נקודות הקו השני, המקביל לקו נקודות ה- shu

נקודות ש. שתן על הקו השני על הגב – הקדמה

דרך הנקודות שעל פני תעלת ש. השתן, תמצית החיים המרוכזת ביותר באדם הטמונה בכליות, מתפרטת לאיברים, ומראה את (דרך הנקודות) כל האספקטים של תמצית זו.
תמצית החיים – כמו שהיא מרוכזת בכליות, מהווה את פוטנציאל החיים שיש באדם.
ייתכן שפוטנציאל זה יצא לפועל, וייתכן כי אותו הפוטנציאל ייוותר כמו שהוא, ללא ביטוי קונקרטי. דבר העשוי להחוות בסוף מסלול חיי האדם, כחיים וכהזדמנות שפוספסה, החמצה של הזדמנות חיים שלא נבטה.

קיימים תכנים מסוימים שיבואו לידי ביטוי בהכרח מאותה התמצית, שהם כוחות הגוף, יכולות גופניות, חוסן גופני ועד כמה וויטאליות זמינה יש לאדם.
אך יש באותה התמצית פוטנציאל נוסף שלא בהכרח יבוא לידי ביטוי.
צריכים להתקיים תנאים מסוימים שהם ידחפו את אותו הפוטנציאל להגשמה העצמית.
תכנים אלו הם בעלי אופי נפשי ורוחני.
הם קשורים לאיברי הגוף, הם אספקטים נוספים של התכונות העמוקות של אותו האיבר.
אלו הם כישורים, יכולות ועוצמות נפש שהם חלק מתפקוד האיברים, אך תפקוד האיבר הפיזי אינו מכריח את התפתחותם.
על אף שקיימת זיקה בין איבר לתכונת נפש, לא הכרחי שהאיבר המכיל, המהווה בית לתכונה נפשית או לאיכות רוחנית גבוהה, יבואו לידי ביטוי.
כך שייתכן כי האדם יחיה חיים טובים ובריאים מן הזווית הגופנית, אך ללא ההגשמה של תכנים עמוקים יותר הקשורים לאיברי הגוף.
ההתפתחות שלהם קשורה לדרך ה"פסיכו רוחנית" שהאדם יוזם לעצמו.
זוהי הקריאה של האדם לדרך (טאו) המגרה את ההתפתחות של אותם האיכויות.
ללא אותה הקריאה לדרך – ייתכן כי האדם יחיה חיים טובים ובריאים, אך ללא ההגשמה של תכונות הנפש והרוח שיש בו כפוטנציאל.

ייתכן כי איכויות אלו התפתחו באדם באופן טבעי לחלוטין, כחלק מתהליך טבעי של גדילה במובן השלם, כאשר אין הפרעות מיוחדות מחוץ לאדם. ואכן במקרים רבים (ברוב בני האדם) קיימת התפתחות יחסית של פוטנציאל ואיכות נפש הגנוזות באיברים.
מהלך טבעי מסוג זה עשוי להזדקק לעיתים לחיזוק או לעידוד לשם התפתחות גבוהה או מודעת יותר של האיכויות שכבר יש באדם, כל אדם ממקומו.

לעיתים האדם אכן בדרך מסוימת – אך הוא זקוק לחיזוק ולפתיחה של כוחות נפש ההכרחיים לסוג הדרך שעליה הוא הולך, וחיסרון של איכות או כוח מסוים מהווה סוג של חסימה להמשכיות הרלוונטית.
מצבים בהם האדם אכן הולך ובדרך הנכונה והראויה – אך הוא חסר בכוחות הנדרשים להגשמה המלאה של אותה הדרך.

כל הנקודות הממוקמות על פני הקו השני, הקו המקביל לקו עם נקודות ה – shu,
הן בעלות האיכויות הפסיכו רוחניות של פוטנציאל זה באדם.
כל אחת מהם מחזיקה פוטנציאל של איכות וכוח, הקשור לאספקט נפשי – רוחני באדם.
הן יכולות לעורר את אותו הכוח ואיכות באדם כאשר האדם "ישן" או לא מודע לאפשרויות שיש בו, או להעצים את אותו הכוח והאיכות, כאשר האדם זקוק לעידוד ולהעצמה של אותה האיכות הנפשית- רוחנית.

האיכות של כל אותן הנקודות וסוג הפוטנציאל שהן מסוגלות לו, לא הכרחי לצד הגופני ואף לא לרווחה הגופנית של חיים נוחים, אלו נקודות עם איכויות של אדם ההולך בדרך, לאלו ההולכים בדרך, הזקוקים להעצמה של איכות מסוימת.

אלו נקודות שיש להן כמו כן – את הכוח לעורר את אותה האיכות באדם כמצבי חסד, שהאדם עדיין לא "זכה" לאיכות מסוימת, וזאת כדי לתת לאדם את ה"טעם" של כוחות פוטנציאליים שיש בתוכו,על מנת שלעורר באדם את ההצצה להתלהבות, להשראה, לכוחות נפש ורצון, להתרגשות על דבר חדש ואת הכוח המתעורר באדם לאור ההבנה של ה"לאן" שיש בתוכו.

על היחסים בין הקו הקרוב לחוט השדרה (נקודות ה – shu) לקו השני המקביל, הרחוק מחוט השדרה:
נקודות ה- shu, הן חלק מהתפתחות הכרחית, שאין בה "בחירה", היא חלק מן ההתפתחות האורגנית המתפרטת מחיוניות היסוד שבכליות.
הנקודות על פני הקו השני הרחוק מחוט השדרה, מגלמות בתוכן את האפשרויות שאינן הכרחיות לקיום לפיזי, אלא לדרגות קיום שמחייב מן האדם את הבחירה המודעת במהלך חיים רחב ועמוק יותר. נקודות אלו מגלמות בתוכן פוטנציאל קיום שמחייבות מן האדם בחירה בדבר.
נקודות הפוטנציאל הנפשי – רוחני, מקבילות לנקודות ה shu, של האיבר המארח את האיכות הנפשית רוחנית הפוטנציאלית. דבר המלמד על הקשר בין האיבר הגשמי לאיכות שמשויכת עליו.

