האופיינית לו, באופן האוטנטי והמדויק – כיוון שאיכות זו היא זו המובילה ומייצרת את קו החיים של האדם.

לכן – כל יציאה של האדם מעצמו לעולם יאתגרו את אותו מבנה האישיות שנבנה בו על האיכות העמוקה יותר החיה בליבו. אם אותו המבנה נאמן ליסוד המקורי, אם הוא מבטא את האיכות העמוקה באופן הנכון והאוטנטי.
אם כן – יהיו תחושות נעימות על פני הצלעות.
אם לא – יהיו תחושות לא נעימות, קשות, ועד למחלות כמו שלבקת חוגרת, דלקות בסחוסים, שברים בצלעות לאור שיעול קל ועוד..
כל אלו ילמדו על פי מיקומם על פני הצלע – את אזורי התורפה של האדם, וכיצד הוא רכש לעצמו מערכות התנהגות שאינן נכונות לאיכות היסודית בתוכו, הקיימת בליבו.
זוהי דרך לאבחון עמוק ומדויק לגבי החסמים והמחיצות שיש לאדם בינו לבין עצמו, וכיצד מחיצות אלו יוצרות באדם את רוב סוגי המצוקות שלו.
זיהוי המקום הכואב על פני הצלעות בהקשר זה, באים לשקף לאדם על מקום העבודה שלו, על האתגר וחזית ההתפתחות שלו.
אלו הם סימני דרך לכיוון ההתפתחות הנכון ואין לראות בדבר כגנאי או כ"גזירת גורל".

אינדיקציות לאיכות התחושה בהופעתה:
1- ככל שהאדם חש את המתח ואת הקושי מול סוג התמודדות כלשהי, התחושה המקומית על פני הצלעות, תהייה חזקה יותר.
2- ככל שהנושא עימו האדם מתמודד, קשה לו יותר, התחושה תהייה חדה וכואבת.
3- סוג התחושות יאפיינו את סוג הקושי הקיים.
כאב חד: קושי נפשי חי וכואב.
כאב עם זרם חשמלי: הקושי לצור תנועה בנושא מסוים, קושי מול מציאות סטגנניטית.
כאב חם או קר – כאב עם טמפרטורה: מלמד על כעס (חם) מול פחד (קור) ביחס לנושא ההתמודדות.

ד- יחסי אדם אלוהים:
הנושא הרביעי, דק ועדין וקשור לממדי הנפש והרוח הגבוהים של האדם:
כאשר האדם לומד, או עוסק בתכני רוח ונפש, עליו להיות מודע וקשוב לצלעות ולחלל בית החזה, כיוון שהתחושות המופיעות באזור זה, בעת האדם עסוק ב"רוח", מלמדות על התשובות והתגובות שהאדם עשוי לקבל מממדי מציאות גבוהים, ביחס לעיסוק ה"רוחני" לאופיו ולאיכותו.
אם אותו העיסוק נקי דיו, קיימת האפשרות לדיאלוג שאותו ניתן להבין דרך תחושות מבנה בית החזה והצלעות. מיקום התחושה על פני הצלעות ואופי התחושה, כאשר הלימוד של סוגי התחושות באזור זה, הופכות לשפה ממש, בקשר של אדם עם עולמות עליונים.
הצלעות בהקשר הזה, הופכות ל12 אבני החושן שעל האפוד על בית החזה של הכהן הגדול.
מכיוון נוסף – הצלעות באותו ההקשר הופכות למיתרי "כינורו של דויד".
כיצד תחושות על פני הצלעות הופכות למנגינות הבאות לאדם כתשובה לאופן ולאיכות סוג העיסוק הפנימי שלו.
הצד הגבוה של האדם, מתרגם לתחושות דרך כלוב בית החזה – כיוון ששם מתגורר הלב, שהוא המשכן ליסוד אלוהים בנפש האדם.
כאשר יסוד זה, מתעורר באדם והופך למודע וקוגניטיבי, דינאמיקה שמקבלת תחושות, רגשות ומילים – אז במצבים אלו, הצלעות ובית החזה הופכים לכלי מיתר, כאשר התחושות על פני המבנה האנטומי הזה, מלמדות על התוכן ועל המרקם הנפשי ההופך לפעיל באדם ביחס לתהליך שהוא עובר ואיזה תוכן מתקבל בו.
אילו כלים נפשיים פעילים באדם ביחס לסוג העבודה הגבוהה שהוא חי, פועל ועושה – נלמדים על פי הצלע ה"פעילה" המגיבה לאותה העבודה.

אינדיקציות להופעת איכות התחושות ברמת זו:
1- בדרך כלל התחושות על פני הצלעות, קלות, דקות ונעימות.
2- האדם חש את הדברים על גופו, ובנפשו, ובמקביל קיים בו צד הנותר מתבונן, צופה, ומתוך כך "יודע".
האדם מתנסה ומתבונן במקביל.
3- התחושות בדרך כלל, מופיעות בעוצמה, וכאשר באה בעקבותיהן הבנה, תובנה, ידיעה, השראה – אז תחושות הגוף, על פני הצלעות, נעלמות, ומותירות תחושות קלות ונעימות.
少 府 Shao fu – לב 8

מיקום: בין ראשי העצמות metacarpal – ה4 ל5.
במקום שבו מונחת הזרת על כף היד, כאשר היד הופכת לאגרוף.
איכות הנקודה: נקודת אש, מעיין. נקודת השעה.
משמעות השם: Lesser mansion. Lesser residence. Lesser palace.
אחוזה, ארמון, מקום מגורים – קטן.

