מערכות נפש שונות הופכות פעילות בכל טור בטבלת הצמחים

 

"מחשבה נכונה מורכבת מקליטה ישירה, היקש ועדות" (פטאנג'לי סוטרה פרק א' – 7)

טור ראשון –  

קבוצות התרופות בטור ראשון מציבות את המרכיבים השונים מהם בנויה המערכת האנושית.   מכך שטור ראשון מציב ובונה את הקונסטיטוציה עצמה למבנה האישיות באדם.

הינה פירוט החלקים המרכיבים את המערכת האנושית מטור ראשון –

1- magnoliales – מנביטים באדם את זרע התודעה (mind) : זיכרון ועבודת המוח, מחשבה, תודעת "עצמי", יכולות מנטאליות של הבנה והבחנה בין עניין לעניינו.

2- nymphaeles –  מנביטים את הזהות המינית, זכר או נקבה.  אנרגיה מינית לכיוון זכרי או נקבי.

3- piperales – מנביטים את היצרים הבסיסיים, תחושת ההנאה הבסיסית והדחפים הנובעים ממנה.  את היצר החושי, המיני והתזונתי אוראלי.

(laurales    ו – aristolochiales  מהווים קבוצות ביניים בין ה piperales –יצרים, ל – ranunculeales   רגשות,  כך שבשתי קבוצות אלו יש מהלך מעורבב של יצר מהול ברגש)

4- ranunculeales–  מנביטים את הרגשות: הקבוצה כולה עוסקות בניהול רגשי.  בקבוצה זו נולד הרגש באדם כמוטיב מניע ומודע.

(menispermacea  ו berberidacea   הינן שתי קבוצות קטנות אשר מהוות הכלאה או גשר וחיבור בין ranunculacea  – רגשות ל papavareales  – תודעה יודעת.)

5- papavareales  – מנביטים את התודעה היודעת.  הידיעה של קבוצה זו סוגרת את תהליך ההתפתחות של טור ראשון – המתחיל בתודעה בסיסית של מחשבה והבחנה דרך ה   magnoliales – ומסתיים בתודעה בשלה היודעת את העצמה ואת איכויותיה דרך ה- papavareales.

 

אלו היסודות מהם נבנית המערכת האנושית ובחסרונם נוצרת פתולוגיה, לדוגמה:.

בטור ראשון הפתולוגיה סבה סביב החיסרון של מרכיב מסוים במבנה כולו. למשל  – במקרה של  nux moschata  מן ה magnoliales – תהיה פתולוגיה של חיסרון התודעה החושבת, אין mind.   במקרה של pulsatila –מן ה ranunculeales – תהיה פתולוגיה של הצפה רגשית ללא יכולת ניהול של הרגש, כלומר הרגש מנהל את האדם והאדם כולו מלא את ברגש.

בטור השני – hamamalidea

מתחיל המסע האנושי, לאחר שבטור ראשון הורכבה המערכת האנושית.  הטור השני עומד בסימן "רכישת כוחות להצליח ולעמוד במשימה" – הטור מתחיל ב canabis indica – דרכו האדם רוכש "חזון". כדי ללכת לאן שהוא, צריך חזון וכיוון. שאר הקבוצות בטור מורכבות מקבוצות עצים חזקים עם שורשים שיורדים עמוק לאדמה, הפיקוסים – moracea, עצי האגוז – juglandales והאשוריים fagales.     בכל הקבוצות הללו יש תהליך התפתחות של בניית יכולת לשאת את החיים על כתפיהם. אנשים בקבוצות אלו מפתחים יכולות מדהימות של נשיאת אחריות במערכות בהן הם עוסקים: משפחה, עסק , קריירה ועוד.   אלו אנשים שאפשר וניתן לסמוך עליהם, אצלם "מילה" זאת מילה. הם מונעים מתחושת אחריות, חזון כללי ולא רק אישי. הם אנשים חזקים, והפתולוגיות שלהם יהיו עקב המשא וכובדו – ושיברון של דבר מה במערכת. לדוגמה: בתרופה – אלון (quercus) – השבירה מופיעה בכבד.  הכבד כאיבר קורס עקב אורחות חיים כגון שהוזכרו לעיל – השייכות לתרופה.   או אצל עץ אגוז לבן – juglans cinera-   עקב המשא שנושא על עצמו, נוצרת פתולוגיה קשה של עור הקשור לגבולות ואי הבהירות שלהם.

