נפש הכליה, אשלגן


האיכות הבסיסית של האשלגן:
אחריות, רצינות, נאמנות.

אחריות:
האחריות מתפתחת באדם עקב הקשר לדברים ולנושאים שהם בעלי ערך עבור האדם.
האחריות הינה סימן לקשר עמוק ולסוג "ברית" ומחויבות שיש לאדם מול גורם שהוא רואה בו דבר בעל ערך.
כגון האחריות למשפחה, לעבודה, לזהות לאומית, למקום ולארץ, לדרך של האדם בעולמו וכו'….
המכנה השותף: דבר מה החיצוני לאדם, שהאדם קשור עליו, המחייב את האדם לקשור את עצמו עליו ולהיות מחיוב לטיפוחו, שמירתו, בטיחותו, גדילתו, איכותו ועוד…
אחריות אם כן, משמעותה: להיות למסוגל לראות את האחר, להתייחס אליו, לקחת חלק באותו הדבר.
מאין נובעת האחריות? מן הזיקה שיש בין האדם לדבר שהוא חש כלפיו אחריות. אותה האיכות קיימת בו (באדם) ובדבר שכלפיו נולדת בתוכו תחושת האחריות.
אחריות לא בוגרת: אחריות שאינה יציבה, לא רצופה ולא מחויבת לדבר שהאדם קשור עליו.
אחריות בוגרת: אחריות שמקיימת "ברית" עם הנושא אליו האדם קשור, שאיננה סרה מן הברית, אלא קשורה עליה בעבותות.
אחריות שאיננה בוגרת דיה: אחריות שרואה את האחר, אך שכחה את עצמה, היא עצמה ננטשה והפכה למוזנחת עקב חשיבותו של האחר (או הערך, הנושא, הבית, הלאום וכו')
אחריות נכונה: זוהי האחריות שהאדם ניזון מן הדבר שאליו הוא קשור. כאשר יש בתוכו את ידיעת הגבול הנכון בין חלקו ביחסי בדבר שאליו הוא מחויב, ומהו אותו הגבול. מהו הגבול של האחריות ומתי הוא עצמו רשאי וצריך שיפרוש מן האחריות.
אחריות בוגרת, עוברת בעצמה תהליך של טיפוח עצמי עקב המגע עם האחר ומחויבות לשימורו, התפתחותו, טיפוחו וכו'..
אחריות נכונה מגלה כי יש בשני הצדדים (האדם האחראי ונושא אליו הוא אחראי) זיקה של איכות דומה וזהה. שלמרות ששני הצדדים אינם אותו הדבר, יש דבר מה עמוק יותר המחבר ביניהם ליחידה אחת.
באחריות הבוגרת – אדם מכיר את עצמו, ויודע את ההבדלים בין עצמו לצד השני, אך חווה – חש ומונע מן הכוח המאחד שבינו לבין הצד השני.

רצינות:
רצינות אין פירושה שהאדם כבד ראש, חמור סבר, עם גבות ומצח מכווץ..
אדם רציני אינו מכווץ כלל, ייתכן כי יש בו צחוק, חוש הומור פיקח וחריף.
רצינות ראשונית באה בנפש האדם עקב ידיעה של יסודות פנימיים שבתחילה האדם יודע אותם אינטואיטיבית בלבד. רצינות הינה היכולת להישאר עם לב פתוח, שואל ומדויק ביחס לאותה התחושה הראשונית..
רצינות ראשונית הינה שברירית, ייתכן כי העולם הסובב, הגס – הסרקסטי, ימעך בקלות את הניצנים הראשוניים בלעג ובבוז.
כאשר הרצינות הראשונית נותרת קשובה, והיא איננה נכנעת לקולות החיצוניים, לכוחות החברתיים, אלא נותרת פתוחה… נאמנה לעצמה, זוהי הרצינות האמתית.
רצינות אם כן, הינה דרגת האוטנטיות, פתיחות הלב, העקביות בכך, שלמרות אי הידיעה המלאה היא נותרת קשובה ופתוחה…
מתוך רצינות מסוג זה, תהליך ההתהוות הנכון הופך ליציב וברור יותר בכיוון ובדרך שלשם הוא מכוון להגיע.
יש ברצינות הנכונה, סוג של דבקות באיכות נפשית ששם יש טהרה שלא ניתן לזהם בגורמים שאינם שייכים לה, כאשר האדם נותר קשוב לאותה איכות טהורה, זוהי הרצינות הנכונה.
ככל שאדם רציני יותר, הוא קשוב ואוטנטי יותר.
כפי דרגת האוטנטיות – כך דרגת הרצינות.

נאמנות:
נאמנות איננה לדבר חיצוני, לא לאדם ולא לנוסד, לא לדת ולא ללאום.
מאמנות נכונה מתחילה מן הקשר של האדם לעצמו.
לכל אדם יש יסוד פנימי שהוא בעל איכות ייחודית, שלא הייתה ולא תהייה.. ייתכן כי יש אנשים שימצאו ביניהם קווים מקבילים, אך בסופו של יום כל אדם ייחודי.
המחויבות של האדם מלכתחילה הינה לזהות ולהכיר את ייחודיותו ואותה לטפח.
הנקודה המרכזית:
כל אדם, כאשר ייחודיותו תהפוך ליסודות נפשיים פעילים שמניעים אותו לפעולות ולאופי חיים מסוים, עלול להיתקל בחומה של לעג, צחוק, זלזול, עם גישות מטשטשות של העולם הסובב.
מדוע כך הם פני הדברים?
מפני שביסוד הדברים, כל אדם מביא איכות שלא הייתה לפניו, לכן אין כמוהו עדיין בעולם (עד שהוא עצמו יגשים את אותה הייחודיות) מכיוון שאין כמוהו בעולם, אין מי יכיר בייחודיותו וינחה אותה הדרך.
מי שיראה ויפגוש את ייחודיותו, בתחילה לא יבין, לא יכיר ולא יידע כיצד להגיב או לנהוג עם אותו האדם. לכן תגובתו הספונטנית עלולה להיות בצחוק, בביטול, בטשטוש או בלעג..
בדרך כלל – תופעה זו שכיחה בילדים שמתחילים לבטא את ייחודיותם, אך לעולם הבוגר (שסטה מדרכו ושכח אותה זה מכבר) ללא הכלים לזהות ולהתמודד עם ביטויי אמת אוטנטיים, וכך הם מבטלים בהינף יד את מה שהילד מגיש ומבטא.. דבר העלול במקרים רבים להביא להכחדת היסודות העמוקים בנפש הילד.
נאמנות מתחילה מן המקום ששם האדם יודע שהוא מבטא דברים שאולי אינם בשלים, ואולי יעוררו לעג וצחוק, אך הוא נותר קשוב לעצמו, פתוח לתקשורת מן המקום הזה אל מול העולם.
משם האדם ימשיך להתפתח באופן הנכון, אותה הנאמנות לעצמו, תהפוך אותו לנאמן מול נושאים רבים אחרים שאותם הוא יפגוש בהמשך דרכו..
ללא נאמנות מסוג זה, האדם ישתעבד לכוח חיצוני חזק ממנו, כמו דת אמונית, גישה לאומית, קבוצה החזיקה בדרך חיים כלשהי, משפחה ואף קשר זוגי… וכך יהיה נאמן לא לדבר הנכון ויאבד את עצמו.

