רגשות ד' – סיפוק א' (satisfaction)

הגדרה:
סיפוק, זהו מצבו הטבעי של האדם, במובן המולד, במובן הקיומי העמוק.
אין זה אומר שאדם נולד מסופק ושיהיה מסופק כל חייו. אך הכוונה היא כי הדרישה הטבעית של האדם, והשאיפה הבריאה של נפש האדם, זהו בלהגיע לסיפוק.
חווית הסיפוק עצמה הינה אינדיקציה לזיכרון עמוק, מולד שהאדם חזר למקומו הטבעי המולד, לזכותו המולדת, לבית. למקומו הטבעי, אל ה"ארץ המובטחת".
סיפוק זוהי אינדיקציה שהאדם נגע במקום הקיומי הבסיסי (גן עדן) ששם יש הנאה צרופה ובלתי פוסקת.
ההבדל המרכזי בין "סיפוק" ל"הנאה" (joy) הינה שסיפוק זהו תוצר של החסך שקדם, צורך עמוק שביקש את מילואו ותשובתו, דבר הדורש מן האדם לעמול, לעבוד וללכת ממקום של חסר וחסך למקום שם יש תשובה על חסך והחסר, דבר הביא עימו סיפוק. ואילו הנאה (joy) זהו תוצר הלוואי של הסיפוק. ההנאה הינה "מצב" (state), דבר בפני עצמו שאינו זקוק למאמץ או עבודה. זהו מצב של שהייה בתוך המקום שם הדברים חוזרים למקומם הטבעי, לבית.

מכאן – שמה שקדם לסיפוק, זוהי ידיעה מוקדמת על מצבו הרצוי של האדם. חסרונו ואובדנו של מקום זה, והדרך האקטיבית שיש על האדם לעבור כדי לחזור ורכוש לעצמו את מה שאבד, או נלקח, אז האדם מגיע ל"סיפוק".

יש באדם דרגות רבות של חסכים וצרכים המבקשים מילוי, אשר מילויים יביאו בעקבותיהם את תחושת הסיפוק.
על פי משל המרכבה יש ארבעה דרגות לניסוח מיקומו של האדם, משם נובעת תחושת הסיפוק בהקשרים שונים.

1- הכרכרה, גוף, יסוד העפר, הצד החומרי של האדם:
אדם הממוקם בגופו, ומזהה את עצמו כגופו.
אדם זה, חש את החסך הגופני ואת צרכי הגוף והנאותיו, כמרכז ההוויה שלו.
אז סיפוק הינה התשובה לחסכים ולתשוקות הגופניות. תחושת הרעב ומילוייה מהווה מרכז קיומי המביא בעקבותיו סיפוק.
דבר זה נכון לשאר תשוקות הגוף הטבעיות כגון התשוקה המינית, אם התעוררה תשוקה זו, היא תעורר באדם שזהותו נעוצה בגופו, אי שקט ההולך וגדל.
יחסים אינטימיים של אדם זה הינם פונקציונאליים לשם מילויו של החסך הגופני, ואין הם מבוססים על אינטימיות רגשית.
תחושת הסיפוק תהייה מעצם התשובה לנושא האי שקט הגופני הנובע מן התסיסה המינית.
וכך סיפוק במקום גופני קשור לתשובה לכל תפקודיו וצרכיו של גוף.
אדם במקום זה עשוי לחוש רווחה עמוקה לאחר שינה עמוקה עקב העייפות שקדמה, או סיפוק והנאה עצומים לאחר הטלת שתן או פעולת מעיים טבעית.
סיפוק בדרגה זו, זמנית ומחזורית עקב טבעו המחזורי של הגוף.