הינה התיאור של נקודות אלו עם האיכות הפסיכו – רוחנית שלהן, למה הן "מסוגלות", ובאיזה מצבים מתאים לפתוח אותן.

附分 Fu fen – ש. שתן 41 – נקודת הפתיחה של המהלך כולו.
מיקום: 3 צון צידית מקו האמצע – במקביל לקצה התחתון של חוליה T2, במקביל לש. שתן 12
איכות הנקודה: הצטלבות עם תעלת המי הדק.
משמעות השם: Attached branch – Outer Branch
ענף צמוד, חיצוני, מחובר.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
זוהי נקודת הפתיחה של המהלך של מה שדובר למעלה.
היא המפתח, כאשר רוצים לפתוח מהלך נוסף באדם שעדיין לא הוגשם.
כאשר רוצים לעורר באדם את ההשראה לאיכות ולכוח נפשי מסוים שטמון בו.
אז פותחים את נקודה זו, במקביל לנקודה נוספת עם האיכות שאותה המעוניינים לקדם.
כגון – נקודה זו ביחד עם ש. שתן 52 – נקודת "כוח הרצון".
אז ש. שתן 41 פותחת את המהלך של האפשרות להעצמה זו, וש. שתן 52 (כוח הרצון) מביאה את האיכות אותה רוצים לקדם, או לעורר.
סוג ה"מפתח" שהיא, מגולם בשמה, הרומז כי היסוד הנסתר באדם, קרוב מאוד, הוא "ענף צמוד" לזרימת החיים שכבר קיימת.
האפשרויות הנוספות שיש באדם, אינן רחוקות מן האדם, אלא בתוכו – צמודות לקיים, צמודות לתהליך המתגבש בחיי האדם..
אך הן אינן בשלות ולא מודעות, כך שיש לעורר אותן.
לכן – כאשר בוחנים את האירועים שהאדם עבר, ואת הדרך שעשה, ניתן לדעת על פי אותם האירועים, את הפוטנציאל המרומז במה שהאדם כבר עבר בדרכו, כיוון שהקווים הגשמיים ורוחניים, מקבילים זה לזה.
לכן השימוש בנקודה זו, פותח ומתחיל מהלך שמגמתו התעוררות והשראה לבאות.

סיכום: נקודה לפתיחה של מהלך שמגמתו התעוררות הדרך וההשראה לדרך, במצבי "בוסר", מצבים של אדם הצעיר בדרך, כאשר הוא על פיתחה של דרך ויש לעורר אותו אליה.

魄戶 Po hu – ש. שתן 42 – נקודת ה"גבולות"
מיקום: 3 צון מקו האמצע, במקביל לש. שתן 13 (ה- shu של הריאות) מתחת ל T3
משמעות השם: Po door – Door of the Corporeal Soul
השער של נפש ה"חומרית", הנפש המוגשמת.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
הנקודה מתייחסת לריאות, לכוח הנפשי רוחני שהריאות מחזיקות בתוכן כפוטנציאל.
מהו הכוח הפוטנציאלי של הריאות:
כוח זה מתבטא דרך תהליך הנשימה של הריאות, והצ'י המגן (שהריאות אחראיות לו) העור שהוא ביטוי נוסף לריאות – גם העור נושם והוא מכונה "הריאה השלישית".
כל אלו מראים כי האיכות המרכזית של "נפש" הריאות הינה בנושא הגבולות, יצירת קשר של העולם הפנימי של האדם עם העולם החיצוני, מגע עם הטבע והסביבה וכיצד האדם שוזר את עצמו עם הסביבה האקולוגית, הגנה ויצירת גבול במובן הרגשי והרוחני.
לנקודה האחרונה שצוינה (גבול נפשי- רוחני) יש חשיבות מרכזית לאדם.
כדי שהאדם יידע להציב את הגבול הנכון מול כל נושא, עליו לדעת להכיר את מה הוא מתחם, על מה הוא שומר, מה קיים מאחורי הגבול שהוא מציב (גבול בא לתחם, להגן, לצור הבחנה בין החוץ לפנים)
דרגת הידיעה העצמית של האדם, עד כמה האדם יודע את עצמו, זוהי דרגת יכולתו להגדיר את גבולותיו.
גבול מתחם את מה שייחודי באדם. ייתכן כי היעדרות של ידיעה זו מביאה לידי עצב, דכדוך ודיכאון. רגשות הקשורים לריאות. אז יש לעבוד עם ריאה 3 וריאה 7, שהן משחררות את ההצטברות של רגשות אלו, ואז לפתוח את ש. שתן 42, כדי להדגיר באופן מהודק יותר את האיכות הייחודית של האדם, עליה יש להגן ואותה יש לתחם.
פוטנציאל הנקודה בנושא הגבולות:
להדק את המודעות לגבי מהו הגבול – כאשר הזהות באדם אמורפית.
לפתוח את גבולות התודעה של האדם לממדים נוספים שהאדם אינו מודע להם.
לפתח באדם גמישות של תנועה, בין ממדים, כאשר יכולת זו תלויה בבהירות של תיחום של ממד.

סיכום: נקודה לנושא גבולות באדם, בכל סוגי ההיבטים, גופני – רגשי – תודעתי – רוחני.
נושא הגבולות ייתכן כי הוא אינו קיים באדם, ואז יש צורך להעצים ולחזק את הנקודה.
ייתכן שנושא הגבולות נוקשה מדי, מוחלט מדי ואז יש לפזר את הנקודה.