נפש הכליה "כִּי-אַתָּה קָנִיתָ כִלְיֹתָי"


חזרה קצרה על העקרונות של כללי המחשבה של השיטה:

1- הנפש התלבשה בגוף. לכן המבנה המורפולוגי של איברי הגוף, מלמד על האיכות שהתלבשה בהם.

2- ה"אני" תמיד אחד, אך מתבטא באופנים רבים דרך איברי הגוף, שלכל איבר יש ייחודיות תפקודית באופן בו הוא מסוגל לבטא את ה"אני" על פי איכותו. כאשר ה"אני" יודע על פי רצונו, מתי להתבטא ודרך איזה איבר, ובאיזה אופן.

3- לכן לכל איבר יש את איכותו הנפשית שמקורה ב"אני", אך מתפרטת דרך האיבר.

4- נפש האיבר זקוקה להתפתחות – בדומה לאיברי הגוף עצמם שמתפתחים ומשתנים.
יש איברים שנפשם – קל לה להתפתח, עקב האתגר שהיא מאותגרת בו ביום יום.
דוגמא ראשונה: נפש האף – היודעת כיצד להתאים ולסנכרן את ה"אני" עם הדינאמיקה החיצונית.
כיוון שיש לאיכות נפשית זו, חיכוך תמידי עם העולם החיצוני. היא מאותגרת תמיד, לכן היא גדלה. במקרה של נפש האף (האיכות הנפשית של האף) יש בתקשורת עם עולם, חיכוך המוציא מן הכוח לפועל את איכות נפש האף.
דוגמא שנייה: איבר השד בגוף האישה, עניינו: היכולת להעניק ולהזין מישהו נוסף.
ייתכן שאיכות נפשית זו תעבור אתגר משמעותי לאחר שאישה הופכת לאימא, אז האתגר של להיות שם בעבור מישהו אחר, להעניק ולתת באופן שאולי אינו טבעי מלכתחילה לאישה, יפעיל ויעצים את הפוטנציאל של האיכות הנפשית של איבר השד, עד שאיכות זו תהפוך לבוגרת ולאיכות העומדת בפני עצמה במכלול האיכות של האישה.
כך האיכות הנפשית של איבר השד יתפתח דרך החיכוך של נושא זה בחיים הפרקטיים.

5- לכן יש איברים שההתפתחות הנפשית שלהם, הינה חלק מן הדינאמיקה של חיים הטבעיים.
אך יש איברים אחרים שהתפתחות האיכות הנפשית שלהם, איננה טבעית, ולא תתפתח אוטומטית, אלא אם כן האדם יבחר בכך ויעשה את העבודה הנדרשת להתפתחות הזו.

6- האיבר שהוא אולי הבולט מכולם, שאיכותו איננה מתפתחת לבדה, ומחייבת מן האדם עבודה ותשומת לב – אלו הן הכליות.
אדם יכול לחיות טוב, פיזית ונפשית, כאשר איכות הכליה שלו לא התפתחה ולו בקצת.
הקיום הגופני ההישרדותי, אינו זקוק לנפש הכליה.

7- על נפש הכליה:
"אמר רבי שמעון אב לא למדו, ורב לא היה לו, ומהיכן למד את התורה, אלא זימן לו הקב"ה שתי כליותיו כמין שני רבנים, והיו נובעות ומלמדות אותו תורה וחכמה" (מדרש רבה סא-א)

רפואה סינית: הכליה מכילה ושומרת על ג'ינג (תמצית החיים, הקיום, היקום והעולם) כל ההיסטוריה של האדם והעולם גנוזות בג'ינג, הטמון בכליות.

נפש הכליה הינה האיכות שפותחת לאדם את ממדי הקיום והיקום, את הידע העולמי שהצטבר עד כה, את כל ההיסטוריה של השושלת של האדם שהוא קשור בה, ואת ההיסטוריה של העולם מרגע בריאתו ועד לנקודה העכשווית.
הכליות אם כן, הן השער לנסתר, לאוקלט, לחוקים של "כיצד עובד היקום".

מזווית נוספת: מים מיוחדים
הכליות אחראיות ליצור עבור המיתר הקיומי, את האקלים ההכרחיים להתממשותו.
דבר הנעשה דרך ייצור המים המיוחדים שעוברים סינון בכליות.
שם תהליך זה, מייחד את הפלזמה של הדם, לפי צורכי איכות המיתר הקיומי. תהליך המתרחש עקב איכות המינראלים הלוקחים חלק פעיל בתהליך הסינון של הפלזמה.
(פתולוגיות של הכליות הן תוצאה של ייצור פלזמה שאיננה מתאימה למיתר הקיומי. כך שהאקלים הייחודי הנדרש להגשמה מלאה של המתיר הקיומי, נמצא חסר)


8- הדרך ללמוד ולהבין את נפש הכליה הינה דרך הפיזיולוגיה והאנטומיה של האיבר.
הנקודה המרכזית במבנה הכליה, הינה היכולת לסנן את הפלזמה של הדם.
לכן המיקוד של לימוד נפש הכליה סב סביב תהליך הסינון.
אמנם יש חשיבות לצורת מבנה הכליה הנראית כמעין קטניה כמו פול או שעועית.
וכן לקשרים ההורמונאליים שיש לכליה דרך בלוטת האדרנל, שגם לצורה שלה יש משמעות רבה, וכן למבנה ההיסתולוגי של רקמות הכליה, שאף הן משמעותיות ביותר (רקמות הקורטקס מול הרקמות של המדולה, החלק הפנימי של הכליה)
אך עיקר איכות הכליה מתבטאת בתהליך הספיגה והמיון של הפלזמה.
לכן הלימוד יהיה סביב נקודה זו (כיוון שזהו תפקודה המרכזית של הכליה, בסינון הדם, ופליטת המיותר דרך השתן)