סיפורה של נקודה:
נקודה זו מהווה מקום מגורים לנשמה (shen)
זהו מקום מגורים קטן למידותיה של הנשמה (shen)
זהו מקום מעבר בלבד, של תנועת הנשמה למקום אחר, בעת היותה היא עצמה במסע שלה.
זוהי נקודה המהווה תחנת מעבר זמנית, המאפשרת לנשמה את סוג הרענון שהיא זקוקה לו לשם ההמשך של מהלך ההליכה שלה בדרך.
לכן זוהי נקודה בעלת אופי מחזק ומעצים, המביאה לרעננות – לאיכויות המבטאות את הנשמה,
איכויות של עבודת החושים, הצדדים המנטאליים, ותנועת הרגשות.

סיפורו של האדם:
1- תשישות רגשית ומנטאלית, לאחר תקופת זמן של התמודדות שגרמה לשחיקה עמוקה באדם.
2- תחושה של איבוד החדות הרגשית והמנטאלית, עקב עייפות גופנית ונפשית מאותם האתגרים שלא ניתן להניח או להתעלם מהם.
3- תחושה של אפיסת כוחות מן הזווית הנפשית לאור שחיקה ארוכה בזמן.
דבר הגורם לתחושה כי לא ניתן להמשיך בדרך עקב חיסרון המשאבים, הקשורים לעולם הנפש של האדם.
4- אדם שהתחיל דבר מה ולא מוצא את הכוחות לסיים את הדבר או הפרויקט אליו הוא מחויב, עקב תחושת התרוקנות הוויטאליות הראשונית שהייתה לו, וכן עקב חווית שחיקה הקשורה למאמץ ללא תשומת לב לסוג המנוע המניעה ולצרכיו.
5- אדם הממתין לגל החיוניות הבא שיבוא וייקח את המסע שלו קדימה.

סיכום:
נקודה להחייאת הנשמה (shen)

神 門 Shen men – לב 7

מיקום: על קו פרק כף היד, בקצה התחתון של עצם ה pisifurm, בצד הרדיאלי של גיד ה – flexor carpi ulnaris.
איכות הנקודה: נקודת מקור. אדמה, פלג, נקודת פיזור.
משמעות השם: Spirit gate – שער הנשמה.

סיפורה של נקודה:
אחת מן הנקודות החשובות ביותר (למרות שבתפיסה הטאואיסטית לגבי הנקודות, הן כולן בעלות ערך אחיד, עקב היסוד הבסיסי של האחדות, שם כולם שווים והכרחיים, לקומת האדם השלם)
נקודה שהיא השער דרכו נשמה (shen) נכנסת ויוצאת.

ההשפעה המיידית על המערכת להיעדר נשמה:
1- חיסרון שמחת חיים.
2- מצבי רוח לא מאוזנים.
3- ניתוק רגשי – ללא יכולת תחושה, אמפתיה, תנועת רגש מכל סוג.
4- ירידה בדרגת הפעולה החושית – החושים הופכים לקהים, איטיים כמו שלא קולטים, ללא חדות.
5- תהליכי מחשבה יורדים ברמת הפעילות הקוגניטיבית שלהם, זיכרון, ריכוז, עבודה מנטאלית.
6- ירידה כללית של רמת החיוניות הבסיסית של האדם.
7- ירידה במוטיבציה הבסיסית של הרצון לחיות, לאכול, לשתות, לשמור על בריאות הגוף, לקום לעשות – בכל נושא: עבודה, בית, יחסים.
8- הפרעות שינה. שינה טרופה – קימה קשה בבקר. השינה איננה מועילה לרעננות או להתחדשות.

ההשפעה המיידית על האדם, לשיבה של הנשמה, או לתקינות פעולתה במערכת:
1- תחושת משמעות בכל מעשיי האדם.
2- וויטאליות גבוהה ומוטיבציה לעשות דברים, להניע את החיים.
3- תחושת "אני" ברורה ומוגדרת.
4- חושים ותודעה מהירי קליטה ועיבוד תקין ומהיר של החומרים הנקלטים.
5- שינה טובה, ומזינה עם חלומות בעלי תוכן שאולי ניתן אף ללמוד מהם.
6- יחסי גומלין טובים, מועילים, פוזיטיביים בדרך כלל, עם העולם הסובב.
7- אינטליגנציה משתנה ולומדת אך יציבה, לאור המציאות המשתנה, עם יכולת אדפטציה גובהה ומהירה.

איכות דרגת נשמה, הוויטאליות שלה, והעוצמה שלה ניכר דרך הסימנים הבאים:
1- זגוגית ומבט העיניים:
העין היא חלון הנשמה – דרך הזגוגית והברק של העין ניתן להעריך את רמת הוויטאליות ועוצמת הפעילות של הנשמה – עד כמה היא דומיננטית והאם יש "בעיה" בנוכחות שלה.
2- המבנה כולו:
אופן ההחזקה של האדם את עצמו – את גופו, אופן ההליכה והישיבה, אופן תנועת הגוף, מלמד על איכות ורמת הנוכחות של הנשמה כיסוד פעיל או מכוסה וניסתר.
3- קול האדם:
הקול זהו ביטוי מיידי לאיכות הנשמה, על פי צלילי קולו של האדם, ניתן להכיר את אותה האיכות שהיא האיכות העמוקה ביותר במישורי ההוויה של האדם.
4- איכות הברק של עור הפנים:
ברק עור הפנים, מלמד על נוכחות הנשמה כיסוד פעיל באדם. יש לברק עור הפנים גוונים רבים – הם מלמדים על איכויות הנשמה. מיקום הברק על הפנים, מלמד על האיכות הפעילה בנשמה.