膏肓俞 Gao huang shu – ש. שתן 43 – הקסם של מעטפת הלב
מיקום: 3 צון מקו האמצע, במקביל לש. שתן 14 (ה shu – של מעטפת הלב) מתחת ל T4
משמעות השם: Vital Region Shu – Fatty vital hollow
שכבת שומן וויטאלית חלולה.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
הנקודה מגלמת בתוכה את האיכות הגבוהה של מעטפת הלב.
במישור הגופני – הנקודה מטפלת במצבים נפשיים כרוניים, עייפות כרונית. מצבים בהם איברים פנימיים מעורבים במחלות כרוניות כאשר המרכיב הנפשי של המצב הקליני הינו בעיקרו נפשי (דיכאון כרוני, התנהגות פולארית, פיצול אישיות, שחיקה נפשית עקב עומסים לאורך שנים)
מן הזווית הנפשית – זוהי נקודה היוצרת חיבור וקשר בין מערכות נפש עדינות וגבוהות שיש לחבר אותן כדי שההליך הפסיכי רוחני – יהפוך למוחשי, קונקרטי, שניתן להפוך אותו מאינטואיציה לתכנים בעלי מסירה והעברה לאדם נוסף.
זוהי נקודה שיוצרת התבררות בין גבוה לנמוך באדם, בין טהור ללא טהור, בין מה ששייך לרוח ולמה ששייך לחומר.
תהליך ההתבררות – כאשר הפך לפעיל – מהווה גורם מזכך, מטהר המוביל לבהירות הנדרשת כאשר אדם עולה למקומות גבוהים.
תהליך ההתבררות שהנקודה עושה רלוונטי לאנשים שעברו "בלבול" רוחני, או שנושאים שחוו לא בוססו היטב, דבר שגרם לערבוב של כמה ממדים, ללא ההבנה הנכונה על הדינאמיקה של כל ממד.

סיכום: נקודה המחזירה ומבססת תקשורת בין ממדים באדם, שאבדו או שלא בוססו באופן המאוזן.

神堂 Shen tang – ש. שתן 44 – מקום ובית לנשמה
מיקום: 3 צון מקו האמצע, מתחת ל – T5, במקביל לש. שתן 15 (ה shu של הלב)
משמעות השם: Spirit hall – אולם הנשמה, הרוח.

סיפורה של נקודה – הטאו של הנקודה:
נקודה שהאיכות שלה בנתינת בית, מקדש, מקום להיות בו, עבור הנשמה (SHEN) הקיימת בלב האדם.
כאשר יש לנשמה מקום להיות בו, הדבר מאפשר לנשמה להפוך ולהיות מודעת לאדם, עם סוג הדיבור והשפה הייחודי לה.
זו המקום העמוק ביותר באדם, שממנו נובע הידע הבסיסי לגבי סיבות הקיום של האדם. ידע זה אינו אינפורמטיבי הוא קיומי העונה של שאלות יסוד:
1- מי אני
2- מדוע אני פה
3- מה עלי לעשות פה
4- מהם הכלים שבידיי לעשות את הדבר שאני כאן לשמו.
5- מהי הדרך להתמודדות עם סוגי המהמורות שאתקל בדרכי, להגשמה של סיבות הקיום שלי.

נושאים אלו בסיסיים ועמוקים, וכל עוד האדם לא בירר אותם לעצמו, הוא חי חלקית או שהוא הולך בערפל.
ייתכן שתהליך הבירור של נושאים אלו, קיים חלקית באדם, אז הנקודה ממשיכה את סוג התבונה של איכות זו שבלב האדם.
האופן בו נקודה זו מבררת לאדם, זהו דרך בניית המקום, המקדש הבית ששם shen -נשמה, מרגישה בבית, מרגישה נוח, שהיא יכולה להרפות, לנוח, להישען ולהתרווח.
נקודה זו מקדמת את איכויות הרווחה הדרושות לנשמה כדי שהיא תחשוף את הידע שיש בה לגבי אותן שאלות היסוד.

סיכום: נקודה היוצרת את האקולוגיה והתנאים הנזקקים למודעות נשמתית.

譩譆 Yi xi – ש. שתן 45 – התמודדות עם מהות הסבל
מיקום: 3 צון במקביל לקו האמצע, מתחת לחוליה T6, במקביל לש. שתן 16 – נקודת הshu של GV.
משמעות השם: That Hurt – זה כאב, להיאנח.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
נקודה שיש לה קשר וזיקה לנקודה הבאה ש. שתן 46 (שער הסרעפת)
יש לנקודה זו חמישה אספקטים:
1- טיפול ושחרור של מצבים רגשיים לא פתירים שגורמים לאדם קושי וסבל רב. מצבים רגשיים שהם כ"אבן שאין לה הופכין" בנפש האדם. מצבים שהאדם חש כי יש עליו "גזירת גורל אכזרית" שחייבה אותו להתמודד עם מצבים הגורמים לו ייסורים רבים, ואין לא אלא להסכים לדבר בזעקה או שתיקה.
2- הנקודה פותחת את היכולת של האדם לעסוק עם אותם המקומות והאירועים שנראים כי יש לקבל אותם כ"עובדה" גמורה, ולא ניתן לשנות את מה שהיה, לכן הסבל מהם הינו תמידי.
הנקודה פותחת את אותם הנושאים, מאווררת את המקומות הללו, ובכך פותחת תהליך שינוי של נושאים שעד כה היה נראה כי הם עובדה גמורה.
3- נקודה המעלה את יכולתו של האדם לעסוק עם ה"סבל".
לכל אדם יש התמודדות עם דרגות סבל ברמות שונות, הנקודה מאפשרת שינוי פרספקטיבה ועיסוק "זורם" יותר עם אותם הנושאים המהווים סיבה סבל.
4- נקודה להתמודדות עם מושג הסבל – עם עצם הקונספט של מהו הסבל במובן העקרוני, הפילוסופי של תפיסת החיים והקיום.
5- כאשר אדם סובל לאורך שנים (בכל נושא – ייתכן ממצוקות גופניות או ממצבי חיים מורכבים) עשויות לעלות שאלות יסודיות:
מדוע היה עלי לעבור ולחוות את הסבל הזה?
מהם הסיבות שהייתי צריך להתמודד עם אותו הקושי?
האם היה לדבר תכלית כלשהי הנסתרת מעיני?
הנקודה "עונה" על שאלות אלו, עקב שינוי הפרספקטיבה שהיא מביאה לגבי האסטרטגיות הקיומיות שהאדם בנה בתוכו לשם התמודדות עם הסבל.

