厲兌 Li Dui – קיבה 45

מיקום: בצד הלטראלי (חיצוני) של האצבע השנייה על כף הרגל, 0.1 צון צידית לבסיס הציפורן.
איכות הנקודה:
נקודת באר – פיזור
נקודת מתכת
משמעות השם: Running Point, Severe mouth, strict exchange, evil's dissipation.
נקודת ריצה, פה חמור, חלופה קפדנית, פיזור הרוע.

סיפורה של הנקודה:
זוהי נקודה ממשיכה את מהלך הדברים של הנקודה הקודמת (קיבה 44 – "בית משפט פנימי")
הנקודה מסיימת את מסלול תעלת הקיבה, היא מלמדת עד כמה עקרוני תהליך העיכול וההכנה שאותה פועלת הקיבה, כמהלך הבונה או הורס את כל תנועת המערכת.

"רוע" ביחס לתעלת הקיבה, קשור לאופן בו האדם נבנה בתכונות האופי שלו, לא ביחס ובקו ישר לאיכות ה"נשמה" שלו (shen)
התפתחות נכונה של האדם, ממשיכה את קו הלב, את קו הנשמה.  מהו ה"רוע" אם כן, התפתחות נפשית שסטתה מקו החיים של האדם. התלבשות של מערכות התנהגות שאינן עולות בקנה אחד עם איכות הלב.
הקיבה אחראית לצרף את אירועי החיים ואת מסלול החיים כך שהאדם יבנה לאור האיכות המולדת שלו, וכיצד הבחירות שהוא עושה, המעשים שהוא פועל והאופן בו הוא מתרגם את כל מה שקרה לו בחייו, בונה את אישיותו, ומוסיף עוד קומות לבניין האדם.
הקיבה יודעת להפוך את המזון לחומרים מהם האדם נבנה, וכן להיעזר בכל אירועי החיים וההתנסויות של האדם לשם ההתפתחות שלו, לכיוון הרצוי שהוא קו החיים הנובע מן הלב.

כאשר האדם אינו קשוב, אינו מודע ומימד הלב אינו פעיל בקרבו, הקיבה מעכלת את כל התנסויות החיים, ונעזרת בהם לשם בנייה של מבנה התנהגותי שאינו אוטנטי, שאינו עולה בקנה אחד עם מה שטבעי ונכון לאדם.
יוצא מכאן שהאדם מפתח גישות שלא נכונות לנטייה הפנימית שלו. בדרך כלל, אגרסיביות מדי, חד ממדיות ונוקשות מדי, פרובוקטיביות וגסות רוח ביחס לאיכותו הפנימית.
וכן הדבר בונה בו לאורך השנים – סוג של מסה היסטורית שהיא עצמה הופכת לאישיות שנייה.
אותה האישיות השנייה, מהווה סיבה לקשיים רבים באדם:
1- החלטות שגויות – אימפולסיביות מדי הקובעות לו מהלך חיים שרק בדיעבד הוא נוכח כי לא היה מעוניין בדבר.
2- יחסים עם בני אדם – הוא נגרר למערכות יחסים עם סוגי אנשים שלא מתאימים לאיכותו הפנימית – דבר הגורם לו בדיעבד להיסחף לאירועים ומעשים שלא מטיבים עימו.
3- יחסים זוגיים – עקב אותה הסטייה, הוא נמשך לבן – בת זוג שאינם מתאימים לו-ה.
דבר המסתיים בדרך כלל בעוגמת נפש עמוקה.

יש לנקודה זו כמה ארבעה אספקטים הנובעים מדקויות שונות של שם הנקודה:
1- נקודה מעבירה את מהלך הזרימה מתעלת הקיבה היאנגית לתעלת הטחול היינית, דבר הממשיך את עיקרון פעולת הקיבה כפי שהוסבר למעלה, אך ממקום שונה.
2- המרה של התכנים שאותם עיבדה הקיבה, ושליחתם לטחול לשם המרה וטרנספורמציה עמוקה ודקה יותר, בעיקר ביחס לאירועי חיים וביחס לחומרי לימוד וידע, שהאדם זקוק להם לשם בנייה של קומות בניין באופי המתפתח שלו.
3- כוחן של המילים וכיצד סגנון הדיבור של האדם מייצר אפקט המוסיף ובונה בתוכו חומרי בניין למבנה האישיות שלו. עד כמה חשובה משמעותה של המילה, וכיצד המילה יוצרת באדם אפקט הבונה בו את הלבנים מהם דרכו בנויה.
4- התוצאות של קו חיים שאינו נבנה בכיוון הנכון, אלא סטה מן המסלול, ויצר תופעות נפשיות קשות עבור האדם (התמכרות, סיאוב, השמנה נפשית, קלקול המידות, אימוץ של גישות הרסניות, בזבוז כוחות הנפש של האדם למקומות לא נכונים ועוד…)

סיכום:
נקודה להשיב את האדם לדרכו האוטנטית.
נקודה המנקה את אירועי החיים שהסיטו את האדם מעצמו.
נקודה לניקוי של תוצאות חיים שפגעו באדם, אלימות – חינוך הרסני – השפעות סביבתיות מזיקות, שגרמו לאדם נזק רגשי.
נקודה המטהרת את נפש האדם משכבות של חיים לא מדויקים ולא נכונים שהזיקו לו.

内庭 Nei Ting – קיבה 44

מיקום: בין האצבע השנייה לשלישית, חצי צון, פנימה מגבול העור שבין האצבעות.
איכות הנקודה:
נקודת מים
נקודת מעיין
משמעות השם: Inner court, Inner courtyard.
בית משפט פנימי, חצר פנימית.

סיפורה של הנקודה:
זוהי נקודה אחת לפני האחרונה על תעלת הקיבה, לכן היא מביאה לסיכום, ועושה חשבון נפש מעמיק על תהליך העבודה של התעלה, וכן מגיבה לתוצאות המובאות בפניה לאחר שעשתה את סיכום התהליך ואת חשבון הנפש.