על אופן העיסוק עם הנקודה:
כיוון שנקודה זו הינה "שער", ולכל שער יש ידית או מפתח הפותח את השער, יש להכיר ולדעת את אופן הפתיחה ואת דרך הגישה לנקודה זו.
גישה לא נכונה, והשער לא יפתח, הגוף יתרגם את הדיקור של נקודה זו, כפציעה מכאנית, ולא כפתיחת שער.

התנאים לפתיחת שער הנשמה:
1- על המטפל להכיר היטב את האדם, לדעת את המורכבות הקיימת על בוריה.
2- עליו להיות אמפאטי כלפי הקושי או הסבל של מטופל. גישה של ניתוק, אדישות או יחס ביקורתי כלפי המטופל, והנקודה לא תפתח גם אם המטפל מנוסה, וותיק בתחום.
3- יש לסנכרן את הנשימה של המטפל עם נשימה המטופל.
4- על המטפל להיות במצב מדיטטיבי (דבר שנכון לכל הנקודות, אך בנקודה זו, המצב המדיטטיבי הינו עקרוני)
5- המטפל חייב להיות קשוב ודרוך לתנודות הנפש לאחר הדיקור של נקודה זו, דרך הדופק או דרך ההיכרות שלו עם המטופל.
אם יש אי נוחות למטופל, יש להוציא מייד את מחט.

אינדיקציות לדיקור נכון של הנקודה:
המטופל מרגיש מייד רווחה, הנשימות הופכות לעמוקות וארוכות יותר, ייתכן בכי (דבר חיובי שאין לעצור, זהו ניקוי של הצטברויות מן העבר)
תיתכן הירדמות תוך כמה דקות – זהו סימן לרפיון תקין ולתהליך הבראה.

דיבור קונקרטי על נשמה מלמד על איכויותיה אך לא עליה היא עצמה:
על אף כי העיסוק על מרכיב הנשמה ברפואה הסינית הינו דבר מעשי, עם סימפטומים מוגדרים היטב, עם דרך שאולי הופכת את הנשמה ל"גשמית".
אין הדבר כך, קיים יסוד ניסתר, בלתי ידוע, ללא יכולת אחיזה בדבר, ללא יכולת הגדרה במילים או במושגים, הקשור לליבה את מרכז נשמה, מאין באה, מה מעשייה ורצונה פה.
היא זו המגלמת את מרכז האדם, מרכז החיים והסיבה להתגשמות האדם בגוף.
ממנה נובע הידע של ה"טאו" – ידע הדרך והסיבה לתכלית של דרך האדם.
מה היא עצמה, מאיפה באה, מהו מקור היניקה שלה.
זהו סוד המתהווה באופן תמידי והוא זה המניע את ה"טאו" של האדם.


陰 郄 Yin xi – לב 6

מיקום: חצי צון מתחת ללב .
איכות הנקודה: נקודת הצטברות.
משמעות השם: Yin Cleft, Yin crevice
בקע ביין, שסע של היין (yin)

סיפורה של נקודה:
הנקודה מספרת את סיפור איכות היין (yin) של הלב.
איכותו של יין (yin) הלב:
1- לתת בית חומרי שבו נשמה (shen) יכולה למצוא את קשר והעוגן לעולם החומר.
2- לאפשר את תהליך ההגשמה של איכויות הנשמה (shen) ואת תהליך המימוש המעשי והקונקרטי של איכויות אלו.
3– לאפשר התממשות של איכויות תודעה – כגון: זיכרון, ריכוז ומחשבה, שינה וחלימה, עבודה מנטאלית – שכל צדדיה של עבודה זו, הן כלי שרת להתבססות איכויות הנשמה (shen)
4– יש צד של שותפות של הלב כאיבר, בנושא ייצור הדם ואיכות הדם. הלב חותם את חותמו, חותם ה"מלך" שהיא הנשמה (shen) אותו החותם הופך את הדם לייחודי לאדם, דבר המתממש ומקבל תוכן קליני דרך נקודה זו. בכל הקשור לבעיות המטולוגיות, וכיצד הן משפיעות על נפש האדם או על איכות עבודת התודעה המנטאלית.
האופן בו הלב חותם את חותם המלך בדם, נעשה דרך דופק הלב.
5- הלב כאיבר מאיברי הגוף, ניזון ומקבל חיזוק וייצוב פיזיולוגי דרך אספקט היין (yin) שלו.
כך יין הלב תומך בתפקוד האיבר עצמו, בריאותו, דרגת איכות העבודה של הלב כמנוע לתנועת הדם בכל הגוף.