סיכום: נקודה לשינוי הפרספקטיבה בנושאים הגורמים לאדם סבל.
נקודה המשנה את יכולתו של האדם להתמודד עם הסבל, דרך שינוי ההבנה לגבי מהו הסבל ואת מה הוא בה לשרת.

膈關 Ge guan – ש. שתן 46 – חיבור והזנה בין ההתנסות ל"אני"
מיקום: 3 צון מקו האמצע, מתחת ל T6, במקביל לש. שתן 17- נקודת הshu של הסרעפת.
משמעות השם: Diaphragm Gate – שער הסרעפת.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
נקודה העוסקת בתפקודה של הסרעפת:
הסרעפת הינה רקמה היוצרת את ההפרדה בין המחמם העליון לב, ריאות = הצד הרוחני באדם.
למחמם האמצעי – טחול קיבה = האיברים דרכם חווית ה"אני" נוצרת.
הנקודה מאפשרת מעבר תקין בין סוגי ההתנסויות הגבוהות באדם, שמוצאן בלב, וכיצד הן הופכות לחלק מן הזהות של האדם.
לכן היא רלוונטית במצבים שבהם קיים באדם נתק בין החוויות שחווה לזהות ה"אני" שלו.
לנקודה יש חמישה אספקטים:
1- מראה את ההיגיון שמאחורי כל התנסות, מה אותה ההתנסות באה לשרת בהתפתחות של האדם.
2- מה הקשר בין ה"אני" של האדם, להתנסות. כיצד ההתנסות קשורה לצורכי ההתפתחות של ה"אני".
3- מעברים בין התנסויות בממדים גבוהים, והיכולת לחזור למצבים "רגילים", במעבר מממד לממד, ללא הפרעות הקשורות למעבר בין הממדים.
4- היכולת להבין וללמוד את ה"שיעור" שיש מאחורי ההתנסות – מהי התבונה שהתנסות באה ללמד את האדם.
5- היכולות להפוך את ההתנסות ל"דרך" דרכה האדם יוזם לעצמו סוגי התנסות כדי להבין דברים לעומק – דבר המתאפשר כאשר ה"אני" של האדם מושרש, מבוסס, ולכן פתוח לשינוי.

סיכום: נקודה שדרכה האדם למד כיצד "עובדים" עם ההתנסות.

魂門 Hun men – ש. שתן 47
מיקום: 3 צון מקו האמצע, מתחת לחוליה T9, במקביל ל ש. שתן 18 (ה shu של הכבד)
משמעות השם: Ethereal Soul Gate – שער הנשמה האתרי.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
הנקודה מקבילה לנקודת ה shu של הכבד, לכן היא מלמדת על הקשר בין תפקודי הכבד הפיזיולוגיים על פי ההבנה של הרפואה הסינית, לאספקטים הרוחניים של איבר זה.
תפקוד תקין מן הזווית הגופנית, מהווה תשתית הכרחית לצד הרוחני של הכבד, לרוב בהקשר של הכלת הדם, תנועת הדם, ניקיון הדם, תנועה חופשית בכל ממדי הגוף, הזנה של העיניים בדם ותנועת שלד שריר דרך ההזנה של גידים ורצועות.
היא מהווה בית ל"נשמה" של הכבד: חון hun – .
היא מפעילה את כל איכויות ה – hun.
איכויות מרכזיות של hun:
1- אינטואיציה
2- יצירתיות
3- ראיית העתיד
4- יכולת הבנת העתיד והידיעה כיצד להפוך את הדרך כלפי העתיד לצעדים קונקרטיים בהווה.
5- יכולת לטעת את זרעי העתיד בהווה, כך שהאדם יקבל את טעם העתיד אליו הוא הולך.
6- יכולת כניסה לעולמות שם יש ישויות לא אנושיות (על פי הגישה הסינית – שדים, ישויות טבע, מלאכים, סוגי אנרגיות, ממדים של הדרקון הירוק – ממד הצ'י הנקי)
7- יכולת התמרה של איכויות מ"נשמות" אחרות, ה- po , של הריאות, ה – yi, של הטחול.
נשמת הכבד לוקחת את המטענים שאיכויות אלו מביאות, ומתרגמת אותם לנושאים שניתן להבין, לעסוק ולהפוך אותם לברורים ומעשיים.
8- יכולת אירגון של תכנים באדם: הכתובים הסיניים מכנים את ה- hun , הגנרל של הממלכה.
תפקיד הגנרל, זהו לראות את תנועת המערכת ממעוף הנשר, מגבוה, כדי להבין את תנועת המכלול. אז הכבד יודע לנווט את המערכת ליעד הרלוונטי.
9- עבודה עם חלומות, יכולת הבנה של המסרים הבאים לאדם דרך החלומות.
10- קשר ל – shen, לנשמה המתגוררת בלב האדם. שם ה – hun , יודע את ומקבל את תרשימי תכנית העל של המערכת:
יעד, תכלית, סיבת קיום, קשיים הצפויים בדרך וההכנה לקראתם, ההכשרה של האדם לקראת סוגי האתגרים שהוא עשוי לעמוד מולם – באמצעות ההכנה של סוגי המשאבים הנדרשים לסוגי האתגרים.

סיכום: ניתן לפתוח נקודה זו לשם קידום של כל אחת מן האיכויות שציינו. פתיחה אפקטיבית של הנקודה המביאה תוצאות, תלויה במצב בריאותו של הכבד במובן הפיזי, ולכן יש לוודא לפני עבודה עם נקודה זו, כי הכבד "מרגיש טוב".
כלומר יש לחזק, לאזן, לעודד תפקודי כבד איכותיים ויעלים, לפני שנגשים לנקודה זו.