9- תהליך הספיגה והמיון של הפלזמה, מתרחש בתוך היחידה הכלייתית ששמה "נפרון", צינור דקיק ומפותל שלכל אורכו יש ספיגה של נוזלים ושאר החומרים העקרוניים לבריאות הגוף.
בכל חלק בנפרון, יש ספיגה של חומרים אחרים ושונים, כך שכל חלק בנפרון מיועד וערוך לספיגה של חומרים ספציפיים.
אופן הספיגה ברוב חלקי הנפרון מתרחשים עקב ניגודיות של יונים שהתפרקו דרך תהליך המסה ממינראלים שונים. אותם היונים יוצרים שינויי לחצים בנפרון עקב הבדלי הריכוז שיש בהם. כך נוצר בנפרון מתח חשמלי רב המביא לספיגה.
מתח זה מהווה את הדינאמיקה של שני קצוות, בין שני יונים היוצרים לחץ ומתח וכך חומרים שונים נמשכים ונספגים.
הכלל החשוב:
הניגודיות שיש בנפרון בין יונים שליליים וליונים חיוביים, אינם יוצרים מתח ניגודי , דיכוטומי – אלא מתח מקדם.
קיימת בכליה ספיגה נוספת המחייבת את הכליה להשקיע כוח והאנרגיה בפעולה זו.. באיכות ספיגה זו נתמקד במקום אחר.
כאן נתמקד באיכות הפסיבית שאינה מחייבת השקעת אנרגיה, והיא פועלת דרך מפלי היונים.

10- לכל מינראל שממנו מתפרקים האלקטרוליטים והיונים, יש איכות נפשית הקשורה בהם.
לכל מינראל יש איכות "ארכיטיפית" שלו המייחד את המינראל.
נפש הכליה זקוקה שכל אותם האיכויות הנלמדות דרך המינראלים, תהיינה פעילות באופן מלא, בוגר, והרמוני זו עם זו.
על כל האיכויות (המאופיינות דרך המינראלים) להיות שזורות זו בזו, תומכות זו בזו, כמחרוזת על צווארו של אדם…
אז הצד המרכזי של נפש הכליה נפתח והופך לפעיל (לא כולו – צדדים נוספים נלמדים דרך חלקי הכליה שהוזכרו למעלה, שאינם מפורטים בסדרת המאמרים הבאים)
יש אנשים רבים שנפש הכליה התפתחה חלקית, לכן הם זוכים למידה מסוימת של "פתיחת עולם".
כפי התפתחות נפש הכליה – כך דרגת פתיחת השער לעולמות כולן.

בסדרת המאמרים הבאים נפרט את המינראלים הלוקחים חלק בתפקוד הכילייתי.
על האיכות שלהם וכיצד לכל אחד מהם יש חלק וחשיבות להרמוניה הכללית.
ועל דרגות ההתפתחות של כל איכות מינראלית.

אבות המזון – שומן ב', הקשרים הומיאופתיים

על סוגי היחס לשומן בתרופות הומיאופתיות

האפשרויות ליחסים עם שומן ברפרטורי:
1- דחייה:
שומן מעניק "שפע" שהאדם מוצא את שפע זה כדבר המזיק לו.
לכן הוא חש דחייה מסוג ה"שפע" ששומן מציע.
2- החמרה:
יכולה להיות החמרה משומן בשני מישורים מרכזיים, הגופני והנפשי.
המקום הגופני המוחמר משומן, מצביע על הקושי לניהול ה"שפע" שיש בשומן (יש למקום הגופני הרגיש לשומן הקשרים נפשיים ברורים, אותם ניתן ללמוד ב"סימבוליקה גוף – נפש")
כשל בניהול השפע בדרך כלל קשור לכבד וכיס מרה.
את סיבות הכשל יש לבדוק קלינית, לעיתים הדבר נובע עקב צריכת יתר של "שפע" הגורם למחנק ביכולת של מע' העיכול ( בעיקר של הכבד) להתמודדות עם ניהול השפע.
ולעיתים עקב חיסרון היכולת לקבל את השפע, דבר הנראה בעיקר במישור הנפשי ( חיסרון הכלים הנפשיים לניהול השפע)
3- משיכה:
המשיכה לעוד…. הצורך בעוד…
דבר שמתבטא בשני מישורים, בגופני – כאשר יש צורך לאנרגיה מרוכזת במבנה גופני אינטנסיבי (ספורטאים, מבנה היפר אקטיבי, מבנה גופני הנוטה להתפרץ, להתפוצץ)
מישור שני – בני אדם הנוטים לאגור ולא לשחרר (במובן הרגשי) דבר הדורש כוחות לשם יכולת העיבוד של הנושאים הנאגרים.

דוגמאות מן המטריה מדיקה, תרופות מרכזיות לנושא זה:

1- דחייה משומן:

China : שומן זהו מזון מרוכז וכבד, דבר הגורם להאטה והפרעה ביכולת המחשבתית – רעיונית של china, לכן הוא חש דחייה משומן, כיוון שהשומן גורם לו להפרעות בדינאמיקה ביצירתיות המחשבתית שלו. הוא הופך לאיטי יותר לאחר צריכת שומן, דבר המכביד עליו.
China זהו אדם יצירתי, פעיל, עם תגובות נפשיות מהירות לעולם הסובב.
דחייה עקב הנטיות הנפשיות.

Ptelea trifiliata: תרופה ממשפחת ה – rutacea, תרופה עם זיקה לבעיות כבד.
אדם אינטנסיבי רגשית וגופנית המורגל בעבודה, תנועה ועשייה. הוא זקוק לאנרגיה מיידית ולא למצבורים שלה. לכן צריכת שומן מכבידה עליו, בעיקר במטבוליזם של כבד, הנקרא לעבודה מהירה לפירוק מולקולות שומן לשם יצירה של אנרגיה מיידית, דבר המכביד על תפקודו.
אדם המורגל בעשייה ועבודה קשה, לכן הצורך שלו באנרגיה הקלה לפירוק.
תרופה במישור הגופני.

Pulsatila: דחייה משומן, עקב הדחייה מן הרעיון שהיא "נתמכת".
ב pulsatila, יש צורך להישען על דמות חזקה המהווה תמיכה למבנה פנימי אמורפי.
שומן זהו מזון מרוכז מדי עבורה, המאתגר רגשית את המקום האמורפי (עיכול ועיבוד שומן, זוהי פעולה מטבולית מורכבת, השייכת לאנשים מורכבים)
הקריאה האבולוציונית, הפנימית של pulsatila: תנו לי לעשות את הדברים לבדי. שומן זהו מזון מרוכז, תומך ואוגר, שאיכותו נוגדת את המגמה האבולוציונית של pulsatila.

2- החמרה משומן:

Cyclamen: תפיסת עולם רצינית, אחראית, המביאה לידי תגובה גופנית של תחושת כבדות, לאות ומלאות… לכן מצב פנימי זה מוחמר משומן הגורם להכבדה נוספת.
ההעדפה של cyclamen, בתזונה קלה, דבר המביא לידי הקלה בתחושת הכבדות המערכתית.