לכן יש לנקודה זו אספקטים טיפוליים בשלוש רמות:
1– רמת הנשמה (shen)
כיצד הנשמה מקבלת בית, עוגן פיזיולוגי המהווה משכן לנשמה – וכיצד הנשמה מצליחה דרך פעולת הלב, להנכיח את איכויותיה כמרכז הקיום האנושי.
2- רמת התפקודים המנטאליים העומדים ככלי שרת לנשמה (shen)
כיצד ייתכנו בעיות חשיבה, זיכרון, שינה, חלימה, עיסוק מחשבתי התוכן נלמד – הקשורים לנושא הביטוי העמוק של האדם.
3– רמת הדם: איכות הדם, תנועת הדם, תפקוד הלב כאיבר המניע דם, ויוצק בדם את איכות האדם האינדיווידואלית.

ביטויים קליניים של אי סדירות בדופק הלב, חולשת של הלב עקב אנמיה, תעוקת חזה עד להתקף לב עקב אוטם עורקים.
כל אלו הם ביטויים קליניים המתחילים באי איזון ברמה הראשונה של איכות נקודה זו, הקשורה ישירות לביטוי המעשי והקונקרטי של ה – מטריאליזציה – materialization – של איכויות הנשמה (shen) בעולם החומר, הגשמי.

סיפורו של האדם:
1– הפרעות קרדיולוגיות – פתולוגיות כרוניות, עמוקות. כגון: היסטוריה של התקפי לב, אנגינה פקטוראליס, תעוקת חזה, פריקרדיטיס, אי סדירות של דופק הלב (כרוני) לחץ דם לא יציב.
(יש נקודות רבות לנושא הקרדיולוגי, נקודה זו הינה אחת מן חשובות, בעיקר כאשר יש סכנת חיים אמיתית, נקודה זו בעלת הכוח להחייאה של מצבים קליניים קיצוניים)
2– אנשים המוגדרים פסיכיאטרית כאישיות דו קוטבית (bi polar personality) סכיזופרניה – פיצול אישיות, ועוד… כאשר היסוד העמוק לבעיות אלו זוהי איכות הנשמה שלא הייתה יכולה להתממש ועשתה מהלך חלקי בדרך ההגשמה שלה, דבר שהיסב סבל עצום לאדם ומסתיים בהגדרות פסיכיאטריות.
3– מצבים פשוטים וקלים יותר – יחסית למצב הקודם, ששם אנשים מעולם לא הצליחו להגשים את מה שהם יודעים שהוא חלק בסיסי באישיות שלהם.
הם חיים עם תחושת תלישות – ב"אוויר", תחושת ניתוק מן המציאות, עקב אי ההצלחה בתהליך ההגשמה של פוטנציאל הנשמה שלהם.
4– אפשרות נוספת נפוצה לסיבות אי ההגשמה:
טראומות רגשיות שעצרו תהליך התפתחות טבעי ואורגני, כאשר הזיכרון של אירוע טראומתי נותר חי בלב האדם, ומהווה עצירה של תהליך ההגשמה של איכויות הנשמה (shen).
יש לנקודה זו, כוח עמוק ועצום ל"ניקוי" של זיכרונות טראומתיים וכיצד הם מהווים הפרעות בדרכו של האדם.

סיכום:
נקודה למניפסטציה (manifestation) חומרית של הנשמה (shen) ואיכויותיה בעולם הגשמי הקונקרטי.
כיצד איכויות הנשמה מקבלות מילים, צבעים וקולות, ההופכות את איכויות הנשמה לזהות האמיתית של האדם.

通里 Tong li – לב 5

מיקום: צון אחד מתחת ללב 7.
איכות הנקודה: נקודת חיבור.
משמעות השם: Connecting li, Inward Connection, communication route,
Reaching the measure
תקשורת עם הפנים, קומוניקציה פנימית, הדרך לקשר עם הפנים (פנימיות האדם)
קשר מדיד, שקול ומאוזן (של פנימיות האדם)

סיפורה של נקודה:
נשמת אדם (shen) השוכנת בלב האדם (בלב הגופני, הפיזי)
היא עיקר האדם, ויש לה תוכן רב אותו היא מעוניינת להעביר לכל תא בגוף האדם, ולכל מימד בצדדים הרגשיים וצדדי התודעה והשכל. כך שכל המבנה כולו יצטרף לתכלית אחת, למטרה אחת.

היא זו שדרכה עיקרון האחדות פועל במערכת.
חיסרון האחדות מוביל לכל סוגי המחלות.
הגנום הבסיסי של המערכת, זוהי המגמה לאחדות, כל תא בגוף האדם שואף לחלקו באחדות, לצד שיש לו בפעולה משותפת לתנועה של האחדות.
האחדות הבסיסית היא זו המהווה את הבריאות הפיזיולוגית של גוף האדם.
בריאות גופנית הינה התשתית להמשך התנועה של המערכת. כאשר עיקרון העבודה משותפת, עיקרון היחד המביא את האחדות שממנה יש לאדם בריאות המובן הבסיסי ביותר, נובע ישירות מן הנשמה (shen)
כאשר כל חלק עושה את חלקו היחסי בתהליך האחדות של פעולת המערכת – זוהי שמחה.
שמחה היא ביטוי ותוצר לעבודה המשותפת של כלל החלקים הנשמעים לעיקרון האחדות.
לכל חלקי המערכת יש נטייה ורצון מולד להיות שותפים יחסיים באחדות של תנועת המערכת האנושית, כאשר חווית השמחה הינה עדות לפעולה נכונה של כוח האחדות במערכת.