陽綱 Yang gang – ש. שתן 48 – ארגון התכנים הבאים מן הכבד, לדבר קונקרטי.
מיקום: 3 צון מקו האמצע, מתחת לחוליה T10, במקביל ל ש. שתן 19 (shu – כיס המרה)
משמעות השם: Yang head rope – Linking to Gall Bladder – מקשר ומחבר לכיס המרה.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
זוהי נקודה המביאה את האיכות הנפשית רוחנית של כיס המרה.
כיס המרה מהווה בן הזוג היאנגי של הכבד.
הוא איבר יאנגי – אך אינו חלול כמו שאר איברי היאנג, הוא מלא בנוזלי המרה, מלא ולא חלול כמו איברי היין.
הוא איבר מיוחד ביחד עם ששת האיברים המיוחדים שלכולם יש זיקה ישירה לחיוניות היסוד בכליות.
ששת האיברים המיוחדים: מוח, עצמות, מח העצמות, כלי דם, רחם וכיס המרה.
דבר זה הופך את כיס המרה לאיבר ולתעלה מיוחדת מאוד עם איכות שונה משאר איברי היאנג.
נקודה זו קשורה ישירות לנקודה הקודמת.
תוכן הפעולה של הנקודה הקודמת המתייחס לכבד (בן הזוג הייני של כיס המרה) מקבל עיבוד מעשי וקונקרטי דרך נקודה זו.
האיכות המרכזית של נקודה זו, הינה בצדדים המעשיים של התוכן ה"רוחני" אותו הביא הכבד.
ריבוי הפוטנציאל שיש בכבד, אינו מאפשר לכבד לבדו לעסוק לאבד את רוב האפשרויות. הוא זקוק לכיס במרה שייקח את אותם התכנים, בעיקר את אלו הזקוקים להגשמה פיזית בעולם הגשמי, לשם ההליכה בדרך, ולעבד את נתונים שמביא הכבד לצעדים בפועל ממש.
איכויות של הצדדים הרוחניים – נפשיים של כיס המרה:
1- מעשיות, תכליתיות, ענייניות. גישה תכליתית גם בנושאים הגבוהים ביותר והדקים ביותר.
2- אומץ. האומץ הנדרש להוציא דברים מן הכוח לפועל במובן המעשי שלהם.
יש להוצאה לפועל, השלכות מסוימות הדורשות מן האדם אומץ.
3- התפתחות של גישה פרגמאטית, ביצועיסטית. פותחים נוקדה זו כאשר יש לפתח תכונה זו באדם.
4- כיצד להנכיח אדם שחי ברוח, בעולם החומר.
5- כיצד להנכיח את תכני הנפש והרוח של האדם בעולם הגשמי.
6- כיצד להישאר אוטנטי, נקי, ישר , תמים ונאמן ביחס לתכנית האב של חיי האדם, הטמונה בלב, ומתורגמת בכבד והופכת למעשית בכיס המרה.

סיכום: גם בנקודה זו, האפשרות לעבוד עמה ולקבל את התוצאות הרצויות, תלוי רבות בבריאות וביציבות הצד גופני של האיבר עצמו. לכן בעבודה עם הנקודה, יש להקדים ולחזק תפקודי כיס מרה, ואז פתיחה של נקודה זו אפקטיבית ביותר.
פתיחה של הנקודה ללא ההכנה הנדרשת, לא תביא לידי מלוא האפשרויות הפוטנציאליות לנקודה.

意舍 Yi she – ש. שתן 49 – אינטליגנציה רגשית – מחשבתית
מיקום: 3 צון מקו האמצע, מתחת לחוליה T11, במקביל לש. שתן 20 (ה shu – של הטחול)
משמעות השם: Reflection abode – Abode of Thought – Intelligence lodge
אולם האינטליגנציה, משכן המחשבות, משכן ההתבוננות – התכנסות – רפלקציה.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
גם בנקודה זה, קיים הקשר ישיר עם האיבר המארח, הטחול.
לכן – כדי שנקודה זו תיתן לאדם את מלוא איכויותיה, יש לוודא לפני שניגשים אליה, את תקינות ובריאות הטחול. ללא תקינותו של הטחול, לא תיתכן פעילות מלאה של איכויות נקודה זו.
תפקודו של הטחול, במובן הפיזי: עיכול מזון, מיצוי הצ'י של המזון, התמרה של מצבים גופניים למצבים אנרגטיים, הזנה של קצוות הגוף, ההחזקה של איברי הגוף במקום.
כל אלו האיכויות מתממשות בנקודה זו, בהיבט הנפשי רוחני של אותם התפקודים הגופניים בטחול.
האיכויות האנלוגיות של נשמת הטחול yi – – כפי שהן מקבילות לאיכויות הגופניות של הטחול.
1- עיכול מזון – עיכול של ידע.
2- מיצוי הצי' הבא מן המזון – מיצוי הידע וההבנה של תוכן מלמד, היכולת להבין דקויות של תוכן נלמד.
3- התמרה של מצבי גוף לאנרגיה – התמרה של רעיונות, תובנות הבאות מאיסוף של אינפורמציה. היכולת להגיע לתובנה עמוקה יותר ולא נראית לעין מן העיסוק בחומרים עיוניים.
4- הזנה של קצוות הגוף – היכולת לצור לאדם ובאדם ציר מרכזי. ציר זה הופך לחוויית ה"אני" של האדם, כאשר קיים באדם "אני" – יש מה שיאגד את הקצוות של מבנה האישיות שלו ליחידה אחת.
זוהי נקודה לגיבוש תחושת ה"אני" של האדם.
5- החזקה של איברים במקומם – הקשר של האדם עם עצמו, תלוי ביכולת שלו להיכנס פנימה ולחוש את עצמו, את האיכות שנבנית בתוכו לאור הדרך שעשה עד כה.
הטחול מגבש את סך ההתנסויות של האדם לתחושת "אני" שהיא הסיכום של הדרך שהאדם עבר עד לנקודה זו.
כאשר האדם מאבד את תחושת ה"אני" – איברי ה"אני" המורכבים מן ההתנסויות שעבר, מתפזרים.

