רגשות ב' – כעס ב', סימפטומים וביטויים קליניים

כאשר הכעס מתבטא דרך סימפטומים גופניים (דבר אופייני ביותר) המקום בגוף בו מתבטא הכעס מלמד על דרך ההתמודדות של האדם עם הכעס, בניהול הכעס, ובאסטרטגיה של אופן ההתמודדות עם הדבר המעורר את הכעס.

לכעס יש שני כיווני תנועה:
א- כעס שמקבל ביטוי חיצוני באופן כלשהו, קומוניקטיבי, התנהגותי.
ב– כעס שהולך פנימה, ונותר בפנים ללא ביטוי חיצוני קונקרטי.
כל מקום בגוף בו תיתכן סומטיזציה של הכעס לסימפטום גופני, עשוי להיות ביטוי קליני לשני סוגי הכעס, החיצוני והפנימי. קיימים ביניהם הבדלים באופן הופעת הסימפטום, עליהם ננסה לעמוד בדוגמאות הבאות.

1- סחרחרות כתגובה לכעס.
א- האסטרטגיה המובילה לסימפטום:
ניסיון להכיל ולבקר רגשות דרך מחשבה והיגיון. אך לכלי ההיגיון אין יכולת להכיל את הגודש הרגשי. הכעס הרבה יותר חזק מן היכולת לתת לו הסברים רציונאליים, ואז נוצרת הסחרחורות.
ב- סחרחורת מכעס מוחצן:
בדרך כלל, לאחר וויכוחים או מריבות. לאחר קונפליקטים מול גורם חיצוני, שהביאו את האדם לקצה היכולת שלו להכיל את עצמו מול הקונפליקט. כאשר האדם מתאמץ מאוד לשמור על קור רוח באמצעות היגיון ורציונליזציה, עד לנקודה שהוא מגיע לסוף יכולתו.
ג- סחרחורת מכעס מופנם:
מצוקה על גודש רגשי, הכעס, שלא ניתן להסבירו לאחר. יש תחושת אי צדק קשה מאחורי הסחרחורת, עם "דיבור פנימי" המנסה להסביר רציונאלית את המצוקה . אך מכיוון שאין לדבר ביטוי מעשי, הקושי הולך וגדל, עד שהגודש של הרגש מבטא בדרך זו.

2- כאבי ראש כתגובה לכעס:
א– דומה במקצת לאסטרטגית ה"סחרחורת". אם כי בכאבי ראש הגישה שכלית, הגיונית, רציונאלית יותר, עמוקה ומהווה חלק מערכתי בנטייה הנפשית של האדם ביחס לסחרחורת.
הנטייה המבנית של האדם הנוטה לתופעה זו, הינה בניסיון "לסדר" את החיים כך שהם יהיו הגיוניים, עם סיבה ורציונליזציה. דבר ההופך את החיים ליותר קלים לניהול, לסידור. ומכאן נובעת תחושת ביטחון לאור הסדר שהשכל יודע לעשות.
מאחורי כאבי ראש המבטאים כעס עומדת אם כן, תחושת חרדה וחוסר אמון בחיים ובקיים.
ב- כאבי ראש מכעס מוחצן: אדם מוחצן שקל לו להביע את רגשותיו.
אדם המשקיע מאמץ עצום כדי להפוך את הקשיים השונים של ההתמודדויות השונות, לדבר שיש בו סדר. כיוון שהחיים נוטים להיות כאוטיים (כך הוא חווה את המציאות)
אדם זה עשוי לחוות כאבי ראש גם לאור העובדה שהתפרץ בכעס גדול כלפי משהו, הוא יראה בדבר סוג של חווית כישלון, על שאיבד את האיזון הנפשי לו.
מאחורי כעס מתפרץ עומדת אם כן, הנטייה להרגיש שהחיים כאוטיים, מבולגנים, נוטים לצאת מסדר היוצר שקט וביטחון, ולהחזיק את החיים בתוך מסגרת מסודרת דורש מן האדם כוחות על.
ג- כאבי ראש מכעס מופנם: אדם מופנם שקשה לו להביע את רגשותיו.
לרוב כעס מופנם היוצר כאבי ראש הינו תוצר של מפח נפש, אכזבה, תסכול מכישלון של דבר מה שהאדם מאוד התאמץ עבורו. וכן עצב עמק הגורם לתחושת כישלון, דבר שאופייני לאחר פרידה או משהו שנפטר.
כעס פנימי הוא לאור גישה ואסטרטגיה קיומית שהייתה מוצלחת בעבר וכעת אינה רלוונטית יותר, ואינה עובדת. דבר המביא תחושת כישלון, עצב ותסכול עמוק.
ד- בנושא ספציפי זה של כאבי ראש מכעס, יש לתת את הדעת על מיקום הופעת הכאב בראש:
כאב ראש פרונטאלי, המצח:
אסטרטגיה קוגניטיבית – האדם חייב לדעת, לשלוט, להבין, לנסח לתוך משבצת תפיסתית את הקושי שעמו הוא עוסק.
צדי הראש:
ברוב התורות – צד ימין, גישה מעשית, עניינית, זכרית הרוצה לראות תוצאות קונקרטיות. כאב ראש בצד ימין, משקף קונפליקט וקושי להשיג תוצאה מעשית ביחס לנושא המעורר קונפליקט.
צד שמאל – גישה אינטואיטיבית, רגשית, יצירתית, הרוצה להכיל את הסיטואציה וכך להגיע לחוויה שדרכה באה הבנה חדשה.
כאב ראש שמאלי, מלמד על קושי רגשי, על דרך לא פרוגרסיבית. יש תקיעות רגשית. לא קיימת התנועה שהאדם מורגל בה.
כאב ראש אחורי:
העיסוק עם תכנים הקשורים להיסטוריה של האדם, מעוררים בו כעס ותסכול רב. כאב ראש אחורי, משקף תחושה כי העבר של האדם הינו "אבן שאין לה הופכין", זוהי מציאות בלתי נסבלת אך ללא יכולת לשנות אותה, עקב גודלה או עוצמתה.
כאב ראש אחוריים שהם תוצר של צוואר תפוס:
תחושת אחריות גדולה שהיא נובעת לא מן האדם עצמו אלא מחובות חיצוניים. כגון המשפחה המורחבת, העסק המשפחתי, נושאים לאומיים שהאדם חונך אליהם.
אחריות שהיא תוצר של חינוך שהוביל אדם לקבל על עצמו עול שאינו שייך לקו החיים העמוק והאישי שלו. הופעת כאב צווארי המקרין לראש מהווה סימן כי קצה נפשו של האדם ממשא חיים זה.
(כמו כן, יש לסוג הכאב משמעות רבה, על זה במאמר אחר)