כאשר צד בסיסי זה יציב דיו, האדם כשיר למימוש של איכויות דקות יותר, ועקרוניות יותר לחיים, לחיי הנפש, להתפתחות ההכרחית שהיא חלק מדרכו, ולמימוש צו הנשמה שלו.

אותו הקו – שהוא צו ההתפתחות הקיים כידע גנוז בנשמה (shen) רוצה ומעוניין לשתף את אותם התכנים עם המבנה כולו, כדי שכל הצדדים השונים יבינו את היגיון הלב וידעו לאן הדרך מובילה ומה חלקם בדרך זו.

אך הלשון והשפה של התוכן הלבבי, שייך באופיו למימד הלב, וקיימות אפשרויות ומצבים רבים, בהם אותה השפה של הלב, לא תהייה מובנת דיה לשאר חלקי המערכת.
הלב (נשמה – shen) לא יצליח להעביר את התוכן אותו הוא מעוניין שיהיה נודע, לשאר חלקי המערכת.
מצב זה של פערי תקשורת בין חלקים בתוך האדם, עשויים עורר קשיים רגשיים עמוקים ובסיסיים.
פערים אלו הם תוצר של חיסרון ההבשלה של חלקים מסוימים שהם היו אמורים להיות כלי שרת לנשמה (shen)
וכן לדקות ועומק התכנים הקיימים בלב האדם, שלא ניתן לאדם (עדיין) הכלים להמשיג ולהצליח לדבר אותם, לתמלל אותם, עקב הדקות והעומק של אותם התכנים.

מכאן נובע קושי קומוניקטיבי עמוק של יסודות נפש באדם, הבסיסיים והעמוקים ביותר, שבמצבים מסוימים לא יודעים לתרגם את עצמם בשפה ולשון שתהייה מובנת לשאר חלקי המבנה האנושי.

זוהי צומת שיש עימה קשיים רבים, מן הזווית הרגשית, המובילה לקשיי קומוניקציה במישורים רבים.
בראש ובראשונה ביחסים של האדם עם עצמו – יש בו תכנים שהוא מכיר בערכם, אך אין לו את הכלים והיכולת להעביר אותם לאחר או לחיות את משמעותם בפועל.
מצד נוסף, הדבר יוצר קשיים קומוניקטיביים חברתיים, מסוגים רבים בהם האדם אינו מצליח להיות חלק מן המכלול החברתי, הוא עשוי להרגיש נטע זר, עקב קושי קומוניקטיבי. דבר שאופייני בשלבי ילדות וגיל הנעורים (לתוכן נשמה אין גיל, זמן ומקום)

סיפורו של אדם:
1- אדם עם עולם פנימי עשיר, ללא יכולת לתקשר את אותו העושר לעולם החיצוני, דבר היוצר בו סגירות ובדידות, ניתוק חברתי שאיננו קשור לחיסרון היכולת, אלא לעומק העושר הנפשי.
2- אוטיזם, על כל גווניו, (הרצף האוטיסטי) כאשר קיים עולם מאוד עשיר בילד, אך עושר זה איננו בר מסירה לעולם מבחוץ, והילד בונה סביבו מחיצה מול העולם, עם עולם פנימי שלו לבדו בו הוא חי.
3- מצבים של תהליכי יצירה או הגות בהם הנושאים ברורים לאדם, אך אין לו את הכלים או את הדרכים להעביר את אותו הנושא למשהו אחר.
4- מצבים בהם האדם יודע דבר מה אך איננו נוהג כמו שהתכוון, עקב הקושי לדייק את המעשים עם התוכן שאותו הוא חש.
5- פערים בין עומקים רגשיים שיש באדם, ליכולת שלו לדבר או להסביר את עצמו לעולם.
6- הפער בין הידיעה הפנימית ליכולת התמלול שלה.
7- הפער של נושאים אותם האדם חש בתוכו ואף מופעל על ידם, אך ללא הכלים להמשיג את תוכם לעצמו.

סיכום:
נקודה לקומוניקציה נשמתית (shen)
נקודה להמשגה של התכנים הדקים והעמוקים ביותר בנפש האדם.
נקודה לבניית כשרים קומוניקטיביים החסרים להבשלה הרגשית והרוחנית של האדם, כל אחד ממקומו.

靈道 Ling dao – לב 4, חלק ב'

משמעות השם: Spirit Path, Spirit pathway.
נתיב הנשמה (shen)

על הנשמה עצמה לעבור דרך, היא עצמה מתגשמת בגוף על מנת לעבור כברת דרך, שהצורך לעבור את אותה הדרך זו היא סיבת ההתגשמות שלה.

יש באדם צדדים רבים, כאשר כל הצדדים השונים כולם כיחידה אחת, באים וסבים סביב הנשמה, אז הנשמה עצמה עם הכלים המתאימים, והיא עוברת את התהליך שהיא באה לעבור.
היא זו המנחה את כלל החלקים על הדרך והכיוון שהיא מעוניינת לעבור, היא זו המנהלת את תנועת הכיוון, ומביאה עימה עקרונות של אחדות והרמוניה, שכלל החלקים (בדרך כלל) שמחים ומעוניינים לקחת חלק בכיוון שהיא מציעה.