Graphites: ב graphites יש תחושה תמידית שהוא לא מצליח להבין דברים עד הסוף, תמיד הוא נותר עם תחושת "איחור" או פיספוס של חלק מן הפסיפס של אירועים חברתיים או לימודיים שהוא לוקח בהם חלק.
השומן מכביד עליו עוד בנושא זה, וגורם לו להאטה נוספת מן הזווית המנטאלית, דבר המחמיר את מצבו.
לכן הוא חש דחייה ממזונות שומניים (סיבות מנטאליות ורגשיות)

Taraxacum: שן הארי, תרופה מרכזית לחיזוק תפקודי כבד. אדם רגיש, פתוח, זמין, פגיע, נוכח, אמפאטי לזולת. הכבד נוטה להיפגע עקב רגישות היתר שיש לו ביחס לקשרים החברתיים או האינטימיים.
לכן ההחמרה משומן ב taraxacum, הינה גופנית על בסיס מבנה האישיות.

3- משיכה לשומן, desire:

משפחת ה nitrite, בעיקר nitric acid, כאב טיפוס למשפחה:
נטייה לעוצמות נפשיות מתפרצות, המתפוצצות – לעיתים ללא שליטה. כאשר נטייה זו הינה אורגנית (גופנית – נפשית) וכן נטייה "לא לשכוח ולא לסלוח" (בעיקר ב nitric acid)
לכן – מבחינתם שומן זהו מזון המהווה סוג של "דלק" לדינאמיקה הגופנית נפשית, המזין ומניע את התכנים הנפשיים מן הפנים לחוץ.

התרופות המופקות מבקטריות מעיים כגון bacilllus morgan:
אלו הן קבוצה של תרופות שחשיבותן בהחזרה של יכולת הספיגה של המעיים.
יציאה מאיזון בתהליך ספיגה במעיים הינו בעל היקף סימפטומטי עצום, עקב קשרים מטבוליים שכל תא בגוף מגיב להם.
מסימפטומים גופניים, דרך הכוחות (כוח וויטאלי) ועד לתפקודים נפשיים ומנטאליים, כאשר המכנה המשותף בירידה תפקודית זו, הינה על בסיס הישחקות הפלורה הפנימית של דפנות המעיים, לרוב עקב תרופות קונבנציונליות כמו אנטיביוטיקה מניעתית לאורך זמן רב, או מחלות מעיים אקוטיות כמו טיפוס הבטן – הגורמות לאיבוד שכבות פנימיות של דופן המעי, וכן תזונה לא נכונה לאורך זמן, או צריכת חומרים נרקוטיים המשבשים לבסוף את תהלכי הספיגה במעיים.
בדרך כלל, הדרך לאבחון הרלוונטיות של תרופות אלו, הינה כאשר רואים ירידה תפקודית מערכתית שהיא תוצאה העוקבת אחרי מחלת מעיים שקדמה לירידה המערכתית.
שומן בתרופות אלו, תומך ועוזר להשבה של דפנות המעיים שנשחקו (סוג השומן המתאים לשיקום המעי, משתנה לאדם לאדם ע"פ קריטריונים המחייבים אבחון אישי, שומן ממקור צמחי ואיזה, או מעולם החי, ואיזה)
בתרופות אלו התשוקה לשומן הינה קריאה בריאה של המערכת למרכיבים הנחוצים לה לשם שיקום דבר מה שנשחק (בניגוד לקבוצה הקודמת, שם המשיכה לשומן הינה חלק מן הדינאמיקה הפתולוגית)

Leprominium: נוסודה מצרעת. כמו כל התרופות מקבוצת הנוסודות, יש לתרופה זה היבטים רבים.
אחד מהם הינה תחושת היסוד הרגשית: "מלוכלך, לא רצוי, דחוי חברתית, יש בי משהו שמגעיל ודוחה אחרים, אין לי מקום בעולם הזה – אני חריג, אפילו אלוהים נטש אותי".
שומן בתרופה זו מהווה מזון מנחם למקום רגשי מורכב ועמוק ביותר בכאב הדחייה שיש בו.
מדוע השומן מנחם? כיוון שהוא עשיר ועתיר אנרגיה, ויותר גרביטציה של האדם לארץ, הוא כבד, מזין ומקרקע. לכן בחוויה של leprominium בצריכת השומן מהווה גורם מנחם במובן הרגשי.

סיכום:
לכל תרופה בהומיאופתיה של אופי מטבולי הייחודי לה, כך שעל אף כי יש תרופות רבות תחת הרובריקה של דחייה, משיכה או החמרה משומן, לכל תרופה יש יחס שונה למשמעות צריכת השומן. אותו יש להבין ביחס לאופי התרופה.
נושא זה, נכון לכל קבוצות התרופות המופיעות תחת רוביריקה המתארת מצב דומה כלשהו (גופני או נפשי)

復溜 Fu liu – כליות 7

מיקום: 2 צון מעל כליות 3.
איכות הנקודה: נהר, מתכת, חיזוק.
משמעות השם: Recover flow, Repeated flow, Returning current, Continuing Flow.
זרימה בכיוון ההפוך, זרימה הפוכה, שחזור הזרימה, זרימה קבועה – המשכית.

סיפורה של נקודה:
נקודה זו מהווה המשכיות ישירה לנקודה הקודמת.
ברוב הנקודות – כל נקודה היא צומת בפני עצמה.
אך בתעלת הכליות יש איכות של מים, איכות של זרימה, דבר ההופך גם את הנקודות לבעלות קשר רציף במשמעות של המעבר ביניהן, וכיצד הן יוצרות מהלך מתקדם בין אחת לשנייה.

נקודה זו באה להשיב זרימה, לאור השיקוף שנתקבל על ידי הנקודה הקודמת.
במצבים בהם האדם אינו יודע ולא יכול לנוע קדימה – למרות הידיעה.
כמו שנאמר על הנקודה הקודמת – ייתכן כי האדם יקפא על מקומו ולא ימצא בעצמו כוחות לנוע, עקב הקושי בדבר שראה, עקב שיקוף חסר פניות שערער את זהותו, דבר שעשוי להתרחש באדם לאחר אירועים מפתיעים שזעזעו אותו (זעזוע הינו כפי כוחות הנפש של האדם) ושינו את תפיסת הזהות שלו – שלה.