עיקר חשבון הנפש של הנקודה, סב סביב עיקרון הטרנספורמציה של תעלת הקיבה.
הקיבה אחראית (יחד עם הטחול) לקחת כל דבר ועניין הקשור לצרכי ההזנה של המערכת, בכל המובנים: הזנה גופנית של מזון גשמי והזנה של תוכן נפשי התורם להתפתחות איכויות נפש האדם.
ולהכין את כל סוגי החומרים מהם ניזון האדם לשם התפתחותו הגופנית והנפשית, לספיגה ולהיותם מוכנים וכשירים להצטרף ולהיות חלק אורגני מן המבניות הכוללת.
זוהי פונקציה עקרונית ביותר – האחראית להכנה של המזונות לשם הגדילה של האדם בכל המובנים.
סטייה מתפקוד זה, ויצירה של חומרים או מחצבים מסוגים שונים שאינם עולים בקנה אחת עם הצרכים האמיתיים של המערכת, מוביל להתפתחות זרה, לכיוונים זרים. דבר המביא לקטסטרופה לעתידו של האדם.
הלב – מקדש להנשמה, הוא זה המכתיב לקיבה את סוגי המרכיבים שיש להכין לשם ההתפתחות הרצויה, הוא זה המראה את הכיוון אל התכלית. ממנו ודרכו הקיבה יודעת מה לעשות ואיך לעבוד, ולשם איזו מטרה.
לכן יש קשר עמוק ורצוף בין פעולת הקיבה ללב. ואי סדירות של תפקוד הקיבה, משפיע כמעט מייד על איכות פעולת הלב, במובן הפיזי והנפשי.

סטייה של הקיבה מצו הלב, מביא לתהליך הגורם להצטברות של סוגים רבים של רעלים בתוך המערכת, דבר שגורם להפרעות אורגניות ונפשיות מסוגים רבים.
על דבר זה הנקודה באה בחשבון נפש, על מה היו הסיבות והגורמים להפסיק את הנאמנות לצו הלב וללכת אחר קולות זרים שאינם אורגניים לסיבת האדם בעולמו, ולתכליתו.
הנקודה עוסקת בהתבוננות בתוצאות של חיים שלא היו קשובים.
כיצד פעולתה לא הביאה לתוצאות שהיא הייתה אמונה עליהן.
מהי האחריות שיש לה לאיבוד הכיוון של האדם, ולרכישה של גישות חיים או דרכי התנהגות שאינן הולמות את איכותה של ההוויה – היסוד העמוק של האדם.
כיצד אפשרה לשקר שיחדור ויפעפע לאזורים שונים במבנה האנושי ויביאו לבסוף, להרעלה.

זהו אם כן, חשבון נפש מעמיק ונוקב, האופייני לאדם שהגיע לקצוות, לסיכום תהליך ואולי אף לסוף הדרך ממש.
בכוחה, ומכוחה של הנקודה להביא לידי טיהור וניקוי של אותם מערכות שגויות שנבנו באדם, יש לה את הכוח להשיב את יכולת ההקשבה ליסוד "נשמה" באדם ולהחזיר את המבנה כולו לאוטנטיות הראשונית.

סיכום:
נקודה לטהרת הנפש והגוף.
נקודה להשבת הקשב של האדם לליבו.
נקודה לזיכוך מערכות הניקוי של הגוף והנפש.
נקודה ל"יישור הקו" של האדם, בין מעשיו הקונקרטיים כביטוי אמין של נשמתו.

陷谷 Xian Gu – קיבה 43

מיקום: בין שתי העצמות המטאטרסליות (metatarsal) השנייה לשלישית, בשקע העמוק שנוצר בחיבור לעצם ה metatarso – falangial .
איכות הנקודה:
נקודת פלג
נקודת עץ
משמעות השם: Sunken valley, deep valley.
עמק – עמוק, שוקע.

סיפורה של הנקודה:
"כאפיק לנהר – כן טאו לעולם.
מדמה הנהר ששליט הוא לאפיקו, כי האפיק מנמיך עצמו בפניו.
כן ידמו כל הנהרות כי מושלים הם באפיקיהם.
הילכך, החכם המבקש למשול בבני אדם, יבטל עצמו בפניהם.
למען עמוד בראשם, יבחר לעצמו את המקום האחרון ביניהם.
וכך, במשלו, אין בני האדם חשים בכובד עולו.
בעומדו בראשם, אין הם חשים ברסנו.
הילכך, שש העולם לשאתו על כתפיו ולעולם לא ייעף.
אין הוא מתחרה באיש. הילכך, אין לו מתחרים"
(טאו טה צ'ינג, לאו טזה – תרגום: שלמה קאלו)

נקודה שהזרימה אליה, זהה לזרימת המים בטבע ממקום גבוה למקום נמוך.
הנקודה משכת אליה את זרימת הצ'י.
היא יוצרת ואקום המושך לתוכו את תנועת התעלה.
מן הזווית הקלינית – היא ואקום לעודפים שיש בתעלה, לכן היא מטפלת במצבי גודש או ריכוז הגבוה מדי בצ'י המרוכז בתעלת הקיבה.
עודפים בתעלת הקיבה במישור הגופני:
ליחה המצטברת בקיבה ובמעיים.
אש בעיות עיכול הגורמות ל"צ'י מורד" – צ'י שעולה למעלה במקום זרימה טבעית למטה, דבר המייצר צרבות או נטייה לכאבי ראש (לרוב כאבי ראש אלו קשורים באש העולה מן הקיבה)
עודפים בתעלת הקיבה במישור הנפשי:
גודש של ליחה, אש, יאנג. העולה לראש או שמתרכז בחזה וגורם להפרעות בלב ולקושי של הלב להוות בית ל – shen (נשמה)
לרוב תופעה זו קשורה במצבים קיצוניים של אלימות והפרעות התנהגות בדפוסים לא צפויים, קיצוניים, עם התפרצויות אלימות.