עבור חלקי מערכת – כאשר הם עצמם ממוקמים נכון, או מאוזנים ובריאים, הקשב להכוונה של הנשמה מהווה עבורם הזנה עמוקה, מזון מלכים, נקטר האלים. הם מעוניינים לקחת חלק פעיל בדרך אותה הנשמה מציעה, עבור כלל חלקי המערכת זוהי התכלית עצמה, וכאשר הם ממוקמים נכון, יש עבורם שקט עמוק וביטחון מלא בכיוון אליה מנחה הנשמה.
לכן בכל אדם יש נטייה מולדת אורגנית, הערוכה לקשב ליסוד העמוק הטמון בלב.

הדרך של הנשמה, וסוג ההתפתחות שהיא מעוניינת לעבור, קשור להוצאה לפועל, להגשמה של איכויות שיש בתוכה.
כל אדם עם האיכויות שיש בו, המוכחות לעבור את תהליך ההגשמה.

מחלה מתחילה כאשר נוצר פיצול, הפרדה מן היסוד העמוק והאיכויות שהוא נושא עימו, וחלקים אחרים במערכת הם אלו המדמים לעצמם שהם עקרוניים יותר לקיום, ביחס לנשמה.
לרוב זהו המח, השכל שעשוי לדמות שהוא זה היותר חשוב ועקרוני מן הנשמה, אז הוא לוקח פיקוד ומדמה לעצמו שיש לו את היכולת לצרף עליו את כלל החלקים. לרוב הוא עושה זאת דרך עקרונות של נוקשות, פיקוד, צווי וענישה.
דבר הגורם להתפתחות מהירה של פיצול וריחוק מאיכויות האחדות וההרמוניה הטבעיים לנשמה, ומהווה סיבה לקשיים רבים מן הזווית הנפשית והגופנית.
אין לחלקים נוספים במערכת יכולת להשתמש עם כלל האחדות וההרמוניה, כמו הנשמה.
בשאר החלקים, כאשר הם מנסים להפוך למרכז המערכת, תמיד יוותר טעם החיסרון. הטעם החלקי.

יש צדדים נסתרים לגבי הסיבות של דרכה של הנשמה, ומדוע עליה להתגשם בכדי לעבור בעצמה תהליך מתפתח.
שאלות אלו מתבררות כאשר כלל החלקי האדם מתקבצים סביב אותה האיכות וחיים כך לאורך שנים רבות.
וכן – בסוף התהליך בדרך כלל, שם הדברים מתבהרים, כאשר באה ומצטרפת הכניעה והשלווה לאיכות האחדות וההרמוניה של הנשמה.

על איכות פעולת הנקודה ביחס לדרך של הנשמה עצמה:
נקודה זו מיועדת לאנשים שמודעים לאיכות נשמה שלהם, אך צדדים של זמנים מוקדמים שהצטברו בתוך המערכת כזיכרון – עלולים להוות בשלבים מסוימים חסימה ועצירה בתהליך.
החיים שקדמו לתהליך ההתעוררות לאיכות זו, מעשים שאדם עשה לאור מוטיבציה של חלקים בתוכו שהיו פחות עקרוניים, אותם המעשים נותרים כאפקט היסטורי בתוך הזיכרון התאי בגוף.
קיימת האפשרות שהם יהוו מחיצה, אותם המעשים והחיים שקדמו להתעוררות לאותה האיכות.
אז נקודה זו הופכת לרלוונטית.
נקודה לניקוי של תוצאות של חיים שאדם חי, שכעת יש בו אולי, צער עמוק על מה שהיה ועל מה שעשה. כעת הוא במקום והבנה אחרת – אך אותם החיים שחי, עומדים מולו ומציבים בפניו קושי גדול.
נקודה זו עם איכות להסרת אותם המכשולים, והשבת תהליך ההתפתחות של האיכות עמוקה ביותר באדם.

靈道 Ling dao – לב 4, חלק א'

מיקום: צון וחצי מתחת ל – לב 7, בקו ישר. בצד הרדיאלי של גיד – flexor carpi ulnaris
איכות: נקודת נהר, מתכת.
משמעות השם: Spirit Path, Spirit pathway.
נתיב הנשמה (shen)

סיפורה של נקודה:
על כל אדם לעבור דרך בחייו.
כל אדם בא לעולם בעבור סיבה מסוימת.
אותה הסיבה נודעת לאדם דרך הנשמה (shen) השוכנת בליבו.
היא זו המייצרת את קו החיים אליו נועד האדם, אותו על האדם לעבור.

הידע הנדרש לאדם על הדרך אותה עליו לעבור, ואת הדרך עליה הוא ילך, ומהו המסע הפרטי שאותו עליו לעבור, ומהם הכלים העומדים לרשותו על מנת שיעבור את אותה הדרך, קיים בליבו.