הנקודה מהווה בית ליכולת המחשבתית, לעיכול ידע, להבנה של ידע.
איכות נוספת זוהי יכולת ההתכנסות של האדם לתוך עצמו, משם נובעים רעיונות, השראה, הבנה של דקויות והתעוררות של ידע גבוה הנובע מן הפרי של העבודה הלימודית שהאדם עשה.
היא נקודה המגבשת את הזהות של האדם לאור כברת הדרך העשה.
יש בנקודה צד פעיל של התודעה – מחשבה, ריכוז, זיכרון, עיון, יכולת לימודית, הבנת הנלמד, אינטליגנציה לימודית.
ניתן לומר שכל אדם בעולם הנוכחי זקוק לנקודה זו.
עוד ניתן לומר – שבקרב כל אדם קיימת ההתפתחות של איכויות הנקודה הזו – אך העלייה של איכויותיה תלויים רבות בבריאות של האיבר המאחר של איכויות אלו – הטחול.
בריאות הטחול תלוי רבות בתזונה של האדם, בתשומת לב לנושאים המזינים את האדם וכן במידה מסוימת הדבר תלוי בתורשה העוברת דרך הכליות מחיוניות היסוד.
הנקודה מסוגלת לעודד ולקדם את כל האיכויות שצוינו.
ברוב המקרים יש לחזק את פעילות הנקודה לשם העלייה של כל הנאמר.
אך קיימים מצבים בהם יש "עודף" אותו יש לפזר דרך הנקודה. מצבים כגון: OCD, מחשבות כפייתיות בכל נושא או תחום. אובססיביות התנהגותית כאשר לא ניתן להרפות ממשהו רגשי ברובד המחשבתי.
כגון: קנאה כלפי משהו או מישהו, היוצרת באדם אובססיביות סביב הנושא.
אכזבה וכאב ממשהו או ממישהו – דבר שאינו נותן מנוח לאדם, והוא עוסק בנושא ללא יכולת להרפות.
כל אותם המצבים באדם שאין לאדם בחירה יותר בתנודות של עולם הרגש והמחשבה שלו, ונושאים מסוימים השתלטו על נפש האדם, אז יש לעבוד עם הנקודה באופן המפזר אותה.

סיכום: נקודה לקידום יכולות למידה ואינטליגנציה באדם.

胃倉 Wei cang – ש. שתן 50 – השיבה של שיקול הדעת
מיקום: 3 צון מקו האמצע, במקביל לקצה התחתון של חוליה T12, מול ש. שתן 21 (נקודת shu של הקיבה)
משמעות השם: Stomach Granary – אסם הקיבה.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
גם בנקודה זו, קיים ההקשר הישיר של איכויותיה הנפשיות רוחניות המקבילות בדיוק רב לאיבר אליו הנקודה מתייחסת.
פעילות הקיבה קשורה לעיכול המיידי של המזון, האכלוס המיידי של המזון, הפירוק וההכנה שלו לקראת ספיגתו לתוך המערכת, הקשר שיש לקיבה עם נוזלי הגוף – בספיגה הראשונית שלהם.
כל זה אין הוא אלא משל לתפקודים הנפשיים של הקיבה, אשר היא זו הראשונה לבוא במגע ישיר עם כל סוגי ההתנסויות של האדם, ולעשות את העיבוד הראשוני של אותה ההתנסות לדבר שניתן להתייחס אליו, לעבוד עמו ולבסוף לצרף אותו לקומת האדם, או לחילופין לדחות את אותם ההתנסויות שאינן שייכות לאיכות הפנימית של האדם.
איכות נפשית תודעתית זו של הקיבה, יוצרת באדם את שיקול הדעת הנכון לגבי אותם הנושאים שהאדם "ייקח אותם ללב" או שיידחה אותם ממנו.
שיקול דעת זה נובע בכוחם של הלב והכליות, שהם ביחד מייצרים את התשתית העקרונית אותה הקיבה וכלי העיכול הנוספים (מעי דק, ומעי גס) נעזרים כיסוד עליו ניתן להישען לשם הבהירות כיצד לעבוד מול אותם החומרים המבנה זקוק להתפתחותו מול היסודות שיזיקו להתפתחות.
כאשר קשר זה (בעיקר ללב) מטשטש, או אובד לאדם. הקיבה וכלי העיכול אינם יודעים כיצד לעבד את סוגי ההתנסויות שנכנסות למערכת כל העת, דבר המהווה סיבה לחדירה של גורמים זרים לתוך המערכת. תוצאות חדירה זו של חומרים הזרים למערכת מוביל לסוגי חולי קשים, אשר הקיבה סובלת מהם באופן מיידי, כיוון שהיא איבדה את מסלול העבודה הנכון שלה.
הנקודה משיבה את שיקול הדעת, ההיגיון הבריא הטבעי של האדם, ביחס לכל סוגי נושאים שהוא נפגש עימם.
היא משיבה את הביטחון של האדם ביחס למגע שיש לו עם הנושאים שעימם הוא עובד או בא בקשר ומגע.
עקב השיבה של הביטחון ביכולות של האדם בעצמו, וכן בשיבה של שיקול הדעת הבסיסי, הדבר מוביל לשקו פנימי עמוק, לביטחון שניתן לאדם כעת האפשרות לנוח.
היעדר אותו השקט ושיקול הדעת מביאים אי שקט ורעשים רגשיים שלא נותנים לאדם את האפשרות לנוח. דבר זה גורם להפרעות מסוגים רבים, כגון: בעיות שינה, הפרעות ביחסי אנוש, בעיות עיכול מסוגים רבים, קשיים סביב המחזור החודשי בנשים, ועוד…

סיכום: גם עם נקודה זו, יש צורך לאזן קודם את הקיבה כאיבר ולוודא כי כלי העיכול במובן הגופני עושים את חלקים הבריא במכלו הכללי, אז נקודה קלה יותר לעיסוק ותיתן את איכויותיה בקלות יתר.
איכויותיה המרכזיות:
1- שיבת ההיגיון הבסיסי של האדם
2- שיבת שיקול הדעת הטבעי של האדם
3- ניקוי של יסודות זרים שאינם חלק אורגני מנפש האדם שחדרו לאדם ושיבשו את נפשו ואת דעתו.
4- ביסוס תהליכי העיבוד של תהליכים רגשיים – כאשר ביסוס זה תלוי בעיקרון של מה ייספג ומה יידחה, על פי הכללים הנובעים מן הלב.
5- מה ייספג – תלוי בחומרים נפשיים שהאדם זקוק להם לשם התפתחותו, ומה יידחה אלו הנושאים שאינם רלוונטיים להתפתחות של האדם.
ידיעה זו נובעת מן הלב. וכאשר חידוש הקשר עם הלב שב, משם נובעת תחושת ההקלה של השיבה בשיקול דעת נבון, פשוט, חכם, בריא, טבעי.