הנקודה מטפלת במצבים מורכבים ועמוקים עם נגיעה עדינה שכמעט ואיננה מורגשת עקב איכות ה"עמק שאליו הכל זורם טבעית", שיש בה.

סיפורו של האדם:
אדם הזקוק לטפל במצבים קשים, וללכת בין הטיפות, עקב אנשים אגרסיביים, או מצבים רגשיים גדושים. כאשר עליו לעשות עבודת גישור וטיפול באופן שהוא עצמו אינו מורגש, לא תופס מקום, עם נוכחות שאיננה בולטת. ועדיין עליו להוביל תהליך שהוא המנחה או האחראי.
הוא יודע לפתוח חלל המזמין התפתחות של קתרזיס המוציא רגשות קשים.
הדבר מתאפשר עקב נוכחותו הבלתי נראית לעין, המורגשת אך אינה מתערבת ואינה בולטת.

איש סתרים היודע את רצונו, ומבין כי השגת מבוקשו תלויה בהיותו ברקע של התהליך, כמו שהוא עצמו איננו שם בעת התהוות התהליך הנוצר מרצונו וממה שהוא עצמו מוביל.
הוא יודע להפעיל אנשים מתוך דוגמה אישית וללא הפעלת מרות, אלא מתוך העצמתם.
אדם זה אינו חלש, ואינו מאבד את הציר הנפשי שלו לאור כוחניות של אחרים.
אין בו אמורפיות בידיעה הפנימית שלו את עצמו. הוא מבוסס ובטוח ביכולותיו וב"עצמי" שלו.

סיכום:
נקודה המלמדת את האדם, כיצד עושים ופועלים עם מינימום השקעת לחצים וכוחות.
נקודה המלמדת את האדם ענווה וצניעות, ככלי להשגת המטרה.

沖陽 Chong yang – קיבה 42

מיקום: על גב כף הרגל, בשקע בין העצם המטה טרסלית (meta tarsal) השנייה והשלישית. מול עצם ה cunifurm, ניתן לחוש על הנקודה את הדופק.
איכות הנקודה: נקודת מקור.
משמעות השם: Surging Yang, rushing yang.
יאנג – מתפרץ, חודר, ממהר, גואה.

סיפורה של הנקודה:
נקודה עם איכות יאנגית חזקה: עשייה, יוזמה, יכולת ביצוע, חום, תנועה.
הנקודה שואבת את כוחה מן ה"אש" של הקיבה, יכולת העיכול והפירוק.
כדי הצליח בפירוק דברים והפיכתם ליסודות שניתן להיעזר שהם לצורכים אחרים (ממה שהיה מורכב אותו החומר לפני תהליך הפירוק) יש צורך באש בקיבה, היודעת לפרק את החומר ולהכשיר אותו לשימוש למשהו נוסף, כאשר מן הזווית הגופנית זהו תהליך פירוק המזון והכנתו לספיגה על ידי המעיים.

במישור הנפשי, זוהי היכולת באדם לפרק לגורמים את סוגי הבעיות, הקשיים והמכשולים שכל אדם עשוי להיתקל בהם, ולדעת לפרק את המכשולים ולהמיר אותם למציאות שונה, שאולי מתהפכת למציאות חדשה (קודם המכשול היה בעל אופי מאיים או נגטיבי, ולאחר הפירוק הדבר, הוא הופך לידידותי, חביב ופוזיטיבי)
האיכות היאנגית של הנקודה, בעלת אופי פרגמאטי, מעשי, קונקרטי.
כאשר הנקודה יוצאת לפעולה, היא מעוניינת בתוצאות קונקרטיות.
העשייה שלה, מפוקחת ותכליתית. אין היא אוהבת שדברים "יישארו באוויר", ולא שייוותרו ללא נענה או רזולוציה שמגיעה לסוף או להשלמה.
התנועה שלה, ללא היסוסים או קונפליקטים, היא מהירה ועניינית. אולי עד גסות רוח מן הישירות הענייניות – בגישת היסוד שלה, לעשייה, ולרצון לראות את הדברים מתממשים.

סיפורו של האדם:
1- כאשר קיים גודש של אינפורמציה המכבידה על האדם להבין ולקבל החלטות, והדבר מערפל את דעתו והמעייף אותו.
2- כאשר האדם זקוק לפתח גישה יותר מעשית, עקב התמהמהות הנובעת מאי הבנה של המציאות, או מנתיבים רגשיים שאינם מבוררים לאדם עד הסוף, כגון – פחדים, חרדות, מצוקות שונות, הגורמות באדם גישה הססנית הנמנעת לקבל החלטות הכרחיות לשם התנועה קדימה.
יש מצבים רבים בהם האדם, חצי יודע וחצי אינו יודע על סוגי המכשולים הנפשיים היוצרים מניעה בהתקדמות של חייו. אז נקודה זו, תומכת בתהליך הבירור הנפשי, המביא לתנועה יותר מהירה וקונקרטית.
3- כאשר האדם זקוק לאנרגיה – כיוון שהעייפות המצטברת של עבודה או עשייה, מביאה להתשה, בעיקר אם אותה ההתשה פוגעת ביכולת למידה ועיון, או בבהירות ומהירות התפיסה של האדם, כאשר עליו להיות מדויק בפרטים, והוא חש כי החדות המאפיינת אותו מתכהה.
4- מן האספקט הגופני, זוהי נקודה לחיזוק ה"אש" המעכלת, לכן היא עודדת תהליכי עיכול, במצבי חסר, חולשה, תשישות.
עיכול חלש עם סימפטומים אופניים כגון: שלשול מימי, שיירי מזון ביציאות, חולשה כללית, חיוורון, נטייה אנמית, רפיון גפיים, רעד בגפיים ועוד.
כל אלו עשויים להיות ביטויים קליניים לאדם שבחוויה שלו, נחלש לאור התמודדויות שחייבו ממנו גיוס כוחות רבים לאורך זמן, עד שאותן ההתמודדויות הביאו לירידה בכוחות הנפש, ביכולת ההכלה של האדם את סוגי הקשיים. דבר שמתבטא בדרך כלל, במקבלה הגופנית של מצב נפשי זה.