כאשר ידע זה חשוף וידוע לאדם – קיימת באדם הבהירות והביטחון בדרכו.
קיים בו ההיגיון, ההסכמה וההבנה לגבי נושאים עמוקים ובסיסיים ביותר על עצמו ועל חייו.
ללא אותו הידע – האדם חי במבוכה, בבלבול.
אם הוא חש את עצמו נכונה – עליו לעצור את ההליכה ואת העשייה, עד שהוא ישוב על אותה הבהירות הנובעת מן הלב ומן הידע שקיים שם.
ללא אותה הבהירות, ההגיונית לאדם, האדם הולך כמו אחד המהמר על עצמו ועל חייו.
הוא חיי כאחד המנחש – אולי צדק אולי טעה.
הדבר מוביל במהרה לקשיים ומהמורות רבות במהלך דרכו, המובילים לביטויים קליניים של מצקות גופניות רבות, הבאות לרמוז לאדם היכן טעה.
קשיים שנובעים מאי הידיעה, מחיסרון ההבנה, ממבוכה שהולכת ומעמיקה.

הסיבות המרכזיות להיעדרות הידע הטמון בלב באדם, ממנו נובעת הדרך שעליה האדם זקוק ללכת, כדי שחייו ינביטו פרי של אמת, שם החיים הופכים לברורים, מובנים ובעלי תבונה והיגיון.
1- חינוך: הסביבה מעולם לא עודדה את האדם להאזין לקולות הבוקעים מן הלב, להבין את קולות אלו ולהאמין להם.
יש מצבים בהם הסביבה החברתית, אף דכאה באופן אלים את קולות הלב, בעיקר בילדים צעירים. דבר שיש בו נזק עצום.
2- טראומות:  חוויות שאדם חווה, אולי בילדות אולי בסביבה שלו, שהביאו לחסימה ולאטימה של האפשרות להאזין לצלילי נפש עדינים יותר.
3- מזון: מזון לא איכותי – אף הוא בעל השפעה מצטברת של החסימה האפשרית להאזין להיגיון הלב.
4-  מידות התנהגותיות: התנהגות לא הולמת, נרקוטית, התמכרותית, וכן אובדן הרגישות לזולת ונטייה לאדישות ולאכזריות כלפי אדם אחר, חוסמים את הלב ואת העדינות של אופי קולו.
5- הבגרות הנדרשת: חוסר ההבנה והבגרות ביחס לקולות הפנימיים, המחייבים בגרות רגשיות שאיננה קשורה לגיל, אלא לניקיון הנפשי, לתמימות מפוקחת, לנפש חפצה היוצאת ונמשכת אחר אותו הדבר המרווה אותה ללא חשש או מקבלה מן הסובב.

סיפורו של האדם:
1- כאשר באו הכאבים ועוררו את האדם, לשאול לבדוק אולי טעה. בדרך בא הלך, שהיא טעות הייתה, ומה עליו לשנות. הדבר ידוע לאדם באופן חלקי, חצי ידוע וחצי אינו ידוע.
דבר המעורר קושי ומצוקה גדולה.
2- צומת שאליה אגיע אדם. אולי לאור הזמן החולף, אולי עקב פרויקט ארוך שהסתיים ומעמיד בשאלה את המשך דרכו, אולי עקב משבר שנגרם מחיים שלא היו מכוונים היטב למימוש של שדבר הנכון.
שם האדם חש את הקושי והמבוכה של אי הידיעה על הכיוון, על המשך הדרך.
3- איבוד הדרך לאור חיים לא נכונים בעלי אלמנטים של הרס עצמי – כגון סמים, או חיים קיצוניים מדי.
בשלב מסוים, דבר מה יתרחש בחיי האדם שיעצור מהלך חיים לא תקין ויחייב את האדם לתת לעצמו דין וחשבון על סוג החיים שחי.
במקום זה עלול האדם להיות בחוסר אונים עקב אי הידיעה כיצד מוצאים כוחות או הבנה על הדרך הנכונה – מהי, ואיך צועדים עליה.

סיכום:
נקודה להשבת ההיגיון של תבונת הלב, חכמת הנשמה (shen) הידע העמוק של סיבת הקיום במובן הפרטי (לא במובן האולטימטיבי)
נקודה המחזירה את האדם לדרך שעליה עליו ללכת.
נקודה לקרבה של האדם לעצמו.

少海 Shao hai – לב 3

מיקום: כאשר המרפק מכופף, חצי הדרך מן הקצה הפנימי של הקפל, לאפיקונדייל הפנימי של ה humerus.
איכות: נקודת ים, מים.
משמעות השם: Lesser Sea. ים קטן (מוקטן למידותיו של האדם, כביכול – ים בגודלו של האדם)

סיפורה של נקודה:
ים קטן – קל לעבוד איתו. ניתן להתייחס אליו, עקב היחסיות של גודלו.
כאשר האדם עומד מול ים גדול, גודלו של הים עשוי לבלוע אותו, האדם נעלם ואין לו כלים לעסוק עם הים הגדול, עקב רוחב הידיים של אותו הים.
לכן נקודה זו הינה עם איכות ים בעלת פרופורציות שהיא ברת הכלה והתייחסות.
ההתייחסות של הנקודה זהו לאיכות של מה שחי בתוך הלב: תוכן רגשי, רוחני או פוטנציאל הקשור לעתיד ההתפתחות של האדם.
לכן יש בנקודה זו איכות של עידוד השמחה, הסיפוק, האושר הקשור ליכולתו של האדם לעסוק עם תכנים נפשיים כאשר הם הופכים לברורים וקונקרטיים.
הנקודה מביאה עימה שימחה ואושר עקב היותה הופכת תכנים שאולי אינם מודעים עד הסוף, או שהם אמורפיים על פי תחושת האדם, ונקודה זו הופכת את התכנים הנפשיים לברורים ומוחשיים.