כאשר האדם יודע מה חווה, והבין היטב את הסיטואציה, אך לא מצא בתוכו כוחות לנוע ולהמשיך את חייו לכיוון אחר. כאשר האדם מבין כי עליו לשנות דברים בחייו, לאור הדברים ומשמעותם, אך אין בו כוחות לעשות את מהלך השינוי הנדרש. לעיתים עקב דפוסים ישנים והרגלים עיקשים.
אז נקודה זו הופכת למתאימה.
הנקודה משיבה תנועה, מחזירה כוחות לייצר שינוי.
היא פועלת חיזוק על מקום המוטיבציה וכוח הרצון.
זוהי נקודה שיש לזכור כאשר פחדים וחרדות נהפכים ליסוד נפשי המונע מן האדם תנועה והליכה חופשית בדרכו.
נקודה היוצרת חימום במקום נפשי קפוא, אשר קפא מפחד, חרדה, או זעזוע שהביא לעצירת תנועת החיים.
ישנם אנשים (אולי מצב זה קיים בכל אדם במידת מה) ההולכים ומתקדמים בעולם כך, שכלפי העולם הם נראים מצליחים ובעלי יכולות גבוהות.
כאשר בדינאמיקה הנפשית שלהם, חלקים מסוימים נותרו מאחור, לאור זעזוע, אירוע שלא ניתן להכיל או לעכל.
צד אחד בתוכם מחפה על הקיפאון, ויוצר כאסטרטגיה קיומית כוח תנועה חזק כלפי מקום אחד בחיי האדם היוצר סוג של מגננה קיומית.
דבר זה אופייני מאוד באנשים הנראים מצליחים מאוד בתחומי חיים כלכליים, או בכל קריירה שהיא.
כאשר חלקים פנימיים קיומיים יותר עמדו מלכת.
מצב זה ייתן את אותותיו דרך התנהגויות פתולוגיות כגון: אכילה לא רצונית, נטייה התמכרותית, התנהגויות אגרסיביות עד אלימות, חלומות אימים וקשיי שינה, יחסים אינטימיים מורכבים בקושי להיות ביחד, נטייה תלותית, גישה ילדותית באנשים בוגרים, ועוד…
כל אלו ביטויים למקומות נפשיים שנותרו מאחור וכיצד העמידה מלכת והקיפאון גורמים להתנהגויות מפצות.

סיכום:
נקודה להשבת תנועה במקומות נפשיים שאינם בתנועה זמן רב.
נקודה לשחרור העמוס הנפשי הנובע מפחד, חרדות, או קיפאון מטראומה וזעזוע נפשי.

כאשר האדם אינו זז ממקומו עקב אירועים שחווה, תתעורר השאלה על מה יבוא ומה יתעורר מתוכו כאשר התנועה הנפשית תשוב. האם יחזור לטראומה, לזעזוע שהקפיא?
האם ייתכן כי הנקודה תצור תהליך קתרזיס?
תשובה: אין חשש מאפשרות לחוויית קתרזיס, הנקודה משיבה כוחות להתמודדות, ומשיבה תנועה כפי כוחותיו של האדם להכיל את אותה התנועה. הנקודה איננה משחזרת טראומות אלא משיבה את היכולת לנוע ולהתקדם מן הטראומה. דבר זה עצמו הוא עיקר דרך ההבראה, המאפשר דרך התבוננות חדשה ומשיבת נפש מול דבר שלא היה בתנועה וכך מעצם הזמן החולף, גדל והפך ל"מפלצת".

申脈 Shen mai – ש. שתן 62

מיקום: חצי צון מתחת ל – maleulus – החיצוני, בין הגידים: peroneus longus – ל brevis.
לבין הרצונות של: calcaneo fibular
איכות הנקודה: נקודת פתיחה של תעלת : yang qiao may – קשורה כמו כן לתעלת השליט (GV)
משמעות השם: extending vessel
כלי מתרחב, מתפשט, "מושיט את ידו", עורק מתרחב, כלי הגדל.

סיפורה של נקודה:
נקודה הפותחת את אחת משמונה התעלות המיוחדות, את תעלת "יאנג העקב", העולה מן העקב, לכן היא מכונה כך, ומגיעה לראש, שם היא מזינה את המוח, החושים, פעילות הקוגניציה (זיכרון, ריכוז, מחשבה, שינה, יכולת עבודה מטאלית) יש לתעלה זו זוויות רבות, הקשורות לתפקודים בסיסיים במערכת (דבר שהוא נכון לכל שמונת התעלות המיוחדות)
שם הנקודה מדגיש את אופייה של תעלה זו (תעלת "יאנג העקב")
המסוגלת "להושיט יד" לתפקודים מבניים של פעולת הגוף והנפש.
תפקודים מרכזיים של תעלה זו:
1- איזון תנועת היאנג בין צדדי הגוף – שמאל וימין (שימוש המאזן את הצדדים, כאשר צד אחד חלש, והשני חזק – דבר המוביל לאי איזון מערכתי)
2- חיזוק ואיזון פעולות מוחיות – דבר האפשרי עקב היותו התעלה מושכת את כוחה מחיוניות היסוד בכליות. דבר המביא לאיזון וחיזוק כל תפקודי המוח (המכונה "ים מח העצמות")
3- בעיות מוטוריות מערכתיות (ניוון שרירים, חולשה, טונוס שרירים, קואורדינציה)
4- איזון של חיוניות היאנג במבנה כולו – עודף וחוסר.
5- קשר ישיר לבלוטת ההיפופיזה במוח.

שם הנקודה אם כן, מאפיין את המניפה הרחבה של איכויות התעלה.

סיפורו של אדם:
הצורך בלהרחיב את גבולות העיסוקים של האדם, בכל תחום (עסקי, כלכלי, משפתחי, חברתי, קריירה, מודעות עצמית וכו')

כאשר האדם מעוניין להרחיב את גבולות תחומי העיסוק שלו, עליו לפני כן להרחיב את כלי הקבלה שיש בתוכו, לאותה ההרחבה.
כאשר בא על האדם שפע, אך אין לו את היכולת או הכלים הנפשיים להכיל את השפע, קיים סיכוי סביר וגבוה, שאותו השפע יהרוס את האדם, ולא יביא לידי בנייה.
הרצון של האדם להרחבה של דבר מה הפכה ברכה לקללה, כאשר אין לאדם יכולת עיסוק עם אותו השפע.
זוהי נקודה המכשירה כלי הקיבול באדם, את יכולת העיסוק שלו עם אותו השפע, הקשור לתהליך ההתרחבות של כל נושא.
היכולת של האדם לגדול, תלויה ביכולת שלו להכיל ולהתנהל נכון עם מה שהוא מבקש לעצמו.

סיכום:
נקודה המכשירה את יכולתו של האדם להכיל ולעמוד מול מה שרצה וכיוון שיקרה לו בחיים.
האמרה הידועה האומרת "היזהר ממה שאתה מבקש", באה להכשיר את האדם לכלים הפנימיים שיש לו ביחס למה שביקש.

מעגל החיים, 12 השלבים – הקדמה

מעגל החיים, 12 השלבים – הקדמה:
מעגל החיים, של חיי אדם, מחולקים ל12 צעדים.
יש צעדים הברורים ומוגדרים היטב על ציר הזמן של חיי האדם, וקיימת האפשרות שצעדים מסוימים יהיו על פני זמן קצר או ממושך מן הממוצע הטבעי של רוב בני האדם.