סיכום: נקודה לעידוד יכולות מעשיות, לחידוד המחשבה והזיכרון כאשר הם כלים לשירות ההגשמה של דבר מה מעשי.
הנקודה להגשמה קונקרטית של רעיון, יוזמות, או כל דבר הקשור בהגשמת הרצון.
נקודה המקדמת ומשפרת את היכולות הקוגניטיביות של למידה, הבנה ומהירות התפיסה, כאשר האדם נדרש להראות תוצאות קונקרטיות בעבודתו, או בדבר שהוא מחויב אליו.

解谿 Jie Xi – קיבה 41

מיקום: על גב כף הרגל, על הקו בין הרגל לכף הרגל, בין – extensor digitorum longus ל- extensor halocis lomgus (שני הגידים הבולטים על גב כף הרגל)
איכות הנקודה:
נקודת נהר
נקודת אש
נקודת חיזוק
משמעות השם: Ravine divide, release stream, Dividing Cleft
חלוקת גבולות, שחרור זרם, חלוקת השסע

סיפורה של הנקודה:
הנקודה ממוקמת על הזווית של גב כף הרגל והרגל.
הסינים מן העולם הקדום – מדמים את אזור אנטומי זה לגיא, או לצומת ששם הדרכים מתפצלות או שחוזרות להיות לדרך אחת.
הנקודה מתארת מקום ששם יש נקודת פיתול ופיצול המאפשרים לראות ולהבין את מהלך הזרימה שהיה עד כה, ולשנות את כיוון זרימתו עקב נקודת התבוננות חדשה במאפשרת בחירה שלא הייתה אפשרית עד כה.
זו כוחה של הנקודה, בהיותה משנה את התפיסה של האדם כפי שהיא הייתה עד כה ביחס לאופן התנועה שלו החיים, ומתוך שינוי הפרספקטיבה, היא נותנת לאדם glimpse, כיצד להמשיך לנוע קדימה באופן אחר, שונה, המאפשר התחדשות ותנועה מסוג חדש.

סיפורו של האדם:
אדם החש כי הגיע למיצוי כל האפשרויות – ואין בידו מוצא, הוא חש כי עשה את כל מה שהוא מכיר ויודע, אך ללא תועלת.
הוא חש כי הוא זקוק למשהו אחר, לכיוון ולעזרה מזווית שאינה מוכרת לו.
אדם מותש, עייף, עקב מאמצים בלתי נלאים להשיג דבר מה, לשכנע משהו או לקדם פרויקט, והדרך שבא הוא הולך, נתקלת כל העת בקשיים רבים.
הוא זקוק לריענון כוחות וחש כי עליו למצוא דרך אחרת כיצד לגשת לבעיה, שינוי בגישה או ובאסטרטגיה.

סיכום:
נקודה לשינוי הפרספקטיבה של האדם ביחס למה עושה, בעיקר במצבים של אנשים מעשיים אשר חשים כי הגיעו לשוקת שבורה בדרך שבה הם הולכים.
איכות הנקודה מן הזווית הנפשית, הינה בכוח שלה לפתוח באדם פתח להבין את דינאמיקה – זוהי נקודה שפותחת לאדם את האפשרות לזהות את ריתמוס של תנועת החיים.
הנקודה מאפשרת לזהות את הדינאמיקה של תנועת החיים, את הטבע של אותו בקו. וכך מעצם הזיהוי של תנועתו – דבר חדש נפתח.

豐隆 Feng long – קיבה 40

מיקום: 8 צון מתחת לקיבה 35, במקביל לקיבה 38, 2 צון צידית לטיביאה.
איכות הנקודה: נקודת חיבור (קיימת תעלה בין נקודה זו לתעלת טחול, המתחברת לטחול 3, נקודת המקור והאדמה של תעלת הטחול. קיבה 40 מחברת את תעלת הקיבה לבת הזוג היינית, תעלת הטחול, שם הם מתחברים ומעבירים אחד לשני את האיכות שקיימת בנקודה ובהתעלה)
משמעות השם: Bountiful bulge, Abundant Bulge, Abundant flourishing, Abundance and prosperity.
זרימת השפע, השפע ההדר, השפע המלא, בליטה שממנה זורם שפע.

סיפורה של הנקודה:
הנקודה מספרת דרך שמה, על השפע וההדר שיש ממנה כאשר היא איננה נדרשת לצורכי מצבים פתולוגיים.

שיתוף הפעולה בינה לבין טחול 3 (הלבן הגדול), מהווה שילוב בנקודות המחזק את תהליכי יכולת יסוד האדמה להמיר את כל מה שצריך שישתנה בצורתו על מנת שיהיה מוכן ומזומן לצורכי המערכת.
כאשר יסוד האדמה אינו פועל את פעולת ההמרה, חומרים נותרים כפי שהם, כך שאין הם מוכנים או מתאימים לשימוש למערכת.
הדבר השכיח ביותר הקשור לשילוב זה, זהו נושא נוזלי הגוף. כאשר הם אינם משתנים את איכותם, הם הופכים להיות ליחה, לחות, דבר המוביל להצטברות בצקתית, אשר בתפיסה המערבית משמעות אותה הלחות הינה הצטברות של חומרי פסולת שעל הגוף להיפטר מהם.
אם אותם חומרי הפסולת ישמרו ויאגרו בתוך המעיים, הכבד, הריאות או זרם הדם. הדבר מאפשר את התשתית למחלות מסוגים רבים.
על פי התפיסה הסינית, ליחה ולחות הם הבסיס לגידולים, דבר המתחיל בהצטברות של אי פנוי פסולת וכך הופך לתשתית ברקמות הגוף המהווה את ההתחלה של גיבוש רקמות לכיוון של גידולים מסוגים רב גוניים.