סיפורו של האדם:
1- אנשים העוסקים ביצירה, והדבר שהם נוגעים בו, כמעט נולד, עדיין לא יצא לאוויר העולם. הם חשים תסכול גדול על הדבר שידוע חלקית ואין בהם יכולת לגעת בדבר עד הסוף.
2- כאשר האדם מונע מתכנים רגשיים "לא מודעים", דחפים היוצרים באדם נתיבי התנהגות שרק לאחר המעשה הוא מבין מה קרה.
3- קשיי לימוד: לעיתים האדם הבין ולעיתים איננו מבין, את אותו הנושא הלימודי שבו הוא עוסק.
4- קומוניקציה רגשית, חברתית: כאשר האדם מצליח להבין או להסביר את עצמו ואת מקומו מול הצד השני, ולעיתים אותה היכולת כמו שנלקחה ממנו, ואין ביכולתו לתקשר עצמו לעולם. דבר היוצר, בינו לעולם, שיח של עיוורים.
5- מדרגת התפתחות שבה האדם נוגע – לא נוגע במקום החדש. הדבר ידוע חלקית, אך איננו ברור והוא חמקמק מכדי להיות תשתית חדשה, דרכה האדם יוצא לעולם.

סיכום:
נקודה המעבירה תוכן "לא מודע" להיות תוכן מודע.
נקודה לתהליכי למידה של נושא שאינו ברור עד הסוף, כמו שהדבר "תקוע" ואיננו נולד עד לסוף התהליך.
נקודה לזירוז תהלכי הבנה ועיכול ידע – וההוצאה של משמעותו לפועל.
נוקדה למימוש קונקרטי של תוכנים יצירתיים באדם – כאשר יש סטגנציה בתהליך.

青靈 Qing ling – לב 2

מיקום: 3 צון מעל לב 3, מדיאלית לשריר ה – biceps brachi
משמעות השם: Green Spirit – רוח ירוקה.

סיפורה של נקודה:
הצבע הירוק קשור ליסוד העץ, המביא עימו רעננות, התחלה חדשה, ראיית חזון ועתיד חדש, צמיחה ואפשרות חדשה.
יסוד העץ הוא יסוד אימא ליסוד האש – הבן, בחמשת היסודות, המלמדים על תהלכי התנועה של הטבע.
הנקודה מביאה רעננות של ירוק חדש, היא באה בעקבות לב 1 (הנביעה הגדולה) ששם יש שורש ראשוני של איכות הלב.
לכן נקודה זו – לב 2, היא הלבלוב הראשון לאחר שהשורש עבר הנבטה.
נקודה זו אם כן, היא הביטוי הקונקרטי הראשון של איכות הלב, איכות הרוח החיה בלב.
הנקודה מביאה עימה חיות ורעננות של איכות הלב שיש באדם. איכות של יצירתיות והתחדשות.
מה ששוכן בלב – אפשרויות היצירה שיש באדם, החיים שיש בלב מקבלים אפשרות לביטוי ראשוני דרך נקודה זו.

סיפורו של האדם:
אדם שלפתע נסתתמו מעיינותיו.
אחד שהתרוקן מיכולתו ליצור.
אדם שהחל את דרכו כיוצר – כאשר במהלך תהליך היצירה אבדה לו הדרך, אבד לו המעיין.
בתחילת דרכו – חשב שידע, וכעת איננו יודע.
כעת הוא חש כי הלך לאיבוד לעצמו.
קודם היה בעל כישרון – כעת הדבר נלקח ממנו.
קודם היה מלא – כעת הוא ריק.
קודם היה עשיר – כעת עני.

סיבה אפשרית לקטיעת תהליך היצירה:
הקשר והחיבור ליסוד שקיים בלב – היה ברור, יציב, נוכח. כאשר האיכות המתלווה לקשר עם איכות הלב, היא הענווה, הצניעות, ידיעת הסיפוק, האהבה ללא סיבה – רק מעצם היותה.
כאשר איכויות אלו, נעלמו לאור גאווה מיותרת, תחושת "אני" נעלה, תחושת עליונות על האחר, גישה של ניצול יתר של העולם, כבוד ומעמד הנלווים להצלחה.
כל אלו עלולים לסכן את תהליך היצירה וההתחדשות ולקטוע תהליך של דבר חדש המתממש בנפש האדם.

סיבה אפשרית נוספת:
התמכרות לתאווה, לסמים כימיים, לעישון גראס שמזרז ומקדם יצירה. פעולים לראשונה כמעצימים, ולאחר מכן כמנוונים.
ניוון של איבר היצירה וההתחדשות, הקיים בלב.
כל אלו (החומרים המלאכותיים) מביאים לחורבן אותה האיכות.

סיבה אפשרית אחרת:
חוויות בעלות אופי טראומטי לאיכות האדם.
האדם ממקומו חווה דבר מה שעבורו אותה החוויה היא זעזוע וטראומה.
יש בכוחם של זעזועים אלו לסגור את הגולל על כוחו היוצר ומתחדש של הלב, הזקוק לפשטות, ניקיון, אופטימיות תמימה אך חכמה.

סיכום:
נקודה לחידוש הקשר הראשוני והאוטנטי עם איכות הרוח החיה בלב האדם, משם יש לאדם את כוח למשוך לחייו אוצרות.