בקרבם של רוב בני האדם, יש צעד אחד שלא התפתח במלואו, דבר המהווה סיבה לעצירת ההתפתחות האנושית, לסוג של חסימה ומעצור שאינו מאפשר לאדם לנוע קדימה למימוש הסיבה שלשמה הוא חי את חייו, ומימוש מלוא הפוטנציאל האפשרי לו.
כאשר יש שלב וצעד ששם נעצר האדם, הדבר מתבטא באמצעות סימפטומים גופניים ונפשיים, סוגי מחלות ומצוקות גופניות ונפשיות . והם אלו המגלים ומשקפים לאדם על המקום הזקוק לתשומת לב ולעיבוד של תכנים, הקשורים בדרך להצטברויות של נושאים שונים, מן העבר של האדם.

התיאור של 12 הצעדים נועד לשיקוף ולזיהוי של המקום באדם הזקוק לנגיעה, לעבודה ולהשלמה לשם הסרת המכשול, ולשם המשך ההתקדמות של האדם המסע הפרטי שלו (שיכול שהוא כולל בתוכו אנשים רבים) להשלמה, ולהגשמה של הייעוד והמטרה של חיי האדם.
התיאור של הצעדים הינו לשם התבררות הזיהוי של מקומו של האדם והעבודה ההכרחית, שאין מילוט ממנה, הניצבת מול האדם.

הינה 12 הצעדים:
1- מצבם של שני ההורים שקדם לעיבור ממנו נולד האדם – העברה בין דורית.
2- העיבור, חיבור זרע וביצית – רמת הוויטליות הנטוע באדם.
3- תהליך ההיריון – תהליך ההתהוות הראשוני.
4- תהליך הלידה – המגע הראשון עם העולם.
5- מגיל לידה עד שיל שנה, השנה הראשונה לחיים. שלב הינקות, התפתחות חושית ומוטורית.
6- מגיל שנה עד גיל 6. ילדות, הזיהוי של ה"אני", של תחושת ה"אני".
7- מגיל 6 עד להבשלה המינית. ההבשלה המינית בימינו מתרחשת מוקדם משמעותית לדורות הקודמים, היום היא עשויה להתרחש בגיל 9, אך אותה ההבשלה עשויה כמו כן להגיע בגיל 14.
גיל זה עומד בסימן הבקיעות החברתית, הכלים החברתיים, המקום של הילד מול חברה.
8- מגיל ההבשלה המינית עד גיל 18, ל20.
גיל הנעורים, גיל ההתגבשות של הזהות האינדיווידואלית, הייחודיות שיש באדם.
9- מגיל 20, לערך, עד גיל 35 לערך.
זהו הגיל של מציאת האדם את מקומו בעולם, של ביסוס של הזוגיות ובית שבנה, העבודה והקריירה.
10- מגיל 35 לערך, לגיל 60 לערך.
זה השלב של החיים הבוגרים, של האפשרות למשבר אמצע החיים, שם האדם בוחן אם אכן הוא חיי את החיים שאותם רצה, ועדיין קיימת לו האפשרות לשנות ולתקן.
11- מגיל 60 לערך עד לקראת סוף החיים, לקראת המוות. שלב הפירות.
זהו שלב הזקנה, שלב סיכום החיים, השלב של התבוננות על תוצאות החיים ומשמעותן ועל האפשרות לעבוד עמיהן ולהפיק מהן עוד פרי.
12- שלב המוות עצמו.
החיים כוללים בתוכם את שלב המוות, זהו השלב של הפרדות הנפש מן הגוף והמשך המסע שלה עם סך ההתנסויות והתהליכים שרכשה בעת השתכנה בגוף.
אף זהו צעד מחיי האדם שיש לתת עליו את הדעת.
על האופן בו האדם הולך לעולמו, ונפטר מגופו ששירת את מסעו עד לנקודה זו.

אלו הם 12 הצעדים, עליהם נרחיב בסדרת המאמרים הבאים.

梁丘 Liang Qiu – קיבה 34

מיקום: 2 צון מעל הזווית העליונה – חיצונית של פיקת הברך (patella)
איכות הנקודה: נקודת הצטברות של הקיבה
משמעות השם: Beam hill. Ridge Mound. Connecting mound. Beam mound.
תל המקשר ומחבר, גבעה שיש ממנה קרן המשדרת, תל מקרין.

סיפורה של הנקודה:
1- הנקודה מספרת על הכוח שיש בתוכה, כוח המסוגל לשחרר אנרגיה רבה, המשודרת בחדות, בריכוז מדויק, המיקוד המכוון למטרה.
הנקודה "מכילה" בתוכה את החיוניות הבסיסית של תעלת הקיבה, החיוניות המופקת מן המזון. לכן זוהי נקודה לשחרור של כוח מיידי אליו האדם זקוק לפעילות מיידית הדורשת ממנו מיקוד ועוצמה הדומה לרץ למרחקים קצרים.
איכות הנקודה זהו בשחרור מיידי של חיוניות מזון החיונית לפעולות הפיזיות של תנועת שלד שריר.
2- הנקודה פועלת את תהליך השחרור של הכוח המיידי, באמצעות כוח ה"אחדות", היא יודעת כיצד לאחד ולהביא את האיברים הפנימיים לעבודה משותפת, היא יודעת לרתום את האיברים הפנימיים להתגייסות משותפת לשם הגשמה של מטרה הדורשת כוח רב.
3- ברובד הגופני – אנרגטי:
המזון נכנס לקיבה, ושם הוא עובר את תהליך ההכנה המרכזי שלו, לפני הפיכתו ליסוד המצטרף לגוף כולו, לכן זוהי קיבה שיודעת לקשר ולחבר, להיות איבר המגשר בין מזון ואיכותו להפיכתו כמתאים ליסודות בנייה לגוף האדם. לכן יש לקיבה יכולת לתרגם את מזון, דרך תהליך שנוי המבנה של המזון לדבר שהגוף יודע מה עושים איתו וכיצד להשתמש בו.
הקיבה אם כן, יודעת לתרגם ולהוות איבר גישור בין גורם חיצוני לגוף ולצרכיו.
ברובד הנפשי:
נקודה זו בעלת "אינטליגנציה" של הבנה בין דקויות קומוניקטיביות בין בני אדם, בין שפות ותרביות ופערים בהבנה ובגישה בין בני אדם.