אותה הצטברות הליחה מהווה גורם החוסם זרימה של נוזלים דם וצ'י, ולכן חסימה של החיים עצמם.
ככל שהחיים חסומים – כך הדבר מונע את זרימת השפע של החיים במובן הטבעי הנכון.
זרימה של חיים מביאה שפע, יצירתיות, ואת כל טוב הבריאה.
לנקודה יש כוח ישיר, מיידי ועצום להמרה מיידית ומהירה של כול אותם ההצטברויות של פסולת וליחה הגורמים לחסימה של שפע החיים.
דבר שהסינים מדמים ב"ברק היורד מן השמיים", עקב המהירות והעצומה שיש בנקודה לאיכות השינוי של מה שחוסם.

כאשר מה שחסם מפונה, תהליך השחרור של מה שנחסם, קורה מיידית.
הדבר בא הדימוי של "ברק מן השמיים", שזהו שם מטקסטים עתיקים אחרים של נקודה זו.
לכן זוהי נקודה להשבת השפע המיועד לאדם, הנקודה מחזירה את זכותו של האדם במובן המולד לשפע הממתין לו, לשפע ששייך לו מעצם איכותו המולדת.
הנקודה מסירה מחסומים ומשיבה לאדם את מה שמגיע לו, שנחסך ממנו לאור אותה ההפרעה, הסטגנציה והחסימה.

בדרך כלל כאשר מדובר על חסימה באדם המונעת ממנו את השפע שהוא ראוי לו, מדובר על הפרעות רגשיות ופסיכולוגיות מסוגים שונים.
בדרך כלל מדובר בדפוסי התנהגות שהאדם בנה בתוכו או שהם נבנו בו עקב חיים באקלים משפחתי חברתי שאינו הולם את איכות ה"נשמה" שלו. אז אותם הדפוסים הופכים להיות מניעה לסוגי כוחות והחיוניות שאותו האדם היה זכאי להם מעצם האיכות המולדת שלו.
יש מצבים רבים שנקודה זו מסירה חסמים רגשיים הקשורים לאירועים דרמטיים שהסבו לאדם נזק וגרמו סוגים שונים של טראומות, אירועים ההופכים לתשתית רגשית המפרידה את האדם מעצמו.
נקודה זו יש בכוחה למוסס את עוצמת אותן החוויות ולהביא לידי עיסוק מרפא עם דבר שקודם לא היה ניתן לגעת בו.
יש מצבים שבהם האדם מחבל בזרימת השפע האפשרי השמור לו, עקב נטיות באישיותו שאינן מאוזנות, כגון נטייה אימפולסיבית. מצבים שבהם השפע כבר זורם לאדם אך הוא נוהג בקוצר רוח, בחיפזון המהווה גורם העוצר את התהליך. דבר זה ניכר היטב בקרב אנשים העוסקים בהשקעות, הם לחצו על הכפתור מהר מדי ובחיפזון, ולכן הפסידו.

נקודה זו מביאה עימה איזון פנימי עמוק מאוד אם איכות של נינוחות שאיננה רדומה.
דבר המחזיר את האדם לאדמה יציבה עם שיקול דעת נכון, ולכן עם יכולת לנהל את השפע שאפשרי לו באופן האידיאלי ביותר עבורו ועבור הקרובים אליו.

סיכום:
נקודה המוציאה את החסמים ואת חסימות, הגופניות והרגשיות המונעות מן האדם את השפע שהוא זכאי לו מטבע לידתו.

Xia Ju Xu 下巨虛 – קיבה 39

מיקום: 9 צון מתחת ל קיבה 35, או 3 צון מתחת לקיבה 37. אצבע צידית לטיביאה.
איכות:
נקודת ים תחתונה של המעי הדק.
נקודת ים הדם.
משמעות השם: Lower Large Hollow. Lower void. Lower great void
חלל נמוך גדול.

סיפורה של הנקודה:
בדומה לחברתה קיבה 37 (חלל גדול עליון) גם נקודה זו פותחת חלל.
התנאים המיוחדים לשיתוף ולשילוב הכוחות בין הקיבה למעי הדק.
הקיבה אחראית לנושא שינוי הצורה של המזון והכנתו לספיגה, ואילו בידי המעיים לברור מה נכון שייספג למערכת ומה יידחה מן המערכת.
שילוב זה, קשור ישירות לסוגי מחלות רבות שהן ביטוי בלבד לקשיי הספיגה, עד שחיסרון של יסוד תזונתי הופך לחסר באופן פתולוגי, ובעקבות אותו החסר נוצרת המחלה.
כל סוגי המחלות שמקורן קיימת בעיית הספיגה, קשורה לשילוב בין קיבה למעי דק.
כגון: חיסרון b12 , או ברזל היוצרים נטיות אנמיות.

סוג החלל – כפי שנאמר בקיבה 37, אינו חלל ריק, כי אם חלל היוצר מציאות, חלל עם איכות אטמוספרית המאפשר את איכות הספיגה וייצור המרכיבים הנצרכים למבנה כולו.
זהו החלל שבטבעו קיימת האפשרות והיוזמה ליצור מציאות המכוון לתוצאות ספציפיות.

על טבעו של חלל (המשך לקיבה 37)
אין חלל נטראלי, אין חלל ריק או נטול ב"אישיות".
בכל חלל קיימת מטרה, עם רצון לברוא דבר מה, בדומה לחלל הרחם אשר בטבעו מוליד, כך כל חלל מכל סוג מייצר תנאים על פי האיכות של אותו החלל, המאפשר את התפתחות הדבר בתוכו.
אופן היצירה של הדבר הנוצר ונולד בחלל, מתממש על פי האיכויות של החלל, הקובעות את אופן ההתפתחות האורגני של אותו הדבר.
לכן – לחלל יש איכות וכוח של יצירת בריאה הנראית כ"יש מאין", אך למעשה זהו איכותו של החלל שממנו ניתן להבין על מגמתו וכוח הבריאה שיש לו.