3- כאבי עיניים (ובעיות עיניים בכלל) הנובעים כתוצאה מכעס:
א- האסטרטגיה הקיומית:
עיקשות, אי וויתור של האדם שחש כי הוא מוכרח להסתכל לדברים איתם הוא מתמודד, יש לתוך העיניים. זהו אדם ישר, אגרסיבי, לעיתים בוטה, לעיתים אף משתלח. יש בו גישה "סכינאית", כמו סכין. אדם עקשן.
ב- בעיות עיניים המבטאות כעס מתפרץ:
לרוב הכעס מתבטא בצבע אדום. עיניים אדומות מלמדות על אדם המרבה לכעוס. גם דלקות מקומיות המתבטאות בסלקרה אדומה, הן אינדיקציה לכעס הקיים מאחורי המחלה. בדרך כלל מחלות על רקע של כעס דומיננטי מופיעות בצורה של דלקות עיניים אקוטיות, אלרגיות עונתיות המתבטאות בעיניים, גרד מקומי המוביל לדלקות מקומיות. תחושת חול בעין, יובש בעין ועוד…
ג- בעיות עיניים כתוצאה מכעס מודחק:
לרוב כעס מודחק שמתבטא בעיניים, מביא לידי מחלות כרוניות יותר מן הכעס המתפרץ. הקושי בכעס מודחק זהו במאמץ לראות בבהירות דבר שקשה להכיל אותו רגשית לאורך תקופות זמן ארוכות. כגון: קונפליקט זוגי ללא פיתרון, קושי עם אתגר בחיים שסופו אינו נראה לעין והוא על פני שנים רבות – סוג של מסע חיים, ועוד…
קושי זה מביא לידי החלשות מבנה העין, ומביא לידי בעיות ראיה שונות.
כגון: קצר רואי – המצריך משקפיים, התפתחות של גלאוקומה, ניוון הרשתית, קטרקט ועוד…

4- טיניטוס, ציפצופים באוזניים כתגובה לכעס:
האפיון המרכזי לרעשי אוזניים הנובעים מכעס מתבטא בצליל עצומתי, שבא מהר וגם הולך מהר. לעיתים כמו סירנה של אמבולנס. לעיתים הוא מפתיע את האדם בפתאומיות שבה הוא מגיע. הרעש עשוי לגרום לכאבי ראש או אוזניים.
לסתום את האוזניים מכאנית, בדרך כלל לא עוזר כיוון שהדבר נובע מדינאמיקה פנימית.
בדרך כלל הביטוי הקליני של צפצופי אוזניים על רקע של כעס, קשורים לגודש של הכעס, לעלייה שלו כלפי הראש, לחוסר היכולת להכיל את התוכן סביבו בה הכעס. בדרך כלל, קשה לאדם לשים את האצבע על הנקודה הרגשית שהביאה להופעת הסימפטום, כיוון שבטיניטוס מדובר בהליך סמוי יותר של כעסים הנאגרים באופן סמוי, לאורך זמן, ופורצים גופנית כאשר האדם אינו יכול יותר להתמודד עם סוגי הכעסים.

