טור חמישי – סיכום המהלך – סקירה היסטורית – משאו של ההולך בדרך

240 – 1240 לספירה

1- המסע של טור חמש – המקביל ליום הבריאה החמישי (ראה – "טור חמישי – הקדמה לסקירה היסטורית") יוצא לתהליך רב גוני בו האדם זקוק לבניית איכויות במבנה האישיות שלו על מנת להצליח ולהגשים את פוטנציאל הנפש שלו באופן הרחב והמלא ביותר. המשפט "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם" (שמות כה-ח) מייצג את הצורך של האדם להיבנות כמקדש על מנת שתחול עליו ההפריה הנכונה שתרווה את נפשו ותאפשר את ההתפתחות הנכונה למידותיו של האדם, מתרחשת בטור החמישי. אופן ההתפתחות הנדרשת מן האדם הינו – לפתח איכויות אשר הן הבניין להשלמת קומתו. לכן הטור כולו עוסק במסע של בניית איכויות נפש כגון – מודעות, אבחנה, ידיעה, התנסות, חוויה, יכולת מילולית והמשגה קוגניטיבית, כוח רצון, יכולת עשייה והגשמת הרצון מן הכוח אל הפועל, וכן רגשות והתנהלותן הנכונה. כאשר המסע של אדם הינו בעל אופי ייחודי המייחד את אותו אדם, ולכן על כל אדם יהיה לעבור מהלך התפתחותי עם אופי אחר ועם כיוון שונה – על פי ייחודיותו ועל פי צרכיו המיוחדים הנובעים מן הגרעין המיוחד הטמון המבקש להיהפך לעץ גדול ומניב. הצורך של האדם משקף בדרך כלל את המקומות העמוקים שעדיין במצב גולמי ומבקשים את ההפריה ואת המזון הנכון למען גדילתם. לכן צורך המבטא כביכול "חולשה" "חסר" או "פגם", הינו למעשה עדות למקומו האפשרי החזק והבוגר של האדם.

2- טור חמישי קורא לאדם לצאת למסע להשלמת עצמו, והשלמה זו תלויה בהתפתחות החלקים החסרים באדם, אותם יהיה עליו כמו להמציא יש מאין. לכן המסע של טור חמש הינו בעל אופי קשה, מעייף ומתיש, סיזיפי ונראה כמו אין סופי, אך בהחלט אפשרי וגומל, שכן – כל בקר מסתיים בערב.

3- מכיוון שכל אדם הינו ייחודי, כך גם דרכו ואופן התפתחותו הינם ייחודיים, וכן האקולוגיה הנדרשת להתפתחותו, אף היא ייחודית. וכן המרכיבים הנדרשים להתפתחות זו, אף הם ייחודיים. לאורה של מיוחדות זו, לא ניתן לצפות כי נראה חד ממדיות בטור החמישי, וטור זה יבטא מורכבות רבה עם הרבה נתיבים התפתחותיים פוטנציאליים (דבר הניכר ברב הגוניות של משפחות הצמחים בטור זה) לכן טור חמישי מתאפיין בעושר רב, ולכן יש הרבה גוונים ומשפחות צמחים וכן באופן יחסי לטורים קודמים, יש בוא הרבה מאוד "רמדיס" תרופות. דבר המבטא את העושר ורב הגוניות של נתיבים רבים. דבר המוצא את מקבילתו ברב גוניות של שלל הלאומים ויצירות האנושיות שבאו לעולם ולאנושות, בהקבלה לטור חמישי.

4- יש שאדם ישלב בחייו יותר מנתיב אחד, ולכן אדם זה עשוי לבטא מורכבות – דבר שעשוי להיתפס ברובד החברתי כ"מורכב" או "מתוסבך", בשעה שאדם זה חי עם כמה נתיבי התפתחות, דבר שמסב לו קושי רב . נתיבי התפתחות יכולים לבוא לידי ביטוי באדם בכמה מישורי הוויה, כגון – התפתחות של יכולות רגשיות, שכליות, כלים לביטוי יצרתי, כלים אמנותיים ועוד. אדם זה עשוי לחוש כמו שאין לו מקום שיכיל וילמד אותו, ולכן הוא יכנס לקטגוריה של "מתוסבך", אך כאמור, אדם זה הינו בעל ערך גבוה של אפשרויות, והוא ממקום בתוך הטור החמישי, בשלבי ההתפתחות שלו. התשובה למצוקתו תימצא בתוך הטור החמישי – כיוון שטור חמישי הינו טור ההליכה של האינדיבידואל, היוצא מן הכלל הקבוצתי. חלק גדול מן המורכבות הרגשית מקוטלגת בפסיכולוגיה בשמות שונים. ובכך חוטאים לאדם בהיותם מקבעים אותו בסטיגמות. בעוד שהאדם הזה למעשה הינו בעל לפוטנציאל מיוחד. אלא שלחברה אין כלים להתמודדות עם כך, ולכן נותנים לו – פרוזק- ציפרלק – או רטלין. מה שנראה כחסרונו של אדם – למעשה שם טמונה ההבטחה להגשמתו.