סיפורו של האדם:
אדם עם יכולת המתנה, סובלנות, נינוחות.
אך אין הוא פסיבי, רפוס או רדום.

אדם היודע לפתוח חלל שמטרתו לברוא סיטואציות:
בתוכו הוא נינוח ודרוך
מרוכז ללא מתח, ללא הצטברות של רגש נגטיבי.
הוא שקט אך מוכן לצאת לפעולה כאשר יידרש.
בדרך כלל הוא בהמתנה, בהתבוננות.
כאשר יידרש לצאת לפעולה – אותה היציאה תהייה שקולה, זהירה, מדודה, כאחד ההולך על קרח חלקלק.
נר לרגליו היא המתינות, ואין היא הופכת אותו לוותרן.
כאשר השיג את מבוקשו, הדבר הושג ללא כוחניות או מאמץ, לכן לאחר הגשמת מטרותיו, אין הוא עייף ולא בלה, הוא נותר בחיוניות הזהה בדרגתה לתחילת היציאה לדרך.
השגת מטרותיו אינן דורשות תוקפנות, אגרסיביות או ישירות יתר.
הוא מרמז על כוונותיו, ונותר שקט.
כך הדברים מתממשים ללא הפרעות, באופן הטבעי להם, באופן אורגני על פי דרכם.

מקצועות של אנשים הזקוקים לאיכות זו:
מטפלים, פסיכולוגים, מלווים חינוכיים, מגשרים, יועצים, אנשים המובילים חזון כלשהו, אנשי דת המובילים קהילה ועוד.

סיכום:
נקודה המלמדת את האדם את חכמת החלל והעבודה הפרקטית עימו.
條口 Tiao Kou – קיבה 38

מיקום: 8 צון מתחת לקיבה 35, אצבע צידית לטיביאה.
משמעות השם: Ribbon opening, line's opening, narrow opening
פתיחה צרה, פתיחת הקו, פתיחת התעלה

סיפורה של הנקודה: נקודה שהאיכות שלה נקבעת עקב המיקום שלה בין שתי נקודות ים הדם, קיבה – 37 החלל הגדול הגבוה – קיבה 39 החלל הנמוך הגדול.
לכן קיבה 38 – היא מעבר צר, גשר צר, בין שתי הנקודות עם החלל הגדול.
מצב זה הופך אותה לנקודה המנקזת לתוכה זרימה חזקה יותר עקב היותה כמאין שכר של צ'י הזורם אליה מקיבה 37, וממנה לקיבה 39. היא הצומת , הגשר והמעבר, כמאין מעבר צר המכווץ את הזרימה.
לכן יש בנקודה כוח מרוכז יוצר של צ'י הקיבה, אשר דיקור שלה יוצר אפקט מערכתי חזק ביותר על הקשר בין פרקים לשרירים, במישור הפיזיולוגי.
ע"פ הטקסטים הידועים, הנקודה קשורה ישירות לטיפול בבעיות כתפיים, הסיבה היא כפי שהוסבר, זהו ריכוז הצ'י שיש בה, הקשור במקביל למיקומה בגוף, במרכז הרגל, צידית לטיביאה, בצד הקדמי של הרגל.
מיקומה מגלה כי איכותו של הצ'י שיש בה, קשור להזנה ותנועה של יחסי שלד שריר, בכל הגוף, ובעיקר בכתפיים עקב הקשר בין כוח ההליכה של הרגליים ולכוח הנשיאה של הכתפיים, תהליך התומך זה בזה.

סיפורו של האדם:
1- אדם שהוא הקו מאזן בין גורמים קוטביים חזקים. כדי שאדם זה יהיה בעל הכוחות הנדרשים לחבר ולגשר בין קצוות ניגודיים, כגון – בני אדם העוינים זה את זה, או בני זוג העוברים גירושין (לא מן הסוג היפה) אותו האדם זקוק לכוחות רבים כדי להכיל את הקצוות.
אם האדם חש כי מקום זה של גישור מכביד או מקשה עליו, זוהי הנקודה שתעצים בו את היכולת להכיל את המצב.
2- אדם שיכולת התנועה שלו בחיים תלויה בשיתוף ההרמוני של גורמים שונים, כיצד הם פועלים ועובדים יחד.
חיסרון היכולת לסנכרן את אותם הגורמים, עלול להביא לעצירת התהליך – דבר הנכון בניהול פרויקטים. או כל אדם שעוסק בניהול של מערכת המורכבת מיותר משלושה גורמים שונים: מנהל בית ספר, מנהל חנות, או כל תפקיד ניהולי הקשור בחיבור הגורמים ליחידה העובדת בשיתוף.
3- אדם היודע לחסוך, לאגד, לשמור על השפע שיש לו. מתי עליו "לפתוח את הברז" ומתי עליו לסגור אותו. כאשר המוטיב שמנהל את עיקרון הסגירה והפתיחה, זהו ההתחשבות בניהול משק הבית וההזנה שלו.
אי הבנה בנושא זה, גישה לא נכונה – עושיה להוביל לפזרנות יתר, או חיסכון יתר, מובילים להזנה לא תקינה, דבר המתייחס לפרקטיקה של נקודה זו.
4- אדם שאינו מאוזן באופן ניהול הרגלי האכילה שלו. לעיתים הוא צם ולעיתים הוא אוכל בסגנון בולמי. אולי עקב אי איזון מטבולי, או עקב סגנון חיים אקטיבי ללא הרגלים קובעים, או עקב מורכבות רגשית ודימוי גוף הגורם לאדם תנודתיות באופן האכילה שלו.
דבר המוביל לבעיות מטבוליות רבות, עקב אכילה לא מאוזנת והזנת הגוף באופן המטלטל את הערכת.