לסיכום, מערכות הנפש הפעילות הטור זה הן: היכולת לראות כיוון בחיים דרך חזון. היכולות להמציא את הכוח ואת האנרגיה הדרושה על מנת לעמוד בדרישת החזון למען הגשמתו. עיקר העניין בטור הוא גיוס הכוחות למימוש ולא בהכרח מימוש החזון.

טור שלישי –   caryophylales

טור שלישי עומד בסימן "הפעלה של מערכות נפש גבוהות": הרבדים ה"רוחניים" באדם שמובילים להתנסויות מיסטיות נהפכות לפעילות בטור זה. הצורך להיות בקשר עם הגורם הנסתר, הנעלם והגבוה במציאות שהוא זה המחייה ומקיים את העולם – לשם מכוון ליבו של הטור, להגשמת הצורך לקשר עם כוחות עליונים המשפעים על האדם שפע מגבוה.

הטור מתחיל בקקטוסים – cactacae  (צבריים) שם מופעל באדם ה"לב" – הלב כמוטיב דינאמי פעיל שקשור למימדי תודעה גבוהים ולרצון להיות קשור לכוחות אלו באופן מודע, על מנת להיות כלי שרת לכוחות אלו, הלב כמימד תודעתי פעיל, זוהי "תודעת הלב". התרופות בקבוצה זו מתחילות את תהליך הטור בעוצמה רבה, עם קריאת תיגר על כל מה שיש ועל מה שהיה. כוח מרדני חזק שיש בו כוח מהפכני בדומה לגיל הנעורים.   הקבוצה מביאה מחאה ודרישה לחידוש של חיים אחרים.  בהמשך, במשפחות העוקבות בטור 3 – הסילקיים – chenopodicea הציפורניים – caryophylacea והארכובתיים – plygonales  –  שם דינאמיקה זו מתמתנת ונהפכת ל"אנושית" יותר במובן של "איך הדברים מתייחסים אלי".  בקקטוסים העוצמה הפנימית מבקשת את מה שאינו נתפס בחושים: את האל עצמו. לכן הקקטוסים מבטאים תוכן דתי עוצמתי שאינו בהכרח אישי, ואילו במרוצת הטור, הקבוצות ממתנות את הרגש הדתי לטובת היחסים עם הסובב והניסיון למקם את עצמם בתוך החברה.   לקקטוסים יש קושי חברתי גדול, ונושא זה מסב סבל רב עקב אי יכולת לתקשר את עוצמת המרד ומבוקשו על מול העולם, לקבוצות העוקבות לעומת זאת יש תנועה רכה יותר ויכולת לגשר על המוטיב הדתי המפעם את נפשם אל מול העולם והחברה.

בכל התרופות בטור השלישי, גם עם נקודה זו דקה וקשה לאבחון, יש תחושת מחאה, מרידה, רצון למשהו אחר, צורך לקשר עם "אנרגיה גבוהה", צורך להתבדלות כדי שיראו את המיוחדות של מה שיש לאדם. לאור מגמה זו נוצר כוח באדם שבונה בו ייחודיות בזהות הפרטית שלו. ולמען הגדרת זהות "המטרות מקדשות את האמצעים…".   כך שבטור שלישי מערכות הנפש מתעוררות להגדרת זהות מובדלת ומובחנת מן הסובב.  ולנקודה זו יש השלכות רבות לגבי אופיין של התכונות הנבנות באדם עקב תהליך זה, שהן רב גוניות מאוד.

טור רביעי – dillenidea –     טור חברה, משפחה ותקשורת

המערכת הנפשית שנפתחת בטור רביעי הינה המקום הנפשי שמשכלל תקשורת, המערכת הקומוניקטיבית עם האחר, עם בני הבית והמשפחה בכלל. הצורך לקשר ויחסים מופיע בטור זה. נודעת חשיבות לקהילה וקשרים מסוגים שונים בעלי ערך משותף, כגון דת, קיבוץ וכול סוגי הקהילות והקבוצות. ההתפתחות בטור זה מתרחשת עקב האינטראקציה התוך קהילתית או משפחתית, כאשר האדם גדל מתוך חיכוך עם המקום החברתי\משפחתי שיש לו וכן עקב הפידבק ההכרחי לאדם על מנת לראות את עצמו באמצאות הקשר עם האחר.  לכן יש בטור זה צורך ליחסי גומלין המזינים דרך נתינה וקבלה בין אדם לחברו, ומכאן החשיבות לאיכות ההרמונית של אופי היחסים. ניתן לומר שבטור רביעי התקשורת מבררת את ה"עצמי" מתוך הקהילה.