2- הסוסים, רגשות, יסוד המים, הצד התנודתי, האמוציונאלי, הקשור לכרכרה (גוף) ומושפע ממנה, וכן מונהג על ידיו של הרכב (השכל):
מן המקום הזה, מקום תנועת הרגשות – נובעת רוב הפסיכולוגיה האנושית.
לאור הקושי הגדול לתת תשובה אמיתית לחסך רגשי, לחיסרון של תחושת אהבה, מוגנות, או שייכות של ילד שלא רכש את תחושות היסוד הללו. משם נובעת מצוקה גדולה של ניסיונות מסוגים רבים ושונים לתת פיצוי מסוגים שונים למקום הרגשי החסר.
פיצוי רגשי המעניק סוג של "שקט" למצוקה בא לידי ביטוי (בדרך כלל) דרך כל סוגי ההתמכרויות, כגון: התמכרות לאכילה, כפיצוי לחיסרון האהבה.
וכן התמכרות לסמים כפיצוי לכאב או אכזבה ביחסים אינטימיים.
או התמכרות לאדרנלין של ספורט אתגרי כפיצוי לאי שקט פנימי הנובע מחיסון של קשר אנושי, אולי עקב סוג הבית והחינוך – אולי עקב האופן בו הילד גדל במיקומו החברתי, על היותו בלתי נראה חברתית.
וכך הלאה, רוב סוגי ההתמכרויות הן תוצר של מגמה לפצות על חסך רגשי שאין דרך להתחמק ממנו והוא מציק ומעיק ואין לו תשובה או מענה בשום דרך שהאדם מכיר.
במצב הבריא – סיפוק רגשי, בדרך כלל, קשור לאינטראקציה עם גורם חיצוני, המעניק ומאפשר לאדם להרוות את צימאונו הרגשי דרך מגע אנושי, מגע רגשי, העונה על החסך הספציפי שיש באדם. דבר המביא עימו שקט, הרמוניה, נינוחות, ביטחון, יכולת לשהות בהווה ללא אי שקט או תחושת סכנה. סיפוק רגשי בריא – בדרך כלל, הינו מודע, וקל לאדם להסביר לסובב ולתקשר את רגשותיו ואת הצורך הרגשי לעולם.
סיפוק של רגש שאינו במקומו הנכון, בה "בטכניקות" שאינן עונות ואינן הולמות את מבוקשו של הרגש.
רגש זה בדרך כלל, אינו ישיר ואינו מתומלל לעולם באופן המדייק את עצמו.
לכן אינו מובן, ולכן יוצר בלבול בשימוש באמצעים שאינם הולמים את איכותו.
אדם שזהותו נעוצה ברגשותיו, הינו אדם שלוקה באי יציבות, בתנודתיות, דבר המביא עימו הרבה עגמת נפש.
הרגשות (סוסים) קשורים לגוף, כאשר השכל (רכב) אמור לנהל אותם. לכן אדם המזוהה עם רגשותיו מוצא דרכים גופניים בדרך כלל, בכדי להשיב על המצוקה של חסך רגשי.
הגוף, רמה אחת נמוכה יותר, לכן הרגשות (סוסים) נעזרים בגוף כדרך לפיצוי החסך, דרך אכילה, שתייה, מימניות, ודחיפת הגוף לקצוות של הרס עצמי
(שהאדם מגיע לקצה היכולת הגופנית, מצבו הרגשי מתרכך, דבר המאפשר לו לחוש את עצמו ממקום אחר, רך וקל יותר, עם יותר חסד, דבר המאפשר לאדם מתמודד טוב יותר עם תחושת החסך)

3- הרכב, השכל – המוח, יסוד האוויר, הצד האנליטי, הלוגי המבקש היגיון וסדר. הרכב אוחז במושכות ומנהג את המרכבה לפי ציווי האדון.
או שהוא התנתק מן האדון ואינו קשוב אליו יותר, ומנסה לפלס את הדרך לבדו, אז הוא במצוקה קשה ונוראית:
סיפוק אינטלקטואלי, זהו תוצר של התחבטות, שאלה, יציאה של דבר מן הסדר ההגיוני שיש בו, דבר היוצר ל"מוח" קושי גדול ומבוכה רבה, והוא יוצא למסע שעניינו השבת הסדר וההיגיון שיש בכאוס אשר ברשותו.
כאוס זהו האויב הראשון והקשה של השכל, מוח, רכב.
סיפוק שכלי זוהי משוואה, חידה, שאלה, תחושת כאוס, אשר קבלה את תשובתה, והביאה עימה סדר אסטטי, היגיון ותבונה המניחים את דעתו של השכל.
אדם שזהותו מבוססת ב"מוח" זקוק לסדר, הרמוניה, דפוסים מוכרים וידועים מראש.

4- האדון, יסוד האש, טביעת אצבע אלוהים בנפש באדם, הממוקם בליבו של האדם, במרכז הכרכרה, ומראה לאדם את כיוון החיים שלו, וכן ממנו (מן האדון) באות התשובות לשאלות היסוד לגבי הקיום האנושי:
אדם הממוקם בזהותו באדון, ממוקם במקום נכון. הוא יודע הנאה וסיפוק בכל הרמות, סיפוק שאינו מביא עימו קונפליקט וסתירה:
רמה גופנית: סיפוק מאכילה, שתייה, שינה, ותפקודי הגוף.
רמה רגשית: סיפוק בקשרים האנושיים, ברגשות טבעיים של קשר עם העולם החיצוני.
רמה שכלית: סיפוק עצום ועמוק בה לאדם עם השכל שלו הוא שרת לאדון, אז תשובותיו של המוח, טבולים בהיגיון עמוק, שאינו נובע מעצמו.
סיפוקו של אדם זה אינו תלוי במה שיש או אין לו (איזהו העשיר? השמח בחלקו)
סיפוקו אינו זמני או תלוי בגורם חיצוני, אלא שתחושת הסיפוק זמינה לו תמיד.
אין סתירה או קונפליקט באדם שזהותו באדון, בין סיפוק של המישורים השונים, לכל צד יש מקום, לכל חלק יש את מקומו ואת צרכיו ושעתו לקבל לעצמו את צרכיו, המדודים היטב לפי יחסיות הצורך.
הצורך במצב זה אינו קיים לשם מילואו וסיפוקו, אלא לשם התכלית של תנועת המערכת כולה, לשם הגשמת התכלית של סיבת הקיום של האדם כאן במצבו, בעולמו.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s