סיכום:
נקודה "מעשית", עם איכות מעשית הקשורה לניהול אופן ההזנה של סוגי מערכות שונים, חיצוניים או פנימיים.
כיצד מנהלים את קצבת האנרגיה, כוח, כסף, מזון וכו' באופן החכם ביותר.

上巨虛 Shang Ju Xu – קיבה 37

מיקום: 3 צון מתחת לקיבה 36, אצבע צידית לרכס עצם הטיביאה (tibia)
איכות:
נקודת ים התחתונה של תעלת המעי הגס
נקודת ים הדם
משמעות השם: Upper great hollow, Upper Great Void.
חלל עליון גדול.

סיפורה של הנקודה:
זהו החלל העליון, החלל התחתון הינו קיבה 39, נקודת ים הדם, וים המעי הדק.
מן הזווית הפיזיולוגית, בגישה הסינית כמו בהבנה המערבית, המעי הגס מסיים את צינור העיכול, לכן הוא התחתון, והמעי הדק הוא העליון, הוא הממשיך את התהליך העיכול מן הקיבה.
אך הנקודות מספרות אחרת, המעי הגס הוא החלל הגבוה או העליון (קיבה 37) ומעי הדק הוא החלל הנמוך או התחתון (קיבה 39) כביכול הם הפוכים.

על ההבדל המרכזי בין שני סוגי החלל של שני האיברים:
המעי הגס מנהל את העיסוק עם החומר הגס והקשה ביותר במערכת: את הפסולת מן המזון הנאגר ליציאות המופרשות מן הגוף, לכן הוא זקוק ליותר מקום וחלל לשם האגירה של אותה הפסולת.
האיכות של המעי הגס זוהי האיכות של הטהרה בדרגה הגבוהה ביותר שיש – כיוון שעליו לעסוק עם הפסולת ולהישאר בעצמו נקי. אם יתלכלך מן הפסולת, הדבר יסתיים במחלה קשה שלו.
לכן הוא גבוה יותר מן המעי הדק.
המעי הדק אחראי לספיגה ולמיון, הוא יודע מה נכון לצרכי המערכת ומה יש לדחות לכיוון המעי הגס.
זוהי פעולה אלכימאית דקה של סינון הקשור להבנת עיקר וטפל ליסודות הקשורים להתפתחות האדם. לכן הוא צר יותר, הוא זקוק לחלל צר, אז הוא יודע לסנן ולמיין טוב יותר.
בחלל גדול הוא לא היה מצליח להיות יסודי מספיק.

נקודה של מעי גס על תעלה של קיבה, קשור כמו כן, לשני תעלות של אברי יאנג, איברים חלולים, המאפשרים מעבר של דבר מה דרכם.
השילוב של קיבה ומעי גס , ברמת האיכויות, מהווה כוח ומנוע של ייצור אנרגיה ודם, שני יסודות המהווים בסיס להזנה של כל מערכת.
תהליך הזקוק לחלל ולמקום ששם שני האברים נפגשים יוצרים אחדות של שני האיכויות.
חלל גדול של נקודה זו, מזמין ומאפשר חיבור ומיזוג של שני אברים הקשורים להגנה והזנה.
בנקודה זו קיים החלל המאפשר את לידת הדם. דם הנושא בתוכו את איכות האדם ואת יכולת להיות מזין, מחזק ומגן באופן חדש ומרענן, תהליך הנוצר בעקבות אותו החלל.
החלל אם כן, הוא התנאי ההכרחי לשם יצירת סוג מסוים של דם, המורכב מצירוף אותן האיכויות של המעי הגס והקיבה.

על טבעו של החלל:
חלל שקט. חלל שאינו ריק, אלא בעלים של אטמוספרה עם דריכות וריכוז המאפשרים כור היתוך עם סוג של מתח, חום וטהרה היוצרים את סוג האקלים הנדרש לשם לידה או ייצור של חומרים מסוג מאוד מסוים.
זהו לא חלל ללא אופי, זהו לא חלל ניטראלי, אלא חלל אקטיבי עם מגמה ויוזמה שהופך ליצרן של נושאים מסוימים לאור אותה האקטיביות.
זהו חלל, אם כן, בעל רצון.


סיפורו של אדם:
1- נקודה לאנשים העוסקים בגישור. בדרך כלל הם אנשים מקצועיים ביותר.
במקצוענות שלהם, הם יודעים לגעת במקומות הקשים ביותר של הנועצים שלהם, ועדיין להישאר נקיים בעצמם, לא להיות מושפעים מן הקשיים או התכנים הקשים של אחד מן הצדדים. הם יודעים להישאר אמפאטיים, ידידותיים, וזמינים ועדיין עם התבוננות ללא מעורבת המאפשרת להם ניקיון. אותו הניקיון הוא זה מאפשר להם את האפשרות להזין, לרפא, להניע ולקדם את המקומות הסטגננטיים, הקשים ואולי גם החולים ומזוהמים של אחד מן הצדדים (או של שני הצדדים)
אם אדם חש כי הוא במקום זה, שזוהי טריטוריית ההתפתחות שלו, וזהו האתגר: כיצד להישאר נקי, טהור, מזין מרענן את הצד שני, ללא היותו נגוע בדבר.
אזי נקודה זו עשויה להיות לו לעזר רב.
2- אנשים שהאתגר ההתפתחותי שלהם הינו בשמירה על וויטאליות שלהם, שתיוותר ברמה גבוהה, עקב חלל שהם יודעים לפתוח, והישאר שם דרוכים ונינוחים.
כלומר – הם התעייפו מהר או יאבדו מהר את כוחם, עקב מעורבות רגשית, או אכפתיות יתר. או עקב הזדהות עמוקה מדי עם הצד השני.
3- אנשים הזקוקים ללמוד לעבוד לשתף פעולה עם אנשים אחרים בעלי כוח הזהה שלהם. ללא תחרות, ללא איבה הדדית.
עם קיים קושי מסוג זה באדם, במקום העבודה או בתוך קשר זוגי, אזי יש בכוח נקודה זו לרכך מקומות קשים ולאפשר זרימה הרמונית יותר.