肓門 Huang men – ש. שתן 51 – אינטליגנציה להרמוניה בחיי המעשה
מיקום: 3 צון מקו האמצע, במקביל ל ש. שתן 22 (נקודת ה shu – של המחמם המשולש) מול הקצה התחתון של חוליה L1.
משמעות השם: Vitals Gate – שער הוויטאליות

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
יש לנקודה קשר ישיר (כמו כל הנקודות על קו השני, ביחס שיש להן לנקודה המקבילה בקו ראשון)
לנקודת ה – shu -של המחמם המשולש (ש. שתן 22)
ש- ש. שתן 22 מתייחסת לאיבר במיוחד, שנודע על פי תפקודיו, אך אין לו איבר קונקרטי שמייצג אותו,אלא שהוא רשת המחברת את מכלול האנושי ליחידה אחת.
לתפקיד זה של המחמם המשולש, יש ביטוי גופני קליני הקשור לתנועת הנוזלים במערכת, הקשר שיש בין המערכות, כיצד הן עובדות ביחד, כיצד קיים ביניהן סנכרון.
מן הזווית המערבית – נוטים ליחס למחמם המשולש את הקשר למערכות האנדוקרינולוגיות.
אך קשר זה נכון יותר ברמה הרעיונית ולא בהכרח ברמה הקלינית (החשובה יותר)
המחמם המשולש אחראי לתנועה האחידה של כלל חלקי המערכת – שיעבדו כאיש אחד.
ש. שתן 51 (שער הוויטאליות) מתארת את אותה האיכות אך המישור הנפשי רוחני.
איכויות הנקודה:
1- קואורדינציה בין מערכות נפש, הרמוניה של תנועת הנפש, יכולת תנועה בין מצבים שנראים מנוגדים באופן שאינו יוצר קונפליקט פנימי.
2- יכולת בסנכרון הקומוניקציה של האדם עם הסובב, יכולת הבנת המתרחש בתוך האדם וכן מחוצה לו, וכך לצור את ההרמוניה הנכונה בין האדם לתנועה הסובבת אותו.
3- אינטליגנציה חברתית, רגשית, פעילה, ביחס לעולם הסובב.
4- יכולת עשייה, יוזמה, הוצאה של תכנים פנימיים לפועל, כאשר הם מתוזמנים בביטוי שלהם באופן הנכון, ובצורה הנכונה. האינטליגנציה – מתי לדבר ומתי לשתוק.
5- נכון לתקופתנו: היכולת ההרמונית לנוע בין מערכות זהות שונות מבלי להישחק מן האתגר של חזיתות התפתחות רבות מדי.
דוגמא: אימא צעירה שנעה בין כמה תפקידים שכולם דורשים את כל כולה – נושא האימהות, המשפחתיות, הקריירה שאין היא מעוניינת לוותר עליה, המראה חיצוני שדורש הרבה תשומת לב והשקעה, ההתפתחות האישית של תחומי עניין, הזוגיות ומחויבות לשמירה על חיים זוגיים נושמים. כל אלו עשויים להביא לידי שחיקה עמוקה, כאשר לבסוף נושאים מסוימים יפגעו – או לחילופין, הכול יפגע כולל האישה עצמה.
נקודה זו מביאה את סוג האינטליגנציה של כיצד נעים מזהות לזהות ללא פגע או שחיקה.
6- נקודה עם איכות מעשית – ולא "רוחנית" במובן היחסי לאדם כך שהוא לבדו מודע לעצמו. זוהי נקודה שמביאה לידי מעשה ומורידה את ההבנות או התובנות של האדם לרמה הפרקטית המיידית.

סיכום: נקודה הרלוונטית לתקופה הנוכחית, כיצד לנוע בין הטיפות ולא להתרטב.
כיצד לנוע בין זהויות ואתגרים שונים המתרחשים במקביל, ועדיין לשמור על האיזון הנפשי.

志室 Zhi shi – ש. שתן 52 – כוח רצון, מוטיבציה, התמדה
מיקום: 3 צון מקו האמצע, במקביל לש. שתן 23 (ה shu של כליות) מול הקצה התחתון של חוליה L2
משמעות השם: Willpower Room – Will chamber
חדר כוח הרצון – מסדרון כוח הרצון.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
נקודה זו מתייחסת לצד הנפשי – רוחני של הכליות. גם בנקודה זו, חולשה של הכליות במובן הפיזי או האנרגטי, יובילו לחולשה בצדדים הגבוהים של איבר זה.
לכן – כאשר מעוניינים להעצים את כוחן הנפשי רוחני של הכליות, יש לוודא שהצ'י של כליות במצב צבירה יחסי טוב. אם אין הוא במצב טוב – מוטב לחזק כליות תחילה ואז לגשת לנקודה זו.
איכויותיה של הנקודה מתייחסות ישירות לאיכות ה zhi –כוח הרצון שהוא האיכות הבסיסית של הכליות.
איכויות ה – zhi:
1- כוח רצון במובן המיידי והפשוט, היכולת לפתח כוח הרצון שמשמעותו המיידית הינה ביכולת ההתמדה של האדם כאשר הדרך הופכת לקשה, סיזיפית, מתישה ומייגעת.
דבר זה נכון כמעט בכל נושא – גם עם החיים טובים ויפים יהיו זמנים של חוסר עניין, שעמום או עייפות טבעית. כוח הרצון המתבטא ביכולת ההמשכיות של קו החיים בו בחר האדם, תלוי רבות בכוחן של הכליות בצד הנפשי רוחני שלהן.
הן מביאות כוח רצון – במקביל לזיכרון ולתבונה שמחזיקה את האדם בדרך בה בחר לאור המוטיבציה הראשונית.
2- מוטיבציה: הרצון להשיג, להתקדם, לגדול, להשתנות, ללכת בדרך הנכונה ולהגשים אותה.
בכל דרך יהיו שלבים קשים או מתישים, היכולת לשמר את המוטיבציה שדוחפת קדימה ולשמור את האדם בדרך – זוהי איכות מרכזית הצד הנפשי – רוחני של הכליות.
3- התחלה של כל נושא או דבר, ההתחלה של יום חדש. כיצד האדם קם בבקר מן השינה לאתגרי היום. האם יש לו את המוטיבציה לקום או שהיא איננה. ועד כמה היא חזקה אותה המוטיבציה.
ההתחלה של כל נושא – מתבטא המישור הגופני של רמת וויטאליות שיש לאדם, דרך התחדשות כוחות הגוף (מן הזווית הקונבנציונאלית – יכולת תאיי הגוף לשכפל את עצמם באופן הנכון והטבעי)
4- יכולת ליזום דברים חדשים, בעיקר להיות ולהישאר נוכח בנושא או הדבר שאותו האדם יזם.
5- כוח ההתמדה: יכולת העמידות של האדם נמדדת ונבחנת בעיתות משבר ומצוקה.
קושי בעמידות זמנים אלו, הופך את השימוש בנקודה למתאים.
6- יכולת ההתמדה של האדם איננה רק בנושאי משברים או מצבי קיצון היוצרים תנאים חדשים שלא היו קודם. זהו בעיקר היכולת של האדם לגייס כוחות, גם שאין לו אותם בזמינות טבעית
דוגמא: אדם שלומד כמו סטודנטים, או עובד כאשר עליו לגייס כוחות מנטאליים רבים לשם קריאת חומרים המצריכים כוח עיוני רב. היכולת לגייס כוחות ולהתמיד בריכוז גבוה, למרות שהכוחות אזלו, תלוי בכוח הנפשי – רוחני של הכליות (zhi)