בטור זה בולט ההבדל המובהק בדינאמיקה הפנימית בין חד פסיגי שצריך את האחר כדי שישרת את ההתקדמות שלו, מתוך תפיסת יסוד שהוא  – החד פסיגי – מרכז העולם והעולם נע סביבו, לבין הדו פסיגי שצריך את האחר למען אינטראקציה המשקפת לו את עצמו, מתוך תפיסת יסוד שהאחר יכול להיות גם הוא, כלומר הוא רואה את ההשתקפות שלו דרך האחר.

יש להוסיף שברוב התרופות בטור רביעי  הפתולוגיה מראה קשר הדוק למיקומן ההתפתחותי בטור  (השורות). קושי המהווה מעין משוכה שלא ניתן לעבור אותה:  הקושי נהפך לסימפטום גופני, והוא עצמו מעיד ומשקף על מיקומו של האדם בטור.  דוגמה:-   gambogia  – תרופה מתחילת הטור (אי מוכנות להורות ונתינה) –  במקרה של אישה כבת 38, אימא לילד אחד, הריון קשה מאוד עם שיקום ארוך, הבעל אלים וורבאלית וגופנית, היא חשה שאין לה הבנה וכלים להכיל ילד ולתת לו ופיתחה דלקות מעיים קשות.    Gambogia הבריא את הפתולוגיה וכן אפשר לה לפתח את המשאבים הרגשיים כיצד ליצור קשר נכון עם הילד.

לסיכום: עיקר המקום הנפשי שהפך לפעיל בטור רביעי הינו ההתפתחות של אינטליגנציה חברתית ומשפחתית דרך תקשורת המבדילה את ה"עצמי" משאר פרטי הקבוצה.

טור חמישי – rosidea

מערכות הנפש שנפתחות בטור חמישי קשורות לצורך לפתח איכויות שדרכן האדם יתייחד מן הסובב. הטור מפתח כישורים שמצריכים את האדם לפתח משמעת, יכולת עבודה, יכולות של שכל ועבודה מנטאלית. הטור מתאפיין בצורך לפיתוח כלים כאשר הכלי המכונה "שכל", הינו הכלי המרכזי שמתפתח בטור זה.   הטור מבקש אינדיווידואלית, הנכחה של האיכות שאותה האדם מפתח, הכרה עצמית ביכולות, דרכן הוא משיג הגדרה עצמית קונקרטית – שאינה קשורה יותר למוצא או למשפחה, אלא לעצמו לבדו.  מכיוון שהאדם נמצא כאן לבדו, ללא תמיכה משפחתית וסביבתית, טור זה מציב קושי גדול בדינאמיקה שהוא מייצר באדם.

(עקב מורכבות הטור – פירוט התרופות וכיצד כל אחת מהן משקפת מדרגה בהתפתחות של איכויות הנפש, ומדוע הן נדרשות -יורחב בשיעור הפרונטאלי)

טור שישי – asteridea

הצורך ההתפתחותי בטור זה הינו להביא לאינטגרציה את כלל החלקים של הישות האנושית, להביאן לכדי יחידה אחת הרמונית ופעילה, המציגה את "האדם השלם".  בכך סוגר טור שישי את המעגל שהחל בתחילת הטבלה: טור ראשון מציב את התנאים, והשישי מקיימם.  שכן מהם כלל חלקי הנפש באדם? מודעות בוגרת שמכלילה בתוכה תודעה פעילה – שכל, יצרים ומיניות שיודעת את עצמה ויודעת כיצד לנווט את עוצמתה למען לידה של דבר נוסף, חדש, המתווסף אל האדם. רגשות שהופכים לתשתית לאינטואיציה עקב תהליך העידון והיכולת להשקיט את גלי הרגש למען היותם רטט פעיל לקבלה של תוכן ממדים גבוהים יותר. ותודעה בהירה שיודעת את כל מה שהיא פוגשת באופן מאוזן, תודעה היודעת באופן מלא ומקיף את סוד המפגש עם האחר ואת מה שנולד ממפגש זה.

(גם על נקודה זו, עקב רוחב היריעה, תפורט במפגש הפרונטאלי)

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s