סיכום:
נקודה לשיתופי פעולה שווה בתוך שווים.
נקודה ליצירת כוח ורעננות מסוג חדש – לאור חלל מודע שהאדם פותח.
נקודה לזיקוק הציר הנפשי, שנותר מתבונן וטהור מבפנים, ומבחוץ הוא אקטיבי ועושה את מה שנכון.

足三里 – Zu San Li – קיבה 36

מיקום: 3 צון מתחת לקיבה 35, במקביל לעיכול של עצם הטיביאה (tibia bone)
איכות הנקודה:
נקודת ים.
נקודה אדמה על תעלת אדמה.
נקודת פיקוד על אזור הבטן.
נקודת ים מים ודגנים.
משמעות השם: Leg Three Miles – נקודת שלושת המייל.

סיפורה של הנקודה:
בדומה  למעי גס 10, כך גם נקודה זו מאפשרת לאדם ללכת את המרחק הנדרש כדי להגיע ליעדו.
הנקודה מספרת כי הסוף של כל דרך – תמיד הוא הקשה ביותר. תמיד החשוך המוחלט ביותר מקדים את בואו של האור.
כדי להצליח ללכת את ה"סוף" של הדרך, האדם צריך להנפיק מעצמו סוג של מאמץ לא שגרתי.
מאמץ שחורג ממה שהוא מורגל בו. מאמץ שהוא גיוס כוחות ומשאבים שאינם בטבע נפש האדם או ביכולת הגוף שיש לו, הקיים לו בתנועה השוטפת. הוא צריך לגייס את כל חלקיו, וכל כוחותיו כדי להוציא מעצמו את מה שאולי כבר אין שם יותר, כמו להוציא לעצמו "יש מאין" במובן של כוחות הנפש וגוף.
בעיקר כאשר האדם מגיע בתוכו לתחושת סוף הדרך, סוף הכוחות והמשאבים. אז נקודה זו הופכת למתאימה ולרלוונטית, כדי לגייס, לאחד, ללכד ולרכז את כל חלקי המערכת.
כך עקב כוחה של האחדות, האדם ימצא בתוכו אפשרויות שלא ידע מקיומן.

בימי קדם נהגו לדקור ולהוסיף מוקסה על המחט, לפני היציאה למסע ארוך, כדי לאפשר ולתת לאדם את כוחות והמשאבים שהוא יהיה נדרש להם – בעיקר לקראת הסיום של המסע.

המשמעות של נקודת אדמה על תעלת אדמה יאנגית:
ריכוז וגיבוש את חווית ה"אני" על כול מרכיביה, וכיצד תחושת ה"אני" מאפשרת תהליך מעשי וקונקרטי המבטא את אותה האיכות בעולם מן הזווית המעשית.
(יסוד האדמה – משמעותו, התגבשות האדם, התגבשות הזהות ואיכות האינדיבידואלית של האדם)

סיפורו של האדם:
1- אדם הזקוק לעוד קצת כוחות גוף או נפש כדי לסיים את מה שהתחיל.
2- אדם היודע התחלות ומתקשה לסיים את הדבר שהתחייב אליו.
3- אדם הלוקה בעייפות כאשר עליו להתחיל לעשות, ללכת להגשים את מה שרצה. הוא יודע לראות כיוון וחזון, אך אין הוא מצליח לקום לעשות, בדרך כלל עקב הקושי להוציא לפעול את הרעיונות או ההבנות שיש לו.
לרוב הדבר נגרם עקב צדדים חזקים שיש בו מול צדדים אחרים שלא התפתחו במקביל לאחרים. אותם הפערים בין חלקים באדם גורמים לתופעה של איבוד כוחות מהיר כאשר הוא נדרש להתחיל את מהלך ההגשמה של רעיון, מחויבות או כל עשייה שהוא התחייב לה.
4- אדם שלא יודע להיפרד או לסיים קשר, הסוף קשה לו, ההתמודדות של סוף קשה לו. הוא טוב בהתחלות אך לא בלסיים.
5- כאשר מסתיים היום, אז עולים כל אותם המקומות באדם שהוא מוטרד מהם, אותם הנושאים הלא פתורים, המורכבים. דבר המוביל לקשיי הירדמות.

סיכום:
נקודה לקושי לסיים מעגלים – את כל סוגי המעגלים.
מעגל תקשורתי בין בני זוג, בין חברים או במקום העבודה.
מעל של פרויקט שהאדם התחיל אך מתקשה לסיים.
מעגל של החלטות שונות, כגון – ההחלטה לעשות דיאטה , דבר שהאדם עומד בו זמן קצר בלבד מול ההחלטה שקיבל.

נקודה לגיבוש יותר מלא והדוק של מבנה האישיות. כאשר מוצאים חולשה מסוימת הגורמת לקשיים ביחסי גומלין. או כפערים היוצרים חולשה עמוקה באדם מן הזווית הפיזית.
צד אחד באדם חזק ודומיננטי וצד שני מודחק או בלתי ידוע ומפותח באותה המידה של הצד החזק, דבר הגורם לזליגה של כוחות נפש וגוף רבים.

נקודה דרכה האדם ניזון (נקודה מזינה) ורוכש לעצמו את מה שהוא זקוק לו בכדי לסיים את מה שהתחיל, בעיקר כאשר האדם חש עצמו ללא כוחות וללא משאבים הנדרשים ממנו להגשים ולהגיע לקו הסיום.