סיפורו של האדם:
1- אדם העוסק בגישור בין בני זוג, או במקומות עבודה, שם יש קונפליקטים – אי הסכמות, עקב תפיסות עולם שונות, או עקב היסטוריה הגורמת בין בני זוג למשל, לקושי קומוניקטיבי.
2- אדם המבין כי עקב המחיצות והקשיים שיש בתוכו, אין הוא מצליח להבין ולראות את מקומו של בן – בת הזוג, או שאינו יודע להבין את חבריו לעבודה ולכן הוא נתקל בבעיות קומוניקטיביות רבות על בסיס אי ההבנה ההדדית.
3- אדם האחראי על ניהול ענף כלשהו, נניח בחברת מחשבים גודלה, ואין הוא מצליח לאחד את העובדים שלו, הוא נתקל בקשיים ניהוליים עקב קונפליקטים וריבים המתחלים באי הבנה אחד את השני והופכים להיות, מדבר פעוט לחומה בצורה בין אנשים.
4- אדם שאינו יודע או מבין את החשיבות של ההדדיות בינו לבין האנשים בסביבתו, ואפילו עם התכנים שאיתם הוא עוסק. הוא מתנהל מולם כאחד המתנתק, כאחד הנמנע מתקשורת או מגע. דבר הגורם למצוקה רבה, ולבסוף לעצירת התנועה של הנושא שעימו הוא עוסק.
5- אדם שברגעי האמת, למרות שהתכונן רבות ל"רגע האמת" , כמו שחקן פני ההופעה, או מרצה לפני ההרצאה, או מפקד צבא לפני המערכה, או בחור צעיר לפני חתונה…
וכאשר הוא מגיע לרגע האמת, אין בו את הכוח לעמוד ולהיות שם, כוחותיו אינם עומדים לרשותו, הוא נחלש ואינו מצליח לגייס את הכוחות לעמוד בהתרגשות הרבה. אין בו את היכולת והכוח להכיל את עצמת החוויה.

סיכום:
1- נקודה למגשרים, כל התחומים, כולל לאדם הזקוק לגישור בין חלקים בתוכו המייצרים לו קונפליקט ואי יכולת בתנועה קדימה עקב הסכסוכים הנפשיים שיש לו בתוכו.
2- נקודה היודעת לשחרר חיוניות מיידית לצורכי פעולה מיידית הדורשת משאבים של "רץ למרחקים קצרים". היא עושה זאת דרך חיבור וגישור בין המערכות ושם כוחה, כוח האחדות.
3- נקודה היודעת לגשר ולחבר בין איברים פנימיים. סינכרוניזציה בין מערכות בגוף האדם או בנפשו.

歸來 Gui lai – קיבה 29

מיקום: 4 צון מתחת לקיבה 25 (קו הטבור) 2 צון צידית לקו האמצע – במקביל להתעברות 3.
משמעות השם: Return, Restoring Position.
לחזור, חזרה, לשקם את מקום האחיזה.

סיפורה של הנקודה:
אספקט ראשון: מן הזווית של התפיסה הסינית המסורתית, יש רק מקום אחד לחזור אליו. זוהי החזרה לחיוניות של הכליות. חיוניות יסוד שהיא מקור החיים.
אותה חיוניות יסוד נותרת ככוח גלום, וכדי שהיא תהפוך לחיוניות שהיא זמינה לשימוש להתפתחות האדם, יש צורך בתעלת הקיבה, היודעת כיצד להמיר את אותה חיוניות גולמית לדבר מה שניתן לפרוט אותו (האיזון התקין בין החיוניות טרום לידה – כליות, לחיוניות לאחר לידה – קיבה, טחול)
אספקט שני: תעלת הקיבה, חוזרת למקומה הנכון דרך נקודה זו, המחזירה את הקשר נכון של קיבה לכליות. דרך פרופורציה נכונה של ייצור אנרגיה לצורכי המערכת (כיצד ייצור תקין של אנרגיה ממזון, שזור עם חיוניות הכליות)
אספקט שלישי: שיבה למקור. אדם שיצא למקום מדבר וגלות, ושכח את הדרך חזרה הביתה. אדם ששכח את מקורותיו, את שורשיו, והגיע עקב כך לבאר פי פחת. ואותה המצוקה של הגלות הכריחו את אותו האדם לפשפש בנפשו ולגלות מחדש את יסודותיו ואיכותו האמיתית שממנה לא ניתן לפרוש.
לאחר שהוא גילה מחדש את איכותו ושורשיו, כמו אחד ששב הביתה ממסע מפרך, הוא עובד ועמל קשה, כדי להעמיק ולבסס את השורש ואת הבית.

סיפורו של האדם:
1- אדם שאיבד את עצמו ואת דרכו, ועקב זעזועי החיים, הם אלו שאילצו אותו להיעצר ולהתבונן ולהבין כי הוא הולך בדרך שאינה שלו, ולא נכונה לו.
2- כעת אותו האדם, חש כי הוא בצומת ואין לו כיוון או ידיעה לאן, איך וכיצד ללכת, הוא מבולבל, דעתו מעורפלת, חושיו נטרפים. תחושתו היא כי נגמרה לו הדרך, הוא הגיע לקצה.
3- אותו האדם חש באותה הצומת, כי תוך כדי היותו אובד עצות – עולה מתוכו ניחוח עתיק של ריח הילדות, הפשטות, הספונטניות. הוא חש כי קיים בתוכו ומתוכו משאבים שלא נותבו כהלכה.
4- הוא מקבל עקב כך, שיקוף עצמי נוקב, עמוק, המזעזע את ההיסטוריה של חייו עד לנקודה זו. זעזוע מטהר, מלמד ומנחה לכיוון האמתי.
5- הוא מבין כי טעותו הייתה ההשקעה של חיותו בעולם החיצוני, ועל כי את עצמו זנח ושכח. דבר שהביא לתשישות ובזבוז כוחותיו להבל ולריק אשר לא יועילו. הוא מבין כי השקיע את חייו במסלול שגוי, לא למטרות הנכונות. דבר שהביא לידי תשישות עמוקה.
6- כאשר עמד על טעותו, וחש את יסודותיו ואיכותו שאותה לא ניתן להכחיש ולהעלים. גמלה בליבו החלטה נחושה שמשמעותה העמקת השורש והשקעת הכוחות שנותרו לו בביסוס החזרה לשורש, כדי שכל מעשיו ינבעו מאותו היסוד ויביאו לצמיחה והגדילה את אותה איכות בסיסית שהיא זהותו האמתית.

סיכום:
נקודה להעמקת הקשר של האדם עם מקורותיו.
נקודה המקשרת את המעשים של האדם עם השורש הפנימי שלו.
נקודה המחזירה את התחושה של איכות המקור והשורש שאולי אבדה לאדם.