5- כאבי גרון כתגובה לכעס:
א- האסטרטגיה שמאחורי הסימפטום:
הצורך להצליח להגיד, לבטא במילים את הקושי הרגשי שקשור לסוג ההתמודדות. האדם חש שהוא מחויב לעצמו, להגיד את כל אשר על ליבו. אי יכולת לבטא את רגשותיו ובעיקר את הכעס, עשוי להוביל לכאבי גרון. כמו שהגרון מתכווץ, משתנק, נחנק.
אז מופיעה מחלת גרון כלשהי כתגובה לרגש העצור.
ב- בדרך כלל בעיות גרון מכעס מתפרץ, הן מחלות אקוטיות כגון כאבים מקומיים, דלקות גרון, הצטברות ליחה בגרון – צורך לכחכח את הגון.
ככל שהופעה של סימפטום קליני בגרון, מופיע באופן אינטנסיבי יותר, הדבר משקף על הכעס האגור ועל עצמתו.
ג- מחלות גרון על בסיס כרוני, מלמדות על רגש אגור ולעיתים מדוכא. על מאמץ קשה לאורך שנים לבטא רגשות, עם תחושה שלא ניתן עד הסוף להצליח לבטא את הרגשות הקשים כגון – כעס, תסכול, מרמור, דיכדוך ולבסוף לעצבות ודיכאון.
אז הגוף מבטא את התהליך דרך בעיות גרון כרוניות כגון: דלקות גרון כרוניות, גוייטר (דלקת בתירואיד) התפתחות של יבלות על מיתרי הקול ועוד.

6- התבטאות של כעס בקיבה:
א- האסטרטגיה הקיומית שמאחורי תופעה זו:
צורך לתת זמן לדברים, הדברים דורשים זמן של עיכול. זמן של מחשבה על מה שהאדם חווה. יש באדם שני חלקים, האחד זקוק לזמן, והשני חש קוצר רוח לאי נוחות מול הזמן הנדרש לשם ההבנה האמיתית של מה שהאדם חווה.
ב- כעס מתפרץ המוצא ביטוי בקיבה:
מאוד שכיח שכעס מבטא דרך הקיבה. זוהי תופעה נפוצה ביותר, אולי המיידית ביותר. רוב סוגי הכעסים המיידיים, מוצאים את ביטויים הגופני דרך שינויי מיידי בתהליכי העיכול ובקיבה בפרט.
דבר במוביל, בדרך כלל לחומציות יתר, בחילות, הקאות, כאבי בטן, כיווצים בבטן.
הדבר המרכזי העומד מאחורי ביטוי של כעס דרך תופעות בקיבה, זוהי האי הסכמה הרגשית של הכעס לגבי נושא ההתמודדות. האדם אינו מוכן לקבל, לא מוכן לעכל, לא מוכן להכניס לתוכו נושא מסוים. לכן הקיבה כמו ומשקפת את מגמת האדם להוציא מתוך עצמו נושא מכאיב, מכעיס ומתסכל.
בדרך כלל בכעס מתפרץ, התופעות הקליניות הן אקוטיות.
ג- כעס עמוק וכרוני, המוצא את ביטויו בקיבה, קשור לקושי רגשי ארוך טווח שהאדם מתמודד עמו – רוב במשך שנים. כעסים שנאגרים בבטן, שלא דוברו ולא נאמרו, ונותרו כחוויה שלא עברה תהליך עיבוד ועיכול.
דבר המתבטא בדרך כלל דרך דלקות קיבה (הולקוס), הליקובקטר פילורי, ריח קשה עולה מן קיבה דרך הנשימה (לרוב ריח של ריקבון) גידולים כמו פוליפים עד לסרטן.

7- התבטאות של כעס דרך זרם הדם ואיכותו:
א- כעס מהווה את אחת מן הסיבות הרגשיות המיידיות לעלייה של לחץ הדם.
ברוב במקרים, כאשר כעס מעלה לחץ דם, האדם ירגיש את העלייה דרך תופעות משניות המשקפות את העלייה. תחושת כגון חום בפנים, סומק בפנים, הזעה בפנים או בגוף כולו, שינוי בדופק הלב, תחושת תעוקה בבית החזה, שינויים בקצב הנשימה, ועוד…
כעס מסוג זה המעלה את לחץ הדם, הינו אקטיבי ואקוטי בהופעה שלו, וקיימת האפשרות לאי יציבות בלחץ הדם לאור רגשות דומיננטיים של כעס הבאים והולכים וקשורים באופן ישיר לעליית לחץ הדם, באופן לא סדיר וללא דפוס מוגדר, דבר שעשוי להיות מסוכן ביותר עקב האפשרות לשבץ מוחין מעליית לחץ דם פתאומית.
ב- במקרים רבים של יתר לחץ דם כרוני ועקבי, יש היסטוריה ארוכה של כעסים שכבר אינם מזוהים על ידיד האדם ככעס אקטיבי, אלא כתוצאות של כעס לאורך שנים רבות ששם האדם התרגל לחיות עם רגשות קשים של מרמור, עלבון, כעס מודחק, שהובילו ל"הרעלה" רגשית, והם אלו המייצרים את התשתית הגופנית ליתר לחץ דם כרוני ועקבי.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s