5- חלק מן האיכויות אותן יש לבנות על מנת להשיג אפשרות למהלך המגשים את הפוטנציאל בנפש, הינן איכויות הנבנות מתוך קושי ומשמעת קפדניים ומשך זמן ממושך. למשל / כמו סוגי המשמעת שקיימת בתוך מנזרי הזן או מסדרים אחרים בעלי אופי סגפני. לעיתים רק אורח חיים כזה יהיה בעל יכולת לשחרר מן האדם את הפוטנציאל הגנוז. לכן חלק מרכזי של טור חמש עוסק בתהליכי התפתחות "זכריים" המחייבים עמידה בקושי סגפני לאורך זמן רב (ראה מאמר "נזירות – משמעותה ותכליתה ע"פ הטורים – חלק ג' ")

6- תכלית תהליך התפתחות של טור חמש הינה בעיצוב האדם ונתינת "צורה" לנפשו – כך שצורה זו תאפשר לחיים מסוימים לנבוט בו. ולכן בטור זה יש התפתחות דתית רב גונית בעולם כולו, וכן מאבקי כוח רבים בין דתות ותפיסות שונות, שכן לא ייתכן כי תהייה "אמת" אחת נכונה. וכך האנושות , במקומות ופינות שונות על פני כדור הארץ, החלה לפתח "אמיתות" הנכונות למקום ולזמן קונקרטי. וכך החל במקביל מהלך שחי בעולם עד לימינו, והוא המלחמה והמאבק על "מי יותר צודק" – "מי יותר מממש את דברי האלוהים" וכך אלאה על הדרך הזו, דבר שהביא לאין ספור קורבנות, ובעת היותם מטיפים לאהבה – עסקו בינתיים, בעיקר בהרג . ומקורו בתפיסות מציאות שונות, וכן בצורכי התפתחות שונים, אשר בעקבותיהן התפתחו דרכי ביטוי שונה לעם או תרבות. אך מכיוון שכל אדם מבטא מיוחדות שהיא רק שלו, לא ייתכן כי כל אדם ומיוחדותו היא לבדה האמת וכולם שקר ולכן יש להורגם או שיהפכו כולם לרפליקה ממוחזרת של אותו האדם הנאבק על צדקתו כביכול. זה מקומו הקשה של טור חמש, המקום בו קיימת אפשרות לעיוורון אלים.

7- נקודה חשובה – בתהליך ההתפתחות של האנושות, יש שלבים בהם עם מסוים "לקח" על עצמו, כגון – האופי הנזירי של בודהידרמה או חווי ננג (ראה מאמרים "סקירה היסטורית – שיכחה וזיכרון – חלק ג' – חווי ננג" "סקירה היסטורית – שיכחה וזיכרון – חלק ב' – בודהידרמה") מהלך שאותו עם בנה, היה מהלך הכרחי לא רק לעצמו אלא גם לאנושות כולה, שכן האנושות ריקמה אחת היא – עם גוונים רבים. וכך לאחר תקופה בה האיכות הנדרשת נקנתה ונהפכה לגורם אקטיבי בתוך כלל האנושות, המסורת שדרכה האיכות הספציפית התפתחה, נהפכה ל"מסורת" בלבד – ולא בהכרח לגורם חי ומתפתח כמו שהיה בראשיתה. דבר זה אומר כי בטור חמישי – נזירות נוקשה – הייתה הכרחית לאבולוציה של האדם, אך כעת את אותה התוצאה ניתן להשיג באופן קל יותר ורך יותר ללא הסבל הקשור לנזירות, וזאת בזכות באיכות שכבר נקנתה ונרכשה לתוך המהלך של התפתחות האדם ואנושות. לכן – כאשר אדם בוחר לעצמו דרך "רוחנית" עליו לבחון את הרלוונטיות שלה לצרכיו התפתחותיים וכן לשקול אם יש אפשרות לקצר לעצמו ייסורים וזמן יקר, שכן מה שהיה בעבר זמין היום באופן אחר. היום ניתן להשיג את תוצאות חיי הנזירות הזניים באופן קל יותר יחסית למה שהמסורות הקדומות טוענות. לכן על ההולך ב"דרך" בימינו – עליו להיות נבון ולהבין את הדבר בו הוא עוסק, וכן את מטרתו, ובעיקר את מקומו האישי על מול מה שמציעה הדרך.

8- נקודה נוספת – ההתפתחות של האנושות ושל האיכויות שנדרשות לאנושות למען העברתה למקומה הנכון, מתרחש באופנים רבים (דבר שגם הוא בה לידי ביטוי בטור החמישי) לעיתים אותה ההתפתחות מתרחשת דרך עם, ולעיתים דרך אדם ספציפי – קדוש – אשר מגלם בחייו את השלב הנדרש, אדם כזה נהפך לסימבול חי של דבריו והוא ככוכבי השמיים לזוהר. הוא פועל את פעולותיו כך שהן מותירות רושם לדורות רבים, ובדרך כלל אדם כזה אף שילם בחייו פרטיים קורבן גדול, אנשים כאלה הם מקבלי פני העתיד – על אף שהם מנכיחים בהווה את צורך השעה, בכך הם מכשירים את הקרקע לעתיד לבוא. ומה שנראה לציבור בזמן הופעתו של אדם מחולל שינוי – "חילול הקודש" נהפך לאבני פינה לאחר מותם (כגון הרמב"ם)

9- מבחינה קלינית – טור חמישי קשור להתפתחות של איכות הנדרשת לאדם "ההולך בדרך" – יש שהוא יזדקק לריכוז, רוך נפשי, יכולת קיבול, יכולת הבנה הטמאה של ידע ועוד, כל זה ימצא בתוך שלבי הטור, ויהיה לעזר רב, גם במתן הרמדי וגם למען העמקת ההבנה של צורכי ההתפתחות לאדם ההולך בדרך, כגון – איכן הוא מתמהמה יתר על המידה, איכן הוא מתאמץ יתר על המידה, איכן הוא פועל בעיוורון ויש להראות לו נקודה מסוימת ועוד.

10- טור חמישי הינו אם כן, הברכה לאותם ההולכים בדרך.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s