סיכום: זוהי נקודה מאוד רלוונטית לזמנים המודרניים. רוב בני האדם עוברים דרך השחיקה והצורך לגיוס כוחות רצון, לחיזוק מוטיבציה ויכולת התמדה, עקב העייפות והאתגרים הרבים שהתרבות הנוכחית מציבה לאדם.
נקודה להעצמה של כוח רצון, יכולת ההתמדה, יזמות, ומוטיבציה.

胞肓 Bao huang – ש. שתן 53 – הזנה רב ממדית
מיקום: 3 צון מקו האמצע, במקביל ל- S2 , מול ש.שתן 28 (נקודת ה shu של ש. השתן)
משמעות השם: Bladder's Vitals – הוויטליות של ש. השתן, ממבראנת הוויטאליות של ש. השתן

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
מתקבצים לנקודה זו ששה גורמים, המכתיבים את האיכות המרכזית שלה.
אלו הם אותם הגורמים:
1- התייחסות לתפקוד של ש. שתן במובן הרגיל, של תפקוד איסוף שתן והריקון שלו לחוץ
2- התייחסות לבניית האיבר ש.השתן, וכיצד כוחו נובע , לא מעצמו אלא מכוח הכליות, מכוח חיוניות היסוד שכליות מכילות.
3- יחס לחיוניות היסוד בכליות – כיוון שתעלת ש. השתן, היא זו המוציאה את חיוניות היסוד לפועל, להיפרטות של כל האיברי הגוף.
4- קשר ליסוד המים הגוף האדם, דרך אופייה של התעלה והקשר לכליות.
5- היחס לתעלה עצמה שאיננה קשורה לתפקוד האיבר – אלא לתיעול הצ'י של הכליות בכל האספקטים הנפשיים והגופניים.
6- נקודה זו, מראה כי על אף שהיא משרתת את המבנה כולו, אף היא ותפקודיה זקוקים להעשרה של אותה האיכות שהיא עצמה אחראית לפזר בגוף כולו.
היא עצמה זקוקה גם היא להזנה דרך הדבר שהיא אמונה עליו.

משמעות נפשית – רוחנית לכל מה שצוין:
1- כאשר האדם עסוק בנתינה, עד שנחלש עקב כי שכח את עצמו.
2- היחסים הנכונים בין "כמה לי וכמה לעולם".
3- איכות של אחריות, יכולת החזקה, יכולת עמידות בתנאים קשים.
4- איכות של שמירה על היגיינה, על תנאים נפשיים תקינים מוזנים קשורה. בעיקר תחת תנאי לחץ כאשר האדם חי באופן תמידי בעשייה של נתינה לעולם.
5- יכולת לשמירה על הטהרה הפנימית – על האיזון הנפשי, על האקלים הנפשי במצבים של קושי וסערות המתרחשות מחוץ לאדם, ומאיימות לשבש לו את האיזון הפנימי שלו.

סיכום: נקודה להשבת איזון במצבים כרוניים ועמוקים בדרך כלל, כאשר המבנה כולו נחלש, יצא מאיזון, או שכח את עצמו.

秩邊 Zhi bian – ש. שתן 54 – חיוניות היסוד (jing)
מיקום: 3 צון מקו האמצע, המקביל ל GV2, מול ה – sacral hiatus
משמעות השם: Sequential limit – Lowermost in Order – Order's frontier
הנקודה האחרונה בסדר, סוף הסדר, גבולות הרצף – הסדר.

סיפורה של נקודה – טאו הנקודה:
בנקודה זו התהליך של נקודות הגב – כפי שתעלת ש. שתן פועלת אותן, באה לידי סיום.
היא האחרונה ברצף, והיא מסכמת את התהליך כולו.
סיכום התהליך מתרחש במחמם התחתון באזור ששם הכליות שומרות את חיוניות היסוד.
לכן יש לנקודה זיקה עמוקה לחיוניות היסוד, לשפעול שלה, לחיזוק שלה, או לשמירה על מה שנותר ממנה. בעיקר בצדדים הנפשיים רוחניים של אותה חיוניות היסוד.
נעזרים בא אם כן, כאשר מעוניינים לפתוח את כוחה של חיוניות היסוד (jing) ביחס לצד של כוחות הנפש, שיש בחיוניות זו.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s