קורס שנתי למטפלים-הבנות גופנפש (המעודכן)

סימבוליקה של איברים ומערכות
מנחים: קובי נחושתן ודר' חיים רוזנטל

מטרת הקורס:
מטפלים הוליסטים משתדלים להבין את שורש הבעיה של המטופלים. הם מסתכלים על האדם ומחלתו בגישה כוללת ומקיפה. במהלך הקורס ניצור שפה חדשה המבוססת על עקרונות החיבור של גוף ונפש. נרחיב את המושגים של איברים ומערכות הגוף, תפקודם והפתולוגיה שלהם בהקשר הרגשי רוחני. כמו כן נרחיב את הבנתנו לגבי מושגי יסוד שונים כמו מחלה ומה היא מייצגת כארכיטיפ.  מטרת הקורס הינה לעשות אינטגרציה של הידע כולו לשיטה אחידה ויסודית, דרכה מבינים את חיי האדם ובריאותו מנקודת מבט נוספת ומעשית הבנת ההקשרים וההקבלות בין גוף ונפש תשפר את יכולת האבחון והטיפול באופן משמעותי. מקור הידע הינו מהקבלה, חסידות, רפואה סינית, הינדואיזם ועוד.

במהלך הקורס נתייחס בין השאר לנושאים הבאים:
• מדוע התפרצה דווקא מחלה מסוימת (דלקת, אלרגיה…)?
• מה הסיבה שדווקא איבר מסוים נפגע וחלה? (ריאה, כבד…)
• ההקבלה בין האנטומיה והפיזיולוגיה לממד והקשר הרגשי רוחני.
• נביא דוגמאות קליניות ככל שנוכל לכל נושא.

1. מבוא:
הסבר על הפילוסופיה של השיטה, מקורות הידע, הרלוונטיות שלה לזמן הנוכחי. קשר גוף נפש, מודל האדון והמרכבה. דרגות תודעה, גישה הוליסטית.

2. מושגי יסוד:

מודל 4 היסודות וארבע הממלכות, 5 העולמות, עשר הספירות, ממדי המציאות: עולם שנה נפש, כוח הדיבור, מילים ואותיות. צ'י, פרנה, מרידיאנים, 5 האלמנטים, צ'קרות.זכר, נקבה ועוד.

3. הסימבוליקה של האיברים:
מה מסמל כל איבר. מה ההקבלה הרוחנית לתפקודו הגשמי.
שלד ושריר, עצם, מח, לב, כבד, כיס מרה , טחול, כליה, אברי החושים: עין, אוזן, אף, פה, לשון, עור, שיניים שיער, ציפורנים, בלוטות: טירואיד, אדרנל, אברי המין: רחם, ערמונית, אשכים שחלות

4. הסימבוליקה של מערכות:
מה הוא התפקיד ואופן התפקוד של מערכות הגוף וההקבלה הרוחנית שלהם.
מערכת העיכול: פה, לוע, ווסת, קיבה, מעי דק וגס, פי הטבעת.
כלי דם: עורקים, וורידים, נימים, מחזור הדם.
נשימה, עצבים, רביה, מין, שתן, הורמונים, חיסון, לימפה

5. הסימבוליקה של החושים:
ראיה שמיעה, ריח, טעם, מגע. חוש שישי, חוש ההתמצאות.

6. המשמעות הרוחנית של פתולוגיות שונות:
מהי מחלה, מהי המשמעות של הפתולוגיה הספציפית. דלקת, אלרגיה, ניוון, בצקת, נוקשות, תפקוד לא תקין של בלוטות המפרישות הורמונים, סוכרת, גידולים, סרטן, מחלות אוטואימוניות,, עצירות, שלשול, אבנים בכליות ודרכי המרה, חומציות ייתר, חסימות, שברים וקרעים, חוסרים של מינרלים ויסודות שונים, יתר לחץ דם, ועוד.

7. נושאים כלליים:
• מושגים: תיקון, תוהו, כוח הנחש,
• תהליכי זקנה: משמעות הזקנה והמוות, מדוע תהליך זה מתרחש.
• המופע הגופני מורפולוגי של פני האדם. משפעות אברי הפנים. צורה, צבע, יחסי גומלין על הפנים של אברי הפנים.
• המורפולוגיה של הגוף האנושי כולו. מדוע הגוף מראה כמו שהוא נראה מהי המשמעות של ההופעה הגופנית, וכיצד ניתן להיעזר בידע זה לשם העמקה קלינית
משך הקורס:
• 30 פגישות שבועיות.
• כל פגישה תימשך 3 שעות.

תשלום:
• פגישה בודדת – 220 ש.ח.
• כל הקורס – 4500 ש.ח. (150 ש.ח. לפגישה)
• ניתן לשלם ב 10 תשלומים שווים
היכן יתקיים הקורס:
המכללה העירונית רעננה. רח' קרן היסוד 75 רעננה
חניה חינם בכל באזור.

מועד ושעות הקורס:
ימי חמישי:10:00 – 13:00
מועד התחלת הקורס: 7.11.19

תעודה:
בסיום הקורס תוענק תעודת השתתפות.

לפרטים והרשמה:
קובי נחושתן – 052-3521134
דר' חיים רוזנטל – 050-5313775 או מזכירות: 09-7602979

על מנחי הקורס:
קובי נחושתן
• למד רפואה סינית, הומיאופתיה, נטורופתיה. בישראל, הודו, ארה"ב, אנגליה, יוון. לימד את נושאים אלו בכל אותן הארצות.
• מלמד בשנים האחרונות הומאופתיה ורפואה סינית בספרד.
• חוקר ומלמד את נושא גוף נפש מזה 35 שנים. כתב ספרים בנושאי גוף נפש. מלמד מחשבת ישראל, דתות ופילוסופיה.

דר' חיים רוזנטל
• רופא MD (40 שנה) והומאופת (37 שנ'). עובד במרפאה ברעננה וטיפל במשך השנים בעשרות אלפי מטופלים.
• ייסד את בית הספר הישראלי להומאופתיה לפני 30 שנה ועומד מאז בראשו.
• מרצה ומלמד שנים רבות בנוסף להומאופתיה וריפוי טבעי, גישות גופנפש, ארבע יסודות, קבלה, כוח המילים והאותיות ועוד.

תאריכי המפגשים:
תאריך תוכן המפגש המורים
1 7.11.19
2 14.11.19
3 21.11.19
4 28.11.19
5 5.12.19
6 12.12.19
7 19.12.19
8 2.1.20
9 9.1.20
10 16.1.20
11 23.1.20
12 30.1.20
13 6.2.20
14 13.3.20
15 20.2.20
16 27.2.20
17 5.3.20
18 12.3.20
19 19.3.20
20 26.3.20
21 2.4.20
9.4.20 פסח
22 16.4.20
23 23.4.20
24 30.4.20
25 7.5.20
26 14.5.20
27 21.5.20
28.5.20 שבועות
28 4.6.20
29 11.6.20
30 18.6.20